| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010 oraz z 2006 r. Nr 205, poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Podstawowy opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu” po pkt 9.10.7.8.2 dodaje się pkt 9.10.8–9.10.8.3 w brzmieniu:

„9.10.8. Gaz wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w systemie klimatyzacji:..............................

9.10.8.1. System klimatyzacji zaprojektowany jest w taki sposób, że będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150: TAK/NIE(1)

9.10.8.2. Jeśli TAK, należy wypełnić następujące podpunkty

9.10.8.2.1. Rysunek i krótki opis systemu klimatyzacji, włącznie z numerem referencyjnym lub numerem części i materiałem elementów narażonych na przeciek

9.10.8.2.2. Wyciek z systemu klimatyzacji:

9.10.8.2.3. W przypadku badania części: Wykaz elementów narażonych na przeciek zawierający odpowiednie numery referencyjne lub numery części i materiał, z jakiego zostały wykonane, z ich rocznymi wyciekami, a także informacje dotyczące testu (np. numer sprawozdania z testu, numer homologacji, itd.):...........................................................

9.10.8.2.4. W przypadku badania pojazdu: numer referencyjny lub numer części i materiał, z jakiego zostały wykonane elementy danego systemu, a także informacje dotyczące testu (np. numer sprawozdania z testu, numer homologacji, itd.): ......................................................................................................................................,

9.10.8.3. Wyciek w g/rok z całego systemu:..................................................................................”;

2) w załączniku nr 3 „Opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu” w części I, A „W przypadku pojazdów kategorii M i N” po pkt 9.10.4.2 dodaje się pkt 9.10.8 i 9.10.8.1 w brzmieniu:

„9.10.8. Gaz wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w systemie klimatyzacji:..............................

9.10.8.1. System klimatyzacji zaprojektowany jest w taki sposób, że będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150: TAK/NIE(1)

Jeżeli TAK, wyciek w g/rok z całego systemu:................................................................”;

3) w załączniku nr 6 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu” w części I tabela otrzymuje brzmienie:

Przedmiot

Numer dyrektywy

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Poziomy hałasu

70/157/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisje

70/220/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Zbiorniki paliwa ciekłego / tylne zabezpieczenia

70/221/EWG

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X

X

X

X

4.

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

70/222/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Układy kierownicze

70/311/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Zamki i zawiasy drzwi

70/387/EWG

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

70/388/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Urządzenia widzenia pośredniego

2003/97/WE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Hamowanie

71/320/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

72/245/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dymienie z silników o ZS

72/306/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Wyposażenie wnętrza

74/60/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery)

74/61/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Bezpieczne układy kierownicze

74/297/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Numer dyrektywy

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

15.

Wytrzymałość siedzeń

74/408/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Wystające elementy zewnętrzne

74/483/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Prędkościomierz i bieg wsteczny

75/443/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Tabliczki znamionowe

76/114/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Światła odblaskowe

76/757/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania „stop”, światła obrysowe boczne, światła dzienne

76/758/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Kierunkowskazy

76/759/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Reflektory (w tym żarówki)

76/761/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Przednie reflektory przeciwmgłowe

76/762/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Zaczepy holownicze

77/389/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Przedmiot

Numer dyrektywy

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

28.

Tylne światła przeciwmgłowe

77/538/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Światła cofania

77/539/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Światła postojowe

77/540/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Pole widzenia z przodu

77/649/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników

78/316/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Odszranianie / Odmgławianie

78/317/EWG

X

1

1

1

1

1

 

 

 

 

35.

Wycieraczki i spryskiwacze

78/318/EWG

X

2

2

2

2

2

 

 

 

 

36.

Systemy grzewcze

2001/56/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Osłony kół

78/549/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Zagłówki

78/932/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Emisja CO2 / zużycie paliwa

80/1268/EWG

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Moc silnika

80/1269/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Emisja z silników o ZS

88/77/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Zabezpieczenia boczne

89/297/EWG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

Przedmiot

Numer dyrektywy

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

43.

Osłony przeciwrozbryzgowe

91/226/EWG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Masy i wymiary (samochody osobowe)

92/21/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Bezpieczne oszklenie

92/22/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Opony

92/23/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

97/27/WE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Wystające elementy zewnętrzne kabin

92/114/EWG

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Urządzenia sprzęgające

94/20/WE

X3

X3

X3

X3

X3

x3

X

X

X

X

51.

Palność

95/28/WE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobusy i autokary

2001/85/WE

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Zderzenie czołowe

96/79/WE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Zderzenie z boku

96/27/WE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych

98/91 /WE

 

 

 

X4

X4

X4

X4

X4

X4

X4

 

Przedmiot

Numer dyrektywy

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

57.

Przednie urządzenie zapobiegające przed wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Ochrona pieszych

2003/102/WE

X6

 

 

X6–7

 

 

 

 

 

 

59.

Zdolność do recyklingu

2005/64/WE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

60.

Przedni układ zabezpieczający

2005/66/WE

X8

 

 

X

 

 

 

 

 

 

61.

System klimatyzacji

2006/40/WE

X

 

 

X9

 

 

 

 

 

 

X

Dyrektywa mająca zastosowanie.

1

Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenie do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.

2

Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.

3

Wymogi dyrektywy 94/20/WE stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w urządzenia sprzęgające.

4

Wymogi dyrektywy 98/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent stara się o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.

5

W przypadku pojazdów napędzanych LPG lub sprężonym NG, do czasu przyjęcia odpowiednich zmian do dyrektywy 70/221/EWG w celu objęcia zbiorników na LPG i sprężony NG, wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z Regulaminem 67–01 lub 110 EKG ONZ.

6

Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

7

Pojazdy pochodne od pojazdów kategorii M1.

8

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

9

Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, zmienionej dyrektywą 98/69/WE.

 

4) w załączniku nr 7 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu dla niektórych pojazdów specjalnych":

a) w dodatku 1 tabela „Samochody kempingowe, sanitarne i pogrzebowe" otrzymuje brzmienie:

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1 ≤ 25001 kg

M1 > 25001 kg

M2

M3

1

Poziomy hałasu

70/157/EWG

H

G + H

G + H

G + H

2

Emisje

70/220/EWG

Q

G + Q

G + Q

G + Q

3

Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia

70/221/EWG

F

F

F

F

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

70/222/EWG

X

X

X

X

5

Układy kierownicze

70/311/EWG

X

G

G

G

6

Zamki i zawiasy drzwi

70/387/EWG

B

G + B

 

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

70/388/EWG

X

X

X

X

8

Urządzenia widzenia pośredniego

71/127/EWG

X

G

G

G

9

Układy hamulcowe

71/320/EWG

X

G

G

G

10

Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

72/245/EWG

X

X

X

X

11

Dymienie z silników o ZS

72/306/EWG

H

H

H

H

12

Wyposażenie wnętrza

74/60/EWG

C

G + C

 

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery)

74/61/EWG

X

G

G

G

14

Bezpieczne układy kierownicze

74/297/EWG

X

G

 

 

15

Wytrzymałość siedzeń

74/408/EWG

D

G + D

G + D

G + D

16

Wystające elementy zewnętrzne

74/483/EWG

X w przypadku kabiny; A dla pozostałych części

G w przypadku kabiny; A dla pozostałych części

 

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

75/443/EWG

X

X

X

X

18

Tabliczki znamionowe

76/114/EWG

X

X

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1 ≤ 25001 kg

M1 > 25001 kg

M2

M3

19

Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

D

G + L

G + L

G + L

20

Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG

A + N

A + G + N
w przypadku kabiny;
A + N dla pozostałych części

A + G + N
w przypadku kabiny;
A + N dla pozostałych części

A + G + N
w przypadku kabiny;
A + N dla pozostałych części

21

Światła odblaskowe

76/757/EWG

X

X

X

X

22

Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania „stop", światła obrysowe boczne, światła dzienne

76/758/EWG

X

X

X

X

23

Kierunkowskazy

76/759/EWG

X

X

X

X

24

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

X

X

X

X

25

Reflektory (w tym żarówki)

76/761/EWG

X

X

X

X

26

Przednie reflektory przeciwmgłowe

76/762/EWG

X

X

X

X

27

Zaczepy do holowania

77/389/EWG

E

E

E

E

28

Tylne światła przeciwmgłowe

77/538/EWG

X

X

X

X

29

Światła cofania

77/539/EWG

X

X

X

X

30

Światła postojowe

77/540/EWG

X

X

X

X

31

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

D

G + M

G + M

G + M

32

Pole widzenia z przodu

77/649/EWG

X

G

 

 

33

Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników

78/316/EWG

X

X

X

X

34

Odszranianie / odmgławianie

78/317/EWG

X

G + O

O

O

35

Wycieraczki i spryskiwacze

78/318/EWG

X

G + O

O

O

36

Systemy grzewcze

2001/56/WE

X

X

X

X

37

Osłony kół

78/549/EWG

X

G

 

 

38

Zagłówki

78/932/EWG

D

G + D

 

 

39

Emisja CO2 / zużycie paliwa

80/1268/EWG

N/A

N/A

 

 

40

Moc silnika

80/1269/EWG

X

X

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1 ≤ 25001 kg

M1 > 25001 kg

M2

M3

41

Emisja z silników o ZS

88/77/EWG

H

G + H

G + H

G + H

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

92/21/EWG

X

X

 

 

45

Bezpieczne oszklenie

92/22/EWG

J

G + J

G + J

G + J

46

Opony

92/23/EWG

X

G

G

G

47

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

 

 

 

X

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

97/27/WE

 

 

X

X

50

Urządzenia sprzęgające

94/20/WE

X

G

G

G

51

Palność

95/28/WE

 

 

 

G w przypadku kabiny; X dla pozostałych części

52

Autobusy i autokary

2001/85/WE

 

 

A

A

53

Zderzenie czołowe

96/79/WE

N/A

N/A

 

 

54

Zderzenie z boku

96/27/WE

N/A

N/A

 

 

58

Ochrona pieszych

2003/102/WE

X

 

 

 

59

Zdolność do recyklingu

2005/64/WE

N/A

N/A

 

 

60

Przedni układ zabezpieczający

2005/66/WE

X

X2

 

 

61

System klimatyzacji

2006/40/WE

X

X

 

 

 

1 Maksymalna masa całkowita pojazdu.

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

b) w dodatku 2 tabela „Samochody opancerzone” otrzymuje brzmienie:

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Poziomy hałasu

70/157/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emisje

70/220/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia

70/221/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

70/222/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Układ kierowniczy

70/311/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Zamki i zawiasy

70/387/EWG

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

70/388/EWG

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

 

 

 

 

8

Urządzenia widzenia pośredniego

71/127/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Układy hamulcowe

71/320/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

72/245/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Dymienie (diesel)

72/306/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Wyposażenie wnętrza

74/60/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

74/61/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

74/297/EWG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Wytrzymałość siedzeń

74/408/EWG

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16

Wystające elementy zewnętrzne

74/483/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

75/443/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Tabliczki znamionowe

76/114/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Światła odblaskowe

76/757/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

22

Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne

76/758/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Kierunkowskazy

76/759/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Reflektory (w tym żarówki)

76/761/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Przednie reflektory przeciwmgłowe

76/762/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Haki holownicze

77/389/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tylne światła przeciwmgłowe

77/538/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Światła cofania

77/539/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Światła postojowe

77/540/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Pole widzenia z przodu

77/649/EWG

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli

78/316/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Odszranianie / odmgławianie

78/317/EWG

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Wycieraczki i spryskiwacze

78/318/EWG

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Systemy grzejne

2001/56/WE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Osłony kół

78/549/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Zagłówki

78/932/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Emisje CO2 / zużycie paliwa

80/1268/EWG

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Moc silnika

80/1269/EWG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Emisje z silników diesla

88/77/EWG

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Zabezpieczenia boczne

89/297/EWG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Osłony przeciwrozbryzgowe

91/226/EWG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

92/21/EWG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Szyby bezpieczne

92/22/EWG

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Opony

92/23/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

97/27/WE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

92/114/EWG

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Urządzenia sprzęgające

94/20/WE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Palność

95/28/WE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy i autokary

2001/85/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Zderzenie czołowe

96/79/WE

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Zderzenie z boku

96/27/WE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

56

Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych

98/91/WE

 

 

 

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

57

Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Ochrona pieszych

2003/102/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Zdolność do recyklingu

2005/64/WE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60

Przedni układ zabezpieczający

2005/66/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

System klimatyzacji

2006/40/WE

X

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.

c) w dodatku 3 tabela „Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe)” otrzymuje brzmienie:

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Poziomy hałasu

70/157/EWG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Emisje

70/220/EWG

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia

70/221/EWG

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

70/222/EWG

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

A
+
R

5

Układ kierowniczy

70/311/EWG

X

X

X

X

 

X

X

X

X

6

Zamki i zawiasy

70/387/EWG

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

70/388/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Pole widzenia do tyłu

71/127/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Układy hamulcowe

71/320/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

72/245/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Dymienie (silniki ZS)

72/306/EWG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

74/61/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

74/297/EWG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Wytrzymałość siedzeń

74/408/EWG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

75/443/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Tabliczki znamionowe

76/114/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Światła odblaskowe

76/757/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

22

Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne

76/758/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Kierunkowskazy

76/759/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Reflektory (w tym żarówki)

76/761/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Przednie reflektory przeciwmgłowe

76/762/EWG

X

X

X

X

X

 

-

 

 

27

Haki holownicze

77/389/EWG

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tylne światła przeciwmgłowe

77/538/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Światła cofania

77/539/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Światła postojowe

77/540/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli

78/316/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Odszranianie / odmgławianie

78/317/EWG

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Wycieraczki i spryskiwacze

78/318/EWG

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Systemy grzewcze

2001/56/WE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Moc silnika

80/1269/EWG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Emisje z silników z ZS

88/77/EWG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

42

Zabezpieczenia boczne

89/297/EWG

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Osłony przeciwrozbryzgowe

91/226/EWG

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

Punkt

Zagadnienie

Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

45

Szyby bezpieczne

92/22/EWG

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Opony

92/23/EWG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masy i wymiary

97/27/WE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

92/114/EWG

 

 

X

X

X

 

 

-

 

50

Urządzenia sprzęgające

94/20/WE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Palność materiałów

95/28/WE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy i autokary

2001/85/WE

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Zderzenie z boku

96/27/WE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych

98/91/WE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

57

Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Ochrona pieszych

2003/102/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Zdolność do recyklingu

2005/64/WE

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60

Przedni układ zabezpieczający

2005/66/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

System klimatyzacji

2006/40/WE

 

 

W

 

 

 

 

 

 

1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.

 

d) po dodatku 4 objaśnienia otrzymują brzmienie:

„Objaśnienia:

X Bez odstępstwa, oprócz przypadków określonych w dyrektywie.

N/A Dyrektywa nie ma zastosowania do tego pojazdu (brak wymogów).

A Wyłączenie przyznawane w przypadkach, w których szczególne przeznaczenie pojazdu uniemożliwia utrzymanie pełnej zgodności. Producent w sposób zadowalający wykazuje organowi udzielającemu homologacji, że nie jest w stanie spełnić wymogów z powodu specjalnego przeznaczenia pojazdu.

B Zastosowanie ograniczone jest do drzwi zapewniających dostęp do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, jeśli pojazd porusza się na drodze oraz jeśli odległość między punktem R siedzenia i środkową płaszczyzną powierzchni drzwi, mierzona prostopadle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, nie przekracza 500 mm.

C Zastosowanie ograniczone jest do części pojazdu przed siedzeniem umieszczonym najbardziej z tyłu i przeznaczonym do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze, jak również do strefy uderzenia czołowego określonej w dyrektywie 74/60/EWG.

D Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze.

E Tylko przednie.

F Dopuszczalna jest modyfikacja przebiegu oraz długości rury wlewowej oraz przesunięcie położenia zbiornika ku środkowi.

G Wymogi zgodnie z kategorią podstawowego/niekompletnego pojazdu (którego podwozie wykorzystano do budowy pojazdu szczególnego przeznaczenia). W przypadku niekompletnych/skompletowanych pojazdów dopuszczalne jest spełnienie wymogów dotyczących pojazdów z odpowiadającej im kategorii N (w oparciu o masę maksymalną).

H Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku nieprzekraczająca 2 m jest dopuszczalna bez żadnych dalszych badań.

J Dla szyb okiennych innych niż szyby kabiny kierowcy (szyba przednia oraz szyby boczne) materiałem może być szkło bezpieczne lub sztywne tworzywo sztuczne do szyb.

K Dopuszczalne są dodatkowe odstraszające urządzenia alarmowe.

L Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej punkty mocowania dla pasów biodrowych.

M Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej pasy biodrowe.

N Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe i nie jest utrudniona widoczność geometryczna.

O Pojazd jest wyposażony w odpowiedni układ z przodu.

Q Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku nieprzekraczająca 2 m jest dopuszczalna bez dalszych badań. Homologacja typu WE, wydawana dla pojazdu najbardziej reprezentatywnego, pozostaje ważna niezależnie od zmiany wagi odniesienia.

R Pod warunkiem, że tablice rejestracyjne wszystkich Państw Członkowskich mogą zostać zamontowane i pozostawać widoczne.

S Współczynnik przepuszczania światła wynosi co najmniej 60 %, również kąt zasłonięcia słupka A wynosi nie więcej niż 10 stopni.

T Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych. Pojazd może być poddawany badaniom zgodnie z dyrektywą 70/157/EWG ostatnio zmienioną dyrektywą 99/101/WE. Obowiązują następujące wartości dopuszczalne dotyczące ppkt 5.2.2.1 załącznika I do dyrektywy 70/157/EWG:

81 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika poniżej 75 kW

83 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 75 kW, ale poniżej 150 kW

84 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 150 kW.

U Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych posiadających do czterech osi. Pojazdy te są zgodne z wymogami przewidzianymi w dyrektywie 71/320/EWG. Dopuszczalne są odstępstwa w przypadku pojazdów posiadających więcej niż cztery osie pod warunkiem, że:

są one uzasadnione szczególną konstrukcją pojazdu,

spełnione są wszystkie parametry hamowania związane z postojowymi, roboczymi i pomocniczymi układami hamulcowymi przewidzianymi w dyrektywie 71/320/EWG.

V Może być akceptowana zgodność z dyrektywą 97/68/WE.

Y Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe.

W Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, zmienionej dyrektywą 98/69/WE.”;

5) w załączniku nr 9 „Wykaz wymagań w przypadku homologacji typu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu”:

a) w § 1 w tabeli dodaje się lp. 61 w brzmieniu:

61

2006/40/WE

Zmiany do dyrektywy 70/156/EWG – część 1 załącznika do dyrektywy

Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla preparatu – część 2 załącznika do dyrektywy

 

b) w § 2 w tabeli dodaje się lp. 96–99 w brzmieniu:

96

123

Jednolite przepisy dotyczące homologacji układów przedniego oświetlenia adaptacyjnego (AFS) pojazdów samochodowych

97

124

Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów osobowych i przyczep

98

125

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

99

126

Jednolite przepisy dotyczące homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczającym się bagażem, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdu

 

6) w załączniku nr 19 „Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu” w tabeli pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła w Krakowie
ul. Lipowa 3, 30-702 KRAKÓW

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminu EKG ONZ Nr 43 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektywy(*) 92/22/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

– dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 161 z 14.06.2006, s. 12);

– dyrektywy Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniającej załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 161 z 22.06.2007, s. 60).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »