| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121 oraz z 2007 r. Nr 205, poz. 1485) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 marca 2008 r. (poz. 296)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNEJ

I. Ministerstwo Finansów

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

Szef Służby Celnej

01

1,870–6,594

Zastępca Szefa Służby Celnej

02

1,559–5,987

Dziekan

03

0,676–4,490

Naczelnik wydziału

03

0,676–4,490

Główny specjalista

04

0,592–3,929

Starszy specjalista

05

0,555–3,461

Specjalista

06

0,536–3,180

Referendarz

07

0,517–2,900

Podreferendarz

08

0,486–2,805

Starszy referent

09

0,470–2,432

Referent

10

0,399–1,871

 

II. Izby celne i urzędy celne

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

Dyrektor izby celnej

01

0,592–5,571

Zastępca dyrektora izby celnej

02

0,526–4,677

Główny księgowy

02

0,526–4,677

Naczelnik urzędu celnego

03

0,523–4,209

Zastępca naczelnika urzędu celnego

03

0,523–4,209

Kapelan (w izbie celnej)

03

0,523–4,209

Naczelnik wydziału (w izbie celnej)

03

0,523–4,209

Rzecznik prasowy (w izbie celnej)

03

0,523–4,209

Audytor wewnętrzny (w izbie celnej)

03

0,523–4,209

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
(w izbie celnej)

03

0,523–4,209

Kierownik oddziału

03

0,523–4,209

Ekspert celny

04

0,486–3,741

Radca prawny

04

0,486–3,741

Kierownik referatu

05

0,480–3,554

Kierownik zmiany

06

0,473–3,180

Inspektor celny

07

0,467–2,900

Starszy kontroler celny

08

0,455–2,805

Kontroler celny

09

0,442–2,525

Młodszy kontroler celny

10

0,430–2,244

Referent

11

0,386–1,496

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »