| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834, z 2005 r. Nr 230, poz. 1958 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 139) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 kwietnia 2008 r. (poz. 461)

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI

Lp.

Nazwa jednostki

Adres siedziby jednostki

1

2

3

województwo dolnośląskie

1

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Oddział Świdnica

ul. Wałbrzyska 25/27
58-100 Świdnica

2

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oławie

ul. 1 Maja 44
55-200 Oława

3

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Chojnowie z siedzibą w Piotrowicach

Piotrowice 16
59-225 Chojnów

4

„KONSULTANT” Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – Danuta Delmanowicz

ul. Mielczarskiego 48
51-663 Wrocław

5

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego „DORTECH” SITR Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LEG-GRAM” S.C.
Robert Gil, Andrzej Woźniak

ul. Reymonta 18/1
59-220 Legnica

7

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

8

Technikum w Jakubowicach

Jakubowice 17
55-200 Oława

9

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej,
Oddział w Legnicy

ul. Św. Piotra 10
59-220 Legnica

10

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Inżynierii Rolniczej

ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

11

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

12

Centrum Kształcenia i Zarządzania „ATUT”

ul. Wieniecka 34
87-816 Włocławek

13

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo k. Nakła nad Notecią
89-122 Minikowo

14

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Bydgoszczy

ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz

województwo lubelskie

15

Akademia Rolnicza w Lublinie

ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

 

1

2

3

16

Centrum BHP „Consalus”

al. Kraśnika 113 A
20-718 Lublin

17

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX”

ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin

18

Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz

ul. Dobra 21
20-350 Lublin

19

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

20

Ireneusz Węcławik

ul. Rynek 10
22-420 Skierbieszów

21

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

ul. Pożowska 8
24-130 Końskowola

22

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AZYMUT”
Sp. z o.o. Ośrodek Dokształcania Zawodowego

ul. Henryka Wieniawskiego 15/19
22-100 Chełm

23

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WUREX”
Ośrodek Szkolenia Kursowego

ul. Gminna 43
22-400 Zamość

24

SEKA S.A. Oddział Lublin

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

25

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Lublinie

al. Kraśnika 33
20-718 Lublin

26

Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym

Radoryż Smolany 8 C
21-470 Krzywda

27

Zespół Szkół w Siennicy Różanej

Siennica Różana 266 A
22-304 Siennica Różana

28

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Sobieszyn 298 A
08-504 Ułęż

29

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kijany 19
21-077 Spiczyn

30

Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

ul. Bialska 7
21-542 Leśna Podlaska

31

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

ul. Szkolna 2
22-105 Okszów

32

Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu

ul. Augusta Zamojskiego 4
21-205 Jabłoń

33

Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej

Korolówka Osada 3
22-200 Włodawa

34

Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku

Potoczek 43
23-313 Potok Wielki

35

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

ul. Parkowa 7
Wola Osowińska
21-345 Borki

36

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki

ul. Przemysłowa 44
24-200 Bełżyce

województwo lubuskie

37

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91
66-100 Sulechów

38

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „DORADCA”

ul. Osadników Wojskowych 25
69-210 Lubniewice

39

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

ul. prof. Zygmunta Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

 

1

2

3

40

Zespół Szkół Ogrodniczych

ul. Poznańska 23
66-400 Gorzów Wielkopolski

41

Zespół Szkół Rolniczych

Kamień Mały 89
66-460 Witnica

województwo łódzkie

42

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice

43

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

44

KOMED S.C. Andrzej Baranowski, Aleksandra Lysoń, Andrzej Nielepkowicz, Marek Stępkowski, Marzenna Winogrodzka

ul. Tkacka 11
97-200 Tomaszów Mazowiecki

45

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Łokietka 47/56
98-200 Sieradz

46

Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C.

ul. Wojska Polskiego 41
97-300 Piotrków Trybunalski

47

Skierniewicka Rada FSNT-NOT

ul. Mickiewicza 18 m. 1
96-100 Skierniewice

48

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Łodzi

ul. Tulipanowa 9
95-200 Pabianice

49

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Skierniewicach

ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice

50

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice

51

Związek Ogrodniczy w Łodzi

ul. św. Teresy 56/58
91-348 Łódź

województwo małopolskie

52

Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

53

Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”

Brzezna 1
33-386 Podegrodzie

54

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Os. XXXV-lecia PRL 9
Karniowice
32-082 Bolechowice

55

Naczelna Organizacja Techniczna
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Tarnowie

Rynek 10
33-100 Tarnów

56

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Brzezna Sp. z o.o.

Brzeźna 1
33-386 Podegrodzie

57

PLANTPRESS Sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 114a
30-133 Kraków

58

Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Jana Pawła II w Radoczy

Radocza 14
34-100 Wadowice

województwo mazowieckie

59

Agrosimex Sp. z o.o.

Goliany 43
05-620 Błędów

60

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

 

1

2

3

61

„FreshMazovia.com” Spółka Jawna –
Maciej Majewski

ul. Niemojewska 19
05-660 Warka

62

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Radzików
05-870 Błonie

63

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

64

Niras IC Sp. z o.o.

ul. Waliców 11
00-851 Warszawa

65

Platforma Logistyczna Bronisze Sp. z o.o.

ul. Poznańska 98
Bronisze
05-850 Ożarów Mazowiecki

66

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Siedlcach

ul. Armii Krajowej 11
08-110 Siedlce

67

Stacja Diagnostyczno-Doradcza Ochrony Roślin
„Bio-Cronos” Piotr Błażejewski, Roman Szyszka sp.j.

ul. Nowoursynowska 159/102
02-787 Warszawa

68

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Zarząd Główny

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

69

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Radomiu

ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom

70

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

71

„Tarbonus” Sp. z o.o.

ul. Prażmowskiego 15
26-610 Radom

72

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu

ul. Saska 4/6
26-600 Radom

73

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Wośnicka 125
26-600 Radom

74

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Starym Lubiejewie

ul. Klonowa 4
Stare Lubiejewo
07-300 Ostrów Mazowiecka

75

Zespół Szkół Pogimnazjalnych w Lipsku

ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko

76

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń

77

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. St. Staszica w Miętnem

ul. Główna 49
Miętne
08-400 Garwolin

województwo opolskie

78

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Główna 1
49-330 Łosiów

województwo podkarpackie

79

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała

80

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Rzeszowie

ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów

81

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Przemyślu

ul. Hausera 4
37-700 Przemyśl

82

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Rzeszowie

ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów

 

1

2

3

83

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Oddziału

ul. S. Żółkiewskiego 8
38-400 Krosno

województwo podlaskie

84

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

18-210 Szepietowo

województwo pomorskie

85

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

86

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku

ul. 3 Maja 44
76-200 Słupsk

87

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk

88

Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach

ul. Dworcowa 1
89-620 Chojnice

województwo śląskie

89

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

ul. 3 Maja 10
43-300 Bielsko-Biała

90

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa

91

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa

92

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Częstochowie

ul. Kopernika 14/16
42-200 Częstochowa

województwo świętokrzyskie

93

Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo-Promocyjne Sp. z o.o.

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

94

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

ul. Piotrkowska 30
Modliszewice
26-200 Końskie

95

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

ul. Krakowska 26
27-600 Sandomierz

96

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich

ul. Piłsudskiego 82
26-200 Końskie

97

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sandomierzu

ul. Jakubowskiego 5
27-600 Sandomierz

województwo warmińsko-mazurskie

98

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. Prawocheńskiego 17
10-720 Olsztyn-Kortowo

99

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn

100

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

 

1

2

3

województwo wielkopolskie

101

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

102

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20
63-318 Poznań

103

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Kaliszu

ul. Rumińskiego 2
62-800 Kalisz

104

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

105

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań

106

Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań

województwo zachodniopomorskie

107

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

73-134 Barzkowice

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »