REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 232 poz. 1551

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia „Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U. Nr 135, poz. 904, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1186,3803 ha, położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Lubsko, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Rzepin, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 329 i Nr 107, poz. 1170, z 2002 r. Nr 64, poz. 581, z 2003 r. Nr 186, poz. 1814 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 690 i Nr 95, poz. 937.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1704, z 2007 r. Nr 26, poz. 167 i Nr 178, poz. 1253 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 116, poz. 736), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1551)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Kostrzyn

Kompleks 1

Obszar 1
Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1581, wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 7-1598 i 7-1901 do punktu nr 7-1593. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr 7-1903 i 7-1596 do punktu nr 7-1591, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-1587. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-1599 do punktu nr 7-1588. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7-1581, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2
Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1720 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 7-1721, 7-1729, 7-1724, 7-1725 i 7-1558 do punktu nr 7-1559. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr 7-1564, 7-1563, 7-1574, 7-1573, 7-1572, 7-1583, 7-1571, 7-1584, 7-1570, 7-1568, 7-1966 i 7-1569 do punktu nr 7-141, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-138. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-1915, 7-1900, 7-1972, 7-86 i 7-1601 do punktu nr 7-85. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-1849, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 7-1850. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 7-81, 7-78 i 7-77 do punktu nr 7-1589. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr 7-1604, 7-1952 i 7-1602 do punktu nr 7-1953, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr 7-1590 i 7-1723 do punktu nr 7-1720, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3
Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewiec miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 08

Granica biegnie od punktu nr 1-4855 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1309/1, przez punkty nr 1-4856, 1-4857, 1-4858, 1-4859, 1-4860, 1-4861 do punktu nr 14862. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 1-1625, 1-1626 do punktu nr 1-5404. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-5405, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkty nr 1-5386, 1-5387 do punktu nr 1-5388. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej wzdłuż ulicy Asfaltowej przez punkt nr 1-5384 do punktu nr 1-5383. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1-5409, 1-1612, 1-5399 do punktu nr 1-4855, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4
Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 1-5280, leżącego po północnej stronie skrzyżowania ulic Sosnowej i Asfaltowej, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Asfaltowej przez punkty nr 1-5279, 1-5278, 1-5377, 1-5376 do punktu nr 1-5375. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkt nr 1-5372 do punktu nr 1-5371, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr 1-1658, 1-1657, 1-1656, 1-1655, 1-1654 do punktu nr 1-4882. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Sosnowej przez punkt nr 1-4883 do punktu nr 1-5280, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5
Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą. arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1535 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 7-1615, 7-1536, 7-1537, 7-1538, 7-1539, 7-1540, 7-1542, 7-1547 i 7-1622 do punktu nr 7-1548. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Energetyków przez punkty nr 7-1621, 7-1988, 7-1549, 7-1551, 7-1542 i 7-1977 do punktu nr 7-1978. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1544, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 7-1575 dochodzi do punktu nr 7-1184. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-604, 7-603, 7-602 i 7-601 do punktu nr 7-994. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7-993, gdzie załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 7-992. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty nr 7-991 i 7-1971 do punktu nr 7-1970. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-1969, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr 7-120, 7-123, 7-125, 7-127, 7-128 i 7-130 dochodzi do punktu nr 7-1518. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 7-2000, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 7-1614 dochodzi do punktu nr 7-1535, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6
Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą. arkusz mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 7-181, leżącego po południowej stronie ulicy Energetyków, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-182, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 7-184. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prostopadle do ulicy Eugeniusza Olczaka przez punkty nr 7-179, 7-1576, 7-1577 do punktu nr 7-1578. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Eugeniusza Olczaka do punktu nr 7-190. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1575. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Energetyków przez punkt nr 7-1544 do punktu nr 7-181, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7
Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 08

Granica biegnie od punktu nr 1-6020, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 396/5, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-6021, 1-3910, 1-1584, 1-1585, 1-2529, 1-2530, 1-4211, 1-2531 do punktu nr 1-4214. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-4213. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 1-1580 do punktu nr 1-1579. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 1-1578 do punktu nr 1-1577. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy Asfaltowej przez punkty nr 1-83, 1-2302, 1-2304, 1-184, 1-2305, 1-1583 do punktu nr 1-1582. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 1-3978, 1 -4359 biegnie do punktu nr 1-6020, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewce, miasto Kostrzyn nad Odrą

Obszar 1 - arkusz mapy 23

Granica biegnie od punktu nr 1-2223, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1325/7 oraz punkt osnowy pomiarowej trwale stabilizowanej, w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do linii kolejowej przez punkty nr: 1-278, 1-277, 1-276, 1-275, 1-274, 1-2224, 1-273, 1-272, 1-271, 1-2225, 1-270, 1-269, 1-268, 1-267, 1-266, 1-2226, 1-265, 1-264, 1-2227, 1-263, 1-262, 1-261, 1-2228, 1-260 do punktu nr 1 -259. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401, 1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1-503, 1-521, 1-522, 1-525, 1-526 do punktu nr 1-529. Dalej skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-528, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr 1-527 i 1-5961 do punktu nr 1-6454. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1 -6453. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-6450. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 1-465, 1-464, 1-454, 1-453, 1-484, 1-452, 1-506, 1-451, 1-505, 1-2513, 1-450, 1-449, 1-448, 1447 1-446 1-481 do punktu nr 1-445. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-444, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-443, 1-442, 1-2942, 1-441, 1-440, 1-439, 1-438, 1-437, 1-436, 1-435, 1-433, 1-434 do punktu nr 1-432. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr 1-427, 1-358, 1-281, 1-280, 1-279, 1-10010 do punktu nr 1-2223, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusze mapy 03 i 04

Granica biegnie od punktu nr 1-236, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 122 i leżącego na południowo-zachodniej granicy terenów PKP, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 1-2, przez punkty nr: 1-237, 1-822, 1-839, 1-840 do punktu nr 1-841. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-828, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 1-827, 1-826, 1-825 dochodzi do punktu nr 1-793. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ulicy Leśnej, przez punkty nr 1-3965, 1-792, 1-791, 1-790, 1-2523, 1-789 do punktu nr 1-788. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 1-236, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusz mapy 04

Granica biegnie od punktu nr 1-842, leżącego po zachodniej stronie linii kolejowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1-245, 1-246, 1-247, 1-843, 1-846, 1-248, 1-850, 1-851, 1-249, 1-855, 1-856, 1-860, 1-250, 1-861, 1-251, 1-252 do punktu nr 1-864. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-863. Następnie skręca na północny zachód i przez punkt nr 1-862 dochodzi do punktu nr 1-859. W tym punkcie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-6349. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 1-6348. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i, biegnąc przez punkt nr 1-829, dochodzi do punktu nr 1-842, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Kostrzyn nad Odrą

Obszar 1 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-271, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 3-258, 3-257 do punktu nr 3-266. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 3-265, 3-264, 3-263, 3-262, 3-261, 3-268, 3-260, 3-259 dochodzi do punktu nr 3-38. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 4-3586, 4-3507 biegnie do punktu nr 4-3584. Tu zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 3-267, 3-180, 3-270 dochodzi do punktu nr 3-271, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-274, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku zachodnim do punktu nr 3-273. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-275. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-274, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy 10 i 15

Granica biegnie od punktu nr 3-402, leżzącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-401. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-105. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 3-106, 3-134 do punktu nr 3-403, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-125. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 3-325 do punktu nr 3-126 a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-231. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr 3-124, 3-232, 3-245, 3-233, 3-251, 3-250 i 3-249 do punktu nr 3-402, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-292, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, wzdłuż tej ulicy przez punkt nr 3-318 do punktu nr 3-230, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 3-129. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 3-130 dochodzi do punktu nr 3-182 gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 3-320 do punktu nr 3-183. W punkcie tym granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3-295, gdzie załamuje się u kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 3-319, 3-294, 3-316, 3-293 do punktu nr 3-292, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-291, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-290 do punktu nr 3-289, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-229. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-306 gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3-310. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 3-226 do punktu nr 3-227. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr 3-189 i 3-228 do punktu nr 3-291, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-204, leżącego na północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-205, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 3-206, 3-225 dochodzi do punktu nr 3-224. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 3-223 do punktu nr 3-220. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-369. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie równolegle do ulicy Północnej przez punkty nr: 3-368, 3-367 do punktu nr 3-370, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie po łuku przez punkty nr 3-222, 3-200, 3-201 i 3-202 do punktu nr 3-191 leżącego przy skrzyżowaniu alei Milenijnej i ulicy Północnej. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr: 3-190 i 3-203 do punktu nr 3-204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-286 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-297 do punktu nr 3-296. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-322, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3-321. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-286, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-252 krawędzią alei Milenijnej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 3-234, 3-246, 3-235, 3-236, 3-244, 3-237, 3-238, 3-334 do punktu nr 3-326, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 3-329 biegnie do punktu nr 3-327. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-337. Z tego punktu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 3-336, 3-332, 3-338, 3-330 biegnie do punktu nr 3-328. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 3-195, 3-194, 3-298, 3-299 do punktu nr 3-300. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Północnej przez punkty nr: 3-301, 3-302, 3-196, 3-197, 3-198 do punktu nr 3-199. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3-145, 3-111, 3-112, 3-113, 3-114, 3-115, 3-323, 3-116, 3-117, 3-118, 3-333, 3-119, 3-147 do punktu nr 3-120, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 3-121. W punkcie tym granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż terenów PKP przez punkty nr: 3-243, 3-122, 3-138, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16 do punktu nr 3-17. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 3-109, 3-108 dochodzi do punktu nr 3-252, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-413, leżącego na południowej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 3-248 do punktu nr 3-411. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 3-410, 3-409, 3-408, 3-407, 3-406 biegnie do punktu nr 3-405, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 3-404. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3-412 do punktu nr 3-413, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-343, leżącego na południowej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-348, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 3-347 dochodzi do punktu nr 3-346. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-345. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 3-344 dochodzi do punktu nr 3-343, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 7, Zatorze Fabryczne, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 7-1891, leżącego po zachodniej stronie ulicy Eugeniusza Olczaka, wzdłuż tej ulicy w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-607. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-608. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1008. Z tego punktu, po zmianie kierunku na północno-zachodni, biegnie do punktu nr 7-1009, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 7-1010 dochodzi do punktu nr 7-1011, położonego po północnej stronie asfaltowej drogi wewnętrznej. W punkcie nr 7-1011 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej przez punkt nr 7-1888 do punktu nr 7-1004. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr 7-1005 i 7-1878 do punktu nr 7-1006. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1889. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-1890. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 7-1891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 7, Zatorze Fabryczne, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 18

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7-1904 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1011. Dalej załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 7-1010, 7-1009, 7-1008, 7-608, 7-607, 7-192, 7-193, 7-194, 7-195, 7-196, 7-197, 7-198, 7-199 i 7-200 do punktu nr 7-201. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1399, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr 7-1397, 7-1395 i 7-1393 dochodzi do punktu nr 7-1611. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-1610. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 7-1609 dochodzi do punktu nr 7-1608. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1607, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1606. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1605. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 7-1385. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1387. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 7-1906 i 7-1905 do punktu nr 7-1904, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-1399 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Fabrycznej, przez punkty nr: 7-1400, 7-339, 7-340, 7-342, 7-336 i 7-541 do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-1909, 7-1910, 7-395 i 7-394 do punktu nr 7-393, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr 7-556, 7-555, 7-554, 7-553 i 7-552 do punktu nr 7-551. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7.410, 7-409 do punktu nr 7-13. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie od narożnika budynku stanowiącego punkt nr 7-14, wzdłuż jego ściany, do narożnika oznaczonego jako punkt nr 7-15. Dalej granica biegnie wzdłuż północnego brzegu rzeki Warty przez punkty nr 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 7-22, 7-23, 7-24, 7-25, 7-26, 7-27 i 7-28 do punktu nr 7-1907. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1388 do punktu nr 7-1387, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1385. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1605. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1606, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 7-1607. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1609 do punktu nr 7-1610. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1611, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr 7-1393, 7-1395 i 7-1397 do punktu nr 7-1399, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słubice

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Słubice

Obszar 1 - arkusz mapy 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-844, położonego w północno-wschodniej części działki nr 74/95, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3 08-850. Z tego punktu biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej do punktu nr 3.08-843. Następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 3.08-920 do punktu nr 3.08-848, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i przez punkty nr 3.08-852, 3.08-771 dochodzi do punktu nr 3.08-772. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 3.08-707 dochodzi do punktu nr 3.08-710. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3.08-709, gdzie załamuje się na północ, i przez punkty nr 3.08-721, 3.08-708, 3.08-851, 3.08-845, 3.08-846 dochodzi do punktu nr 3.08-847. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie obok przepompowni przez punkty nr 3.08-831, 3.08-828 i dalej przez punkty nr 3.08-827, 3.08-921, 3.08-918, 3.08-826 do punktu nr 3.08-844, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-825, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 74/68, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 3.08-824, 3.08-776, równolegle do linii kolejowej, do punktu nr 3.08-750. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3.08-751 dochodzi do punktu nr 3.08-752. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 3.08-753, 3.08-754, 3.08-755, 3.08-756, 3.08-757, 3.08-758 do punktu nr 3.08-759. Dalej biegnie wzdłuż zabudowań fabrycznych przez punkty nr 3.08-770, 3.08-725, a następnie wzdłuż stacji transformatorowej przez punkty nr 3.08-723 i 3.08-804 do punktu nr 3.08-706. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 3.08-705 i 3.08-853 do punktu nr 3.08-854, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty nr 3.08-841, 3.08-842 i 3.08-823 dochodzi do punktu nr 3.08-825, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy 08 i 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-741 w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 74/75 i 74/56, przez punkty nr 3.08-742, 3.08-743, 3.08-744, 3.08-745, 3.08-749 do punktu nr 3.08-746, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt nr 3.08-747 do punktu nr 3.08-748. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie równolegle do linii kolejowej do punktu nr 3.08-795, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr 3.08-794, 3.08-793 dochodzi do punktu nr 3.08-792. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 3.08-791. Następnie skręca na północny zachód i przez punkt nr 3.08-817 dochodzi do punktu nr 3.08-816. Stąd biegnie na południe przez punkty nr 3.08-815, 3.08-814 do punktu nr 3.08-813, a następnie skręca na północny zachód i przez punkt nr 3.08-778 dochodzi do punktu nr 3.08-741, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4 - arkusze mapy: 07 i 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-781, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 74/59, w kierunku wschodnim do punktu nr 3.08-782. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 3.08-786, 3.08-789 do punktu nr 3.08-790. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 3.08-729, 3.08-774 dochodzi do punktu nr 3.08-730. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty nr: 3.08-731, 3.08-716, 3.08-717 i 3.08-711 do punktu nr 3.08-712. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3.08-713, 3.08-775, 3.08-779, 3.08-780 do punktu nr 3.08-781, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5 - arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 3.08-726, stanowiącego północno-zachodni narożnik drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 74/37, w kierunku północnym do punktu nr 3.08-727. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3.08-834, 3.08-802, 3.08-728, 3.08-796, 3 08-797, 3 08-806, 3.08-807 i 3.08-808 do punktu nr 3.08-809. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 3.08-810 do punktu nr 3.08-811. Od tego punktu kieruje się na południowy zachód i przez punkty nr: 3.08-7613, 3.08-7612, 3.08-7611, 3.08-7610, 3.08-7609, 3.08-7608, 3 08-798, 3.08-799, 3.08-800, 3.08-801, 3.08-7606 dochodzi do punktu nr 3.08-760. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3.08-763 do punktu nr 3.08-726, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6 - arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 3.08-694 w kierunku wschodnim przez punkt nr 3.08-700 do punktu nr 3 08-699, gdzie skręca na południe, i biegnie do punktu nr 3.08-698. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 3.08-697 dochodzi do punktu nr 3.08-696, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 3.08-695 do punktu nr 3.08-694, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7 - arkusz mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-7600, położonego na południowo-wschodnim skraju działki nr 74/102, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3.08-7599 do punktu nr 3.08-7598. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 3.08-734 do punktu nr 3.08-733. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 3.08-7603 i 3.08-762 do punktu nr 3.08-761, który położony jest przy skrzyżowaniu dróg wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr: 74/37 i 74/104. Następnie granica skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3.08-7604, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty nr: 3.08-7605, 3.08-7602 do punktu nr 3.08-7600, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8 - arkusz mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-693, położonego w południowej części działki nr 74/17, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3.08-701. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 3.08-702, 3.08-703, 3,08-837, 3.08-719 do punktu nr 3.08-840, położonego na skraju drogi przy stacji transformatorowej. Od tego punktu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie duktem leśnym do punktu nr 3.08-839, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkty nr 3.08-720, 3.08-838, 3.08-692, 3.08-691 i 3.15-149 dochodzi do punktu nr 3.08-693, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 10 - Świecko, gmina Słubice, arkusz mapy 3

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 10-610, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 6, w kierunku północno-zachodnim, równolegle do linii kolejowej, przez punkt nr 10-611 do punktu nr 10-612, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 10-613. Następnie skręca na północ i biegnie do punktu nr 10-614, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10-615, gdzie zmienia kierunek na północny, i przez punkty nr: 10-617, 10-618, 10-619 dochodzi do punktu nr 10-620 położonego na skraju kompleksu leśnego. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ściany lasu przez punkty nr: 10-595, 10-596 i 10-10100 do punktu nr 10-597. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 10-598, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie do punktu nr 10-599. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ściany lasu przez punkt nr 10-600 do punktu nr 10-601. Od tego punktu granica biegnie skrajem lasu w kierunku południowym przez punkty nr: 420.234-20/1, 10-10101, 10-603, 10-604, 10-605 do punktu nr 10-606, położonego na skraju duktu leśnego. W punkcie nr 10-606 zmienia kierunek na południowo-zachodni i drogą leśną biegnie do punktu nr 10-607 i dalej w tym samym kierunku skrajem lasu przez punkty nr 420.234-26/1, 10-648 i 10-609 do punktu nr 10-610, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 10-622, położonego na skraju skarpy przy torowisku kolejowym oznaczonym jako działka nr 5/1 oraz drogi gruntowej, w kierunku południowym przez punkty nr: 10-623, 10-968, 10-979, 10-624 do punktu nr 10-625. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkt nr 10-626 dochodzi do punktu nr 10-627, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 10-628. Od tego punktu granica biegnie środkiem skarpy na południe i przez punkty nr: 10-629, 10-630 dochodzi do punktu nr 10-990. Dalej biegnie przez punkty nr: 10-991, 10-631, 10-632 i 10-589 do punktu nr 10-590, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 10-591 dochodzi do punktu nr 10-852. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 10-851 do punktu nr 10-850, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i przez punkt nr 10-849 dochodzi do punktu nr 10-848. Z tego punktu biegnie nadal w kierunku północnym, przecina drogę polną (działka nr 4/18, która nie wchodzi w obszar strefy) i dochodzi do punktu nr 10-989, położonego na południowej granicy działek nr: 4/16 i 4/20. Dalej biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 10-986, 10-985, 10-984 do punktu nr 10-840. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 10-839, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10-635. Stąd biegnie wzdłuż ściany lasu w kierunku północnym przez punkty nr: 10-636, 10-637, 10-641 i 10-642 do punktu nr 10-643, położonego na skraju działki nr 4/12. W punkcie nr 10-643 granica skręca na wschód, dochodzi do punktu nr 10-639, a następnie zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 10-640, położonego przy drodze gruntowej. W punkcie nr 10-640 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 4/13 przez punkt nr 10-621 do punktu nr 10-622, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 420.412-50, położonego w południowo-wschodniej części działki na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, prawym brzegiem lasu, przez punkty nr: 420.412-51, 420.412-52, 420.412-53 aż do skrajnego punktu brzegu lasu oznaczonego nr 420.412-54. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 420.412-3031, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 420.412-3030 do punktu nr 420.412-3029, położonego na skraju linii kolejowej Kunowice - Cybinka. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego przez punkty nr: 10.2-92, 10.2-91, 10.240, 10.2-39, 10.2-38, 10.2-37, 10.2-36, 10 2-35 do punktu nr 10-1230. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 9/4 do punktu nr 10-1231, położonego na skraju drogi krajowej nr 29 Słubice - Zielona Góra. Od punktu nr 10-1231 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej wzdłuż drogi krajowej nr 29 przez punkt nr 420.412-48 do punktu nr 11.1-3056, zlokalizowanego na skraju dużego kompleksu leśnego. W punkcie nr 11.1-3056 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkt nr 420.412-49 do punktu nr 420.412-50, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 10-498, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 7/2 na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, równolegle do drogi krajowej nr 29 Słubice - Zielona Góra do punktu nr 10-488. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 7/2 do punktu nr 10-487. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkty nr 10-489, 10-490, 10-491, 10 1-5171 do punktu nr 10-492. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 10-493, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 420.412-43, 11-10031, 420, 412-44 do punktu nr 420.412-45 będącego granicą obrębów ewidencyjnych nr 2 i 10. W punkcie nr 420.412-45 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 420.412-46 do punktu nr 10-498, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorzów Wielkopolski

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 7 - Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski

Obszar 1 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 7-399 w kierunku wschodnim przez punkty nr 7-400 i 7-509 do punktu nr 7-510. Na opisywanym odcinku linię graniczną tworzy południowa krawędź ulicy Szczecińskiej. W punkcie nr 7-510 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-3089, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr 7-3088, 7-2734, 7-3086, 7-3076, 7-3077 i 7-3080 do punktu nr 7-2735. Na odcinku między punktami nr 7-3088 i 7-2735 granica jest jednocześnie zachodnią granicą drogi (działka nr 359). W punkcie nr 7-2735 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-630, 7-633, 7-635, 7-3081, 7-503 do punktu nr 7-502. W punkcie nr 7-502 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr 7-499, 7-498, 7-3084, 7-3085, 7-497, 7-3087,7-496 dochodzi do punktu nr 7-399, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 7-637 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-626. W punkcie nr 7-626 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 7-3330. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 7-3331 do punktu nr 7-3010. W punkcie nr 7-3010 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-3011 do punktu nr 7-589. W punkcie nr 7-589 granica załamuje się na północ i biegnie przez punkty nr 7-588, 7-3322, 7-638 do punktu nr 7-637, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy 11 i 16

Granica biegnie od punktu nr 7-619 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 7-643, 7-647, 7-3030 do punktu nr 7-648. W punkcie nr 7-648 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-1458, 7-1452 do punktu nr 7-723. W punkcie nr 7-723 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-722 i 7-3007 do punktu nr 7-3006. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-3005, 7-3002 do punktu nr 7-3000. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 7-619, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 7 - Chróscik, miasto Gorzów Wielkopolski, arkusz mapy 162

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdującego się w północno-zachodniej części działki nr 215/185, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-658. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963. Z punktu nr 7-2963 kieruje się na południowy wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do punktu nr 7-3353. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354, 7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr 7-1162, 7-3360, 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Z tego punktu kieruje się na północ i biegnie przez punkty nr 7-1426, 7-728 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7 725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 7-1429. Z punktu nr 7-1429 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-3438. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkt nr 7-3434 do punktu nr 7-1409, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 7-650. W punkcie tym zmienia ponownie kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkty nr 7-651, 7-1459 do punktu nr 7-656, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3
Obręb ewidencyjny nr 03 - Wawrów, miasto Gorzów Wielkopolski

Obszar 1 - arkusz mapy 0143

Granica biegnie od punktu nr 3-8889 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-8890, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 3-8891. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawężnika jezdni betonowej stanowiącej drogę wewnętrzną (działka nr 141/12) do punktu nr 3-8944. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dalej biegnie przez punkty nr 3-8945, 3-8946, 3-8947 do punktu nr 3-8948. W punkcie nr 3-8948 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż krawędzi jezdni betonowej przez punkty nr 3-8949, 3-8951 do punktu nr 3-8950. Tu załamuje się w kierunku północnym i przez punkt nr 3-4842 dochodzi do punktu nr 3-8889, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 0621

Granica biegnie od punktu nr 3-8982 w kierunku wschodnim przez punkty nr 3-8983, 3-8984, 3-8985 do punktu nr 3-8986. Na opisywanym odcinku linię graniczną tworzy północna krawędź wewnętrznej drogi betonowej. W punkcie nr 3-8986 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3-8987, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 3-4877, 3-4878 do punktu nr 3-9013. W punkcie nr 3-9013 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej przez punkty nr: 3-9014, 3-9015, 3-9016, 3-9017, 3-9018, 3-9019 do punktu nr 3-9020. W punkcie nr 3-9020 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr 3-4956 i 3-4955 do punktu nr 3-4954. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 3-4831, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 3-9033 dochodzi do punktu nr 3-4830. W punkcie nr 3-4830 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3-9034 do punktu nr 3-4829. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3-9039, 3-8965 do punktu nr 3-8966. Następnie skręca na pomoc i biegnie wschodnią krawędzią drogi wewnętrznej przez punkty nr: 3-8967, 3-8968, 3-8969, 3-8970, 3-8971, 3-8972, 3-8973, 3-8974, 3-8975, 3-8976, 3-8977 do punktu nr 3-8982, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusz mapy 0612

Granica biegnie od punktu nr 3-8962 w kierunku wschodnim do punktu nr 3-8961, następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 3-8963 do punktu nr 3-9040. W punkcie nr 3-9040 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-9041, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 3-9043. W punkcie nr 3-9043 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 3-9044, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt nr 3-4828 dochodzi do punktu nr 3-4827. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia do punktu nr 3-8962, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4 - arkusz mapy 0621

Granica biegnie od punktu nr 3-9031 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3-4882, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 3-9032. W punkcie nr 3-9032 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 3-9029, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 3-9030 do punktu nr 3-9031, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4
Obręb ewidencyjny nr 02 - Górczyn, miasto Gorzów Wielkopolski, arkusze mapy 254 i 11

Granica biegnie od punktu nr 15-431 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 15-430, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 24-335. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 2-3438 do punktu nr 2-3459. W punkcie nr 2-3459 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 2-3460, 2-3461, 2-3462, 2-3463, 2-3464, 2-3465, 2-3466 do punktu nr 2-3418. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 2-3431, 2-3432, do punktu nr 2-3433. W punkcie nr 2-3433 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15-405, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 2-11757 dochodzi do punktu nr 15-404. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 15-403, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 15-433. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 15-432 do punktu nr 15-431, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Sól

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól, arkusz mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 60245, usytuowanego przy rowie melioracyjnym nr 11 i działce nr 21, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 60103, stanowiącego punkt graniczny z terenem PKP i obrębem Zakęcie, gmina Otyń. Od punktu nr 60103 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr 60102, 60101, 60100, 60099, 60098, 60097, 60096, 60095, 60094, 60093, 60092, 60091, 60090, 60089, 60088, 60087, 60086, 60085, 60222, 60221, 60084, 60083, 60082, 60081, 60080, 061067, 60079, 60078, 60077, 60076, 60075, 60074, 60073, 60072, 60071 do punktu nr 061060. W punkcie nr 061060 skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 061059, 061055 i 061068 do punktu nr 061028, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 061029. Dalej granica biegnie na północ przez punkty nr 061051, 061052, 061054 do punktu nr 061056, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnimi przez punkty nr: 061057, 061058, 061061, 061062 i 061063 dochodzi do punktu nr 061064. W punkcie nr 061064 skręca na południe i biegnie przez punkt nr 60329 do punktu nr 60328, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 60218. Dalej biegnie na południe, granicą działki nr 10, do punktu nr 60219, a następnie na wschód do punktu nr 060220. Dalej, przez punkty nr 061043, 060319, 061053, dochodzi do punktu nr 061032, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi przez punkty nr 061041, 061031 do punktu nr 061030. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 061034, po czym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 061033, 060980 dochodzi do punktu nr 060981. Tu załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr 60321, 60663, 060982 dochodzi do punktu nr 60401, który leży na styku granicy kompleksu z rowem melioracyjnym nr 11. Od punktu nr 60401 granica biegnie skrajem rowu melioracyjnego nr 11 przez punkty nr 60404, 60405, 60410, 60412, 60414, 60416, 61026, 60418, 61027, 60375, 60374, 60372, 60370, 60367, 60365, 60364, 60361, 60360, 60357, 60356, 60354, 60352, 60350, 60348, 60346, 60265, 60263, 60261, 60259, 60258, 60255, 60253, 60252, 60249, 60248 do punktu nr 60245, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 60104, stanowiącego północno-zachodnim narożnik działki nr 21, w kierunku wschodnim do punktu nr 60103, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 60245. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr 60248, 60249, 60252, 60253, 60255, 60258, 60259, 60261, 60263, 60265, 60346, 60348, 60350, 60352, 60354, 60356, 60357, 60360, 061223, 60361, 60364, 061191, 60365, 60367, 60370, 60372, 60374, 60375 do punktu nr 61027, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż działki nr 14/5 (pas drogowy) przez punkty nr: 061235, 061234, 061233, 061232, 061231, 061126, 061125, 061124 do punktu nr 061230. Dalej granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego, stanowiącego działkę nr 22/1, przez punkty nr: 60579, 60582, 60583, 60441, 60442, 60445, 60446, 60449 do punktu nr 60450, a następnie skręca na północ, i biegnąc wzdłuż ścian lasu oznaczonego jako działka nr 113, przez punkt nr 061120 dochodzi do punktu nr 60377. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni, i nadal biegnąc wzdłuż ściany lasu, dochodzi do punktu nr 60379, po czym skręca na południe i przez punkt nr 4077 dochodzi do punktu nr 60380. W punkcie nr 60380 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr 60382, 60383, 60271, 60274, 60275, 60278, 60279, 60282, 60283 do punktu nr 60110. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 60109, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkty nr 60108, 60107, 60106, 60105 wzdłuż toru PKP do punktu nr 60104, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 061192, stanowiącego północno-zachodnim narożnik działki nr 11/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr 60416, 60414, 60412 do punktu nr 60410, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnąc dalej przez punkty nr 60405, 60404 dochodzi do punktu nr 60401. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 60400, 60403, 60406 do punktu nr 60409, w którym skręca na południe, i przez punkt nr 60408 dochodzi do punktu nr 60316. Tu granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 60317, w którym ponownie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 14/6, stanowiącej jednocześnie granicę działek nr 111/3 i 112, przez punkty nr 60318, 581a, 60547 do punktu nr 60551. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr 60552, 60556, 60560, 60561, 60562, 60566, 60567, 60570, 60571, 60574 do punktu nr 061213, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie zachodnią krawędzią działki nr 14/6 wzdłuż pasa drogowego oznaczonego jako działka nr 14/5 przez punkty nr 061212, 061211, 061210, 061209, 061208, 061207, 061206, 061205, 061204, 061203, 061202, 061201, 061200, 061199, 061198, 061197, 061196, 061195, 061194, 061193 do punktu nr 061192, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 60456, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 52/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr 60453, 60452 do punktu nr 60448. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 60447, 60444, 60443, 60440, 60584, 60581, 60580 do punktu nr 60577. Tu granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż działek o numerach 52/1, 57/2, 64/7, stanowiących pas drogowy, przez punkty nr 061229, 061228, 061227 do punktu nr 061226. W punkcie tym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 60491, po czym zmienia kierunek ponownie na południowy i przez punkt nr 60484 dochodzi do punktu nr 60485. W punkcie nr 60485 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 061044 do punktu nr 60489, po czym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 60490, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 60315. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 60302, w którym skręca na zachód i przez punkt nr 60303 dochodzi do punktu nr 60304. Tu granica zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr 60305, 60306 do punktu nr 60307, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 60308. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 60468 do punktu nr 60469, po czym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 60470. W punkcie nr 60470 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 60471, 60472 do punktu nr 60431, gdzie skręca na wschód, zmierzając do punktu nr 60430. Tam po raz kolejny zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 60457 dochodzi do punktu nr 60456, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 0002-2, miasto Nowa Sól, arkusz mapy 9

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 22657 w kierunku północnym przez punkty nr: 23380, 23420, 10580 do punktu nr 23405 i dalej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 29602, 10661, 29600, 29601 do punktu nr 23400. Tu skręca w kierunku ulicy Królowej Jadwigi i biegnie przez punkty nr 10660, 26697, 26696 do punktu nr 23399. Od punktu nr 23399 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 23392 i 26695 do punktu nr 23391. Od punktu nr 23391 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 10567 i 10566 do punktu nr 10563, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 10562 dochodzi do punktu nr 10561. W punkcie nr 10561 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 10555 do punktu nr 10476. Od punktu nr 10476 biegnie po granicy działki nr 432/23 przez punkty nr 10471, 10568, 10569, 10570 do punktu nr 10572. Z punktu nr 10572 biegnie wokół budynku położonego na działce nr 432/24 przez punkty nr: 10573, 10574, 10575, 10576, 10548 do punktu nr 10549. Z punktu nr 10549 biegnie przez punkty nr 10524, 10525, 10514, 10513, 10520, 10508, 10522, 10523, wokół budynku położonego na działce nr 432/19, do punktu nr 10524, skąd wraca do punktu nr 10549, i biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10550. Od punktu nr 10550 granica biegnie przez punkty nr: 10506, 10505, wokół budynku położonego na działce nr 432/20, do punktu nr 10552. Od punktu nr 10552 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 10553 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 biegnie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi przez punkty nr: 10503, 10502, 27286, 27285, 27284, 27283, 27282, 27281, 27280, 27279, 27278, 27277 do punktu nr 22708. W punkcie nr 22708 skręca w kierunku zachodnim i obchodzi działkę nr 427 po punktach nr 10499, 27287, 22707, 26082, 22706, 22705, 27276, 22704, dochodząc do punktu nr 22703. Z punktu nr 22703 dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi, przez punkty nr 27264, 27263, 10475, 27262, 27261, 27260, 27259, 27258, 27257, 27256, 27255 do punktu nr 22687. W punkcie nr 22687 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Piastowskiej przez punkty nr: 27265, 29494 do punktu nr 27229. Następnie od strony południowej obiega boksy garażowe przez punkty od nr 27242 do nr 27254 i biegnie dalej do punktu nr 27241. Od punktu nr 27241 skręca w kierunku zachodnim, dochodzi do punktu nr 22686, i dalej biegnie w kierunku południowym przez punkty nr 29539, 22685 do punktu nr 22684. Od punktu nr 22684 nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 10608, 22955, 10470 i 10468 do punktu nr 22683. Od punktu nr 22683 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 29532, 22682 do punktu nr 22681. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 10461 do punktu nr 22674. Od punktu nr 22674 biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty nr 26084, 10537, 22673, 22672, 26069, 10538 do punktu nr 22671 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 22670. W punkcie nr 22670 skręca w kierunku południowym i biegnie w stronę ulicy Wojska Polskiego do punktu nr 22667. Od punktu nr 22667 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr: 23395, 23394, 10609 do punktu nr 22760. Następnie od strony północnej obiega budynek stacji transformatorowej przez punkty nr: 26761, 26762, 26763, 26764 i dochodzi do punktu nr 22665. Od punktu nr 22665 nadal biegnie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr: 10587, 22664, 10584, 22663, 22662, 23401 do punktu nr 10582, z którego biegnie przez punkty nr: 22661, 22660 i 22659 do punktu nr 22658 i dalej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do punktu nr 22657, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 23390, stanowiącego narożnik budynku nr 3 przy ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 10565, 10556, 26698, 23389 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 10553 do punktu nr 10552. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 10505, 10506, 10550, 10549, 10548, obiegając budynki położone na działkach nr 432/20 i 432/24, i dalej przez punkty nr: 10576, 10575, 10574, 10573 do punktu nr 10572. Od punktu nr 10572 biegnie przez punkty nr: 10570, 10569, 10568 wokół budynku hydroforni po granicy działki nr 432/23 do punktu nr 10471 i dalej przez punkty nr 10476, 10555 do punktu nr 10561, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 10562 dochodzi do punktu nr 10563. W punkcie nr 10563 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 10566, 10567 dochodzi do punktu nr 23391 usytuowanego w narożniku działki nr 429. Od punktu nr 23391 granica biegnie do punktu nr 26700 usytuowanego w narożniku budynku mieszkalnego nr 3 i dalej do punktu nr 23390, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 10520 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 10513 i dalej przez punkty nr: 10514, 10525, 10524, 10523, 10522 i 10508, obiegając budynek położony na działce nr 432/19, do punktu nr 10520, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bytom Odrzański

Obręb ewidencyjny Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 0708326 w kierunku południowym do punktu nr 0708327, który leży na granicy między obrębem Tarnów Bycki a miastem Bytom Odrzański. W punkcie nr 0708327 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie krawędzią drogi gruntowej nr 466/15 (droga dojazdowa do działki nr 466/14) przez punkt nr 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 (narożnik działki nr 466/14) załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 5 do punktu nr 459, położonego przy szlaku kolejowym Szczecin – Wrocław. W punkcie nr 459 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 458, 457, 456, 455, 454, 453, wzdłuż północnej strony szlaku kolejowego, do punktu nr 1446. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1447 do punktu nr 1448. Od punktu nr 1448 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 0708330 do punktu nr 0708326, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Karlino

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 0007 - Daszewo, gmina Karlino, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1954, leżącego po wschodniej stronie drogi asfaltowej trasy Karlino -Kołobrzeg, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 2086, 2084, 2090, 1132 do punktu nr 1133. Na odcinku tym teren graniczy z działką nr 303 (droga wojewódzka nr 163). W punkcie nr 1133 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1136. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 6064 do punktu nr 6065. Punkt nr 6065 znajduje się po zachodniej stronie trasy kolejowej Kołobrzeg – Karlino. Z tego punktu granica biegnie zachodnią stroną torów kolejowych (działka nr 269) w kierunku południowym przez punkty nr: 1138, 2082 do punktu nr 2083. W punkcie nr 2083 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2088, a następnie w kierunku południowym przez punkt nr 2089 do punktu nr 1963. Od punktu nr 1963 granica biegnie lewą stroną drogi ziemnej (działka nr 301/5) w kierunku zachodnim do punktu nr 1964, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1965. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1966. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1957, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1958 do punktu nr 1959 i dalej do punktu nr 1960. Tu granica załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu nr 1961, a następnie skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 1962. Od punktu nr 1962 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1954, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 0003, gmina Karlino, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 6394, będącego jednocześnie punktem osnowy geodezyjnej nr 0107/41, wschodnią stroną linii kolejowej w kierunku północnym przez punkty nr 6393, 6392, 6391, 6390 do punktu nr 6063. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 6064 dochodzi do punktu nr 6065. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 6066 do punktu nr 6067. Z punktu nr 6067 biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 6068 do punktu nr 6069. W punkcie nr 6069 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6070. Punkt ten położony jest po północnej stronie drogi ziemnej. Od punktu nr 6063 do punktu nr 6070 graniczy z działkami położonymi w obrębie 0007 Daszewo. Z punktu nr 6070 granica biegnie północną stroną drogi ziemnej (działka nr 5) w kierunku zachodnim przez punkty nr: 6608, 6607, 6606, 6605, 6604, 6603, 6602 do punktu nr 6601. Punkt nr 6601 położony jest u zbiegu drogi ziemnej i wschodniej strony trasy Karlino - Kołobrzeg (droga wojewódzka nr 163). Z punktu nr 6601 granica biegnie wschodnią stroną szosy asfaltowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 6610 i 6611 do punktu nr 6394, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3
Obręb ewidencyjny nr 0007 - Daszewo, gmina Karlino, arkusz mapy 4

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2116, położonego po północnej stronie drogi krajowej nr 6 trasy Szczecin -Gdańsk, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 2115, 2114, 139, 141, 225, 443 i 223 do punktu nr 1126. Na odcinku tym graniczy z działkami nr 576/2, 575/2, 574/2, 604/2 i 602/6, przeznaczonymi pod poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 6. Od punktu nr 1126 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 2695, 2696 i 2697 do punktu nr 2698 i graniczy z działką nr 602/13. Od tego punktu biegnie środkiem rowu w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 2639 i 2785 do punktu nr 2801. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 2793. Punkt ten położony jest po południowej stronie drogi polnej. Od punktu nr 2793 biegnie południowym brzegiem tej drogi (działka nr 570) w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2792, 2790 i 2791 do punktu nr 2835. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 2116, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 610, położonego na południowej stronie drogi krajowej nr 6 trasy Szczecin -Gdańsk, w kierunku południowym do punktu nr 612. W punkcie nr 612 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 612/25 przez punkt nr 613 do punktu A, położonego na południowej krawędzi działki nr 612/68. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu B, położonego na północnej krawędzi działki nr 612/68, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie południową stroną drogi krajowej nr 6 przez punkty nr: 609, 232 do punktu nr 610, od którego rozpoczęto opis.

Uwaga:

Punkty A i B nie są wniesione do ewidencji gruntów, są wytyczone w celach orientacyjnych przez geodetę opisującego granicę obszaru 2. Punkt A położony jest na południowej krawędzi działki nr 612/68 w odległości 28,90 m od punktu nr 613. Punkt B położony jest na północnej krawędzi działki nr 612/68 i południowym skraju drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk, w odległości 28,90 m od punktu nr 609.

Kompleks 4
Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Karlino, arkusz mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 37, położonego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 163 trasy Kołobrzeg - Karlino, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 35, 33, 30, 29, 27, 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16 do punktu nr 6. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1, 2, 3 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr:17, 128, 26, 127, 44, 49 do punktu nr 50. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 52, 53, 54 do punktu nr 56. W punkcie nr 56 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 122, 121, 63, 65, 120, 119, 69 dochodzi do punktu nr 72. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 71, 66, 59, 51 dochodzi do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 94 w kierunku południowym do punktu nr 91. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 89, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 83. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 82. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 86, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 88. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż brzegu rzeki Parsęta przez punkty nr: 73, 74, 75, 78, 80 do punktu nr 92 i dalej, wzdłuż działki nr 11, do punktu nr 95. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gubin

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 0007-7, miasto Gubin , arkusz mapy 15-A-2

Granica biegnie od punktu nr 9206, położonego u zbiegu ulicy Cmentarnej i drogi gruntowej łączącej ulicę Cmentarną z ulicą Żołnierską, w kierunku północno-wschodnim skrajem drogi gruntowej, oznaczonej jako działka nr 104, przez punkty nr: 10208, 10207, 10206, 10205, 10204, 10203 i 10201 do punktu nr 10200. W punkcie nr 10200 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 10159, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie skrajem drogi gruntowej stanowiącej ulicę Cmentarną przez punkty nr 10212, 10211, 10210, 10209 do punktu nr 9206, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 0001 - Bieżyce, gmina Gubin, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 11011035, położonego u zbiegu granic działek nr 4/1 i 4/3 przy ulicy Cmentarnej, w kierunku północno-wschodnim, skrajem drogi gruntowej stanowiącej ulicę Cmentarną, przez punkty nr: 281, 282 i 283 do punktu nr 11011036. W punkcie nr 11011036 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 11011037, położonego przy drodze gruntowej (działka nr 5). W punkcie nr 11011037 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie skrajem drogi gruntowej do punktu nr 11011038. W punkcie nr 11011038 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 11011035, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barlinek

Obręb ewidencyjny nr 1, miasto Barlinek, arkusz mapy 421.231

Kompleks nr 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 9, znajdującego się w południowej części kompleksu przy zbiegu ulic Szosy do Lipian i Okrętowej, w kierunku północnym, przez punkty nr 10, 11, 12, 9798, do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr 20 i 19 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 28, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr 29, 30, 9331, 31 i 32 do punktu nr 33. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 34, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36. Z punktu nr 36 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 41, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dalej biegnie wzdłuż drogi polnej do punktu nr 40, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 37 Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 10621, 38, 63, 39 i 12280 do punktu nr 12285 W punkcie nr 12285 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 12283, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13404 do punktu nr 13405, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej do punktu nr 13402. Od punktu nr 13402 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13529. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13528, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13527. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 13523, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 13525. Z punktu nr 13525 do punktu nr 13526 granica biegnie w kierunku południowym, po ścianie budynku starej kotłowni, a dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 13522. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13521 do punktu nr 13520. Dalej biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 12273 do punktu nr 13396, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 13397 do punktu nr 13536. Od punktu nr 13536 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13535. W punkcie nr 13535 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez punkty nr: 12275 i 12276 do punktu nr 12277. W punkcie nr 12277 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13390, 12278, 9797, 13530 i 13395 do punktu nr 12270. Z punktu nr 12270 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 12269, 12268, 12267 i 6 do punktu nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 13537, położonego na działce nr 200/44, w kierunku zachodnim do punktu nr 13408, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 13407. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy drogi, do punktu nr 13538. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 13537, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 13540 w kierunku południowym do punktu nr 13542, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13541, znajdującego się na granicy drogi wewnętrznej. Dalej biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej w kierunku północnym przez punkt nr 13370 do punktu nr 13369. Z punktu nr 13369 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 13540, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 13534, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku zachodnim, wzdłuż chodnika, do punktu nr 13533, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ściany hali przez punkty nr: 13518 i 13532 do punktu nr 13531. W punkcie nr 13531 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez punkt nr 13400 do punktu nr 13399 i dalej w kierunku południowym, wzdłuż granicy drogi wewnętrznej, do punktu nr 13534, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 13371, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku wschodnim do punktu nr 13372, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 13543. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13378, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 13379. W punkcie nr 13379 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13380, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 13381. W punkcie nr 13381 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13382, położonego na granicy drogi wewnętrznej. Następnie biegnie wzdłuż drogi, w kierunku północnym, przez punkty nr: 13383 i 13377, do punktu nr 13371, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego u zbiegu ulic Przemysłowej i Szosa do Lipian, przez punkt nr 3, wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 4, w którym się załamuje w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 12267, 12268, 12269 dochodzi do punktu nr 12270. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13390, w którym załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 13389, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż krawędzi drogi asfaltowej, przez punkty nr 13388, 13387 do punktu nr 13386. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 13383 i dalej biegnie w kierunku południowym do punktu nr 13382. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż hal produkcyjnych przez punkty nr: 13381, 13380 do punktu nr 13379. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 13378, 13543, 13409, 13372, 13371, 13541, 13542 dochodzi do punktu nr 13540, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 13368 dochodzi do punktu nr 13366. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawędzi wewnętrznej drogi asfaltowej przez punkty nr 76, 77, 10286, 10285, 10288, 10287, 78 i 79 do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 13535 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13536, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 13397 do punktu nr 13396. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12273 do punktu nr 13520. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 13521, 13522, 13526, 13525, 13523 do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13527, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 13528, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13529. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 13402 dochodzi do punktu nr 13401. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 13531, 13532 do punktu nr 13518, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13534, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż krawężnika drogi wewnętrznej przez punkty nr: 13399, 13400, 13401, 13402, 13405, 13406, 13407, 13534, 13537, 13367, 13366, 13368, 13540, 13369, 13370, 13541, 13371, 13374, 13376, 13377, 13383, 13386, 13387, 13388, 13389, 13390, 12277,12276, 13375, 12275, 13398 do punktu nr 13535, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 13367, położonego przy ulicy Przemysłowej, krawężnikiem drogi asfaltowej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13537, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13538. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie krawężnikiem drogi do punktu nr 13406, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13405. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13410 i 12283 do punktu nr 12284, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 12285. Dalej granica biegnie wzdłuż ogrodzenia, w kierunku wschodnim, do punktu nr 62, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnimi biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 9786, 9785, 9784, 9783, 9482, 12286, 9781, 9780, 9779, 9778, 9775, 9774, 9788 do punktu nr 73, położonego przy ulicy Przemysłowej. W punkcie nr 73 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr 74 i 75, do punktu nr 13367, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Goleniów

Obręb ewidencyjny nr 0018 - Łozienica, gmina Goleniów, arkusz mapy 1

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 609, leżącego na wschodnim brzegu rowu (działka nr 24), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 116. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 115, 114 do punktu nr 113. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 612, położonego na wschodnim brzegu rowu. Z punktu nr 612 biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 611, 610 do punktu nr 609, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 635 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 626. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 627, 628, 629 do punktu nr 630. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 639. Z punktu nr 639 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 638, 637, 636 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 632 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 631. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 329, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr 328, 340 do punktu nr 634. Z punktu nr 634 skręca w kierunku pomocnym i biegnie do punktu nr 633. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie równolegle do drogi asfaltowej (droga powiatowa Goleniów - Lubczyna) do punktu nr 345/k33, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt nr 327 do punktu nr 632, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 642 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 643. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 644. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 645. Z punktu nr 645 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 642, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 649 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 646. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 647. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 648. Z punktu nr 648 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 649, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu nr 571 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 715. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 716. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 570. Z punktu nr 570 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 571, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 712 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 676. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 677, 678 do punktu nr 679. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 713, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 706. W punkcie tym załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu nr 707, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim. Z punktu nr 707 biegnie przez punkty nr 708, 711 do punktu nr 712, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 682 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 691, 687 do punktu nr 699. W punkcie tym załamuje się w stronę południowo-zachodnią i biegnie przez punkty nr: 700, 703 do punktu nr 704. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 685. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 684, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr 690, 694 dochodzi do punktu nr 697. Z punktu nr 697 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 698 do punktu nr 695. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 236, gdzie skręca w stronę północno-wschodnią do punktu nr 682, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 763 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 751, 750, 754 do punktu nr 755. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 756. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 757, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 758. W punkcie tym załamuje się na północny zachód i biegnie przez punkty nr 759, 760 do punktu nr 761, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 763, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 762 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 769, 768, do punktu nr 766. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 767. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 729, w którym skręca na południowy zachód do punktu nr 730. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 725, 727 do punktu nr 765. gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 762, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie od punktu nr 771 w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 296 do punktu nr 772. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 773. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 605 do punktu nr 770. W punkcie nr 770 skręca w kierunku północnym do punktu nr 771, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od punktu nr 672 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 671. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 338. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 330. Z punktu nr 330 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 672, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zielona Góra

Kompleks 1

Obszar 1
Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 120287, wzdłuż ulicy Trasa Północna, przez punkty nr: 120423, 120425, 140318, 140320 do punktu nr 140321, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr 140149, 140148 do punktu nr 140147. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 120080, 120079, 120332, 120078, 120077, 1963, 120076 do punktu nr 120426. W punkcie nr 120426 skręca na północ i biegnie do punktu nr 120346, w którym skręca na zachód, i przez punkty nr: 120347, 120348 dochodzi do punktu nr 120351. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wydzielonego pasa drogowego przez punkty nr: 120352, 120353 120354, 120355, 120356, 120357, 120369, 120424, 120358, 120359, 120360, 120422, 120361, 120264 do punktu nr 120265. W punkcie tym skręca na południe i biegnie do punktu nr 120287, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2
Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 120363 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż wydzielonego pasa drogowego przez punkty nr 120412, 120413, 120364 120365, 120366, 120418 120367, 120368, 120370 120371, 120372, 120373, 120374, 120350 do punktu nr 120349, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 120416, 120343, 120341, 120410, 120342 do punktu nr 120337. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 120409 i 120280 dochodzi do punktu nr 120363, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3
Obręb ewidencyjny Jany, gmina Zielona Góra, arkusz mapy 412.1

Granica biegnie od punktu nr 140150 w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 4803795, 4803796, 4803797, 4803798, 4803799 do punktu nr 120446, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 120426, 120076, 1963, 120077, 120078, 120332, 120079, 120080 dochodzi do punktu nr 140147. W punkcie nr 140147 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 140148 140149 i 140321 do punktu nr 140150, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4
Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 12406 w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej krawędzi działki nr 191/29 stanowiącej jednocześnie południową krawędź działki nr 191/27, do punktu nr 120408. Tu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ul. Słubickiej zmierza do punktu nr 120279. W tym punkcie skręca na zachód i dalej biegnie wzdłuż ul. Gorzowskiej przez punkt nr 12278 do punktu nr 12405, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnąc wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 191/29, stanowiącej jednocześnie wschodnią krawędź działki nr 191/28, dochodzi do punktu nr 12406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny 0010 Nowy Kisielin, gmina Zielona Góra, arkusz mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od południowo-wschodniego narożnika działki nr 16 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej krawędzi działki nr 16 i północnej krawędzi graniczącej z nią działki nr 29 do północno-zachodniego narożnika działki nr 16. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 16 i południowej krawędzi graniczącego z nią cieku wodnego, oznaczonego jako działka nr 313, do północno-wschodniego narożnika działki nr 16 i północno-zachodniego narożnika graniczącej z nią działki nr 236, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 16 i zachodnich krawędzi graniczących z nią działek nr 236 i 31 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 16 od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 16, stanowiącego najdalej na wschód wysunięty punkt działki nr 17, w kierunku zachodnim przez punkty nr 17, 18 i 19 do punktu nr 20. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 23. W punkcie nr 23 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr 24 i 25 do punktu nr 26, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do wysuniętego najdalej na południe narożnika działki nr 17. Od punktu nr 16 do tego miejsca granica działki pokrywa się z granicą administracyjną między obrębami Nowy Kisielin w gminie Zielona Góra i Droszków w gminie Zabór. W południowo-wschodnim narożniku działki nr 17 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 17 i północnej krawędzi graniczącej z nią działki nr 29 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 17, graniczącego z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 31. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 17 i wschodniej krawędzi graniczącej z nią działki nr 31 do północno-zachodniego narożnika działki nr 17, graniczącego z południowo-zachodnim narożnikiem cieku wodnego, oznaczonego jako działka nr 314. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 17 i południowej krawędzi graniczących z nią cieków wodnych, oznaczonych jako działki nr 314 i 309, do miejsca styku działek nr 309 i 214/2, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 16, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chodzież

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Podanin, gmina Chodzież, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 262/6, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 14 dochodzi do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 19, 1102, 20, 21, 22 do punktu nr 1 od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Poznań

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0002 - Główieniec, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusze mapy 14, 24, 25

Granica biegnie od punktu A, który jest punktem przecięcia granic drogi dojazdowej między punktami nr 14-17-100 i 18-91 oraz linii biegnącej od punktu nr 18-90, przez teren Lasów Państwowych m. Poznania, w kierunku wschodnim do punktu nr 14-17-99, a następnie przez punkty nr: 14-17-70, 14-17-63, 14-17-72 do punktu nr 14-17-73. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 14-17-77, 25-20, 25-10 do punktu nr 25-83. Od tego punktu granica biegnie zachodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 25-84, 25-85, 25-86, 25-87, 25-88, 25-89, 25-90 do punktu nr 25-91. W punkcie nr 25-91 załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 25-57. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 25-58 dochodzi do punktu nr 25-59, położonego przy ulicy Warszawskiej. W punkcie nr 25-59 załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 25-64 biegnie półocną stroną ulicy Warszawskiej do punktu nr 24-27. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 24-21, gdzie po załamaniu w kierunku zachodnim biegnie przez punkty nr 24-20, 24-19 do punktu nr 24-34, leżącego na skrzyżowaniu ulic Biłgorajskiej i Bałtyckiej. Od punktu nr 24-34 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż północno-wschodniej strony ulicy Bałtyckiej, przez punkty nr: 24-35, 24-4, 24-2, 14-17-65, 14-17-66 do punktu nr 14-17-35, usytuowanego przy drodze dojazdowej. W punkcie nr 14-17-35 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wschodnią stroną drogi dojazdowej przez punkty nr 14-17-37, 14-17-8, 14-17-9 do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Uwaga

Punkt A nie jest wniesiony do ewidencji gruntów jest punktem orientacyjnym, wyznaczonym przez geodetę na potrzeby opisu granic tego obszaru.

Obszar 2 - arkusze mapy 25, 26

Granica biegnie od punktu nr 25-69, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Smołdzinowskiej i Główieniec, południową stroną ulicy Główieniec w kierunku wschodnim przez punkty nr: 25-64, 25-66, 25-68,25-60, 25-73, 25-72, 25-27, 25-28,26-28, 26-27, 26-74, 26-26, 26-25, 26-138 do punktu nr 26-135. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 26-136, graniczącego z ulicą Jaromińską. W punkcie nr 26-136 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Jaromińskiej przez punkty nr 26-137, 26-24, 26-32, 26-84, 26-31, 26-30, 26-29, 25-23, 25-22 do punktu nr 25-21. Od tego punktu granica biegnie zachodnią stroną ulicy Jaromińskiej, w kierunku południowym przez punkty nr 25-1181, 25-77, 25-78 do punktu nr 25-79. W punkcie nr 25-79 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej do punktu nr 25-80. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej przez punkty nr: 25-81, 25-82, 25-33, 25-34, 25-62, 25-63 do punktu nr 25-69, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy 25, 26

Granica biegnie od punktu nr 25-75 południową stroną ulicy Jaromińskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 25-74, 26-39, 26-144, 26-50, 26-40, 26-49 do punktu nr 26-48. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną ulicy Poziomkowej przez punkty nr: 26-47, 26-46, 26-45, 26-42, 26-90, 26-89, 26-88, 26-151, 26-152, 26-87 do punktu nr 26-143. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej przez punkty nr 26-85, 25-51, 25-13, 25-14, 25-15, 25-18 do punktu nr 25-10. W punkcie nr 25-10 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Jaromińskiej przez punkty nr: 25-11, 25-52, 25-76 do punktu nr 25-75, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 61 -Wilda, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusz mapy 18-19

Granica biegnie od punktu nr 117/18-19 w kierunku północnym do punktu nr 152/18-19, łącząc istniejącą bramę wjazdową z narożnikiem budynku odlewni. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku odlewni przez punkty nr 153/18-19 i 154/18-19 do punktu nr 155/18-19. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ścianie budynku do punktu nr 156/18-19. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie ścianą budynku do punktu nr 157/18-19 gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po ścianie budynku do punktu nr 158/18-19. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ścianie budynku przez punkty nr 159/18-19, 160/18-19 i 161/18-19 do punktu nr 162/18-19. W punkcie nr 162/18-19 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie ścianą budynku do punktu nr 163/18-19. Od punktu nr 163/18-19 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 164/18-19 i dalej, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr 165/18-19 i 311/18-19 do punktu A. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu B, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 318/18-19. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 319/18-19. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkt nr 328/18-19 do punktu C. Z punktu C biegnie wzdłuż bramy wjazdowej, załamując się nieznacznie w kierunku północno-wschodnim, do punktu D i dalej wzdłuż ogrodzenia dochodzi do punktu E. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 323/18-19. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku hali przez punkt nr 354/18-19 do punktu nr 334/18-19. W punkcie nr 334/18-19 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po ścianie budynku hali fabrycznej do punktu nr 339/18-19. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i na odcinku ok. 13 m biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkt nr 342/18-19 do punktu nr 340/18-19. W punkcie nr 340/18-19 załamuje się nieznacznie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 54/23. Dalej granica biegnie po trwałym ogrodzeniu betonowym, rozdzielającym zakład odlewni od ulicy 28 Czerwca 1956 r., w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 53/23, 52/23. 12/18-19, 55/23, 10/18-19, 171/18-19, 9/18-19, 8/18-19 do punktu nr 51/23. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ogrodzeniu betonowym przez punkty nr 118/18-19, 119/18-19 do punktu nr 117/18-19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 24

Granica biegnie od punktu A, położonego na północnej krawędzi działki nr 62/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż trwałego ogrodzenia betonowego północnej krawędzi działki nr 62/1, do punktu nr 14/20, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 62/1. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy Saperskiej przez punkty D, E, F, G, H, J do punktu nr 187/24. W tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego przez punkty nr: 194/24 i 193/24 do punktu C, stanowiącego narożnik ogrodzenia. W punkcie C granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt B, wzdłuż ogrodzenia przecinającego działkę nr 62/1, do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Uwaga

Punkty A, B, C, D. E, F. G, H, J nie są wniesione do ewidencji gruntów, są punktami orientacyjnymi, wyznaczonymi przez geodetę do opisu granicy obejmującej część działki nr 62/1, która po podziale będzie miała powierzchnię 0,7317 ha i otrzyma nr 62/3.

Kompleks 3
Obręb ewidencyjny 0006 - Żegrze, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusze mapy: 25,26

Granica biegnie od punktu nr 6.1117, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/4, krawędzią skarpy, w kierunku południowym przez punkty nr: 6 1102, 6 5279, 6.1103, 1.1164, 1.1165 do punktu nr 1.1166. Na odcinkach od punktu nr 1.1164 do punktu nr 1.1165 i od punktu nr 1.1165 do punktu nr 1.1166 stanowi granicę obrębów Starołęka i Żegrze. Od punktu nr 1.1166 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 6.1020, 6 5728, 6.1019, 6.1004, 6.1013, 6.1012, 6.1017 do punktu nr 6 1016, stanowiąc granicę terenów kolejowych. Od punktu nr 6.1016 biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 6.2827 do punktu nr 6 1024, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 6.3109. Od punktu nr 6 3109 biegnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do toru kolejowego przez punkty nr: 6.3097, 63099, 6.3100, 6.3101, 6.3102, 6.3104, 6.3139, 6.3232, 6.1116 do punktu nr 6.1096. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6.1119 i 6.1120 do punktu nr 6.1117, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2- arkusze mapy: 17, 19, 20, 21, 23, 25

Granica biegnie od punktu nr 6.2810, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/2, w kierunku północnym wzdłuż ulicy Sarbinowskiej do punktu nr 6.861, przechodząc przez punkty nr: 6.2802, 6.2801, 6 2789, 6.5373, 6.2790, 6.874. W punkcie nr 6.861 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6.898, 6 907 do punktu nr 6.906. Dalej biegnie równolegle do trwałego ogrodzenia, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 6.905, 6.904 do punktu nr 6.863. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 6.857, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przecinając ulicę Sarbinowską dochodzi do punktu nr 6.856. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6.868, 6 869 do punktu nr 6.5261. Od punktu nr 6 5261 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 6 833, 6 870, 6.912 do punktu nr 6.2757. W punkcie nr 6 2757 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 6.910 do punktu nr 6.909, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6.2835 Od punktu nr 6.2835 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 6.2836, 6.2837, 6 2848 i, załamując się w punkcie nr 6.2849, dochodzi do punktu nr 6.2847, po czym zmienia kierunek na wschodni i, przechodząc przez punkt nr 6.5729, dochodzi do punktu nr 6 1029. W punkcie nr 6.1029 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 6.1027, 6.1028 do punktu nr 6.1055, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6.1077. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 6.3093, po czym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 6.3124. W punkcie nr 6.3124 zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 6.1085 do punktu nr 6.1026. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 6.3038. Od punktu nr 6.3038 biegnie krawędzią skarpy przez punkty nr: 6.2855, 6.2824, 6.2850, 6.2852, 6.2819 do punktu nr 6.5584, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie równolegle do toru kolejowego, a następnie zmienia kierunek na wschodni i, przecinając tory kolejowe, dochodzi do punktu nr 6.2817. W punkcie nr 6.2817 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie krawędzią skarpy równolegle do torów kolejowych, przechodząc przez punkty nr: 6.2820, 6.2851, 6.2844, 6.2825 do punktu nr 6.2854. W punkcie nr 6 2854 załamuje się w kierunku wschodnim i, przechodząc przez punkt nr 6.1038, dochodzi do punktu nr 6.2853, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie równolegle do torów kolejowych wzdłuż krawędzi skarpy przez punkty nr: 6.2834, 6.2823, 6.966 do punktu nr 6.5269. W punkcie nr 6 5269 granica przecina tory kolejowe i przez punkty nr: 6 1002, 6.2812 dochodzi do punktu nr 6.969. Z punktu nr 6 969 biegnie krawędzią skarpy w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do torów kolejowych, przez punkt nr 6.968 do punktu nr 6.972. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 6 991, gdzie przecina ulicę Garaszewo. i dochodzi do punktu nr 6.955, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 6 949. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkty nr: 6.957, 6.5583 dochodzi do punktu nr 6.2798. Między punktami nr 6.5583 i nr 6.2798 znajdują się tory kolejowe. Z punktu nr 6.2798 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 6.2777 do punktu nr 6.2799. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 6.923, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 6.959. W punkcie nr 6.959 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 6.5371 do punktu nr 6.2780, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 6.2781 do punktu nr 6.2808. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 6.2809 do punktu nr 6.2810, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czerwieńsk

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Czerwieńsk, arkusz mapy 10

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 9264 w kierunku południowym, wzdłuż północnej krawędzi działki nr 249/2, przez punkty nr: 9265, 9266, 9267 do punktu nr 8900. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego przy drodze gruntowej nr 238, przechodzi przez punkt nr 19799 i dochodzi do punktu nr 12072. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 19798, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dalej biegnie przez punkty nr 19800, 20060, 20298 do punktu nr 19801. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 19802, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 19795. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punku nr 9268, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 9264, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 19797 w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia wschodniej krawędzi działki nr 249/8, przez punkty nr 11481, 20051 do punktu nr 20224. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 20223, 20222, 20021, 20052, 20053, 20054 do punktu nr 20295. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 20296. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż oddalonej o ok. 0,8 m ściany bocznej magazynu do punktu nr 20297. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 20061 do punktu nr 19797, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 11481 w kierunku południowym, wzdłuż trwałego ogrodzenia zachodniej krawędzi działki nr 121/8, przez punkty nr: 19797, 19798, 12072 do punktu nr 11482. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie obok trwałego ogrodzenia przez punkt nr 20994 do punktu nr 11419. Od tego punktu granica załamuje się w kierunku północnym i dalej biegnie obok ogrodzenia do punktu nr 11420, położonego przy rowie nr 80. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż zewnętrznej krawędzi tego rowu przez punkty nr: 20995, 20999, 11421 do punktu nr 11422. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 11470. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wewnętrznej krawędzi drogi nr 120 do punktu nr 20003. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi dojazdowej nr 121/7 do punktu nr 20004. Od tego punktu biegnie w kierunku wschodnim w odległości około 1,0 metra od budynku trafostacji, znajdującej się na działce nr 121/2 do punktu nr 20100, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 121/2 w odległości 1,5 metra od ścian trafostacji do punktu nr 20101. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 20102, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 20099. Od tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 20002, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż wewnętrznej krawędzi drogi nr 120 dochodzi do punktu nr 11471. W tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 120 przez punkt nr 20001 i dalej w odległości około 1,0 metra od budynku produkcyjnego do punktu nr 11472. Od punktu nr 11472 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 21000 do punktu nr 11473, znajdującego się przy drodze dojazdowej nr 70. Od punktu nr 11473 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 11481 od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Swarzędz

Obręb ewidencyjny nr 0006 - Jasin, gmina Swarzędz, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 2-0100031, wzdłuż południowej krawędzi toru kolejowego Poznań -Warszawa, w kierunku wschodnim przez punkt nr 2-0100030 do punktu nr 2-0100027. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0100023, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 2-0100022, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 2-0100021. Od tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2-0100024, 2-0100020, 2-0100019, 2-0100018 do punktu nr 2-0100017. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 2-0100016 do punktu nr 2-0100015. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 2-0100014 do punktu nr 2-0100013. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową krawędzią toru kolejowego Poznań - Warszawa przez punkty nr: 2-0100025, 2-0100054 2-0100073, 2-0100071, 2-0100068 2-0100092. 2-0102272, 2-0100089, 2-0100083, 2-0100082, 2-0100079, 2-0100085, 2-0100084 2-0200612, 2-0200605, 2-0200604, 2-0200609, 2-0200608, 2-0200594, 2-0200585, 2-0200554 do punktu nr 2-0200535. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 2-0200539, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dalej biegnie przez punkty nr: 2-0200524, 2-0200522, 2-0200513, 2-0200499 do punktu nr 2-0200489. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0200481, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 2-0200477. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 2-0200486. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2-0200461, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dalej biegnie przez punkt nr 2-0200389 do punktu nr 2-0200269. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej przez punkty nr: 2-0200268, 2-0200264, 2-0200266, 2-0200270, 2-0200275, 2-0200276, 2-0200281, 2-0200312, 2-0200315, 2-0200334, 2-0200375 do punktu nr 2-0200377. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2-0200403. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2-0200412, gdzie skręca w kierunku południowym do punktu nr 2-0200384. Stąd biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim do punktu nr 2-0200378. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 2-0200416. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200420 do punktu nr 2-0200424, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 2-0200406. W tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 2-0200407, 2-0200408 dochodzi do punktu nr 2-0200409. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2-0200414, 2-0200422 do punktu nr 2-0200438. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 2-0200413, w którym zmienia kierunek na północno-zachodnim, i przez punkt nr 2-0200450 dochodzi do punktu nr 2-0200453. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200448 do punktu nr 2-0200402. Od tego punktu biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2-0200405, 2-0200411, 2-0200417 do punktu nr 2-0200428. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 2-0200467, 2-0200565 dochodzi do punktu nr 2-0200581. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 2-0200644, 2-0200672 dochodzi do punktu nr 2-0200691, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez punkt nr 2-0200749 dochodzi do punktu nr 2-0100031, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Police

Obręb ewidencyjny nr 2 - Police, gmina Police, arkusz mapy 11 -02

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 406 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ulicy Piotra i Pawła, przez punkty nr 407, 121, 408,409 do punktu nr 122.

W punkcie tym załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez punkty nr 131, 132, 133 do punktu nr 134. W punkcie nr 134 załamuje się w kierunku zachodnim i, przecinając tory bocznicy kolejowej, biegnie do punktu nr 147. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 148. Od tego punktu zmienia kierunek na wschodni i biegnie, przecinając tory bocznicy kolejowej, do punktu nr 151, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 152. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 153, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 154 do punktu nr 1853 Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1852, w którym załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 1906. Stąd zawraca na północny zachód do punktu nr 1433, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 1435. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1434, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1432. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 1436, 1431, 804, 803, 802 do punktu nr 406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 460 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ulicy Piotra i Pawła, przez punkty nr 459, 458, 457, 456, 455, 454 do punktu nr 584. W punkcie tym załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez punkty nr 500, 583, 1483 do punktu nr 2272. W punkcie nr 2272 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 1526, 1527, 1528, 1529, 1499, 1500, 1514, 1515 dochodzi do punktu nr 1516. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1585, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1601 do punktu nr 1603, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodnim, i przez punkt nr 1602 dochodzi do punktu nr 460, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Międzyrzecz

Obręb ewidencyjny Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 5541 w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż działki nr 427/34 stanowiącej drogę, przez punkt nr 5566 do punktu nr 5635, wyznaczającego koniec drogi. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 5700. W punkcie nr 5700 skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 5701, 5702, 5703, wyznaczające granice wewnętrzne działek nr 427/12, 427/15, 427/16, 427/19, do punktu nr 5707. W punkcie nr 5707 skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 5708, w którym załamuje się w kierunku północnym, i przez punkty nr 5652, 5653 dochodzi do punktu nr 5654. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkt nr 5705 dochodzi do punktu nr 217 2-210. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż rowu (działka nr 42) przez punkty nr: 5547 i 5546 do punktu nr 217 2-209. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 217 2-208, 217 2-207, 217 2-206, 217 2-205, 5545, 5544 do punktu nr 212-2069, znajdującego się na łączeniu rowu 42 z rowem 45. W punkcie nr 212-2069 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem rowu 45 przez punkty nr: 217.2-204, 217.2-203, 5543, 217.2-202, 212-2068, 217.2-201, 5542, 217.2-200, 217.2-199, 212-2067, 217.2-198 do punktu nr 5541, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubsko

Obręb ewidencyjny Górzyn, gmina Lubsko, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 915 w kierunku południowym, wzdłuż działki nr 1078 stanowiącej drogę wojewódzką nr 287 Lubsko - Krosno Odrzańskie, przez punkty nr: 916, 917 i 918 do punktu nr 4002. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 7787, 7786, 4009, 4010, 4011, 4012 i 4013 wyznaczające południowe granice działek nr 565 i 640/1 do punktu nr 4014. Z punktu nr 4014 biegnie na północ wzdłuż drogi gminnej Górzyn - Raszyn, oznaczonej jako działka nr 1075, przez punkt nr 942 do punktu nr 943. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i dalej biegnie przez punkty nr 944, 945, 946, 947, 948. 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 i 956 do punktu nr 915, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sulęcin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0046 - Sulęcin I, gmina Sulęcin, arkusz mapy 19

Granica biegnie od punktu nr 10347 w kierunku północnym wschodnią stroną drogi gminnej nr 20 przez punkty nr: 10322, 10323 i 10324 do punktu nr 10325. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 10312, 10311, 4009, 10310, 10309, 10308, 10307, 4008, 10306, 10305, 10304, 10303 do punktu nr 10302, leżącego na granicy z drogą powiatową nr 1278F. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 10321, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 10320, 10319, 10318 do punktu nr 10317. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkty nr: 10316, 10315, 10314 dochodzi do punktu nr 10313. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 10354. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4016 10353, 10352, 10351, 4017, 10350, 10349 i 4018 do punktu nr 10347, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0047 - Sulęcin II, gmina Sulęcin, arkusz mapy 05

Granica biegnie od punktu nr 1330 w kierunku północnym do punktu nr 1332, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1333. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1334, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 2880. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1296, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dalej biegnie przez punkty nr: 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1260, 1259, 1258, 1257 do punktu nr 1244. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2150, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 2149. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2148. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1327, 1328 i 1329 do punktu nr 1330, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzelce Krajeńskie

Obręb ewidencyjny nr 17, miasto Strzelce Krajeńskie, arkusz mapy 162

Granica biegnie od punktu nr 3404, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 615/5, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3379, następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 3378. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 3377 do punktu nr 40, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu nr 41. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 807, 806, 803, 898 dochodzi do punktu nr 802. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 814, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie dalej południową stroną ulicy Jedności Robotniczej przez punkt nr 44 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 47. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 48, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 49, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 50. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 37, 38, 8092, 8091, 8090 do punktu nr 8089. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 3413 dochodzi do punktu nr 3414, w którym załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 3404, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rzepin

Obręb ewidencyjny nr 257, miasto Rzepin, arkusz mapy 01

Granica biegnie od punktu nr 15068, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 916/5, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 15069, 15070, 15071, 15072 do punktu nr 16444, następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 16443. Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 15034, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 19848. W punkcie tym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/3 do punktu nr 19847. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego do punktu nr 15021, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 15036. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15037, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/6 do punktu nr 15020. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i, biegnąc wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego, dochodzi do punktu nr 15019, gdzie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 19846, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 35/6. W punkcie nr 19846 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 19845, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 35/5, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/5 do punktu nr 19843, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego przez punkt nr 15016 do punktu nr 17362. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i dalej biegnie przez punkt nr 17363 do punktu nr 17072, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 37/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 37/8 przez punkty nr: 17071, 17070 do punktu nr 15074, a następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 916/5 przez punkt nr 20862 do punktu nr 15068, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gryfino

Obręb ewidencyjny 0014 - Gardno, gmina Gryfino. arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 19823, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 72/2, zewnętrzną krawędzią drogi gruntowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 19821, 19818, 19817, 19815, 19989, 19813, 19811, 19810, 19990, 19808, 19991, 19806, 19803, 19801, 19800, 19797, 19993, 19796 do punktu nr 19520. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19530, 19531, 19542, 19543, 19562 do punktu nr 64, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 72/5. W punkcie nr 64 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 114, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 123 do punktu nr 124. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 113 do punktu nr 78. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 66, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 61. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 60, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 53, po czym zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 54. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 46, 40, 33, 23, 19, 17, 15, 11 i 9 położone po południowej stronie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120 do punktu nr 19823, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Tomyśl

Obręby ewidencyjne nr: 0001 - Nowy Tomyśl, 0010 - Paproć, gmina Nowy Tomyśl, arkusze mapy: 3, 9 i 13

Granica biegnie od punktu nr 300140 wzdłuż północnych granic działek nr: 462/2 i 1355/15 w kierunku wschodnim przez punkt nr 1500090 do punktu nr 9742, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 9743. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 9741, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1355/15, 1355/14 i 1355/11 przez punkty nr: 9499, 9406 i 9405 do punktu nr 9470. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1355/11 do punktu nr 9697. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1355/12 do punktu nr 9696. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 9526 i 9402 wzdłuż południowych granic działek nr: 1355/12 i 1355/5 do punktu nr 300251. Tu skręca na południe i biegnie przez punkt nr 300266 do punktu nr 300305, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 460 przez punkty nr: 300430, 300429 i 300428 do punktu nr 300427. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 460, 461/1 i 462/2 przez punkty nr: 300431, 300432 i 300441 do punktu nr 300140, od którego rozpoczęto opis.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA