REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 232 poz. 1554

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 908,1992 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wolborz, Zduńska Wola i Żabia Wola.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789, z 2001 r. Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173, z 2002 r. Nr 64, poz. 584, z 2003 r. Nr 134, poz. 1245 i Nr 186, poz. 1815 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 693 i Nr 95, poz. 939.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473, z 2007 r. Nr 26, poz. 172, Nr 97, poz. 640 i Nr 212, poz. 1551 oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 885), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1554)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1019 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 102/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 102/3 do punktu nr 1007 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż zachodniej granicy działki nr 100/4 do punktu nr 1002. Od punktu nr 1002 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1001 i dalej na północ do punktu nr 1004, leżącego na południowym skraju drogi oznaczonej jako działka nr 101/3. W punkcie nr 1004 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi do punktu nr 365 i dalej do punktu nr 1P. Z punktu nr 1P biegnie na południe do punktu nr 2P, leżącego na północnym skraju ul. Nowy Józefów (działka nr 100/1). Z punktu nr 2P biegnie na zachód do punktu nr 997, a następnie na południowy zachód do punktu nr 996. Z punktu nr 996 biegnie na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów (działki nr: 100/1 i 102/2) do punktu nr 1008 i dalej do punktu nr 1019, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1013, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 106/11, w kierunku zachodnim północnym skrajem ul. Nowy Józefów do punktu nr 995 i dalej przez punkty nr: 1006, 1005, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 315/4. W punkcie nr 1018 zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej jako działka nr 331/3 wzdłuż działek nr: 315/4 i 315/1 do punktu nr 351. W punkcie nr 351 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 104/7) wzdłuż północnych granic działek nr: 315/1, 315/4, 314/2, 109, 108, 107/2 i 105/5 do punktu nr 363, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 105/6. W punkcie nr 363 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 105/5 i 106/11 przez punkty nr: 426, 427 i 423 do punktu nr 1013, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1026 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/2 w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 139/2, 138/2 i 137/2 do punktu nr 439000485. W punkcie nr 439000485 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 439000481, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 439000480. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 137/2 i 137/1 do punktu nr 285. W punkcie nr 285 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem ul. Langiewicza (działka nr 332) przez punkty nr: 286 i 287 do punktu nr 1023, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 1024. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 139/1 i 139/2 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 439 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 59, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr 59 i 56 przez punkt nr 438 do punktu nr 416. W punkcie nr 416 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1113, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr 55/3, 54/3, 53/3, 97/3, 95/2, 94/1, 87/1, 86/2, 85/2,84/2, 83/2, 82/2 i 109/2 przez punkty nr 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1097 i 1096 do punktu nr 1095. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1094. W punkcie nr 1094 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 109/2 do punktu nr 1054. W punkcie nr 1054 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr 109/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 92/3, 93/3, 96/3, 97/3, 53/3, 54/3. 55/3 i 58/3 do punktu nr 1055. Tu zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077 dochodzi do punktu nr 203. W punkcie nr 203 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 58/3 przez punkt nr 204 do punktu nr 419. W punkcie nr 419 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 58/3 przez punkt nr 418 do punktu nr 417. W punkcie nr 417 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 55/3 do punktu nr 437. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 57 przez punkty nr 436, 435, 434, 433, 431 i 430 do punktu nr 1052. W punkcie nr 1052 zmienia kierunek na południowy i biegnie równolegle do drogi oznaczonej jako działka nr 131/1 przez punkt nr 1053 do punktu G, a dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu F. W punkcie F zmienia kierunek na zachodni i biegnie równolegle do ul. Langiewicza do punktu D. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 439, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny G-18, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1026 w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia bocznicy kolejowej (działka nr 194/2), łącząc kolejno punkty nr 1048, 1025, 1024, 1023, 1049, 1050 i 1022. W punkcie nr 1022 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 2122, 996, 119, 120, 954, 2026, 121, 2020, 122 (granica wspólna z działkami nr: 43/23,43/20 i 43/19). W punkcie nr 122 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, łącząc kolejno punkty nr: 183, 185, 208, 221, 995, 1448, 375, 376, 377 (graniczy z działką nr 211/48). W punkcie nr 377 skręca na południe i przez punkty nr 2175 i 2126 dochodzi do punktu nr 2129, a następnie skręca na zachód, łącząc punkty nr: 2077, 2076 i 876, w którym skręca na południe, i przez punkt nr 2087 dochodzi do punktu nr 875 (granica wspólna z działkami nr 217/23 i 217/24). W punkcie nr 875 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1937, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1942, 1015, 1004 (graniczy z działkami nr 216/29, 216/22 i 216/21). W punkcie nr 1004 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż ogrodzenia ul. Wedmanowej (działka nr 216/29), przez punkty nr: 1939, 2188, 2189, 2190, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 do punktu nr 1045. W punkcie nr 1045 granica skręca na zachód i biegnie północną stroną ogrodzenia ul. Lodowej (działka nr 218/4) przez punkty nr 2187, 2186 do punktu nr 1039. W punkcie tym granica skręca na północ i przez punkt nr 871 dochodzi do punktu nr 870. W punkcie nr 870 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1060, 1059, 1058, 1057, 1056 do 1035 (na tym odcinku obszar graniczy z działkami nr: 208/8, 208/4, 208/3 i 208/2). W punkcie nr 1035 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ul. Nowo-Wedmanowej (działka nr 206/1) przez punkty nr 2165, 2164, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 2144, 1046, 1029, 1028 i 1027 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2410, położonego na południowym skraju drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 80/13, na wschód, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 2415 i dalej na południowy wschód do punktu nr 2416. Od punktu nr 2416 biegnie na południe, wzdłuż drogi, do punktu nr 2417, a dalej, po zmianie kierunku na zachód, do punktu nr 2419. W punkcie nr 2419 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 2410, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 2450, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 80/11, wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) w kierunku wschodnim do punktu nr 2452. Od punktu nr 2452 biegnie na południe, wzdłuż ul Magazynowej do punktu nr 2120. Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punktu nr 2121, a dalej ponownie na południe do punktu nr 2122, znajdującego się na granicy działki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (działka nr 155/5). Dalej granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 521, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego na północnej krawędzi drogi wewnętrznej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie początkowo na południe do punktu nr 21, a dalej na zachód do punktu nr 2118, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2119, a dalej na południe do punktu nr 519 leżącego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 519 granica biegnie na zachód, wzdłuż ulicy do punktu nr 2458. W punkcie nr 2458 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie linią łamaną, początkowo w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim, po krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13), przez punkty nr: 2460, 2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4

Granica biegnie od punktu nr 507, położonego u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie początkowo na południe do punktu nr 444b, następnie na wschód do punktu nr 424a. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2495. W punkcie nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i biegnie linią łamaną, wzdłuż północnej, a następnie zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480, 2479, 2473, 2471, 2469 do punktu nr 2468. Z punktu nr 2468 granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego do punktu nr 878 i dalej na północ do punktu nr 477, a następnie na północny zachód do punktu nr 480. Z punktu nr 480 początkowo biegnie na północ do punktu nr 483, a następnie na zachód do punktu nr 485. W punkcie nr 485 ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Targowej do punktu nr 507, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1176, położonego w południowo-zachodnim rogu działki nr 37/13, na północ przez punkty nr: 1184 i 1175 do punktu nr 1174. W punkcie nr 1174 skręca w prawo i biegnie do punktu nr 1173. Z punktu nr 1173 granica biegnie wzdłuż ul Manewrowej (działka nr 32/23) w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 234, 325, 1183, 327 dochodzi do punktu nr 233, znajdującego się u styku działek nr: 33/8, 32/23 i 33/9. Następnie skręca w prawo i biegnie do punktu nr 231, rozdzielając działki nr 33/8, 33/9, 25/23, 32/23. Z punktu nr 231 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granic działek nr: 33/8 i 37/13, 25/23 i 25/3, przez punkt nr 330 do punktu nr 242. Punkt nr 242 położony jest w południowo-wschodnim narożniku działki nr 37/13. Z punktu nr 242 granica biegnie na zachód przez punkt nr 241 do punktu nr 1176, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu „A” w kierunku wschodnim do punktu „B” wzdłuż ogrodzenia usytuowanego na granicy pomiędzy działką nr 212/7 i działką nr 193/18. Z punktu „B” granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż tego samego ogrodzenia do punktu „C”, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 193/18 i 170/50 do punktu „D”. W punkcie „D” załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich ścian budynków do punktu „E”. W punkcie „E” załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu „F”, granicząc z działką nr 211/46. Z punktu „F” biegnie w kierunku północnym przez teren działki nr 212/7 do punktu „G”, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu „H”. W punkcie „H” skręca na północ i biegnie do punktu „J”, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu „K”. W punkcie „K” załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż zachodniego obrysu ściany budynku dochodzi do punktu „A”, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1144 położonego w północno-zachodnim narożniku kompleksu u zbiegu działek nr 38/5, nr 38/6 i nr 37/15 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 241, 242 i 331 do punktu nr 1289. W punkcie nr 1289 zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 1290 biegnie do punktu nr 1291, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 1292. W punkcie nr 1292 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 318, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkt nr 319 biegnie do punktu nr 1147. W punkcie nr 1147 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 1146. Tu zmienia kierunek na pomocny i biegnie wzdłuż granicy działek nr 38/7 i 38/5, przez punkt nr 1145 do punktu nr 1144, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 766, położonego na granicy działki nr 197 i działki nr 1/9, na południowy wschód do punktu nr 765. Następnie przechodzi przez punkt nr 764 i biegnie na południe do punktu nr 821. Tu załamuje się i biegnie na zachód przez punkty nr: 820, 819 do punktu nr 806, który zlokalizowany jest u zbiegu trzech działek nr: 198, 199/49, 116/4. Z punktu nr 806 granica biegnie na północ do punktu nr 340, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr 329 i 328 i po południowej stronie działki nr 1/9 dochodzi do punktu nr 766, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny G-17, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 5960, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 161/14, w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6135. Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6136. Od punktu nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt nr 6122 do punktu nr 6121. W punkcie nr 6121 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/6 do punktu nr 6120. W punkcie nr 6120 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu nr 6107. W punkcie nr 6107 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 6130. W punkcie nr 6130 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 4248. W punkcie nr 4248 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15 przez punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247 do punktu nr 4246. W punkcie nr 4246 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działek nr: 161/15 i 161/14 przez punkt nr 6112 do punktu nr 5960, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 13/17) i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55), na północ, wzdłuż ul. Dostawczej do punktu nr 1139, a następnie na wschód, wzdłuż działki nr 10/3 do punktu nr 1133. W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/6 do punktu nr 1037. Od punktu nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do ul. Dąbrowskiego, do punktu nr 1028 przy ul Choińskiej (działka nr 20/6), a następnie na południe do punktu nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108. Z punktu nr 108, leżącego u zbiegu ul. Choińskiej (działka nr 27) i wschodniej granicy działki nr 45, biegnie na południe do punktu nr 109 i dalej na zachód do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie na południe do punktu nr 853, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, będącego wspólnym punktem działek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 844 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-30, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 126, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki przy torach szlaku kolejowego Chojny-Olechów w kierunku południowo-wschodnim po granicy obrębów: G-19 i G-30, równolegle do torów kolejowych, do punktu nr 128. Od punktu nr 128 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 3202, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3409. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 3307. Od punktu nr 3307 biegnie na zachód do punktu nr 3219, w którym skręca na południe, i wzdłuż działki nr 623/14 dochodzi do punktu nr 3322. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 3345, a dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3346. Z punktu nr 3346 granica biegnie na południe do punktu nr 3705, a dalej na wschód do punktu nr 3706. W punkcie nr 3706 zmienia kierunek na południowy i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 623/14 dochodzi do punktu nr 3769, leżącego na granicy obszaru i ul. Kurczaki. Z punktu nr 3769 granica biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim wzdłuż łuku ul Kurczaki do punktu nr 298. Z punktu nr 298, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki, granica biegnie na północ do punktu nr 126, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-31, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/29 na granicy z ul. Puszkina i obrębu W-32, na południe, wzdłuż ul. Puszkina do punktu nr 844. Z punktu nr 844 biegnie na zachód, południową granicą działki nr 130/27, do punktu nr 741 przy ul. Lodowej, tu skręca na północ i wzdłuż ul. Lodowej biegnie do punktu nr 763. Z punktu nr 763 biegnie wzdłuż działki nr 130/16, na wschód do punktu nr 764, a następnie na północ do punktu nr 815. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 814. Z punktu nr 814 granica biegnie początkowo na południe do punktu nr 813, a następnie na zachód do punktu nr 773 przy ul Lodowej. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ul. Lodowej do punktu nr 774. W punkcie nr 774 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 776, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 777, z którego biegnie na północ do punktu nr 778 przy ul. Andrzejewskiej. Dalej biegnie wzdłuż ul. Andrzejewskiej na wschód do punktu nr 1129, w którym skręca na południe do punktu nr 1130. Z punktu nr 1130 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działek nr: 130/27 i 130/29 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-32 i W-36, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/141 w obrębie G-32, w kierunku wschodnim do punktu nr 35, znajdującego się w obrębie W-36, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr 320000324, 320000325, 320000326, 320700327, 320700328, 320000355, 320000356, 320700357 w obrębie G-32 oraz punktami nr: 241, 1208, 1193, 246, 884, 1173, 886, 885 i 256 w obrębie W-36. W punkcie nr 35 załamuje się w kierunku południowo--wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd po załamaniu w kierunku południowym biegnie do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 32. W punkcie nr 32 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 71/23 i 71/135 do punktu nr 1582. Stąd biegnie w kierunku zachodnim, po linii granicznej oznaczonej punktami nr: 1320, 1316, 793, 794, 783, 784, 954, 953, 1572, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 425, który położony jest w obrębie G-32. W punkcie nr 425 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-36 i W-35, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 71/137, na granicy z działką 54/1, w obrębie W-36, w kierunku wschodnim do punktu nr 1, znajdującego się w obrębie W-35, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 409, 408, 960, 407, 1364, 1366, 406, 405, 404 w obrębie W-36 oraz 7, 6, 5, 990, 989, 986, 985, 982, 981, 1138, 1139, 1140, 1144, 1146, 1149, 1150, 1152, 1153, 1156, 1158, 1161, 1162 w obrębie W-35. Następnie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 4. Od punktu nr 4 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i, przechodząc przez punkt graniczny nr 5055, biegnie do punktu nr 9. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po linii oznaczonej przez punkty nr: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w obrębie W-35 do punktu nr 27 w obrębie W-36. Od punktu nr 27 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt graniczny nr 28, po czym dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny W-37, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1645 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 120/46, w kierunku południowym przez punkty nr: 211, 210 i 3035 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 1401. W punkcie nr 1401 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 3036 i 3037 dochodzi do punktu nr 1402, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 1403. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 3039 i 3038 wzdłuż południowej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 207A. W punkcie nr 207A zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 551A, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 551B. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 551C, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 1186, 574 i 1187 wzdłuż północnej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 1645, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny P-09, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 817 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 208/8 w kierunku północnym do punktu nr 796, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt nr 3401 dochodzi do punktu nr 2473. W punkcie nr 2473 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 206/6 przez punkt nr 2474 do punktu nr 2475. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 815, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt nr 10248 dochodzi do punktu nr 10249. W punkcie nr 10249 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 824, 823, 822, 820, 819, 3403, 818, 3132 wzdłuż południowych granic działek nr: 206/6, 206/7 i 206/8 do punktu nr 817, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piotrków Trybunalski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 14, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 2930 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 277/18, w kierunku północnym do punktu nr 2923, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 2924. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 2925, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 2928. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 2926, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 2027. Stąd biegnie na północ do punktu nr 3227, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty nr 3161 i 3176 wzdłuż północnej granicy działki nr 277/45 do punktu nr 3238. W punkcie nr 3238 zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 3194 wzdłuż wschodnich granic działek nr: 277/45 i 277/48 do punktu nr 3178. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 2932 i 2931 wzdłuż południowych granic działek nr: 277/48 i 277/18 do punktu nr 2930, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 31, miasto Piotrków Trybunalski

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Dmowskiego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19, w kierunku południowym do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/67. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/43, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/43. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 11 i 12 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/76 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/78, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 15/78 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 17, położonego przy zbiegu działek nr: 23, 22/71 i 22/72, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 22/74 przez punkty nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie zachodnią granicą działek nr: 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/79. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 37 i 38 do punktu nr 39, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/7. Dalej biegnie w kierunku wschodnim w linii prostej przez punkty nr 40, 41, 42, 43 do punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i, biegnąc wschodnią granicą działek nr: 25/211 i 25/209 przez punkt nr 46, dochodzi do punktu nr 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 48, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/6, gdzie załamuje się w kierunku pomocnym, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 49 do punktu nr 50. W punkcie nr 50, położonym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/111, granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 51, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż północnej granicy działki nr 25/6 przez punkty nr: 52, 53, 54, 55 dochodzi do punktu nr 56. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 25/111, 25/6, 25/209 przez punkty nr: 57, 58, 59 do punktu nr 60. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 61 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 62, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 63 do punktu nr 64, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 25/214 przez punkty nr: 65, 66 do punktu nr 67. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 do punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/2. Dalej skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/2 przez punkty nr: 81, 82 do punktu nr 83, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 84, gdzie skręca w kierunku pomocnym, i biegnie do punktu nr 85. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 86. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 19/2, przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 do punktu nr 95, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/19 przez punkty nr: 96, 97, 98 do punktu nr 99, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19 przy ul Dmowskiego. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 100, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/18 przy ul. Niskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 101 i 102 do punktu nr 103, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/15. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 104, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 50/15, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 52/2 do punktu nr 112, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 113. Następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 114, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 115. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 116 do punktu nr 117, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/4. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy ul. Żelaznej (działka nr 1), przez punkty nr: 118, 119, 120 do punktu nr 121, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 122. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy ul Niskiej (działka nr 49), przez punkty nr: 109, 110, 111 do punktu nr 100, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sławno

Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 152/1. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 33/2. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 33/2, 35, 154/1 i 154/2 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 154/2, 153/2 i 152/2 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 581 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36. W punkcie nr 8 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zgierz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 114, miasto Zgierz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy działki nr 132/6 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie granicą działek nr: 235 i 237 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek nr: 237 i 238 dochodzi do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowy i granicą działki nr 181 dochodzi do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po granicy działek nr: 256 i 255 do punktu nr 6, przecinając działkę nr 180. W punkcie nr 6 załamuje się na pomoc i biegnie po granicy działek nr: 250 i 133/1 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Na odcinku określonym punktami nr: 7, 8, 9, 10 granica biegnie wewnątrz terenu Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych „ZUT” w Zgierzu. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 121, miasto Zgierz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 073, położonego na granicy działek nr: 270 i 272, na wschód do punktu nr 078, a następnie na południe po granicy działki nr 272 przez punkty nr: 079 i 081 do punktu nr 082 i dalej na zachód przez punkt nr 092 do punktu nr 093. Z punktu nr 093 biegnie na północny wschód do punktu nr 073, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 343 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 374/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki do punktu nr 656. Z punktu nr 656 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 659, a następnie, przecinając bocznicę kolejową, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 649, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 641. Z punktu nr 641 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż bocznicy kolejowej (działka nr 269/2) do punktu nr 828, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 843, 784 i 746 wzdłuż zachodniej granicy drogi zakładowej (ul. Energetyków) do punktu nr 728. W punkcie nr 728 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 492, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 487. Tu zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż północnej krawędzi drogi (ul. Kwasowa) biegnie do punktu nr 304. W punkcie nr 304 granica zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 303, 317 i 314 dochodzi do punktu nr 343, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 97M na wschód do punktu nr 93M. W punkcie nr 93M zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 304/0, a dalej na zachodni i dochodzi do punktu nr 303/0. Od punktu nr 303/0 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt nr 32 do punktu nr 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i południową granicą działki nr 284 dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i, zamykając zachodnią granicę działki nr 276, dochodzi do punktu nr 97M, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego na granicy działek nr: 266 i 279, 269 (bocznica kolejowa), w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul Ciepłownicza). W punkcie nr 25 skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej, po granicy działek nr: 279 i 280, dochodzi do punktu nr 26. Z punktu nr 26 granica biegnie do punktu nr 39, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, leżącego u zbiegu ul Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Z punktu nr 43 do punktu nr 48 biegnie zachodnią granicą ul Konstantynowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 44, 45, 46, 47. Od punktu nr 48 granica biegnie wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu nr 29, w którym skręca w kierunku zachodnim, i południową granicą działki nr 283/2 dociera do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północnym po granicy działki nr 283/2 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 283/2 do punktu nr 31A. W punkcie nr 31A zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 16A, gdzie skręca na zachód do punktu nr 16 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 17, 18 pomiędzy działkami nr: 266 i 279 dochodzi do punktu nr 19. W punkcie nr 19 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radomsko

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 36-341 do punktu nr 36-514, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/4, a następnie załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 36-517, przez punkty nr: 36-515 i 36-516, wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 300/4. Z punktu nr 36-517 granica biegnie przez punkt nr 36-340 do punktu nr 36-342, wzdłuż północnej granicy działek nr: 300/2 i 5/37. Od punktu nr 36-342 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/37, do punktu nr 36-343. W punkcie nr 36-343 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 36-344, a następnie zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 36-334 do punktu nr 36-333, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/32. W punkcie nr 36-333 granica zmienia kierunek na północny i stąd biegnie do punktu nr 36-332, a następnie w kierunku zachodnim, łącząc punkty nr: 36-298 i 36-309, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/10, i dochodzi, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/9, do punktu nr 36-318. W punkcie nr 36-318 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 36-319, w którym załamuje się, i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 36-320. W punkcie nr 36-320 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 36-321. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21, i łączy się z punktem nr 36-307. Z punktu nr 36-307 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 36-108 przez punkty nr 37-5035, 37-5015, 37-5032, 37-5031, 37-5028, 37-5027, 37-5024 i 37-5023, wzdłuż granicy działki nr 5/21. W punkcie nr 36-108 granica załamuje się w kierunku północnym i przechodzi przez punkt nr 36-299, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 5/21 i 5/9, łącząc się z punktem nr 36-1. Z punktu nr 36-1 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 36-1100, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/16, przechodząc przez punkty nr: 36-313, 36-304, 36-303 i 36-110. Od punktu nr 36-1100 granica biegnie do punktu nr 36-341, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 36-347 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/45 w kierunku wschodnim i przez punkt nr 36-349 dochodzi do punktu nr 36-518. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 36-522, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 36-521. W punkcie nr 36-521 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 36-339 do punktu nr 36-352. W punkcie nr 36-352 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 36-351 północnym skrajem drogi. W punkcie nr 36-351 granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 36-314, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: 36-509, 36-109, 36-126 dochodzi do punktu nr 36-512. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 36-7429, 36-7428 do punktu nr 36-7430, w którym skręca na wschód, i przez punkt nr 36-7431 dochodzi do punktu nr 36-808. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 36-513, w którym zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi nr 2/2, przez punkty nr: 36-111, 36-112, 36-113, 36-114 i 36-115 do punktu nr 36-263. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 36-353, 36-348 i 36-337 do punktu nr 36-336. W punkcie nr 36-336 skręca na zachód i biegnie przez punkt nr 36-346 do punktu nr 36-345. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 36-338 dochodzi do punktu nr 36-347, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 36-305, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/25, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 36-116, 36-117 i 36-118 do punktu nr 36-148. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 36-289, 36-290, 36-291 do punktu nr 36-325. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 36-324. W punkcie nr 36-324 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 36-305, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 36-322 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/28, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 5/28, do punktu nr 36-328, w którym zmienia kierunek na południowy i biegnie, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/28 do punktu nr 36-329. W punkcie nr 36-329 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/28 do punktu nr 36-310, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5/28, do punktu nr 36-322, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kutno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Grunwald 2, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 21168 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 410/1, 409/4 i 414/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 414/2 (ul. Holenderska) do punktu nr 21169, tu skręca na południowy zachód i biegnie linią prosta do punktu nr 21170 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/5 i 413, dalej do punktu nr 21208 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/4, dalej do punktu nr 21180 wzdłuż granicy między działkami nr 419/4 i 420. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega linią łamaną wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 427/3 przez punkty nr: 21179, 21178, 21177 do punktu nr 20050 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 419/4, 419/5, 427/3, 427/4. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie linią prostą do punktu nr 20049 wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 419/5, dalej do punktu nr 20882 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/6, dalej wzdłuż granicy między działkami nr: 409/6 i 409/4 do punktu nr 21161 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 409/4, 409/6, 410/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie linią łamaną przez punkt nr 21162 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/4 i 410/1 do punktu nr 21168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Sklęczki, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 300/2 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej krawędzi ul Odlewniczej do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 305/30 i 305/28 do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 305/28. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 305/28 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 5 i 6, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 305/28, 305/27, 300/1 i 300/2. dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą i Żołnierskiej w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 106, do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr 108/3 i 108/4 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki nr 66 (ul. Sklęczkowskiej - droga krajowa nr 2) do punktu nr 9, położonego na skrzyżowaniu ulic: Sklęczkowskiej i Wschodniej. W punkcie nr 9 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej przez punku nr 10, 11 i 12 do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17, wzdłuż południowych granic działek nr 115/5, 114/5, 113/5, 112/5 i 111 dochodzi do punktu nr 18. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i północną krawędzią ul Żołnierskiej dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 19 położonego na zbiegu ulic Bohaterów Walk nad Bzurą (działka nr 106) i Żołnierskiej (działki nr: 295/16 i 295/17) w kierunku wschodnim do punktu nr 20 wzdłuż południowej krawędzi ul Żołnierskiej. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 21, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 699/2 do punktu nr 22. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr 23, 24, 25 i 26 dochodzi do punktu nr 27, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 168/3 do punktu nr 28, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 168/4. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej do punktu nr 29, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 30. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 294 i 165/1 do punktu nr 31, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 32 dochodzi do punktu nr 33. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 34, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 35. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 36 dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 37 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 822/8 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego na granicy między działkami nr: 822/1 i 822/5 (poszerzenie ul. Sklęczkowskiej). Z punktu nr 38 biegnie południową krawędzią ul. Sklęczkowskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 39 i 40 do punktu nr 41, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 135/3, 135/2 i 135/1 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr 43, w którym zmienia kierunek na południowy, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 207/1 dochodzi do punktu nr 44. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 48. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 200/3 przez punkty nr: 49 i 50 do punktu nr 51. W punkcie nr 51 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 52, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Południowej do punktu nr 53. Tu zmienia kierunek na pomocny i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/10 dochodzi do punktu nr 54. W punkcie nr 54 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 55, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/8 do punktu nr 58. W punkcie nr 58 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 59, w którym skręca na pomoc, i dochodzi do punktu nr 60. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 823 do punktu nr 61, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 62. W punkcie nr 62 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 823 do punktu nr 63. W punkcie nr 63 zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 64 i 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 65 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 288/3 w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Południowej do punktu nr 66. W punkcie nr 66 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 271/2 do punktu nr 67, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty nr: 68, 69 i 70 dochodzi do punktu nr 71. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 72 i 73 dochodzi do punktu nr 65, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisanego terenu, na północ, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 135 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 63/6 i 63/3 do punktu nr 3. Tu załamuje się na pomoc i biegnie zachodnią granicą działki nr 63/3 do punktu nr 4, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie po południowej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 5, w którym załamuje się na północ, i biegnie w kierunku lasu wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 6 i drogi bez nazwy (działka nr 62), której północna strona stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z punktu nr 6 granica biegnie wzdłuż południowej strony działki nr 62 (droga) oraz północnej granicy działek nr: 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1 do punktu nr 7, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 69, 144, 145, 146, 147, 148. 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263 do punktu nr 8. Tu skręca na zachód i biegnie północną granicą działki nr 265 do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej strony tej działki do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Wysokiej (działka nr 225) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Obręb ewidencyjny Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego terenu w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Czarnej (działka nr 34/2) przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 130/3 do punktu nr 4, leżącego na południowej krawędzi drogi Warszawa-Katowice. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po południowej krawędzi drogi Warszawa-Katowice, przechodząc przez punkty nr: 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową stroną kanału - wody płynące (działka nr 36) do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej strony ul Milenijnej (działka nr 37/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego terenu na krawędzi ul. Spalskiej, w kierunku północno-zachodnim po wschodniej granicy działki nr 162/3 do punktu nr 2, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu ponownie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po wschodniej granicy działki nr 162/3 i granicy drogi gruntowej do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie po południowej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 7. Tu ponownie załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 8, gdzie skręca, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 9. Dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 10, gdzie skręca, i wzdłuż północnej krawędzi tej ulicy biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ozorków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 12, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Armii Krajowej w północno-zachodnim narożniku działki nr 97/10, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 82/5 do punktu nr 6a. W punkcie nr 6a zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej, a następnie południowej granicy działki nr 81/7 do punktu nr 6b. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 10 (przy ul. Adamówek), w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 11. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 69 do punktu nr 12, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 78 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 14, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 15, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 16a, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 16b. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 16c, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr: 17, 21, 21a, 21b i 21c dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 90/7 i 90/6 przez punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 24, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 164, 92/8, 93/9 i 97/10 przez punkty nr: 24a, 24b, 25,26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 8, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 1, granicą między ul. Bema i działką nr 173/119, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, dalej granicą działki nr 173/15 do punktu nr 4, następnie po działce nr 173/114 do punktu nr 5 i dalej granicą działki nr 173/15, przez punkt nr 6, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sieradz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy z działkami nr: 8/2 i 9, w kierunku południowym linią łamaną pomiędzy działką nr 8/2 a działką nr 9 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż betonowego płotu przez punkty nr: 3a, 3b, 3c i 3d do punktu nr 4. W punktach nr 3a, 3b, 3c i 3d granica przebiega wzdłuż ścian istniejących budynków. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż betonowego płotu do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 25, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 7 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 79/5, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 80/3, 81/4 i 81/13 przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 do punktu nr 30. W punkcie nr 30 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 81/13 i 80/3 do punktu nr 31. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 19 i 20 dochodzi do punktu nr 21, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 22. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 23 i 24 do punktu nr 25, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 26. W punkcie nr 26 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 79/8 do punktu nr 27, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 28. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 29, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 16, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 145/2 w kierunku południowym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkt nr 5 dochodzi do punktu nr 6. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 9, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 12. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 14. W punkcie nr 14 skręca na wschód i biegnie północną krawędzią ul. Łokietka do punktu nr 15. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18, położonego na południowej granicy działki nr 150/1. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i przez punkty nr: 19, 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową krawędzią ul. POW do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 26, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 29 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 98, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 i 110 przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do punktu nr 43. W punkcie nr 43 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 110 do punktu nr 293. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 1104, 396, 397, 1303, 1282 i 398 wzdłuż północnej granicy działki nr 141 (ul. Dworska) do punktu nr 92. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 91, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 141 (ul. Dworska) przez punkty nr: 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 1146, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309 i 308 do punktu nr 307. W punkcie nr 307 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1312, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr: 993, 992, 991, 990, 989, 988, 975, 987, 986, 985 i 984, wzdłuż południowych granic działek nr: 154/1, 153/2, 152/1, 151/2, 150/1, 149/2, 148/2, 147/3,146/2, 145/2 i 144/2 do punktu nr 983. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 1311, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 1310. W punkcie nr 1310 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 118 i 116, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/1, 141 i 98, do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rawa Mazowiecka

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 783, będącego punktem wspólnym dla działek nr: 3/1 (ul. Opoczyńska) i 3/13 (droga lokalna), w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 914 i 792 do punktu nr 572. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 573. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 3/21. W punkcie nr 572 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 557 do punktu nr 788. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 15. W punkcie nr 788 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 787. W punkcie nr 787 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 786, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 31, 29, 23, 784 do punktu nr 783, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 1, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 6219 w kierunku północno-wschodnim linią prostą przez punkt nr 6220 do punktu nr 6221. Z punktu nr 6221 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 1986, gdzie lekko załamuje się, i biegnie dalej w linii prostej do punktu nr 2598. Od punktu nr 2598 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 2599 do punktu nr 2600, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 18241 1814 do punktu nr 6219, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 970, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/20, w kierunku wschodnim do punktu nr 971. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 359, 364, 367, 449 do punktu nr 464 (na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 6/8 stanowiącą drogę lokalną). W punkcie nr 464 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 465 do punktu nr 979. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 6/16 i 6/20 przez punkty nr: 978, 977, 980, 976, 975, 974, 973 i 972 do punktu nr 970, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łęczyca

Obręb ewidencyjny 1004011, miasto Łęczyca

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 11531, położonego w północno-zachodnim narożniku obszaru, w kierunku wschodnim do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez punkt nr 7831 dochodzi do punktu nr 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 38/13. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 38/14, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 36/18, przez punkty nr: 10891 i 11182 do punktu nr 11531, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 106, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/7, w kierunku południowym, brzegiem rzeki Czartówki, oznaczonej jako działka nr 74, przez punkty nr: 11441, 30026, 11452, 25113, 25114, 25125, 30065 do punktu nr 14483. W punkcie nr 14483 leżącym w północno-wschodnim narożniku działki nr 47/6 załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii prostej do punktu nr 1. W punkcie nr 1 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 36/22, 38/4, 1403/4, 41/4, 43/4, 45/4, 47/4, 47/7 do punktu nr 113 usytuowanego na południowo-wschodnim narożniku działki nr 36/19. Od punktu nr 113 granica biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Czartówki przez punkty nr: 112, 111, 110, 109, 108, 107, 7344, 103, 104, 105 do punktu nr 106, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ksawerów

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2161/37 u zbiegu granicy z działką nr 2161/40, w kierunku południowym do punktu nr 549 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 550, 551, 562, 570, 577 do punktu nr 1544. Z punktu nr 1544 granica biegnie na zachód do punktu nr 1546, a dalej na północ przez punkty nr 1543 i 569 do punktu nr 564. W punkcie nr 564 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 563, a dalej biegnie na północ do punktu nr 548, z którego ponownie biegnie na zachód do punktu nr 8483. Z punktu nr 8483 granica biegnie na północ wschodnim skrajem drogi (działka nr 2161/26) do punktu nr 8485, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8486 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie z punktu nr 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu nr 16. W punkcie tym załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 17 położonego na granicy miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie nr 17 biegnie do punktu nr 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do punktu nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 2166/1 położonego w północno-wschodnim narożniku kompleksu u zbiegu granic działki nr 1507/1 i ul. Łódzkiej (działka nr 1371) na południe, wzdłuż ul. Łódzkiej do punktu nr 2319/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2319/2, gdzie ponownie biegnie na południe do punktu nr 2319/3 leżącego na pomocnej granicy działki nr 1508. W punkcie nr 2319/3 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż działek nr 1508 i 1509 dochodzi do punktu nr 2309. Następnie biegnie na pomoc wzdłuż działek nr: 1511 i 1510 do punktu nr 2273. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 1510 do punktu nr 2266/1, leżącego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu. Z punktu nr 2266/1 biegnie na pomoc do punktu nr 2266/2, gdzie skręca na północny zachód do punktu nr 2266/3, i ponownie na północ do punktu nr 2133/1. W punkcie nr 2133/1 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 2133/2. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 2166/3, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 2166/2, a następnie ponownie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 2166/1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chociw

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 2, gmina Widawa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodniej krawędzi działki nr 355 oraz na początku południowej granicy działki nr 219, w kierunku południowym, po granicy z działkami nr: 204/8, 222/2, 202/3 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą po granicy z działką nr 202/5 wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północnym, i po granicy z działkami nr: 201/1, 202/4 i 222/1 biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą po granicy z działką nr 222/1 i częściowo z działką nr 204/10 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i linią prostą po granicy z działką nr 204/10 dochodzi do punktu nr 6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, południową krawędzią działki nr 219, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 4, gmina Widawa

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na przecięciu granicy między działkami nr: 220/2 i 220/1 z północną krawędzią działki nr 219, w kierunku północnym linią prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i po granicy z działką nr 221 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i po granicy z działką nr 220/3 biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i północną krawędzią działki nr 219 dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolborz

Obręb ewidencyjny 3, gmina Wolborz

Granica biegnie od punktu nr 83, będącego południowym narożnikiem działki nr 1251/17, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 1249/2) do punktu nr 249. Z punktu nr 249 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 1251/16 do punktu nr 6772 i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1251/17 do punktu nr 96. Z punktu nr 96 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 1251/17 i 1251/13 do punktu nr 93 i dalej do punktu nr 92, będącego północnym narożnikiem działki nr 1263/3 i działki nr 1263/4. Dalej biegnie wzdłuż granicy tych działek w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 91, gdzie skręca na południe do punktu nr 90. Z punktu nr 90 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1263/3 do punktu nr 87. Dalej biegnie do punktu nr 85 południową granicą działki nr 1263/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koło

Obręb ewidencyjny 3009011, miasto Koło

Granica biegnie od punktu nr 12198, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku do punktu nr 118, przez punkty nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowią narożniki budynku. W punkcie nr 118 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie do punktu nr 12243, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 25/6. Następnie biegnie do punktu nr 12134 i dalej do punktu nr 12267, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 11/4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 12136, 12138 i 12137 do punktu nr 12257. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12256, tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 12255 i 12254 dochodzi do punktu nr 12044. Stąd biegnie wzdłuż działki nr 15/7 do punktu nr 8, gdzie załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 9, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 11. Następnie biegnie przez punkty nr: 137, 142 i 12 będące narożnikami budynku, do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12015A do punktu nr 12017A. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 14, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku do punktu nr 12229. W punkcie nr 12229 skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12019 i biegnie dalej wzdłuż działek nr: 24/1 i24/2, przez punkty nr: 12266 i 12082 do punktu nr 12081. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 31/1, 30, 29, 28 i 27 przez punkty nr: 12194, 12195, 121%, 12197 do punktu nr 12198, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Warszawa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 4-11-20 i 4-11-19, miasto Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0572, położonego w obrębie 41-11-20, po północnej stronie ul. Zabranieckiej (działka nr 85) u zbiegu z bocznicą kolejową (działka nr 112). Z punktu nr 0572 biegnie na wschód, północną stroną ul. Zabranieckiej, przez punkty nr: 0028, 0027, 0026, 0025, 0024, 0023, 0022, 0021, 0020, 0250 do punktu nr 0019. Z punktu nr 0019 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 0255, 0018, 0017, 0016, 0015 do punktu nr 0014. Stąd biegnie na północny zachód, przez punkty nr: 0184, 0188, 0542, 0013, 0012, 0011, 0010, 0009, 0008, 0007, 0269, 0268, 0203 w obrębie 4-11-20, przechodząc do punktu nr 0202 w obrębie 4-11-19. W punkcie nr 0202 załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0013, 0550, 0014 do punktu nr 0017 położonego w narożniku ogrodzenia między działkami nr: 60 i 64. Z punktu nr 0017 granica biegnie na północny zachód przez punkty nr: 0018, 0544, 0548 do punktu nr 0129 położonego w narożniku ogrodzenia, między działkami nr: 60 i 63. W punkcie nr 0129 granica załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt nr 0128 do punktu nr 0123, stanowiącego wspólną granicę działek nr: 60, 62 i 63. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 0196, gdzie załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0195 położonego w narożniku ogrodzenia działek nr 47/1 i 60. W punkcie nr 0195 załamuje się na północny zachód i biegnie po ogrodzeniu do punktu nr 0193. Dalej biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 0114 i 0106 do punktu nr 0192. Następnie biegnie na południowy wschód do punktu nr 0265, nadal w obrębie 4-11-19. Z punktu nr 0265 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 0270, który jest wspólnym granicznikiem działek nr: 58, 60 i 3/1 z obrębem nr 4-11-20. W punkcie nr 0270 granica załamuje się na południowy wschód, biegnąc do punktu nr 0218 w obrębie 4-11-20. Tu załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0208, skąd biegnie przez punkty nr: 0209 i 0258 do punktu nr 0257. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr 0256 i 0255 do punktu nr 0254. Z punktu nr 0254 granica biegnie przez punkty nr: 0253, 0266, 0261, 0002, 0001 do punktu nr 0228, okalając działkę nr 12/1. Z punktu nr 0228 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 0558, 0241, 0043, 0042, 0041 do punktu nr 4566 położonego po wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Z punktu nr 4566 biegnie wschodnią stroną bocznicy kolejowej przez punkty nr: 0567, 4567, 4568, 0568, 4573, 4572, 4571, 4570, 0573 do punktu nr 0572, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 3.05.29, miasto Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0163, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 29/5 przy ul Jubilerskiej, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 29/5 przez punkty nr: 0057, 0058, 0166, 0164, 0197 do punktu nr 0060. W punkcie nr 0060, będącym narożnikiem trzech działek nr: 29/5, 24/3, 123/2, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 29/5 i 29/4 przez punkt 0229, który jest narożnikiem działek: 29/5 i 29/4, do punktu 0009. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 0203, 0005, 0171, 0172, 0059, 0062 do punktu nr 0061. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 0051, 0177, 0005, 0149, 0148 wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 29/2 i 29/3 do punktu nr 0501. W punkcie nr 0501, położonym przy ul. Jubilerskiej, granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 0176 do punktu nr 0163, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stryków

Obręb ewidencyjny Smolice, gmina Stryków

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1873 będącego punktem wspólnym działek nr: 545/2, 546/2 i 472 (droga gruntowa). Z punktu nr 1873 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej strony drogi (działka nr 472) przez punkty nr: 1874, 1879, 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1897, 1898, 1905, 1906, 1911, 1912, 1917, 1918, 1923, 1925, 1929, 1930, 1935, 1936 do punktu nr 1941, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 1940 biegnie wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 346/2) do punktu nr 2280. W punkcie nr 2280 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej strony autostrady A-2, przez punkty nr: 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268,2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 12261 do punktu nr 2260. W punkcie nr 2260, znajdującym się miedzy działką nr 550/2 a działką nr 551/1, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 2259, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie po północnej stronie autostrady A-2 przez punkty nr: 2258, 2257, 2256, 2255, 2254 i 2253. W punkcie nr 2253 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie między działkami nr 545/2 i 546/2 przez punkt nr 1872, zamykając zachodnią stronę działki nr 546/2 do punktu nr 1873, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w pobliżu południowo-zachodniego narożnika hali, w południowej części działki nr 570/2, w kierunku północno-wschodnim, równolegle do zachodniej granicy działki nr 570/2 oraz zachodniej ściany hali, w odległości 0,50 m od niej, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez działki nr: 571/2, 572/2, 573/2, 574/2, 575/2 i 576/2, w odległości 0,50 m od północnej ściany hali, biegnie do punktu nr 3, położonego w północnej części działki nr 576/2. W punkcie nr 3 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i równolegle do wschodniej granicy działki nr 576/2, w odległości 0,50 m od wschodniej ściany hali, biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez działki nr: 575/2, 574/2, 573/2, 572/2, 571/2 i 570/2, w odległości 0,50 m od południowej ściany hali, biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Skalmierzyce

Obręby ewidencyjne: Skalmierzyce, Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1541, północną granicą terenu kolejowego przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 225/1 do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 220 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 11. Z punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 14, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkty nr: 15 i 16 dochodzi do punktu nr 17. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr 18, 19, 20, 21 dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowego brzegu rzeki Ciemnej do punktu nr 23. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 24 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bełchatów

Obręb ewidencyjny 17, miasto Bełchatów

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego po południowo-wschodniej stronie ul. Ciepłowniczej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4 położonego po północno-zachodniej stronie ul. Przemysłowej. Od punktu nr 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 1165, 440, 1185, 1166, 1167 i 1168 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecinając bocznicę kolejową, i dalej do punktu nr 993 leżącego po południowo-wschodniej stronie ul Ciepłowniczej. Z punktu nr 993 granica biegnie wzdłuż ul. Ciepłowniczej w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty nr: 992, 409, 406, 991 i 990, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zduńska Wola

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 9, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 82 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25 w kierunku północnym przez punkty nr: 84, 85 i 86 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 87. Tu zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr: 350 i 351 dochodzi do punktu nr 352. W punkcie nr 352 zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 3030 dochodzi do punktu nr 320. W punkcie nr 320 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 321 dochodzi do punktu nr 348, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 353, 360, 362, 585, 3067 i 363 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 369. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 368, 367, 366 i 365 wzdłuż południowej granicy działki nr 25 do punktu nr 82, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 10, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 3026, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 29/21, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Laskiej przez punkt nr 1120 do punktu nr 1163. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1164, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 1165. W punkcie nr 1165 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 1166, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do punktu nr 1167. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 1168 do punktu nr 1169. W punkcie nr 1169 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 3050, gdzie skręca na południe, i przez punkty nr: 3051 i 3027 dochodzi do punktu nr 3026, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 4, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 2331, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 142/3, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 2317, 2396, 512 i 511 do punktu nr 2315. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 509 biegnie do punktu nr 2328. W punkcie nr 2328 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2329, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 2330. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2160, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2158. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 2157, 2323, 507, 2551, 517, 2327, 516, 515, 514 dochodzi do punktu nr 532. W punkcie nr 532 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 2339, 523 biegnie do punktu nr 522. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Dąbrowskiego przez punkty nr: 2324 i 520 do punktu nr 2342. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 2343, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 2331, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Opiesin, gmina Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 434, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 252/14, w kierunku wschodnim przez punkt nr 517 do punktu nr 1178. W punkcie nr 1178 zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 1177 dochodzi do punktu nr 1796. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkt nr 437 dochodzi do punktu nr 433. W punkcie nr 433 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 557 i 422 do punktu nr 434, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wieluń

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 817 w kierunku pomocnym w linii prostej do punktu nr 818. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 6, 7, 8, 814, 9, 10, 11 i 915 do punktu nr 1210. W punkcie nr 1210 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą przez punkt nr 1209 do punktu nr 1208. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 1207, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 949. W punkcie nr 949 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ogrodzeniu przez punkty nr: 1150, 1125 i 1035 do punktu nr 817, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 5, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 245.005-1047, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 29/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 245.005-1062 i 245.005-631 do punktu nr 245.005-632. Tu zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 245.005-009 biegnie do punktu nr 245 005-1001, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 245.005-1002, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 245.005-991. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 245.005-990, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 245.005-1090. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 245.005-755, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i przez punkt nr 245.005-728 dochodzi do punktu nr 245.005-727. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 245.005-725 dochodzi do punktu nr 245.005.623, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt nr 245.005-622 do punktu nr 245.005-619. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 245.005-1050, 245.005-1046 do punktu nr 245.005-603. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 245.005-593, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 245.005-1047, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Urbanice, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 148/2, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkt nr 3 biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 5, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkt nr 6 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 245.018-1237, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 69/6, w kierunku wschodnim do punktu nr 245.018-886. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 245.002-44, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 245.018-1236, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu 245.018-1237, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 245.002-564, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 16/16, w kierunku wschodnim przez punkt nr 245.002-431 do punktu nr 245.002-444. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 245.002-445, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 245.002-448. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 245.002-439, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 245.002-577. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 245.002-578 biegnie do punktu nr 245.002-579, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 245.002-580. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 245.002-292 dochodzi do punktu nr 245.002-289. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 245.002-581 dochodzi do punktu nr 245.002-582. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 245.002-583, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do punktu nr 245.002-455. Z punktu nr 245.002-455 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 245 002-456, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 245.002-281. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 245.002-326 biegnie do punktu nr 245.002-282, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt nr 245.002-263 biegnie do punktu nr 245.002-262. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 245.002-443 biegnie do punktu nr 245.002-566, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie do punktu nr 245 002-565. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr 245.002-571, 245.002-570 dochodzi do punktu nr 245.002-564, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Aleksandrów Łódzki

Obręb ewidencyjny A-6, gmina Aleksandrów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 42 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4 w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 64 i 81 wzdłuż zachodnich granic działek nr: 4 i 5/4 do punktu nr 98. W punkcie nr 98 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr 107, 111, 148, 151, 165, 171, 173 i 178 dochodzi do punktu nr 179, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr: 92 i 93 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 16/17 do punktu nr 94. W punkcie nr 94 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 98, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkty nr 211, 216, 219, 220, 222, 227, 232, 237, 239, 250, 262, 273, 410 i 432 dochodzi do punktu nr 454. W punkcie nr 454 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 451, 330, 328, 293, 246 i 206 do punktu nr 205, w którym załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 199. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkt nr 197 dochodzi do punktu nr 836, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 16/27. W punkcie nr 836 granica zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 835,2384 i 2376 dochodzi do punktu nr 2383, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty nr 133, 122, 120, 112, 89, 82, 80, 74, 67,51 do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żyrardów

Obręb ewidencyjny 1, miasto Żyrardów

Granica biegnie od punktu nr 20500 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1263/18 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1263/18 do punktu nr 141. W punkcie nr 141 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1263/18, 1263/8, 1263/17 i 1263/13 przez punkty nr: 142, 928, 927, 926, 5259, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 5018 i 5020 do punktu nr 145. W punkcie nr 145 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 1263/13, 1263/25, 1263/24 i 1263/27 przez punkty nr: 5266, 20495 i 5268 do punktu nr 5263. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną wzdłuż południowo-zachodnich i południowo-wschodnich granic działek nr 1263/27, 1263/26, 1263/22, 1263/20 i 1263/18 przez punkty nr 5272, 5273, 5269, 20497, 20498 i 20499 do punktu nr 20500, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grodzisk Mazowiecki

Obręb ewidencyjny 0005-5, gmina Grodzisk Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 100155, znajdującego się u północno-zachodnim narożniku działki nr 10/1, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 100397. W punkcie nr 100397 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 100170, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr 100394, 100392, 100389, 100387, 100420, 100421 i 100422 dochodzi do punktu nr 100423. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 100168, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 11/1 i 11/2 przez punkty nr 100158 i 100176 do punktu nr 100431. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 100432, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie brzegiem rzeki Rokicianki przez punkty nr: 100115, 100178, 100114, 100175, 100113, 100112 znajdujące się na wschodniej granicy działki nr 14/2 do punktu nr 100174. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 100173 biegnie do punktu nr 100144 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 19/4. W punkcie nr 100144 zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty nr 100156 i 100145 biegnie do punktu nr 100180. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 100403, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie południową granicą działki nr 18/1 do punktu nr 100276. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 18/1, 17/1, 16/1, 13/1 i 10/1 przez punkty nr 100275, 100273, 100272 i 100159 do punktu nr 100155, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słubica

Obręb ewidencyjny 031-Słubica A, gmina Żabia Wola

Granica biegnie od punktu A, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 105, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 105 do punktu B. W punkcie B zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty C, D i E wzdłuż północnej granicy działek nr: 105, 106, 107 i 108 do punktu F, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 108. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wschodnią granicą działki nr 108 biegnie do punktu G. W punkcie G zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Granicznej przez punkty: H, K i L do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Turek

Obręb ewidencyjny „B” miasto Turek

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 783/6, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 783/6 do punktu nr 2. Od punktu nr 2 biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 783/3 do punktu nr 3, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie południową granicą działki nr 783/3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 5, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 6. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 8, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr 783/6 i 769 przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 769 przez punkt nr 12 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 14, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 15. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 16 i 17 biegnie do punktu nr 18. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 783/6 do punktu nr 19. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 20, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 783/6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 795, w kierunku wschodnim przez punkty nr 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 26, gdzie skręca na zachód, i przez punkt nr 27 dochodzi do punktu nr 28. Tu zmienia kierunek na południowy i przecinając rów nr 788 biegnie do punktu nr 29, i dalej przez punkty nr: 30, 31 i 32 dochodzi do punktu nr 33. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 793/5 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 35, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 36 dochodzi północnym skrajem drogi asfaltowej (ul. Uniejowska) do punktu nr 37. W punkcie nr 37 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi rowu nr 821, przez punkty nr 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrzeszów

Obręb ewidencyjny 0014 - Rojów, gmina Ostrzeszów

Granica biegnie od punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 588/22. Od punktu nr 2 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 3, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 6. W punkcie nr 6 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 7, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 588/22 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i biegnie do punktu nr 10, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 11. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 12. W punkcie nr 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 14 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. W punkcie nr 21 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 22, gdzie załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 23, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 24. W punkcie nr 24 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 25 do punktu nr 26. W punkcie nr 26 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 28. W punkcie nr 28 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 29, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 31. W punkcie nr 31 skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 32 do punktu nr 33. W punkcie nr 33 załamuje się na północny zachód i biegnie do punktu nr 34. Z punktu nr 34 granica biegnie na północny wschód do punktu nr 1 i dalej w tym samym kierunku do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ujazd

Obręb ewidencyjny PGR Niewiadów Mącznik i Zaosie, gmina Ujazd

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 21, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21 do punktu nr 30. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 21 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 skręca na pomoc i biegnie do punktu nr 32, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty nr 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 wzdłuż północnej granicy działek nr 103, 102/2, 102/3, 101/2, 101/3 i 101/1 do punktu nr 40. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 41a do punktu nr 42, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 41. W punkcie nr 41 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 19 i 20 biegnie do punktu nr 23. W punkcie nr 23 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 24, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 25. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21 przez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 28, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kleszczów

Obręb ewidencyjny Bogumiłów, gmina Kleszczów

Granica biegnie od punktu nr 3-1028 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 395/5, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 3-1030, 3-1038, 3-1043 i 3-1049 do punktu nr 3-1051. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3-1054, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 3-1156. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 3-1157 do punktu nr 3-1160. W punkcie nr 3-1160 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 3-644, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 3-1028, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Opatówek

Obręb ewidencyjny Opatówek, gmina Opatówek

Granica biegnie od punktu nr 30100092 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 692/27, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 30100141, 30100120 i 30100119 do punktu nr 30100118. W punkcie nr 30100118 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 30200037, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i przez punkty nr 30800144, 30800143 dochodzi do punktu nr 30800142. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 30800141, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 30800140. W punkcie nr 30800140 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 30800020. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr 30800017, 30800016, 30800014, 30800012, 30800010, 30800007, 30800005, 30800004 wzdłuż południowej granicy działki nr 692/27 do punktu nr 30800003. W punkcie nr 30800003 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr 30800145, 30800146, 30800147 do punktu nr 30100096. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr 30100112, 30100111 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 692/27 do punktu nr 30100092, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słupca

Obręb ewidencyjny Kotunia-0015, gmina Słupca

Granica biegnie od punktu nr 400 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 786/3 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 400118, 400113, 400099, 400093, 400087, 400081, 400055, 400039, 400032, 400027 do punktu nr 400024. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 400022, 400021 do punktu nr 400018, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr: 400013, 400007, 400006, 400003, 400002, 400001 dochodzi do punktu nr 100312. W punkcie nr 100312 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 101254-1, 1093, 101251-1 do punktu nr 403. W punkcie nr 403 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 402,401 dochodzi do punktu nr 400, od którego rozpoczęto opis.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA