reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 580,7612 ha, położone na terenach miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów, Suchedniów, Stąporków, Szydłowiec i Tułowice.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 832, z 2001 r. Nr 31, poz. 354 i Nr 107, poz. 1176, z 2002 r. Nr 64, poz. 587, z 2003 r. Nr 218, poz. 2143 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 697.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 164 i Nr 189, poz. 1352 oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 887), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE"]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1558)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

Podstrefa Starachowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 01, miasto Starachowice

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 5992, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 163/8, w kierunku wschodnim do pkt nr 5927. W pkt nr 5927 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 5928. W pkt nr 5928 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do pkt nr 5949. W pkt nr 5949 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6036, 6037, 6038 do pkt nr 6039. W pkt nr 6039 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6040, 6424, 6407, 6045, 6042, 6043 do pkt nr 1107. Od pkt nr 1107 biegnie południową krawędzią ul. Bugaj, przez pkt nr: 6326, 264 do pkt nr 265. W pkt nr 265 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 269. W pkt nr 269 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 268. W pkt nr 268 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 266. Od pkt nr 266 biegnie południową krawędzią ul. Bugaj do pkt nr 267. W pkt nr 267 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1229, 1186, 1184, 1182, 1228 do pkt nr 1189. W pkt nr 1189 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1190 do pkt nr 1211. W pkt nr 1211 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1211, 6083, 6084, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227 do pkt nr 1191. W pkt nr 1191 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 1456. W pkt nr 1456 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1595, 1591 do pkt nr 1462. W pkt nr 1462 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 4088 do pkt nr 6377. W pkt nr 6377 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 6378 do pkt nr 6379. W pkt nr 6379 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4059. W pkt nr 4059 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1455, 1442 do pkt nr 1166. W pkt nr 1166 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1157. W pkt nr 1157 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do pkt nr 1095. W pkt nr 1095 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1454, 1452, 1449 do pkt nr 624. W pkt nr 624 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 625. W pkt nr 625 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1568, 1569, 1570, 1571 do pkt nr 1572. W pkt tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 5650, 1573 do pkt nr 1574. W pkt nr 1574 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1576, 2372, 1585, 1586 do pkt nr 1559. W pkt nr 1559 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1583 i 1584 do pkt nr 2-30. W pkt nr 2-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, prawą stroną ul. Radomskiej, między działką 734 a granicą obrębu nr 02, przez pkt nr: 2-31, 2-32, 2-33 do pkt nr 1582. W pkt nr 1582 załamuje się w kierunku południowym i biegnie ul. Radomską, wzdłuż granicy obrębu nr 01 i nr 02, przez pkt nr: 2-34, 5651, 2-35, 2-36, 5766, 2-37, 6200, 6199, 6198, 6168, 2-38, 2-39, 5693, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do pkt nr 247. W pkt nr 2-47 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5634, 5635 do pkt nr 1664. W pkt nr 1664 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5821,1665 i 1666 do pkt nr 1667. W pkt nr 1667 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1668, 1669 do pkt nr 1670. W pkt nr 1670 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. 1 Maja, przez pkt nr: 1671, 1677, 1672, 1433, 1837, 1648, 5876, 5865, 1650, 1651, 1652, 1653 do pkt nr 5878. W pkt nr 5878 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 5881, 5882, 5884, 5885 do pkt nr 5886 . W pkt nr 5886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1658, 1659, 1666, 1661, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 do pkt nr 1661. W pkt nr 1661 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. 1 Maja, przez pkt nr 2320, 6641, 2321, 6645, 2322, 6647, 6594, 2323, 2324 do pkt nr 6596. W pkt nr 6596 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 6601, 2316, 2424, 2318, 2317, 1165, 1765, 1833, 1733, 1732 do pkt nr 1597. W pkt nr 1597 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1598, 5724, 9744, 5725, 5740, 5726, 5727, 5990, 5728, 5986 do pkt nr 5991. W pkt nr 5991 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 do pkt nr 5992, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 1162, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 10, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj, do pkt nr 1109. W pkt nr 1109 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 1108. W pkt nr 1108 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1161, 1117, 1121, 1119, 1126, 1127, 1129 do pkt nr 1131. W pkt nr 1131 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 1162, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 1181, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 12, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj, do pkt nr 1110. W pkt nr 1110 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 1133, 1132, 1130, 1128 do pkt nr 1140. W pkt nr 1140 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1125,1122, 1118, 1115, 1114, 1172 do pkt nr 1188. W pkt nr 1188 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1187, 1185, 1183 do pkt nr 1181, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 01, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 1090, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 5/8, w kierunku północnym przez pkt nr 1086, 1099 do pkt nr 1100. W pkt nr 1100 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1101, 1102, 1103, 1104 do pkt nr 1104. W pkt nr 1104 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 1094. W pkt nr 1094 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 5975 do pkt nr 6206. W pkt nr 6206 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212 do pkt nr 6213. W pkt nr 6213 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 5973, 5972, 5976 do pkt nr 5971. W pkt nr 5971 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1088. W pkt nr 1088 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 1091 do pkt nr 1090, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 02, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 87, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/51, w kierunku wschodnim przez pkt nr 88, 489 do pkt nr 89. W pkt nr 89 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 90, 488, 91, 559 do pkt nr 568. W pkt nr 568 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 560 do pkt nr 561. W pkt nr 561 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 562. W pkt nr 562 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 563. W pkt nr 563 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 564. W pkt nr 564 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 6224. W pkt nr 6224 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6225, 6223, 6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323, 6324, 6325,6326 do pkt nr 570. W pkt nr 570 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 6352, 6531 do pkt nr 6530. W pkt nr 6530 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 495, 494, 493, 492, 491, 490 do pkt nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 07, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 384, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 884/8, w kierunku południowym przez pkt nr: 109, 406, 110, 111, 112, 418 do pkt nr 407. W pkt nr 407 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 408, 422, 423, 424, 410, 411, 1330 do pkt nr 425. W pkt nr 425 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 413, 417, 429, 396, 397, 392, 70, 9, 8, 1635, 7, 6 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 382. W pkt nr 382 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 393, 391 do pkt nr 404. W pkt nr 404 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 403. W pkt nr 403 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 390, 389, 386, 385 do pkt nr 384, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 07, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 76, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 884/17, w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi krajowej nr 42 – ul. Ostrowiecka – przez pkt nr 80 do pkt nr 375. W pkt nr 375 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 434. W pkt nr 434 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 416. W pkt nr 416 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 76, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 44, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 37, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/66, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez pkt nr 816 do pkt nr 800. W pkt nr 800 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 296 i 46 do pkt nr 45. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 44,43,257,40,39,38, 925, 821, 924 do pkt nr 37, od którego rozpoczęto opis. Działki: 4/39, 4/99, 4/100, 4/101, 4/102, 4/103, 4/126, 4/127, 4/128, 4/129 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 940, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/80, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez pkt nr: 604, 20 do pkt nr 21. W pkt nr 21 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 22, 23, 24, 613, 616, 622, 623, 648, 649, 654, 678, 677, 676, 675, 674, 657, 680, 681, 682, 697, 698, 700, 919, 909 do pkt nr 492. W pkt nr 492 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 497, 498, 499 do pkt nr 817. W pkt nr 817 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 479, 476, 695, 693 do pkt nr 461. W pkt nr 461 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 463, 464, 466, 691, 692, 689, 688, 687, 686, 812 do pkt nr 452. W pkt nr 452 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 183, 273, 274, 780, 779, 275 do pkt nr 276. W pkt nr 276 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 778, 7%, 456, 455, 747, 469, 749, 751, 745, 470, 471, 473, 472, 953, 478, 481, 236, 906, 903, 902, 901, 514, 900, 522, 898, 897, 113, 526, 782 do pkt nr 362. W pkt nr 362 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 93 i 94 do pkt nr 361. W pkt nr 361 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 110, 109, 807, 108, 107, 248 do pkt nr 249. W pkt nr 249 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 250, 251,252, 253, 254, 255, 256, 203, 806, 791, 792, 714, 818, 715, 955, 726, 724, 830, 819, 793, 102, 101, 880, 723, 871, 722, 805 do pkt nr 100. W pkt nr 100 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 882, 883, 884 do pkt nr 99. W pkt nr 99 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 725, 727, 717, 716, 713, 911, 958, 232, 233, 234, 235, 790, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 699, 78, 77, 76, 75, 916, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 835, 794, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 837, 51, 50, 49, 919, 48, 47, 922, 612, 607, 923 do pkt nr 940, od którego rozpoczęto opis. Działka 4/39 nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 861 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 862, 863, 858, 857 do pkt nr 878. W pkt nr 878 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 195, 194, 111, 193, 192, 191, 190, 877, 876 do pkt nr 875. W pkt nr 875 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 869 do pkt nr 861, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 929 w kierunku południowym przez pkt nr: 930, 364, 357, 358, 157, 166, 359, 360, 361, 362 do pkt nr 363. W pkt nr 363 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 422 do pkt nr 183. W pkt nr 183 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 184, 185, 186, 187, 413, 351, 352, 168, 354, 934, 265, 169, 266 do pkt nr 262. W pkt nr 262 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 929, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/63, w kierunku wschodnim do pkt nr 935. W pkt nr 935 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 171. W pkt nr 171 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 123. W pkt nr 123 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 936, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 486, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/24, w kierunku południowym do pkt nr 485. W pkt nr 485 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 746. W pkt nr 746 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 594. W pkt nr 594 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 486, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 49, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 504, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego do pkt nr 505. W pkt nr 505 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 177, 181, 75, 79, 81, 82 do pkt nr 182. W punkcie nr 182 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 236. W pkt nr 236 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 86, 87, 21 do pkt nr 210. W pkt nr 210 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 235. W pkt nr 235 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 235, 234 do pkt nr 233. W pkt nr 233 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 232, 243, 227, 226 do pkt nr 225. W pkt nr 225 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 216, 217 do pkt nr 213. W pkt nr 213 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 219, 218, 522, 521, 520, 523 do pkt nr 194. W pkt nr 194 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 196, 200 do pkt nr 67. W pkt nr 67 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 205. W pkt nr 205 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 201. W pkt nr 201 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 515. W pkt nr 515 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 172, 517 do pkt nr 202. W pkt nr 202 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99, 165, 164, 163, 168, 171, 166, 167, 170, 108, 109, 110, 111, 158, 112, 113, 114, 3097 do pkt nr 3098. W pkt nr 3098 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 506, 509 do pkt nr 504, od którego rozpoczęto opis. Działki: 2/56,2/62, 2/29, 2/31 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 2022 początkowo w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 2/25, a następnie w kierunku południowym przez pkt nr: 2023, 2034, 22, 60, 104, 109, 2063, 2074, 2075, 2076, 2041, 2077, 2042 do pkt nr 2082. W pkt nr 2082 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 2046 do pkt nr 552. W pkt nr 552 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 547, 548, 549, 550, 551, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 526 do pkt nr 2022, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 94, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/72, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego, przez pkt nr: 93, 92, 91 do pkt nr 525. W pkt nr 525 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 24, 528, 527 do pkt nr 212. W pkt nr 212 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 242 do pkt nr 238. W pkt nr 238 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 239 do pkt nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 28, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Granica biegnie od pkt nr 24-60 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24-70 do pkt nr 28-54. W pkt nr 28-54 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 28-64 do pkt nr 28-86. W pkt nr 28-86 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 28-29. W pkt nr 28-29 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi zakładowej nr 13 przechodzącej w drogę nr 11, do przecięcia się z linią graniczną określoną punktami nr: 28-562 i 23-45. W pkt nr 23-45 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 2345 do pkt nr 23-1. W pkt nr 23-1 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 23-602. W pkt nr 23-602 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 23-503. W pkt nr 23-503 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 23-401 do pkt nr 23-404. W pkt nr 23-404 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 23-405. W pkt nr 23-405 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 23-35, 23-59 do pkt nr 24-60, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 28, miasto Ostrowiec Świętokrzyski Granica biegnie od przecięcia się linii granicznej opisanej pkt nr 28-28 i 28-29 z północną krawędzią drogi zakładowej nr 28 do pkt nr 28-28. W pkt nr 28-28 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 28-41, 28-30, 28-31, 26-27, 27-2, 27-3, 27-8 do pkt nr 27-5. W pkt nr 27-5 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 27-851, 27-852,27-848 do pkt nr 27-844. W pkt nr 27-844 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27-568 do pkt nr 28-160. W pkt nr 28-160 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 28-152 do pkt nr 28-162. W pkt nr 28-162 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 28-151. W pkt nr 28-151 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 28-135. W pkt nr: 28-135 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 28-133, 28-98 do pkt nr 28-29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suchedniów

Obręb ewidencyjny 40501, gmina Suchedniów

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1015, położonego przy ul. Warszawskiej, w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez pkt nr 779 do pkt nr 1003. W pkt nr 1003 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1004, 1005, 1006, 1007, 1019,1020, 1021, 777, 776, 775, 1023 do pkt nr 1445. W pkt nr 1445 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1446, 1447, 1435 do pkt nr 1432. W pkt nr 1432 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1431, 1436, 1426, 1427, 1316 do pkt nr 1287. W pkt nr 1287 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 1286, 1424, 1423, 1422, 1421, 1442, 1433, 1434, 1440, 1439, 1438, 1437, 1441, 1442, 1443 do pkt nr 1018. W pkt nr 1018 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1087, 1436, 957 do pkt nr 1088. W pkt nr 1088 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1089, 1090, 1091, 1092, 1415, 1232, 1093 do pkt nr 1094. W pkt nr 1094 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez pkt nr 784, 783, 782, 956, 781, 780 do pkt nr 680. W pkt nr 680 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 684 do pkt nr 685. W pkt nr 685 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 1016 do pkt nr 1012. W pkt nr 1012 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1013, 1014 do pkt nr 1015, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 1229, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6567/106, w kierunku wschodnim przez pkt nr 962 do pkt nr 1228. W pkt nr 1228 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1451, 833, zachodnią stroną ul. Spokojnej, do pkt nr 1040. W pkt nr 1040 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1039, 1038, 1037 do pkt nr 961. W pkt nr 961 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 1042, 1041, 1053 do pkt nr 1229, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skarżysko-Kamienna

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5 Młodzawy, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 909, położonego na południowej stronie ul. Legionów i styku działek 2/10 i 2/11, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż południowej strony ul. Legionów, przez pkt nr 904, 898 do pkt nr 897. W pkt nr 897 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 893, 891, 880, 867, 863 do pkt nr 2053. W pkt nr 2053 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2052, 2051, 2050 do pkt nr 2045. W pkt nr 2045 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 2044 do pkt nr 2037. W pkt nr 2037 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2038, 2039, 2040, 2041 do pkt nr 2042. W pkt nr 2042 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 2033 do pkt nr 2032. W pkt nr 2032 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 2031. W pkt nr 2031 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 2030. W pkt nr 2030 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2029, 2026, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 do pkt nr 909, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5 Młodzawy, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1851, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/242, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 1882, 1883, 1884, 2123 do pkt nr 1886. W pkt nr 1886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1887, 1888, 1889, 2433, 2434, 2435, 2436, 2357, 1891 do pkt nr 2358. W pkt nr 2358 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2359, 2360, 2361, 2458 do pkt nr 2356. W pkt nr 2356 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1852, 2355, 2354 do pkt nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 787, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/141, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 1155, 1213, 1214, 1794, 1795 do pkt nr 335. W pkt nr 335 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 348 do pkt nr 268. W pkt nr 268 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 787, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1851, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/185, w kierunku wschodnim, wschodnią stroną drogi wewnętrznej do ul. Legionów, przez pkt nr: 2019, 2020, 777, 2, 3, 4, 5, 6, 2125,2124 do pkt nr 2123. W pkt nr 2123 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1885, 1884,1883, 1822 do pkt nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1853, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/159, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 do pkt nr 1893. W pkt nr 1893 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2078 do pkt nr 2077. W pkt nr 2077 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 2076. W pkt nr 2076 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią granicą działki 1/114 – drogą wewnętrzną do ul. Legionów – do pkt nr 1853, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 2089, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/166, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2090 do pkt nr 783. W pkt nr 783 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 770. W pkt nr 770 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 730. W pkt nr 730 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1858, 1857, wschodnią stroną wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Legionów, do pkt nr 2089, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 430, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/52, w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Ekonomii, do pkt nr 427 W pkt nr 427 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 428. W pkt nr 428 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 429. W pkt nr 429 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 430, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Końskie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 4312, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 957/10, w kierunku południowym przez pkt nr 4313, 4314, 4315, 4316 do pkt nr 4317. W pkt nr 4317 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 4577, 4578 do pkt nr 4318. W pkt nr 4318 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 4563, 4319, 4320 do pkt nr 4541. W pkt nr 4541 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 4587, 4588, 4591, 4592 do pkt nr 4517. W pkt nr 4517 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 4548, 4551, 4562, 4561, 4324, 4576, 4326, 4327, 4328, 11568, 4329, 4330, 4310 do pkt nr 4311. W pkt nr 4311 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 4312, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 3, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 2723, położonego na południowej stronie ul. Fabrycznej, w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Fabrycznej przez pkt nr 2720, 2704, 2703, 2702, 3327, 3324 do północno-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1426/10 do południowo-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 1426/11 do pkt nr 3233. W pkt nr 3233 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie, wzdłuż południowej krawędzi ul. Fabrycznej, przez pkt nr 3239,2674 do pkt nr 5749, który leży na przecięciu południowej krawędzi ul Fabrycznej z zachodnią krawędzią ul. Górnej. W pkt nr 5749 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5755, 5756, 5741, 7705, 5738, 5737, 5736, 5735, 5734 do pkt nr 6306. Od pkt nr 6306 biegnie południową granicą działki 1437/14 przez pkt nr 6305, 6303, 6302, 6301, 6294,6295 do pkt nr 7217. W pkt nr 7217 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 5683, 2733, 5682, 2724 do pkt nr 2723, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 24 Nieświń, gmina Końskie

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 733, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/19, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 679, 678, 677, 714, 700, 699 do pkt nr 698 W pkt nr 698 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 697, 696, 720 i 667 do pkt nr 664. W pkt nr 664 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 164 i 165 do pkt nr 722. W pkt nr 722 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 605, 603, 601, 504, 502, 407 do pkt nr 733, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 675, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/12, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 716. W pkt nr 716 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 715. W pkt nr 715 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 676. W pkt nr 676 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 675, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 1, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr J-773, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 690/2, w kierunku wschodnim, po granicy obrębów między miastem Końskie a wsią Kornica, przez pkt nr: J-774, J-775, J-776, J-777, J-778, J-779 do pkt nr J-780. W pkt nr J-780 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 2226, 2233, 2236, 2247, 2255 do pkt nr 2266. W pkt nr 2266 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2265, 2262, 2261, 2260, 2259 do pkt nr 2258. W pkt nr 2258 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 2270. W pkt nr 2270 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2271, 2272, 2273, 2274, 2264, 2267 do pkt nr 2268. W pkt nr 2268 załamuje się kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 2276, 2282, 2293, 2300, 2307, 2314, 2321 do pkt nr 2329. W pkt nr 2329 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323 do pkt nr 2322. W pkt nr 2322 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2315, 2308, 2301, 2294, 2287, 2277, 2269, 2256, 2248, 2237, 2214, 2212 do pkt nr J-773, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szydłowiec

Obręb ewidencyjny Szydłowiec, gmina Szydłowiec

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 937, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1398, wzdłuż ul. Kolejowej, w kierunku zachodnim, przez pkt nr: 13-40, 13-41,13-42,13-43, 13-44, 13-45, 13-46, 13-47, 13-48, 13-49, 13-50, 13-51, 13-52, 13-53, 13-54, 13-55 do pkt nr 13-56. W pkt nr 13-56 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 979 i 81 do pkt nr 939. W pkt nr 939 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 142. W pkt nr 142 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 141. W pkt nr 141 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968 do pkt nr 967. W pkt nr 967 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 950. W pkt nr 950 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 949. W pkt nr 949 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 966. W pkt nr 966 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 965 do pkt nr 964. W pkt nr 964 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 947. W pkt nr 947 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 946, 945, 944, 978 do pkt nr 943. W pkt nr 943 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 960. W pkt nr 960 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 959. W pkt nr 959 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 977, 300, 769, 787 do pkt nr 941. W pkt nr 941 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 75 i 76 do pkt nr 793. W pkt nr 793 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 826. W pkt nr 826 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 820. Od pkt nr 820 biegnie północno-wschodnią stroną drogi (działka 1282/5), w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 74, 98, 830, 99 do pkt nr 833. W pkt nr 833 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 707, 832, 814, 827 do pkt nr 937, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1244/12, w kierunku północnym przez pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 12, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1244/14, w kierunku wschodnim do pkt nr 13. W pkt nr 13 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14. Od pkt nr 14 biegnie północną stroną drogi dojazdowej do pkt nr 11. W pkt nr 11 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią granicą drogi dojazdowej, do pkt nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 969/14, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie, południową krawędzią drogi dojazdowej (działka 976) do pkt nr 3. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tułowice

Obręb ewidencyjny Tułowice, gmina Tułowice

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 100773, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 130/48, w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 100793, 100832, 100867, 100881, 100923, 100928, 100953, 100957, 100963, 100999, 101005, 101009, 101014, 101018, 101046, 101072, 101077 do pkt nr 101101. W pkt nr 101101 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 101184 do pkt nr 101224. W pkt nr 101224 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 101243. W pkt nr 101243 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 101257, 101223, 101201, 101214 do pkt nr 101229. W pkt nr 101229 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie, równolegle do ul. Świerczewskiego, przez pkt nr: 101067, 101060, 101043 do pkt nr 101051. W pkt nr 101051 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 100982. W pkt nr 100982 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie, wzdłuż drogi dojazdowej do Fabryki Porcelitu „Tułowice”(działka 130/35) do pkt nr 100773, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 100055, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 87, w kierunku północnym, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez pkt nr: 100573, 100570, 100586, 100602, 100625, 100652, 100657, 100664, 100697, 100729 do pkt nr 100785. W pkt nr 100785 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 100795. W pkt nr 100795 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez pkt nr 100670, 100677, 100675, 100672, 100060, 100059, 100058, 100057,100056 do pkt nr 100055, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morawica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 2 Bilcza, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 6837, położonego na granicy działki 224/214, w kierunku południowym do pkt nr 5873. W pkt nr 5873 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 6838, 6839, 5878, 6642 do pkt nr 6630. W pkt nr 6630 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 51 do pkt nr 81. W pkt nr 81 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6836. W pkt nr 6836 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 6837, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2 Bilcza, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 6601, położonego na granicy działek: 224/178 i 224/218 (droga gminna), w kierunku wschodnim do pkt nr 5877. W pkt nr 5877 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 3597 do pkt nr 3596. W pkt nr 3596 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5495. W pkt nr 5495 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 5887. W pkt nr 5887 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5888. W pkt nr 5888 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 5883, 5885, 3505 do pkt nr 2675. W pkt nr 2675 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1931. W pkt nr 1931 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1797 do pkt nr 5496. Od pkt nr 5496 biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do pkt nr 6215. W pkt nr 6215 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6216, 6213 do pkt nr 6384. W pkt nr 6384 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 6383. W pkt nr 6383 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6382. Od pkt nr 6382 biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do pkt nr 3551. W pkt nr 3551 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 3595, 43, 48, 49 do pkt nr 6601, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7 Dębska Wola, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 42307, położonego na granicy z gruntami wsi Morawica i drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, w kierunku południowo-wschodnim, granicząc z gruntami wsi Morawica, do pkt nr 1599 położonego na granicy z gruntami wsi Wola Morawicka. W pkt nr 1599 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4925, 49603, 49604, 40260, 49605 do pkt nr 49606. W pkt nr 49606 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 49607, 49608 do pkt nr 49609, położonego na granicy z gruntami wsi Chałupki. W pkt nr 49609 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, po granicy z gruntami wsi Chałupki, do pkt nr 1330. W pkt nr 1330 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1098. W pkt nr 1098 załamuje się i biegnie, po granicy działki 4/1, do pkt nr 1099, położonego na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów. W pkt nr 1099 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnim brzegiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, przez pkt nr: 40470, 1735, 1733, 1731, 4048, 4049, 40500 do pkt nr 42307, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłża

Obręb ewidencyjny 0001, gmina Iłża

Granica biegnie od pkt nr 6-1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2582, w kierunku południowym, środkiem miedzy, przez pkt nr: 6-193, 6-932, 6-948, 6-959, 6-966, 6-918 do pkt nr 6-986. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią drogi gruntowej, przez pkt nr: 6-977, 6-1002, 6-1001, 6-708, 6-997, 6-706, 6-707, 6-1068, 6-1067, 6-1066, 6-1065, 6-1064, 6-1063, do pkt nr 6-1075. W pkt nr 6-1075 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, środkiem miedzy, przez pkt nr: 6-571, 6-507,6457, 6-437,6-204 do pkt nr 6-236. W pkt nr 6-236 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 6-1095 do pkt nr 6-1094. W pkt nr 6-1094 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6-1093. W pkt nr 6-1093 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6-1099, 6-1100, 6-1101, 6-1102, 6-1103, 6-1104 do pkt nr 6-1092. W pkt nr 6-1092 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 6-1091. W pkt nr 6-1091 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6-1114, 6-1115, 6-1116, 6-2 do pkt nr 6-1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mniszków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mniszków, gmina Mniszków

Granica biegnie od pkt nr 2103, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 327/12, w kierunku północno-wschodnim, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, przez pkt nr: 445, 2434, 444 do pkt nr 2407. W pkt nr 2407 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 2411. W pkt nr 2411 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 2410. W pkt nr 2410 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 2440 do pkt nr 2405. Od pkt nr 2405 biegnie, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, do pkt nr 443. W pkt nr 443 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2136, 2409 do pkt nr 711. W pkt nr 711 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 710, 2408, 739, 738,737, 736, 1202 do pkt nr 920. W pkt nr 920 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2435, 2401, 2105 do pkt nr 2103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Stok, gmina Mniszków

Granica biegnie od pkt nr 4, stanowiącego narożnik działek: 26, 961, 270, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 666LP, 665LP, 664LP, 663LP, 662LP do pkt nr 363. W pkt nr 363 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 661LP, 364, 365, 366,660LP do pkt nr 367. W pkt nr 367 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 358 do pkt nr 1. W pkt nr 1 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 355. W pkt nr 355 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 350, 351 do pkt nr 346. W pkt nr 346 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 345, 27194, 27193, 329, 330, 331, 1476 do pkt nr 333. W pkt nr 333 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 334,5, 124 do pkt nr 4, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stąporków

Obręb ewidencyjny 2, gmina Stąporków

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr J-1089, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4826/4, w kierunku północnym do pkt nr J-1090. W pkt nr J-1090 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: J-1092, J-1093, J-1094, J-1095, J-1096 do pkt nr J-1097. W pkt nr J-1097 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr J-1098. W pkt nr J-1098 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: J-1099, J-1100, J-1101 do pkt nr J-1102. W pkt nr J-1102 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: J-1103, J-1104 do pkt nr J-1105. W pkt nr J-1105 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr J-1106. W pkt nr J-1106 załamuje w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. Niekłańskiej, przez pkt nr 2-181 do pkt nr J-1089, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 13434, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3007/10, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 215, 13435 do pkt nr 13436. W pkt nr 13436 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 13524, 214 do pkt nr 213. W pkt nr 213 załamuje w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 259. W pkt nr 259 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 258. W pkt nr 258 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 274 do pkt nr 275. W pkt nr 275 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 276, 277, 278 do pkt nr 279. W pkt nr 279 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 13472. W pkt nr 13472 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 13473, 13474, 206, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 5840,262, 13480, 13481, 13482 do pkt nr 13432. W pkt nr 13432 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 13433 do pkt nr 13434, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 10503, wspólnego dla działek: 2997/5, 2988/1, 3029 – rzeka Czarna, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 204, 13467,13468, 13469, 13470,13471 do pkt nr 12723. W pkt nr 12723 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 12724, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13545, 13544, 13543, 13542, 13541 do pkt nr 13540. W pkt nr 13540 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 701. W pkt nr 701 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 621. W pkt nr 621 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 619, 620, 702, 703 do pkt nr 13500. W pkt nr 13500 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 13501. W pkt nr 13501 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 10483. W pkt nr 10483 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 10482. W pkt nr 10482 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 716, 717, 718, 719, 720, 726, 722 do pkt nr 360. W pkt nr 360 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 10551. W pkt nr 10551 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 205 do pkt nr 10503, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 14632, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3032/1, w kierunku wschodnim przez pkt nr 14633 do pkt nr 14634. W pkt nr 14634 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 84, 14635 do pkt nr 14636. W pkt nr 14636 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 12475. W pkt nr 12475 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 12476. W pkt nr 12476 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12712. W pkt nr 12712 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 12713, 12714, 12715 do pkt nr 12716. W pkt nr 12716 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 12717 do pkt nr 12718. W pkt nr 12718 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 12719. W pkt nr 12719 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 14637 do pkt nr 14632, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt nr 14565, wspólnego dla działek: 3782/68, 3351, 3811 w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14831, 14832, 14833 do pkt nr 14844. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14843. W pkt nr 14843 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 14842. W pkt nr 14842 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 do pkt nr 1935. W pkt nr 1935 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14840. W pkt nr 14840 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 14839, 14868, 14867, 14866 do pkt nr 14584. W pkt nr 14584 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 206. W pkt nr 206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 14563. W pkt nr 14563 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 168,16564 do pkt nr 14565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Puławy

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1, wspólnego dla działek: 216/3 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 357, 358, 443 do pkt nr 433. W pkt nr 433 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 165, 166, 169, 170 do pkt nr 173. W pkt nr 173 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 172. W pkt nr 172 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 171, 168, 167 do pkt nr 164. W pkt nr 164 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 159. W pkt nr 159 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 160, 163, 178 do pkt nr 179. W pkt nr 179 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 180. W pkt nr 180 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 181, 182, 177, 162, 161, 158 do pkt nr 157. W pkt nr 157 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 453. W pkt nr 453 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 452. W pkt nr 452 załamuje w kierunku północno-zachodnim i biegnie, wzdłuż prawej strony drogi zakładowej, do pkt nr 124. W pkt nr 124 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 123. W pkt nr 123 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 122 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 191, będącego punktem granicznym między działkami: 245, 241 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 192, 193 do pkt nr 194. W pkt nr 194 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 195. W pkt nr 195 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 196. W pkt nr 196 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 197. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 198. W pkt nr 198 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 199. W pkt nr 199 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 200. W pkt nr 200 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 191, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 214, będącego punktem granicznym między działkami: 259, 252 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 215. W pkt nr 215 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 216. W pkt nr 216 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 219. W pkt nr 219 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 218. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 220. W pkt nr 220 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 223. W pkt nr 223 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 222. W pkt nr 222 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 214, od którego rozpoczęto opis. Działka 257 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 92, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami: 275/5, 231 (droga zakładowa) i 267 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 692. W pkt nr 692 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 691. W pkt nr 691 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 685, 690 do pkt nr 686. W pkt nr 686 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 687 do pkt nr 689. W pkt nr 689 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 92, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sędziszów

Obręb ewidencyjny 02, gmina Sędziszów

Granica biegnie od pkt nr 2129, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 452/6, w kierunku północnym przez pkt nr: 2130, 2131, 2119, 2118, 2504, 2117, 2116, 2100, 2099, 2096, 2095, 2092, 2091, 2088, 2087, 2086, 2058, 2057, 2056 do pkt nr 2055. W pkt nr 2055 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2049, 2048, 2045, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 2906, 2907, 2183, 2182 do pkt nr 2181. W pkt nr 2181 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2180 do pkt nr 2179. W pkt nr 2179 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2178, 2177, 2176, 2175, 1861, 2174, 2173, 2172, 2170, 2169, 2168, 2167 do pkt nr 2166. W pkt nr 2166 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2215 do pkt nr 3121. W pkt nr 3121 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 3122, 3123, 3124, 2221, 2222, 2111, 3125, 3126, 3127, 2156, 2983, 3129, 2154, 2155, 2143, 2142, 2141, 2985, 1852, 2141, 2140, 2139, 2136, 2137, 2134, 2135, 2132, 2133 do pkt nr 2129, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama