REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 232 poz. 1559

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 421, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 342,7662 ha, położone na terenach miast: Białystok, Ełk, Grajewo i Suwałki oraz gmin: Gołdap, Małkinia Górna i Suwałki.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 156, z 2000 r. Nr 108, poz. 1149, z 2001 r. Nr 30, poz. 335, z 2002 r. Nr 64, poz. 588 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 698 i Nr 95, poz. 941.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 165 i Nr 178, poz. 1254), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1559)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU
SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Gołdap

Obręb ewidencyjny Bałupiany, arkusz mapy nr 4

Granica biegnie od punktu 008 w kierunku zachodnim, wzdłuż pasa granicznego między Rzecząpospolitą Polską, a Okręgiem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, przez punkty: 92 i 017 do punktu 035. W punkcie 035 załamuje się w kierunku południowa m i biegnie przez punkty: 804, 800, 795, 036 do punktu 037. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Granicznej, przez punkty: 436, 435, 113 do punktu 434. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 432, 431, 430, 357, 356 do punktu 355, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 376, 372, 369, 368, 365, 364, 354, 351, 362 do punktu 350. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż pasa drogi krajowej (ulica Gumbińska) przez punkt 339 do punktu 338, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 336 do punktu 337. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 793, 361, 028 do punktu 029. W punkcie 029 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 011, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu 816. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 815 do punktu 808. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 813, 812 do punktu 008, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz wyżej opisanego obszaru znajduje się enklawa, która nic wchodzi w obszar strefy.

Enklawa

Granica enklawy biegnie od punktu 872 w kierunku wschodnim przez punkty: 873, 874, 415, 510 do punktu 416. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 391. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ekonomicznej do punktu 600, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty: 599, 877, 876 do punktu 875. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 872, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suwałki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761128 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim, po ścianie zwartych upraw leśnych, przez punkt poligonowy 111 klasy 951 do punktu 761045. W punkcie 761045 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu 761168, po czym skręca pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 761205. Od punktu 761205 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 761130, w którym załamuje się w kierunku północnym, i dociera do punktu 761129. W tym punkcie skręca w kierunku północno-wschodnim. przecina punkt 761193 i dochodzi do punktu 761128, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761047 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761059. W punkcie 761059 załamuje się niemalże pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia do punktu 761056. W punkcie 761056 powtórnie załamuje się pod katem prostym, przyjmując kierunek północno-wschodni, i dochodzi do punktu 761055. Od punktu 761055 granica biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkt 761054 do punktu 761053. W punkcie 761053 załamuje się pod katem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnąc wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 761102, 761101 dociera do punktu 761047, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761167 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761166. gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 761145. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 761133. W punkcie 761133 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnąc w kierunku północno-wschodnim. dociera do punktu 761167. od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761165 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761163, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 761162. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 761164. W punkcie 761164 granica załamuje się pod kątem prostym i, biegnąc w kierunku północno-wschodnim, dociera do punktu 761165, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761138 w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej, przez punkty: 761154, punkt poligonowy III kl. nr 053, 761155, do punktu 761030, leżącego na granicy pasa drogowego drogi krajowej Suwałki – Augustów. Na odcinkach od punktu 761030 do punktu 761072 oraz, od punktu 761072 do punktu 761063 granica pokrywa się z granicą pasa drogowego Suwałki – Augustów. W punkcie 761063 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 761071 dochodzi w linii prostej do punktu 841088. W punkcie 841088 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty: 761073, 761167, 761157, 761158, 761160 do punktu 761148. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 761149 dochodzi do punktu 761156. W punkcie 761156 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie w linii prostej, wzdłuż wschodniego krawężnika drogi dojazdowej, przez punkt 761153 do punktu 761141. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i w linii prostej dochodzi do punktu 761140, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761 139. W punkcie 761139 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie w linii prostej przez punki 761137 do punktu 761138, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761080 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 761064 do punktu 841090, pokrywając się z granicą pasa drogowego drogi lokalnej. W punkcie 841090 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu 841092. Stąd biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkt 841091 do punktu 761084, położonego na południowej granicy drogi gruntowej. Od punktu 761084 granica biegnie południową stroną drogi gruntowej do punktu 761080, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 751171 w kierunku południowo-wschodnim do punktu 751144. W punkcie 751144 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 751145. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina punkty: 751148, 751149, 751150, 751102 i dochodzi do punktu 751101, W punkcie 751101 skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej przez punkt 751142 do punktu 751141. W punkcie tym ponownie przyjmuje kierunek południowo-wschodni i przez punkty 751103, 751104 dochodzi do punktu 751096. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 751099. W punkcie 751099 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty 751098, 751082, 831235, 831236 do punktu 831237. Tu skręca pod kątem prostym i obierając kierunek północno-wschodni dochodzi do punktu 831242. W punkcie 831242 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 831243 do punktu 831232. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 831277, a następnie biegnie wzdłuż drogi lokalnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 831241. W punkcie 831241 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 831240, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim do punktu 831238. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punku: 831168, 831315, 831322 do punktu 831064. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty: 831067, 981, 831073, 831077, 831079 dochodzi do punktu 831089. W punkcie 831089 załamuje się pod kątem prostym, przyjmując kierunek południowo-zachodni, biegnie przez punkty: 831090, 831191, 831194 do punktu 831227. W punkcie 831227 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu 821005, położonego na granicy pasa drogowego drogi Suwałki – Raczki. Z punktu 821005 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego, przez punkty: 821016, 821011, 821014, do punktu 831195. W punkcie 831195 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkt 821010 dochodzi do punktu 821009, leżącego na skraju drogi Suwałki – Raczki. Od punktu 821009 granica kompleksu pokrywa się ze wschodnią granicą pasa drogowego Suwałki – Raczki i biegnie przez punkty: 741004, 741003 do punktu 751180. W punkcie 751180 granica odchodzi pod kątem prostym od drogi Raczki – Suwałki w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 751069 dochodzi do punktu 751072. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punku 751070, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 751179. Dalej biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty 751061, 751222, 751063, 751064, 751228, 751232, 751060, 751066, 751067 do punktu 751056. W punkcie 751056 granica dochodzi do drogi Suwałki – Raczki i obiera jej kierunek, pokrywając się z jej prawym skrajem (jadąc w kierunku Suwałk), aż do punktu 751444, gdzie załamuje się pod kątem prostym do punktu 751331. Następnie obiera kierunek północno-wschodni i przez punkt 751330 dochodzi do punktu 751329. W punkcie 751329 granica obiera kierunek południowo-wschodni i dochodzi do punktu 751337, gdzie skręca pod kątem prostym do punktu 751378. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty 751442, 751356, 751355, 751352, 751351 dochodzi do punktu 751350. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 751366, 751367, 751368, 751369, 751370 dochodzi punktu 751171, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831325 w kierunku północno-wschodnim do punktu 831326, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 831327. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 831328, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 831329. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 831324. Z punktu 831324 biegnie przez punkty: 831048, 831049, 831050 do punktu 831325, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręby ewidencyjne Zielone Kamedulskie i Dubowo II, gmina Suwałki

Granica biegnie od punktu 16g, położonego na granicy szlaku kolejowego Olecko – Suwałki z obrębem Zielone Kamedulskie gminy Suwałki, w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 9g dochodzi do punktu 10g. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 12g, 1n, 13g, 14g, 15g, 18g dochodzi do punktu 4k. Stąd biegnie przez punkty: 3k, 2, 2k do punktu 1m, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu 3m. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 4m i dalej do punktu 1gn. Tu obiera kierunek południowo-wschodni i przez punkt 2gn dochodzi do punktu 3gn, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 4gn. W punkcie 4gn załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 227D, 227C, 227B, 227A dochodzi do punktu 120A, usytuowanego na granicy szlaku kolejowego Suwałki – Olecko. W punkcie 120A zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty: 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113 dochodzi do punktu 16g, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ełk

Obręb ewidencyjny II

Kompleks 1

Obszar 1. mapa ewidencyjna 58-4. miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 203.63-311 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2754/15 przy ulicy Przemysłowej (działka 2448/1, w kierunku południowym do punktu 2.63-4158. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 3.63-4157. położonego w narożniku działki 2163/4, tj. terenu układu torowego stacji Ełk Towarowa. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty 2.63-4156, 2.63-4155 2.63-4154 do punktu 2.63-4153. usytuowanego w narożniku działki 1263/22. W punkcie 2.63-4153 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 2.63-3505, gdzie zbiegają się granice działek 1263/12, 2754/15 i 2754/12. W punkcie 2.63-3505 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 2.63-339, 2.63-3510, 2.63-296, 2.63-3630, 2.63-287, 2.63-286, 2.63-10, 2.63-9, 2.63-8, 2 63-7, 2.63-6, 2.63-5 do punktu 2.58-662. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 2. 58-677, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 2.58-678, 2.58-2086, 2.58-679, 2.58-2087, 2.63-3527, 2.63-261, 2.63-35, 2.63-36, 2.63-37, 2.63-258, 2.63-38 do punktu 2. 63-20, położonego przy ulicy Ciepłej (działka 2163/2). Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Ciepłej, przez punkty: 2.63-20, 2.63-18, 2.63-32, 2.63-33, 2.63-272 do punktu 2.64-23, położonego u zbiegu ulic Ciepłej i Przemysłowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 2.64-24, 2.63-3532, 2.63-319, 2.63-3526, 2.63-317, 2.63-3770, 2.63-315, 2.63-3523, 2.63-314, 2.63-320, 2.63-3509, 2.63-316, 2.63-334, 2.63-313, 2.63-312 do punktu 203.63-311, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2. mapy ewidencyjne: 64-1 i 59-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.59-134, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2753/24 przy ulicy Przemysłowej w pobliżu wiaduktu PKP, wzdłuż ulicy Przemysłowej (działka 2448/1), w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty: 2.59-163. 2.59-162, 2.59-161 do punktu 2.59-216. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą pasa drogowego ulicy Okrężnej (działka 2753/13) przez punkty: 2.59-202. 2.59-201, 2.59-200, 2.59-199, 2.59-198, 2.59-197, 2.59-196, 2.59-194, 2.59-195 do punktu 2.59-192, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Strefowej (działka 2753/37). Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 2.59-192, położonego w narożniku pasa drogowego ulicy Okrężnej (działka 2753/16). W punkcie 2.59-192 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie południową granicą pasa drogowego ulicy Okrężnej przez punkty: 2.59-210, 2.59-2392, 2.59-209, 2.59-208, 2.59-207, 2.59-206, 2.59-205, 2.59-215, 2.59-204 do punktu 2 59-203 usytuowanego na granicy z ulicą Przemysłową. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 2.59-159, 2.64-5, 2.64-620, 2.64-4, 2.64-10 do punktu 2.64-647, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 2.64-646, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 2.64-645. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu 2.64-648, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 2.64-619. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 2.64-27 do punktu 2.64-597, położonego u zbiegu ulic: Przemysłowej i Strefowej. W punkcie 2.64-597 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Strefowej (działka 2753/37) przez punkty: 2. 64-578, 2.64-579, 2.64-580, 2.64-581, 2.64-582, 2.64-583 do punktu 2.64-584. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Handlowej (działka 2753/7) przez punkty: 2.64-585, 2.64-586, 2.64-587, 2.64-588, 2.64-589, 2.64-590, 2.64-591, 2.64-592 do punktu 2.64-593, który jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic: Handlowej i Cieplej (działka 2163/2). Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Cieplej przez punkty: 2.63-3568, 2.63-3566, 2.63-28. 2.63-31, 2.63-3563, 2.63-15, 2.63-17, 2.63-19, 2.63-21, 2.63-23, 2.63-3560, 2.63-25 do punktu 2,63-29, który jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic Ciepłej i Okrężnej (działka 2753/1). Stąd skręca na wschód i biegnie między działką 2163/17 (Ciepłownia CIII) a jezdnią ulicy Okrężnej do punktu 2.59-90, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkty 2.58-2089, 2.58-676, dochodząc do bocznicy kolejowej, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż bocznicy przez punkty: 2.58-672, 2.59-156, 2.59-145, 2.59-184, 2.59-2327, 2.59-2326 do punktu 2.59-2387, położonego przy ulicy Strefowej (działka 2846/8). Tu skręca na północ i biegnie wschodnią stroną pasa drogowego ulicy Strefowej przez punkty: 2.59-2385, 2.59-2376. 2.59-2377, 2.59-2378, 2.59-2379, 2.59-2380, 2.59-2381. 2.59-2382, 2.59-2365 do Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie skręca na wschód do punktu 2.59-96. Dalej biegnie wzdłuż, działki 2846/6 do punktu 2.59-2384, położonego na granicy działki 2161/10, i dalej po jej granicy przez punkty: 2.59-2386, 2.59-213, 2.59-138, 2.59-137, 2.59-136, 2.59-135 dochodzi do punktu 2.59-134, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1, mapy ewidencyjne: 58-2, 59-1, 59-3

Granica biegnie od punktu 2.59-82, położonego na północno-zachodniej stronic wiaduktu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w kierunku zachodnim wzdłuż torowiska EKW (działka 1311) przez punkty: 2.59-117, 2 59-116, 2.59-115, 2.59-114, 2.59-73, 2.59-234, 2.59-109, 2.59-108, 2.59-105, 2.59-104, 2 59-102, 2.59-101, 2.59-98, 2.59-95, 2 59-245, 2.59-243, 2.59-93, 2.59-91, 2.58-539, 2.58-538, 2.58-148, 2 58-537 do punktu 2.58-2248, położonego na granicy ulicy Krzemowej i terenów Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 2.58-2247, 2.58-2243, 2.59-2355, 2 59-255, 2.59-254, 2.59-46, 2.54-1126, 2.54-966, 2.54-967 dochodzi do punktu 2.54-968. Tu skręca na zachód, dochodząc do punktu 2.54-683, gdzie ponownie skręca na południe, i przez punkt 2.54-1128 dochodzi do punktu 2.59-43. Tu zmienia kierunek na zachód i przez, punkty: 2.59-42, 2.59-44, 2.59-45, 2.59-35 dochodzi do punktu 2.59-46, położonego po południowej stronie ulicy Krzemowej, gdzie ponownie skręca na południe, i dochodzi do punktu 2.59-47. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty: 2.59-48, 2.59-41 dochodzi do punktu 2.59-40, skąd załamuje się w kierunku północnym, i przez punkty 2.59-39, 2.59-38 dochodzi do punktu 2.59-65. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki 2111/4 przez punkty: 2.59-246, 2.59-64 do punktu 2.59-1, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej (działka 2085) przez punkty: 2.59-2363, 2.59-2349, 2.59-2360, 2 59-2346, 2.59-81, 2.59-239, 2.59-86, 2.59-226, 2.59-2345, 2.59-85, i dochodzi do punktu 2.59-82, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2, mapy ewidencyjne: 54-3, 58-3

Granica biegnie od punktu 2.58-2251, położonego na północno-zachodniej granicy ulicy Krzemowej i działki 2758/3, w kierunku zachodnim do punktu 2.58-2406, a następnie na północ, i przez punkty: 2. 58-2405, 2.58-2404, 2.58-2403, 2.58-2075, 2.58-2256, 2.58-2260 dochodzi do punktu 2.53-3898. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 2.54-1230 do punktu 2.54-1411. położonego na ulicy Stalowej (działka 2761), po czym załamuje się w kierunku północnym do punktu 2.54-814, gdzie skręca na wschód, i przez punkty: 2.54-954, 2.54-955, 2.54-704, 2.54-655, 2.54-652, 2.54-1255, 2.54-651, 2.54-648 dochodzi do punktu 2.54-647. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 2.54-646, 2.54-1156 dochodzi do punktu 2.54-645, gdzie załamuje się na południe, i biegnąc przez punkty 2,54-790, 2,54-792, 2.54-1391, 2.54-1258, dochodzi do punktu 2.54-963, położonego po północnej stronie ul. Krzemowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 2.54-964, 2.54-1125, 2.54-965, 2.54-961, 2.59-280, 2.59-282, 2.59-2352, 2.59-2350, 2. 59-279, 2.59-275, 2.59-2361, 2.59-2362, 2.58-407 dochodzi do punktu 2.58-2251, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grajewo

Obręb ewidencyjny Grajewo, mapa ewidencyjna 60C, miasto Grajewo

Granica biegnie od punktu 1160-113, położonego przy ulicy Wiórowej, wzdłuż wewnętrznej drogi zakładowej Pfleiderer Grajewo S. A. w kierunku północno-wschodnim do punktu 11.60-114. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-120, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 11.60-119. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 11.60-118, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc wzdłuż południowej strony drogi zakładowej dochodzi do punktu 11.60-116. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-117, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego Grajewo i Elżbiecin, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i po granicy obrębów ewidencyjnych Grajewo i Elżbiecin, przez punkty: 6404, 11.60-19. 11.60-20. 11.60-111, dochodzi do punktu 11.60-112, położonego po wschodniej stronie ulicy Wiórowej. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej strony ulicy Wiórowej do punktu 11.60-113, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Małkinia Górna

Obręby ewidencyjne: Kańkowo i Zawisty Podleśne, mapy ewidencyjne Kańkowo i Zawisty Podleśne, gmina Małkinia Górna

Granica biegnie od punktu 9-3593, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1503/2, na granicy z ulicą Jana III Sobieskiego (działka 1502) i działki 1486/3, w kierunku południowym przez punkty 9-3732, 9-3731, 9-3751, 9-3752, 9-3753, 9-3754, 9-3755, 9-3756, 9-3757, 26-125, 26-197 do punktu 26-122, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty 26-123, 9-925, 9-924, 9-923, 9-922 do punktu 9-4093, położonego na granicy działki 1510/4 (szlak kolejowy Warszawa – Białystok). Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 9-4179 dochodzi do punktu 9-4091, położonego w narożniku działek 1510/4, 1510/3 i 1503/2. W punkcie 9-4091 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty 9-4090, 9-4089, 9-4088, 9-4092, 9-4087, 9-4086, 9-4085, 9-127 do punktu 9-4084. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 9-4083, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty 9-4108, 9-4162, 9-4081, 9-4082, 9-4157, 9-4130, 9-4161, 9-4115, 9-4064 do punktu 9-5336, położonego na granicy ulicy Jana III Sobieskiego, w narożniku działek 1503/1 i 1506/57. W punkcie 9-5336 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego, przez punkty 9-111, 9-3595 do punktu 9-3593, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Białystok

Obręb ewidencyjny nr 21, arkusz mapy nr 6, miasto Białystok

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 21.08-0130 w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0131. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty: 21.08-0132. 21.08-0133, 21.08-0134, 21.08-0135, 21.08-0136, 21.08-0137, 21.08-0138, 21.08-0139, 21.08-0140, 21.08-0141, 21.08-0142, 21.08-0143, 21.08-0144, 21.08-0145, 21.08-0146, 21.08-0147, 21.08-0148, 21.08-0149, 21.08-0150 do punktu 21.08-0151. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 21.08-0152, a następnie w kierunku południowym do punktu 21.08-0153. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 21.08-0154, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 21.08-0155, 21.08-0156, 2108-0157, 21.08-0158, 21.08-0159, 21.08-0160, 21.08-0161, 21.08-0162, 21.08-0163, 21.08-0164 dochodzi do punktu 21.08-0165. Tu załamuje się u kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 21.08-0166, a następnie biegnie w kierunku północnym do punktu 21.08-0130, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 21.08-0167 do punktu 21.08-0168, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkty: 21.08-0169, 21.08-0170, 21,08-0171, 21.08-0172, 21.08-0173, 21.08-0174, 21.08-0175 dochodzi do punktu 21.08-0176. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 21.08-0177, z którego biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu 21.08-0178. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 21.08-0179, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 21.08-0180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 21.08-0181, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0167, od którego rozpoczęto opis.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA