| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. Nr 163, poz. 1580 oraz z 2006 r. Nr 42, poz. 281) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłaszają się w sprawach zaciągu ochotniczego do właściwego, ze względu na ich miejsce stałego pobytu lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, wojskowego komendanta uzupełnień albo do dowódców jednostek wojskowych wskazanych w obwieszczeniu szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.”;

2) w § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niezwłocznie przesyłają do wojskowego komendanta uzupełnień wykaz ochotników ubiegających się o powołanie do czynnej służby wojskowej i zakwalifikowanych do tej służby, w którym ujmuje się: stopień wojskowy, imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, stosunek do służby wojskowej oraz kategorię zdolności do służby wojskowej, jeżeli ochotnik ma ją określoną, oraz wniosek o powołanie ich do czynnej służby wojskowej, wraz z dołączoną do niego pisemną zgodą ochotnika na to powołanie;”;

3) w § 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej czasowo przebywającego za granicą – wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy w kraju;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »