| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

2) w § 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

3) w § 419 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w rubryce szóstej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

4) w § 4110 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 6 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 6.”;

5) w § 59 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w rubryce ósmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

6) w § 60 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

7) w § 6111 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w rubryce ósmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

8) w § 6112 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

9) w § 69 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

10) w § 70 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

11) w § 7011 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w rubryce ósmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

12) w § 7012 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

13) w § 78 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

14) w § 79 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

15) w § 87 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

16) w § 88 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 5 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 5.”;

17) w § 96 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

18) w § 97 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

19) w § 105 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w rubryce ósmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

20) w § 106 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

21) w § 114 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:

a) w polu pierwszym – datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności,

b) w polu drugim – datę wznowienia wykonywania działalności.”;

22) w § 1141 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

23) § 122 otrzymuje brzmienie:

„§ 122. W dziale szóstym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wpisuje się informacje wskazane w rozdziale 4 w § 105 i § 106, z wyjątkiem informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.”;

24) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) liczba akcji wszystkich emisji: 15”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821, z 2005 r. Nr 82, poz. 717, z 2006 r. Nr 241, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 228, poz. 1684.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »