| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz warunki i tryb ich stosowania oraz okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane.
§ 2.
Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku do rozporządzenia;

2) wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są zwolnione od akcyzy;

3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są objęte zerową stawką akcyzy.

§ 3.
1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) są bezpłatnie otrzymywane;

2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową;

4) pod względem ich całkowitej wartości i ilości odpowiadają charakterowi wystawy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;

5) nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży.

2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć pisemne zawiadomienie o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed przywiezieniem tych wyrobów.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, Nr 167, poz. 1750 i Nr 180, poz. 1871, z 2005 r. Nr 242, poz. 2040, z 2007 r. Nr 236, poz. 1739 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1309), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

Załącznik 1. [WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 lutego 2009 r. (poz. 219)

WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY

Poz.

Kod CN

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

2

3

1.

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2.

ex 2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych

3.

2207 20 00

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

4.

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów: oleje odpadowe

5.

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

6.

3403

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

7.

bez względu na kod CN

Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208

8.

bez względu na kod CN

Cygara i cygaretki

 

Objaśnienie

ex – dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »