| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) bezpłatnego dostępu do Internetu,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nieodpłatnego dostarczania przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju,”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do bezpłatnego limitu rozmów telefonicznych w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt równowartości 25 USD.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a i § 10b w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Dostęp do Internetu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2a, jest realizowany przez polską jednostkę wojskową.

2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do bezpłatnego dostępu do Internetu w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt równowartości 10 USD.

§ 10b. 1. Nieodpłatne dostarczanie przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, jest realizowane przez wojskową pocztę polową.

2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do nieodpłatnego dostarczania przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt stanowiący równowartość 15 USD.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W stosunku do żołnierzy uczestniczących w:

1) przedsięwzięciach reprezentacyjnych poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2–3a oraz ust. 2 pkt 2–3, a także § 7 i § 10–10b,

2) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych nie stosuje się przepisów § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2–3 oraz § 7 w części dotyczącej urlopu dodatkowego oraz wykorzystania urlopu zdrowotnego łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, a także § 10–10b,

3) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych lub zapobieżenia aktom terroryzmu oraz ich skutkom poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz § 7 w części dotyczącej urlopu dodatkowego oraz wykorzystania urlopu zdrowotnego łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »