reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Art. 1.
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się przed organem, który przejął jego zadania i kompetencje.”;

2) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności związane z zadaniami i kompetencjami przekazywanymi jednostkom samorządu terytorialnego stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ich należnościami.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień związanych z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, zawartych przez organy wykonujące zadania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się od tego dnia prawami i obowiązkami jednostki samorządu terytorialnego.”;

3) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do tego dnia zadania i kompetencje podlegające przekazaniu samorządowi województwa, stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z wyjątkiem pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie ich stosunku pracy, w trybie określonym w ust. 3.”;

4) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonujący zadania i kompetencje wojewody przejmowane przez jednostki samorządu województwa, z tym dniem stają się pracownikami parków krajobrazowych zarządzanych przez samorząd województwa.”;

5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.”;

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację przejmowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez:

1) jednostki administracji rządowej;

2) jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rządowej.”;

7) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama