reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania „EMPAK”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 lipca 2009 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 000032603, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-00-01-7742);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania „EMPAK” z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 001268302, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-01 -543).

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania „EMPAK” do Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

§ 2.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w dziedzinie produktów przemysłowych o wysokim stopniu przetwarzania.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w zakresie:

a) metod ubytkowego oraz przyrostowego kształtowania i technologii wytwarzania wyrobów,

b) konstrukcji narzędzi, oprzyrządowania, obrabiarek i innych urządzeń technologicznych,

c) projektowania i technologii otrzymywania materiałów narzędziowych, konstrukcyjnych i biomateriałów, w tym nanomateriałów,

d) metod badań oraz kształtowania właściwości warstwy wierzchniej i powłok,

e) metrologii wielkości geometrycznych, zwłaszcza współrzędnościowych metod pomiarów oraz metod pomiarów chropowatości i kształtu,

f) technologii montażu i demontażu,

g) automatyzacji i robotyzacji w wytwarzaniu,

h) badania bezpieczeństwa urządzeń i procesów wytwarzania,

i) doskonalenia systemów zarządzania jakością w technologiach wytwarzania,

j) gospodarki płynami technologicznymi, rozwoju metod unieszkodliwiania zużytych płynów i recyklingu,

k) monitorowania i przewidywania rozwoju technologii,

I) opracowywania nowych produktów, procesów i technologii, tworzenia nowych i ulepszania istniejących maszyn i procesów produkcyjnych związanych z pakowaniem substancji płynnych i stałych;

2) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji wyrobów technicznych;

3) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrona własności intelektualnej oraz przygotowywanie informacji naukowo-technicznej;

5) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanej jednostki.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanej jednostki w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania został utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, zmienionym zarządzeniem nr 47 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz nadania statutu Instytutowi Obróbki Skrawaniem, oraz działa na podstawie zarządzenia nr 44/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego zarządzeniem nr 57/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 5 marca 1990 r., zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie (Dz. U. Nr 53, poz. 475).

3) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania „EMPAK” został utworzony zarządzeniem nr 99/Org/87 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 31 lipca 1987 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa”, zmienionym zarządzeniem nr 189/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa” w Krakowie oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa”.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama