reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 lipca 2009 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000050707, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-92-46, utworzony zarządzeniem nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Instytutu Przemysłu Tłuszczowego w Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (M. P. Nr 27, poz. 168);

2) Instytut Przemysłu Cukrowniczego z siedzibą w Lesznie, numer identyfikacyjny REGON 000051517, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-58, utworzony uchwałą nr 532/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz nadania mu statutu oraz działający na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie (Dz. U. Nr 150, poz. 1589);

3) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000053835, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-64, utworzony uchwałą nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego oraz nadania mu statutu oraz działający na podstawie zarządzenia nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego (Dz. U. Nr 233, poz. 1961) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. Nr 247, poz. 1837).

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Instytutu Przemysłu Cukrowniczego do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

§ 2.
Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, zwany dalej „Instytutem”.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie:

1) badań naukowych w zakresie:

a) pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych,

b) doskonalenia metod obrotu i uboju zwierząt rzeźnych oraz pozyskiwania surowców spożywczych i przemysłowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

c) modyfikacji procesów bioinżynieryjnych i chemoinżynieryjnych,

d) otrzymywania biopreparatów i chemopreparatów,

e) opracowywania technologii bezodpadowych,

f) opracowywania i adaptacji nowych fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod badawczych surowców i produktów żywnościowych;

2) prac rozwojowych w zakresie:

a) zastosowania enzymów w modyfikacji żywności,

b) otrzymywania żywności funkcjonalnej i dietetycznej,

c) technologii koncentratów spożywczych,

d) technologii mięsa i tłuszczów,

e) technologii cukrownictwa;

3) działalności innowacyjnej mającej na celu zastosowanie nowych szczepów drobnoustrojów w technologiach przemysłu spożywczego celem poprawy ich przydatności żywieniowej oraz obniżenie kosztów produkcji z uwzględnieniem zmniejszania szkodliwego wpływu technologii na środowisko;

4) działalności gospodarczej, w tym:

a) produkcji dozwolonych dodatków do żywności, probiotyków, kultur starterowych oraz produktów spożywczych i użytkowych,

b) sterylizacji przypraw,

c) zaopatrywania zakładów przemysłowych w szczepy drobnoustrojów, dozwolone dodatki do żywności i materiały pomocnicze;

5) działalności innowacyjnej w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności;

6) monitoringu żywności i środowiska, wykonywanie analiz oraz standaryzacja surowców i produktów w przemyśle fermentacyjnym, owocowo-warzywnym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów spożywczych, zbożowym, ziemniaczanym, chłodniczym, mięsnym, tłuszczowym, cukrowniczym i innym;

7) szkoleń i konsultacji.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego przed dniem połączenia.

6. Podział nagród, premii i innych świadczeń przysługujących pracownikom za okres przypadający po dniu połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według zasad obowiązujących w Instytucie.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama