reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

Na podstawie art. 89o ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór:

a) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516), zwanej dalej „Konwencją Genewską”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) sposób pobierania danych biometrycznych, zwanych dalej „danymi”, i zamieszczania ich w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej.

§ 2.
1. Od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych i poddaje się go fotografowaniu.

2. Odciski linii papilarnych pobiera się z palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

3. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

4. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 3.

5. Fotografię cudzoziemca o wymiarach 35 x 45 mm wykonuje się w kolorze, na jednolitym jasnym tle, z zachowaniem dobrej ostrości, tak aby pokazywała wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, a twarz zajmowała od 70 % do 80 % powierzchni fotografii oraz przedstawiała osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

6. Jeżeli dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 3.
1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrwala w wersji elektronicznej dane, które są zamieszczane w dokumencie podróży przewidzianym w Konwencji Genewskiej, podpis osoby, wizerunek twarzy oraz odciski linii papilarnych i przekazuje je do spersonalizowania dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej.

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego.

3. W przypadku gdy teletransmisja jest niemożliwa, dane przekazuje się w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, zapewniając bezpieczeństwo przekazywanych danych.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej (Dz. U. Nr 226, poz. 1504 oraz z 2009 r. Nr 41, poz. 333), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 95, poz. 790).

Załącznik 1. [WZÓR DOKUMENTU PODRÓŻY PRZEWIDZIANEGO W KONWENCJI GENEWSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 835)

Załącznik nr 1

WZÓR DOKUMENTU PODRÓŻY PRZEWIDZIANEGO W KONWENCJI GENEWSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O WYMIANĘ LUB WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY PRZEWIDZIANEGO W KONWENCJI GENEWSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYMIANĘ LUB WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY PRZEWIDZIANEGO W KONWENCJI GENEWSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama