reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z 2008 r. Nr 32, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. Nr 121, poz. 838) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organ paszportowy wprowadza do ewidencji paszportowej dane z wniosku paszportowego, dane biometryczne w postaci odcisków palców i informacje zgodnie ze swoją właściwością.

2. Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.”;

2) w § 11:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wprowadzenie do ewidencji paszportowej statusu przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego powoduje usunięcie z ewidencji paszportowej danych biometrycznych w postaci odcisków palców.”;

3) w § 12:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organ paszportowy niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu przez uprawniony organ wniosku o odmowę wydania lub unieważnienie dokumentu paszportowego, wycofuje wniosek z ewidencji paszportowej.”;

4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Organ paszportowy, do którego wpłynęło postanowienie o zastosowaniu przez uprawniony organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub zawiadomienie o tymczasowym zatrzymaniu przez uprawniony organ dokumentu paszportowego, wprowadza niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym, do ewidencji paszportowej:

1) datę wpływu postanowienia lub zawiadomienia;

2) dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego;

3) dane dotyczące organu, który wydał postanowienie lub zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego.

2. Organ paszportowy niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu postanowienia uprawnionego organu o uchyleniu lub zmianie zastosowanego środka zapobiegawczego wprowadza do ewidencji paszportowej datę wydania postanowienia oraz dane o organie wydającym postanowienie.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama