| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898, z 2005 r. Nr 57, poz. 499 oraz z 2006 r. Nr 189, poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zajmującemu stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 17 do 19 lub posiadającemu stopień generała – dwie dodatkowe normy zaludnienia,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nieposiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy – dwie normy zaludnienia, a ponadto, w przypadku zajmowania stanowiska służbowego zaszeregowanego w grupach od 17 do 19 lub posiadania stopnia generała – jedna dodatkowa norma zaludnienia,”;

2) w § 15 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendanci oddziałów Straży Granicznej i Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komórkach i jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 5,”,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych mu komórkach organizacyjnych, a także w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Jeleniej Górze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz w Placówkach Straży Granicznej w Lubaniu i w Zgorzelcu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,

6) Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Archiwum Straży Granicznej,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »