REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 221 poz. 1741

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1038) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 28 otrzymuje brzmienie: „SZKOLENIE OFICERA OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO (PFSO)”;

2) w pkt 28.4 „Środki dydaktyczne” tabela otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Wyposażenie

Uwagi

1

Plany obiektów portowych i plan portu

Rzeczywiste lub fikcyjne

2

Plany ochrony obiektu portowego i portu

Rzeczywiste lub fikcyjne

3

Zapewnienie warunków do przeprowadzania na podstawie planów, o których mowa w pkt 1 i 2, ćwiczeń w zakresie przeprowadzania oceny stanu ochrony oraz sporządzania na jej podstawie planu ochrony obiektu portowego

 

4

2 sale laboratoryjne z wzajemną łącznością telefoniczną i symulowaną radiową celem prowadzenia ćwiczeń w zakresie negocjacji kryzysowych

 

5

Sala laboratoryjna do prowadzenia ćwiczeń w zakresie przeszukiwania osób, pomieszczeń bagażu

Wyposażona w opisy, instrukcje, zdjęcia lub rzeczywiste wyposażenie ochrony, w szczególności w postaci: instrukcji przeszukania, TV przemysłowej, detektorów metalu, materiałów promieniotwórczych i wybuchowych, wyposażenia do prześwietlania bagażu

6

Zdjęcia i plany lub modele statków i części statków do przedstawienia elementów operacyjnych i słabych punktów statku w zakresie ochrony

 

7

Sala wykładowa wyposażona w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć teoretycznych, w szczególności w postaci: foliogramów, filmów video lub danych informatycznych oraz urządzeń umożliwiających ich odtwarzanie lub odczyt

Zajęcia teoretyczne

 

3) w pkt 29.4 „Środki dydaktyczne” tabela otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Wyposażenie

Uwagi

1

Plany obiektów portowych i plan portu

Rzeczywiste lub fikcyjne

2

Plany ochrony statku i obiektu portowego

Rzeczywiste lub fikcyjne

3

Dostęp do pomieszczeń statkowych lub symulowane pomieszczenia statkowe celem realizacji ćwiczeń praktycznych w zakresie przeszukiwania i zabezpieczenia pomieszczeń, wyznaczania obszarów zamkniętych i o ograniczonym dostępie oraz przeprowadzania oceny stanu ochrony oraz sporządzania na jej podstawie planu ochrony statku

 

4

2 sale laboratoryjne z wzajemną symulowaną łącznością radiową celem prowadzenia ćwiczeń w zakresie negocjacji kryzysowych

 

5

Sala laboratoryjna do prowadzenia ćwiczeń w zakresie przeszukiwania osób, bagażu

Wyposażona w opisy, instrukcje, zdjęcia lub rzeczywiste wyposażenie ochrony, w szczególności w postaci: instrukcji przeszukania, TV przemysłowej, detektorów metalu, materiałów promieniotwórczych i wybuchowych, wyposażenia do prześwietlania bagażu

6

Plany statków (ogólny, przeciwpożarowy, awaryjny, systemu wentylacyjnego, pomieszczeń mieszkalnych, rozmieszczenia środków ratunkowych, ewakuacyjny) – do przedstawienia elementów operacyjnych i analizy słabych punktów w zakresie ochrony

 

7

Sala wykładowa wyposażona w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć teoretycznych, w szczególności w postaci: foliogramów, filmów video lub danych informatycznych oraz urządzeń umożliwiających ich odtwarzanie lub odczyt

Zajęcia teoretyczne

 

4) w pkt 30.4 „Środki dydaktyczne” tabela otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Wyposażenie

Uwagi

1

2

3

1

Dostęp do pomieszczeń statkowych lub symulowane pomieszczenia statkowe celem realizacji ćwiczeń praktycznych w zakresie przeszukiwania i zabezpieczenia pomieszczeń, wyznaczania obszarów zamkniętych i o ograniczonym dostępie oraz przeprowadzania oceny stanu ochrony oraz sporządzania na jej podstawie planu ochrony statku

 

2

2 sale laboratoryjne z wzajemną symulowaną łącznością radiową celem prowadzenia ćwiczeń w zakresie negocjacji kryzysowych

 

3

Sala laboratoryjna do prowadzenia ćwiczeń w zakresie przeszukiwania osób, bagażu

Wyposażona w opisy, instrukcje, zdjęcia lub rzeczywiste wyposażenie ochrony, w szczególności w postaci: instrukcji przeszukania, TV przemysłowej, detektorów metalu, materiałów promieniotwórczych i wybuchowych, wyposażenia do prześwietlania bagażu

 

1

2

3

4

Plan ochrony statku

Rzeczywisty lub fikcyjny

5

Plany statków (ogólny, przeciwpożarowy, awaryjny, systemu wentylacyjnego, pomieszczeń mieszkalnych, rozmieszczenia środków ratunkowych, ewakuacyjnego) – do przedstawienia elementów operacyjnych i analizy słabych punktów w zakresie ochrony

 

6

Sala wykładowa wyposażona w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć teoretycznych, w szczególności w postaci: foliogramów, filmów video lub danych informatycznych oraz urządzeń umożliwiających ich odtwarzanie lub odczyt

Zajęcia teoretyczne

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-24
  • Data wejścia w życie: 2010-01-08
  • Data obowiązywania: 2010-01-08
  • Dokument traci ważność: 2013-07-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA