| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Granicę portu morskiego w Łebie od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 22507, będącego początkiem zewnętrznej krawędzi parapetu falochronu wschodniego, granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim do istniejącego słupka ogrodzeniowego stanowiącego punkt graniczny nr 22510, dalej wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim, przez punkt graniczny nr 22511 do punktu granicznego nr 22512, a następnie załamuje się i biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku południowym, przez punkty graniczne nr 7110, 7106, 7113 i 7140 do punktu granicznego nr 7201.

Dalej granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przebiega przez punkty graniczne nr 7202 i 7203 do punktu granicznego nr 22574, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu granicznego nr 22573, położonego po wschodniej stronie ulicy Kościuszki. Następnie, nie zmieniając kierunku, przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 22572.

W punkcie granicznym nr 22572 granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, zachodnią stroną ulicy Kościuszki, do punktu granicznego nr 20797, a następnie, w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty graniczne nr 20694 i 20800 do punktu granicznego nr 22571 i dalej w tym samym kierunku do punktu granicznego nr 7227.

W dalszym biegu granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż granic prawnych działek garażowych, przez punkty graniczne nr 7228, 7229, 22008, 22006, 22004, 22002, 22001, 21538, 21541, 21529 i 21528 do punktu granicznego nr 7230 i dalej, w tym samym kierunku, przez punkty graniczne nr 21285, 21284, 21991, 21993, 21995, 21997 i 7231 do punktu granicznego nr 7226, położonego po północnej stronie ulicy Derdowskiego.

Następnie granica portu załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną stroną ulicy Derdowskiego, dochodzi do punktu granicznego nr 7701, położonego po zachodniej stronie ulicy Abrahama. Dalej granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowym, zachodnią stroną ulicy Abrahama, przechodzi przez punkt graniczny nr 7302 do punktu granicznego nr 7702. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 7703, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie południową stroną ulicy Abrahama, przez punkt graniczny nr 7765, dochodzi do punktu granicznego nr 7979 i dalej w tym samym kierunku przez punkty graniczne o kolejnych zmniejszających się numerach do punktu granicznego nr 7976.

W punkcie granicznym nr 7976 granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt graniczny nr 7975 do punktu granicznego nr 22611 położonego na prawym brzegu kanału portowego, a następnie przechodzi na drugą stronę kanału, dochodząc do ulicy Wybrzeże, do punktu granicznego nr 22610a, stanowiąc jednocześnie granicę między powierzchniowymi wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi, i dalej, nie zmieniając kierunku, przechodzi przez punkty graniczne nr 20919 i 7974 na drugą stronę ulicy Wybrzeże do punktu granicznego nr 7981.

Od punktu granicznego nr 7981 granica portu biegnie w kierunku zachodnim, południową stroną ulicy Wybrzeże, przez punkty graniczne nr 332, 203, 7980, 339, 12827, 163, 162, 161, 6143, 160, 159, 12426, 157, 156 i 309 do punktu granicznego nr 68, a następnie tą samą stroną ulicy Wybrzeże, zmieniając kierunek na północno-zachodni, przez punkty graniczne nr 54, 25, 19, 9 i 12158 do punktu granicznego nr 8.

W dalszym biegu granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnie wschodnią stroną ulicy Wybrzeże, przez punkty graniczne nr 7, 6, 12157 i 5 do punktu granicznego nr 4, a następnie w kierunku południowym, wschodnią stroną ulicy Wybrzeże, przez punkt graniczny nr 12156 do punktu granicznego nr 3 i dalej w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt graniczny nr 2 do punktu granicznego nr 9904, położonego po północnej stronie ulicy Sienkiewicza.

Odcinek granicy portu od punktu granicznego nr 7981 do punktu granicznego nr 9904 stanowi równocześnie granicę między obrębem ewidencyjnym nr 2, na obszarze którego położony jest port morski w Łebie, a obrębem ewidencyjnym nr 1.

W punkcie granicznym nr 9904 granica portu skręca na zachód i przechodzi przez punkt graniczny nr 22605a, położony na prawym brzegu rzeki Łeby, i dalej, w tym samym kierunku, równolegle do północnej krawędzi mostu drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną, dochodzi do punktu granicznego nr 9903, położonego na przeciwległym brzegu rzeki, stanowiąc jednocześnie granicę między powierzchniowymi wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi, po czym, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkt graniczny nr 9902 i dochodzi do punktu granicznego nr 9901, położonego po północnej stronie ulicy Turystycznej.

Następnie granica portu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim, północną stroną ulicy Turystycznej, przez punkt graniczny nr 7305 do punktu granicznego nr 20280 i dalej w kierunku północnym, przez punkt graniczny nr 21767 do punktu granicznego nr 20281. Dalej granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie północną stroną drogi osiedlowej do punktu granicznego nr 20733, położonego po wschodniej stronie ulicy Jachtowej, po czym zmienia kierunek na północny, biegnie wschodnią stroną ulicy Jachtowej, przez punkty graniczne nr 20732, 20565, 7306 do punktu granicznego nr 7307. Następnie granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty graniczne nr 20360, 7308, 22333, 20583 i 20582 biegnie do punktu granicznego nr 20581.

Od punktu granicznego nr 20581 granica portu biegnie w kierunku zachodnim, przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 20572, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim, zachodnią stroną ulicy Jachtowej, i przechodzi przez punkt graniczny nr 20573 do punktu granicznego nr 20574.

W punkcie granicznym nr 20574 granica portu skręca na wschód, przechodzi przez punkt graniczny nr 20585 do punktu granicznego nr 20575, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i przechodzi przez punkt graniczny nr 22522 do punktu granicznego nr 22491 i dalej, w kierunku północno-wschodnim, przez punkt graniczny nr 22490 do punktu granicznego nr 22489. W dalszym biegu granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie równolegle do zachodniego falochronu, w odległości 12 m od niego, do punktu granicznego nr 22481, położonego na plaży przy lustrze wody.

Następnie granica portu zmienia kierunek na wschodni i linią brzegową biegnie do punktu granicznego nr 7137, położonego przy falochronie zachodnim, i dalej w kierunku północno-zachodnim, zewnętrzną stroną tego falochronu, przez punkty graniczne o kolejnych zmniejszających się numerach do punktu granicznego nr 7130.

Dalej granica portu biegnie wzdłuż falochronu zachodniego, linią łamaną po zachodniej jego stronie, w kierunku północnym, do punktu granicznego nr 22457 i dalej przez punkty graniczne o kolejnych zmniejszających się numerach do punktu granicznego nr 22421, a następnie, przecinając wejście do portu, granica biegnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 7147, położonego na falochronie wschodnim, stanowiąc jednocześnie granicę między morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi.

Od punktu granicznego nr 7147 granica portu biegnie zewnętrzną stroną falochronu wschodniego w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty graniczne nr 7146 i 7145 do punktu granicznego nr 7125 i dalej, nie zmieniając kierunku, przez punkty graniczne o kolejnych zmniejszających się numerach do punktu granicznego nr 7121. W dalszym biegu granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie zewnętrzną stroną falochronu wschodniego przez punkty graniczne nr 22509 i 22508 do punktu granicznego nr 22507, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Łebie.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granice portu morskiego w Łebie, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2.
Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy odlądowej dla portu morskiego w Łebie podano w układzie: Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84 – WGS-84), Geodezyjnego Systemu Odniesienia 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS-80):

Nr
punktu

Współrzędne w układzie WGS-84 / GRS-80

j - szerokość geograficzna

l - długość geograficzna

1

2

3

2

54°45'28,622”

17°32'52,525”

3

54°45'29,610”

17°32'50,956”

4

54°45'31,855”

17°32'50,997”

5

54°45'33,117”

17°32'51,750”

6

54°45'34)641”

17°32'52,629”

7

54°45'36,120”

17°32'53,478”

8

54°45'36,395”

17°32'54,516”

9

54°45'36,198”

17°32'56,168”

19

54°45'36,001”

17°32'57,202”

25

54°45'35,834”

17°32'58,232”

54

54°45'35,502”

17°33'00,795”

68

54°45'35,295”

17°33'01,022”

156

54°45'35,262”

17°33'03,083”

157

54°45'35,226”

17°33'04,912”

159

54°45'35,204”

17°33'05,596”

160

54°45'35,193”

17°33'06,773”

161

54°45'35,181”

17°33'06,268”

162

54°45,35,161”

17°33'07,823”

163

54°45'35,106”

17°33'08,453”

203

54°45'35,037”

17°33'11,391”

309

54°45'35,278”

17°33'02,458”

332

54°45'35,138”

17°33'12,635”

339

54°45'35,059”

17°33'10,484”

6143

54°45'35,183”

17°33'06,384”

7106

54°45'57,419”

17°33'07,836”

7110

54°46'00,788”

17°33'07,753”

7113

54°45'55,423”

17°33'06,951”

7121

54°46'04,363”

17°33'05,102”

7122

54°46'04,369”

17°33'04,807”

7123

54°46'05,497”

17°33'04,858”

7124

54°46'06,463”

17°33'04,195”

7125

54°46'06,534”

17°33'04,042”

7130

54°46'07,009”

17°33'01,638”

7131

54°46'07,402”

17°33'01,240”

7132

54°46'06,878”

17°33'01,517”

7133

54°46'06,726”

17°33'01,767”

7134

54°46'05,564”

17°33'01,934”

7135

54°46'05,399”

17°33'02,083”

 

1

2

3

7136

54°46'05,227”

17°33'02,188”

7137

54°46'04,044”

17°33'02,214”

7140

54°45'54,250”

17°33'06,378”

7145

54°46'07,534”

17°33'03,730”

7146

54°46'08,696”

17°33'03,474”

7147

54°46'08,316”

17°33'03,892”

7201

54°45'50,902”

17°33'06,939”

7202

54°45'50,661”

17°33'06,061”

7203

54°45'47,849”

17°33'08,968”

7226

54°45'42,075”

17°33'01,087”

7227

54°45'43,918”

17°33'03,619”

7228

54°45'43,817”

17°33'03,595”

7229

54°45'43,751”

17°33'03,669”

7230

54°45'42,723”

17°33'03,125”

7231

54°45'42,274”

17°33'01,278”

7302

54°45'40,701”

17°32'56,828”

7305

54°45'28,852”

17°32'46,686”

7306

54°45'34,152”

17°32'43,057”

7307

54°45'35,098”

17°32'43,081”

7308

54°45'39,437”

17°32'45,780”

7701

54°45'42,508”

17°32'57,827”

7702

54°45'38,117”

17°32'55,399”

7703

54°45'37,800”

17°32'55,762”

7765

54°45'37,035”

17°33'01,122”

7974

54°45'35,466”

17°33'12,701”

7975

54°45'36,250”

17°33'11,842”

7976

54°45'36,599”

17°33'11,786”

7977

54°45'36,765”

17°33'06,195”

7978

54°45'36,831”

17°33'04,109”

7979

54°45'36,917”

17°33'03,929”

7980

54°45'35,046”

17°33'11,006”

7981

54°45'35,149”

17°33'12,779”

9901

54°45'28,444”

17°32'47,462”

9902

54°45'28,353”

17°32'48,499”

9903

54°45'28,252”

17°32'48,890”

9904

54°45'28,169”

17°32'53,243”

12156

54°45'31,750”

17°32'50,995”

12157

54°45'33,916”

17°32'52,210”

12158

54°45'36,262”

17°32'55,631”

12426

54°45'35,223”

17°33'04,421”

12827

54°45'35,061”

17°33'10,417”

20280

54°45'29,048”

17°32'46,292”

20281

54°45'30,045”

17°32'46,360”

20360

54°45'38,524”

17°32'45,214”

 

1

2

3

20565

54°45'33,013”

17°32'43,221”

20572

54°45'49,903”

17°32'53,132”

20573

54°45'50,170”

17°32'53,230”

20574

54°45'57,711”

17°32'55,953”

20575

54°45'57,341”

17°33'01,493”

20581

54°45'49,793”

17°32'53,694”

20582

54°45'46,131”

17°32'50,887”

20583

54°45'43,340”

17°32'47,862”

20585

54°45'57,669”

17°32'56,564”

20694

54°45'46,089”

17°33'06,096”

20732

54°45'31,660”

17°32'43,416”

20733

54°45'31,458”

17°32'43,319”

20797

54°45'46,354”

17°33'06,554”

20800

54°45'46,077”

17°33'05,224”

20919

54°45'35,475”

17°33'12,692”

21284

54°45'42,654”

17°33'02,202”

21285

54°45'42,698”

17°33'03,070”

21528

54°45'42,849”

17°33'03,678”

21529

54°45'42,955”

17°33'03,151”

21538

54°45'43,179”

17o33'03,143l

21541

54°45'43,081”

17°33'03,705”

21767

54°45'29,844”

17°32'46,347”

21991

54°45'42,635”

17°33'02,416”

21993

54°45'42,591”

17°33'02,559”

21995

54°45'42,546”

17°33'02,696”

21997

54°45'42,502”

17°33'02,833”

22001

54°45'43,273”

17°33'03,553”

22002

54°45'43,378”

17°33'03,019”

22004

54°45'43,488”

17°33'03,504”

22006

54°45'43,597”

17°33'03,988”

22008

54°45'43,707”

17°33'03,473”

22333

54°45'40,442”

17°32'46,316”

22421

54°46'12,299”

17°33'03,603”

22422

54°46'12,329”

17°33'03,523”

22423

54°46'12,374”

17°33'03,294”

22424

54°46'12,394”

17°33'03,000”

22425

54°46'12,411”

17°33,02,639”

22426

54°46'12,429”

17°33'02,104”

22427

54°46'12,440”

17°33'02,524”

22428

54°46'12,441”

17°33'02,886”

22429

54°46'12,436”

17°33'02,276”

22430

54°46'12,419”

17°33'02,574”

22431

54°46'12,051”

17°33'01,622”

22432

54°46'12,046”

17°33'01,661”

 

1

2

3

22433

54°46'11,952”

17°33'01,097”

22434

54°46'11,840”

17°33'01,750”

22435

54°46'11,717”

17°33'00,608”

22436

54°46'11,582”

17°33'00,710”

22437

54°46'11,436”

17°33'00,052”

22438

54°46'11,282”

17°33'00,666”

22439

54°46'11,126”

17°33'00,510”

22440

54°46'10,968”

17°33'00,532”

22441

54°46'10,808”

17°33'00,728”

22442

54°46'10,644”

17°33'00,068”

22443

54°46'10,478”

17°32'59,957”

22444

54°46'10,312”

17°32'59,925”

22445

54°46'10,146”

17°32'59,904”

22446

54°46'09,800”

17°32'59,893”

22447

54°46'09,121”

17°32'59,886”

22448

54°46'09,446”

17°32'59,890”

22449

54°46'09,783”

17°32'59,901”

22450

54°46'09,120”

17°32'59,920”

22451

54°46'09,446”

17°32'59,947”

22452

54°46'08,799”

17°32'59,982”

22453

54°46'08,056”

17°33'00,312”

22454

54°46'08,352”

17°33'00,022”

22455

54°46'08,660”

17°33'00,900”

22456

54°46'08,993”

17°33'00,958”

22457

54°46'07,493”

17°33'00,029”

22481

54°46'04,934”

17°33'01,738”

22489

54°46'02,519”

17°33'02,177”

22490

54°46'02,571”

17°33'00,153”

22491

54°46'02,244”

17°33'00,441”

22507

54°46'02,854”

17°33'05,750”

22508

54°46'03,515”

17°33'05,872”

22509

54°46'04,149”

17°33'05,560”

22510

54°46'02,168”

17°33'06,632”

22511

54°46'02,164”

17°33'07,885”

22512

54°46'02,882”

17°33'07,507”

22522

54°45'58,918”

17°33'01,635”

22571

54°45'45,778”

17°33'04,368”

22572

54°45'46,747”

17°33'06,870”

22573

54°45'46,869”

17°33'06,830”

22574

54°45'47,724”

17°33'09,070”

22611

54°45'36,200”

17°33'11,897”

22605a

54°45'28,189”

17°32'52,176”

22610a

54°45'35,507”

17°33'12,656”

 

§ 3.
Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1 ust. 1, jest oznaczona na mapach w skali 1:1000 i 1:2000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Słupsku oraz Urzędzie Miasta Łeba.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra – Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Łebie (Dz. U. Nr 36, poz. 167), które zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »