| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 306 otrzymuje brzmienie:

„306

Narkotyki naturalne i syntetyczne: wszystkie substancje zamieszczone w tabelach I i II Konwencji w sprawie leków narkotycznych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on 30 March 1961.”

 


 2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 108 otrzymuje brzmienie:

„108

I/205

4-Hydroksypropyloamino-3-nitrofenol (*)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)
(nr CAS 92952-81-3,
nr ElNECS 406-305-9)
4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol (*)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)
(CAS No 92952-81-3,
EINECS No 406-305-9)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,6 % w przeliczeniu na wolną zasadę

a), b)

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie”;

 

– Nie używać z systemami nitrozującymi

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,6 %

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

b) lp. 110 otrzymuje brzmienie:

„110

I/196

1-[(2'-metoksyetylo)amino]
-2-nitro-4-[di-(2'-hydroksyetylo)
amino]benzen (*)
HC Blue nr 11
(nr CAS 23920-15-2,
nr EINECS 459-980-7)
1-[(2'-Methoxyethyl)
amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]
benzene (*)
HC Blue No 11
(CAS No 23920-15-2,
EINECS No 459-980-7)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

 

 

 

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

 

 

 

 

 

 

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów”;

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji

 

 

 

do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

c) lp. 115 otrzymuje brzmienie:

„115

I/200

3-[[4-[bis(2-hydroksyetylo)
amino]-2-
nitrofenylo]amino]
propan-1-ol (*)
HC Violet nr 2
(nr CAS 104226-19-9, nr EINECS 410-910-3)
1-Propanol,3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] (*)
HC Violet No 2
(CAS No 104226-19-9, EINECS No 410-910-3)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

Może powodować reakcję alergiczną”;

 

 

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

 

 

 

 

 

 

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

d) lp. 118 otrzymuje brzmienie:

„118

I/202

4,4'-[1,3-propanodiylbis
(oksy)]bisbenzeno-1,3-diamina i jej sól tetrachlorowodorkowa (*)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2 % jako wolna

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

 

 

 

 

1,3-Bis-(2,4-
diaminofenoksy) propan
(nr CAS 81892-72-0,
nr EINECS 278-022-7)
4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]
bisbenzene-1,3-diamine and its
tetrahydrochloride salt (*)
1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane (CAS No 81892-72-0,
EINECS No 278-022-7)

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,2 % jako wolna zasada
(1,8 % jako tetrachloro­wodorek)

zasada
(1,8% jako tetrachlorowodorek)

a), b) Może powodować reakcję alergiczną”;

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

e) lp. 123 otrzymuje brzmienie:

„123

I/197

1,5-Di-(ß-hydroksyetyloamino) -
2-nitro-4-chlorobenzen (*)
HC Yellow nr 10
(nr CAS 109023-83-8,
nr EINECS 416-940-3)
1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-
2-nitro-4-chlorobenzene (*)
HC Yellow No 10
(CAS No 109023-83-8,
EINECS No 416-940-3)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,1 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów”;

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że

 

 

 

 

 

 

 

 

jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

f) lp. 127 otrzymuje brzmienie:

„127

I/198

3-Metyloamino-4-nitrofenoksyetanol (*)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)
(nr CAS 59820-63-2,
nr EINECS 261-940-7)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol C
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)
(CAS No 59820-63-2,
EINECS No 261-940-7)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,15 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów”;

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

g) lp. 144 otrzymuje brzmienie:

„144

I/199

2,2'-[[4-[(2-hydroksyetylo)
amino]-3-
nitrofenylo]imino]bisetanol
(*)
HC BIue No 2
(nr CAS 33229-34-4,

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,8 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

Może powodować reakcję alergiczną”;

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

 

nr EINECS 251-410-3)
2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)
amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethan ol (*)
HC BIue No 2
(CAS No 33229-34-4,
EINECS No 251-410-3)

 

 

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

h) lp. 152 otrzymuje brzmienie:

„152

II/55

2-Chloro-6-etyloamino-4-nitrofenol (nr CAS 131657-78-8) i jego sole
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No
131657-78-8) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2010”;

 

i) dodaje się lp. 152a w brzmieniu:

„152a

I/201

2-Chloro-6-etyloamino-4-nitrofenol (*)
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol
(nr CAS 131657-78-8,
nr EINECS 411-440-1)
Phenol, 2-chloro-6-(ethyl-amino)-4-nitro- (*)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

3 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

Może powodować reakcję alergiczną”;

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

 

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol
(CAS No 131657-78-8,
EINECS No 411-440-1)

 

 

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

j) lp. 155 otrzymuje brzmienie:

„155

I/194

5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu (*)
Acid Red 33
(nr CAS 3567-66-6,
nr EINECS 222-656-9)
Cl 17200
Disodium 5-amino-4-hydroxy-
3-(phenylazo)naphthalene-2,7- disulphonate (*)
Acid Red 33
(CAS No 3567-66-6,
EINECS No 222-656-9)
Cl 17200

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %”;

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

k) dodaje się Ip. 245–252 w brzmieniu:

„245

I/189

5-hydroksy-1-(4-sulfofenylo)-4-(4-sulfofenyloazo)pirazolo-3- karboksylan trisodu i jego lak glinu (*)
Acid Yellow 23
(nr CAS 1934-21-0,
nr EINECS 217-699-5)
Acid Yellow 23 Aluminum lake
(nr CAS 12225-21-7,
nr EINECS 235-428-9)
Cl 19140
Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
and aluminiumlake (*)
Acid Yellow 23
(CAS No 1934-21-0, EINECS No 217-699-5) Acid Yellow 23 Aluminum lake
(CAS No 12225-21-7, EINECS No 235-428-9)
Cl 19140

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5%

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

246

I/190

N-etylo-N-[4-[[4-[etylo[(3-sulfofenylo)metylo]amino]fenylo][2-sulfofenylo) metyleno] - 2,5-cykloheksadien-1-ylideno]-3-sulfo-benzenometanoaminy, sól wewnętrzna, sól disodu

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5%

 

 

 

 

 

 

i jego sole amonu i glinu (*) Acid Blue 9
(nr CAS 3844-45-9,
nr EINECS 223-339-8)
Acid Blue 9 Ammonium salt (nr CAS 2650-18-2,
nr EINECS 220-168-0)
Acid Blue 9 Aluminum lake (nr CAS 68921-42-6,
nr EINECS 272-939-6)
Cl 42090 Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl] [2-sulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (*)
Acid Blue 9
(CAS No 3844-45-9, EINECS No 223-339-8) Acid Blue 9 Ammonium salt (CAS No 2650-18-2, EINECS No 220-168-0) Acid Blue 9 Aluminum lake (CAS No 68921-42-6, EINECS No 272-939-6)
Cl 42090

 

 

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

247

I/191

6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfoniano-m-
tolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu (*)
Curry Red
(nr CAS 25956-17-6,
nr EINECS 247-368-0)
Cl 16035
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate (*)
Curry Red (CAS No 25956-17-6
EINECS No 247-368-0)
Cl 16035

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,4%

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

248

I/192

1-(1-naftyloazo)-2-hydroksynaftaleno-4',6,8-trisulfonian
trisodu i jego lak glinu (*) Acid Red 18
(nr CAS 2611-82-7,
nr EINECS 220-036-2)
Acid Red 18 Aluminum lake (nr CAS 12227-64-4,
nr EINECS 235-438-3)
Cl 16255
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (*)
Acid Red 18

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5%

 

 

 

 

 

 

(CAS No 2611-82-7, EINECS No 220-036-2) Acid Red 18 Aluminum lake (CAS No 12227-64-4, EINECS No 235-438-3)
Cl 16255

 

 

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under artachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

249

I/193

Wodoro 3,6-bis (dietyloamino)-9-(2,4-disulfonianofenylo) ksantylium, sól sodu (*) Acid Red 52
(nr CAS 3520-42-1,
nr EINECS 222-529-8)
Cl 45100
Hydrogen 3,6-bis (diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthy-lium, sodium
salt (*) Acid Red 52
(CAS No 3520-42-1, EINECS No 222-529-8)
Cl 45100

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

 

 

 

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,6%

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 

250

I/195

1-amino-4-(cykloheksyloamino)-9,10- dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian sodu (*)
Acid Blue 62
(nr CAS 4368-56-3,
nr EINECS 224-460-9)
Cl 62045
Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (*)
Acid Blue 62
(CAS No 4368-56-3, EINECS No 224-460-9)
Cl 62045

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5%

– Nie używać z systemami nitrozującymi

 

 

 

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

 

 

 

 

 

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hiair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

251

I/203

chlorowodorek 6-metoksy-N2-metylo-2,3-pirydynodiaminy i sól dichlorowodorkowa (*) 6-Methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine HCI
(nr CAS 90817-34-8 (HCI)) (nr CAS 83732-72-3 (2HCI)) (nr EINECS 280-622-9 (2HCI))
6-Methoxy-N2-methyl-2,3- pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt (*)
6-Methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68 % obliczonych jako wolna zasada
(1,0 % jako dichlorowodorek)

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

 

 

 

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,68% jako wolna zasada (1,0% jako dichloro-wodorek)

dla a) i b)
Może powodować reakcję alergiczną

 

 

 

dla a) i b)

 

 

 

 

– Nie używać z systemami nitrozującymi

 

 

 

 

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

 

 

 

 

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

 

 

 

 

HCI (CAS No 90817-34-8 (HCI))
(CAS No 83732-72-3 (2HCI))
(EINECS No 280-622-9 (2HCI))

 

 

 

 

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

252

I/204

2,3-dihydro-1H-indolo-5,6-diol i jego sól bromowodorkowa (*) Dihydroxyindoline
CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt (*)
Dihydroxyindoline
(CAS No 29539-03-5) Dihydroxyindoline HBr (CAS No 138937-28-7, EINECS No 421-170-6)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2%

 

Może powodować reakcję alergiczną”.

 

 

 

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia
the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

 

 

 

 

 

 


§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 98 z 17.04.2009, str. 31).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »