REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 222 poz. 1454

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 listopada 2010 r.

o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Rozdział 1

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 2 827 rad, z czego:

1) do 2 478 rad gmin, z tego:

a) do 2 152 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

b) do 262 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

c) do 64 rad miast w miastach na prawach powiatu;

2) do Rady m.st. Warszawy;

3) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;

4) do 314 rad powiatów;

5) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano łącznie 46 809 radnych, z czego:

1) 39 489 radnych rad gmin, z tego:

a) 32 280 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 5 568 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c) 1 641 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 60 radnych Rady m.st. Warszawy;

3) 409 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

4) 6 290 radnych rad powiatów;

5) 561 radnych sejmików województw.

3. Wybrano łącznie 46 809 radnych, z czego:

1) 39 489 radnych rad gmin, z tego:

a) 32 280 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców.

b) 5 568 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c) 1 641 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 60 radnych Rady m.st. Warszawy;

3) 409 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

4) 6 290 radnych rad powiatów;

5) 561 radnych sejmików województw.

4. Wybory przeprowadzono w 23 101 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 25 464 obwodach głosowania.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 001 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 1 180 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

Rozdział 2

Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 2 152 rad gmin, w których utworzono 20 379 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 32 280 radnych spośród 106 824 kandydatów zgłoszonych na 72 450 listach kandydatów przez 10 950 komitetów wyborczych, w tym 10 031 komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 32 280 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 13 123 537 osób.

5. Karty do głosowania wydano 6 860 559 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 854 860 osób, to jest 52,23 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 6 664 370, to jest 97,22 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 190 490, to jest 2,78 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 13 166 obwodach głosowania.

10. Głosowania nie przeprowadzono w 1 001 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 1 180 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

Rozdział 3

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 262 rad gmin, w których utworzono 921 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 5 568 radnych spośród 53 161 kandydatów zgłoszonych na 5 293 listach kandydatów przez 873 komitety wyborcze.

3. Wybrano 5 568 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 7 086 231 osób.

5. Karty do głosowania wydano 3 307 158 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 303 041 osób, to jest 46,61 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 3 123 106, to jest 94,55 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 179 935, to jest 5,45 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 317 obwodach głosowania.

Rozdział 4

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 64 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których utworzono 290 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 1 641 radnych spośród 19 660 kandydatów zgłoszonych na 2 044 listach kandydatów przez 257 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 1 641 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 8 699 205 osób.

5. Karty do głosowania wydano 3 534 137 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 528 164 osób, to jest 40,56 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 3 402 669, to jest 96,44 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 125 495, to jest 3,56 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 867 obwodach głosowania.

Rozdział 5

Wybory do Rady m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych.

2. Wybierano 60 radnych spośród 1 037 kandydatów zgłoszonych na 120 listach kandydatów przez 18 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 60 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1 341 788 osób.

5. Karty do głosowania wydano 649 749 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 647 785 osób, to jest 48,28 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 619 410, to jest 95,62 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 28 375, to jest 4,38 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 857 obwodach głosowania.

Rozdział 6

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w których utworzono 70 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 409 radnych spośród 3 200 kandydatów zgłoszonych na 341 listach kandydatów przez 44 komitety wyborcze.

3. Wybrano 409 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1 339 281 osób.

5. Karty do głosowania wydano 649 036 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 646 981 osób, to jest 48,31 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 624 974, to jest 96,60 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 22 007, to jest 3,40 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 857 obwodach głosowania.

Rozdział 7

Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1 345 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 6 290 radnych spośród 61 314 kandydatów zgłoszonych na 7 455 listach kandydatów przez 868 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 6 290 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 20 567 814 osób.

5. Karty do głosowania wydano 10 311 487 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 299 244 osób, to jest 50,07 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 9 457 268, to jest 91,82 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 841 976, to jest 8,18 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 18 740 obwodach głosowania.

Rozdział 8

Wybory do sejmików województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 87 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 561 radnych spośród 8 904 kandydatów zgłoszonych na 936 listach kandydatów przez 48 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 561 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 30 608 506 osób.

5. Karty do głosowania wydano 14 494 179 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 465 985 osób, to jest 47,26 % uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 12 721 376, to jest 87,94 % ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 1 744 609, to jest 12,06 % ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 25 464 obwodach głosowania.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

infoRgrafika

 

Stefan J. Jaworski

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Jan Kacprzak

Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej

Maria Grzelka

Andrzej Kisielewicz

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Włodzimierz Ryms

Stanisław Zabłocki

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
  • Data wejścia w życie: 2010-11-25
  • Data obowiązywania: 2010-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA