| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych2), 3)

Na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230 poz. 1511) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych substancji dodatkowych), które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności, w tym w aromatach, zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegółowe warunki ich stosowania, w tym rodzaj środków spożywczych, w których mogą być stosowane, oraz ich dopuszczalne maksymalne poziomy.
§ 2.
W produkcji jednego środka spożywczego jest dopuszczalne stosowanie mieszaniny dozwolonych substancji dodatkowych na warunkach określonych w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia.
§ 3.
Dozwolone substancje dodatkowe stosuje się zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, w dawkach lub poziomach oraz na warunkach określonych w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia.
§ 4.
Wykaz dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych określone w załącznikach nr 2, 3 i 5 do rozporządzenia mają zastosowanie do gotowych do spożycia środków spożywczych, przygotowanych według instrukcji producenta.

2. Maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia mają zastosowanie do środków spożywczych wprowadzanych do obrotu, chyba że przepisy tego załącznika do rozporządzenia stanowią inaczej.

Rozdział 2

Substancje słodzące

§ 6.

1. Substancje słodzące, które mogą być wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego lub stosowane w produkcji środków spożywczych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Substancje słodzące mogą być stosowane wyłącznie w produkcji środków spożywczych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia i zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Rozdział 3

Barwniki

§ 7.

1. Barwniki dozwolone i warunki ich stosowania w żywności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wykaz barwników dozwolonych do stosowania w żywności określa tabela 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

3. Dozwolone są laki glinowe barwników określonych w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
Barwniki nie mogą być dodawane do następujących środków spożywczych, z zastrzeżeniem § 9–12:

1) żywności nieprzetworzonej, czyli środków spożywczych, które nie podlegały żadnemu traktowaniu powodującemu znaczącą zmianę ich oryginalnego charakteru, z wyłączeniem takich czynności, jak: podział, rozdzielenie, rozcięcie, wyjęcie kości, siekanie, obdarcie, obranie, oczyszczenie, mielenie, krojenie, mycie, trybowanie, oziębienie, mrożenie, głębokie mrożenie, zmiażdżenie albo wyłuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie;

2) naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych w opakowaniach jednostkowych;

3) mleka, mleka półtłustego i odtłuszczonego, pasteryzowanego lub sterylizowanego (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;

4) mleka czekoladowego;

5) mleka fermentowanego bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;

6) mleka zagęszczonego i mleka w proszku, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

7) maślanki bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;

8) śmietany i śmietanki oraz śmietanki w proszku bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;

9) olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych;

10) jaj i produktów jajecznych;

11) mąki i innych produktów przemiału zbóż oraz skrobi;

12) chleba i produktów podobnych;

13) makaronów i „gnocchi”;

14) cukrów, włączając wszystkie mono- i dicukry;

15) past pomidorowych, w tym przecierów i koncentratów pomidorowych, oraz pomidorów w konserwach;

16) sosów na bazie pomidorów;

17) soków owocowych i nektarów owocowych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz soków warzywnych;

18) owoców, warzyw (w tym ziemniaków) oraz grzybów w konserwach i suszonych, owoców i warzyw (w tym ziemniaków) oraz grzybów przetworzonych;

19) dżemów ekstra, galaretek ekstra, przecieru z kasztanów jadalnych, Creme de pruneaux, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych;

20) ryb, mięczaków i skorupiaków, mięsa, drobiu i dziczyzny oraz ich przetworów, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki;

21) wyrobów kakaowych, składników czekoladowych w wyrobach czekoladowych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych;

22) kawy palonej, herbaty, cykorii, ekstraktów herbaty i cykorii, a także herbacianych, roślinnych, owocowych i zbożowych preparatów do sporządzania naparów oraz mieszanek i mieszanek instant wszystkich wyszczególnionych produktów;

23) soli, zamienników soli, przypraw naturalnych (ziołowych i korzennych) i mieszanek tych przypraw;

24) wyrobów winiarskich gronowych, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej organizacji rynku wina;

25) Korn, Kornbrand, napojów spirytusowych owocowych, okowity z owoców, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Krety, Tsipouro z Macedonii, Tsipouro z Tesalii, Tsipouro z Tyrnavos, Eau de vie de marc (okowita z wytłoków winogron) marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle (okowita zbożowa) marque nationale luxembourgeoise, London gin, określonych w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;

26) Sambuca, Maraschino i Mistra, określonych w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;

27) Sangria, Clarea i Zurra;

28) octu winnego;

29) środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w przepisach dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

30) miodu pszczelego;

31) słodu i przetworów słodowych;

32) dojrzewających i niedojrzewających serów bez dodatków smakowych;

33) wyrobów z tłuszczu z mleka owczego i koziego.

§ 9.
1. Barwniki dozwolone, które mogą być stosowane na zasadzie quantum satis do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz do pozostałych środków spożywczych, określa tabela 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

2. Barwniki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być stosowane do środków spożywczych określonych w § 8 oraz w tabeli 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Barwniki, które mogą być użyte pojedynczo lub łącznie, do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w maksymalnych dawkach określonych w tej tabeli, określa tabela 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane barwniki określone w tabeli 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz maksymalne dawki tych barwników określa tabela 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

3. Barwniki, o których mowa w ust. 1, można stosować do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, pod warunkiem że w przypadku napojów bezalkoholowych aromatyzowanych, lodów spożywczych, deserów, wyrobów ciastkarskich, pieczywa cukierniczego i wyrobów cukierniczych ilość każdego z barwników: E 110, E 122, E 124 i E 155 nie będzie przekraczać 50 mg/kg lub 50 mg/l.

§ 11.
Środki spożywcze, do których mogą być stosowane tylko niektóre dozwolone barwniki, oraz warunki stosowania tych barwników określa tabela 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§ 12.
Barwniki dozwolone tylko do niektórych zastosowań określa tabela 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§ 13.
Do oznakowania produktów mięsnych oraz przydatności mięsa do spożycia stosuje się wyłącznie barwniki: E 129, E 133, E 155 lub mieszaninę barwników E 129 i E 133.
§ 14.
Do ozdabiania skorupek jaj (w tym pisanek wielkanocnych) oraz do stemplowania skorupek jaj stosuje się wyłącznie dozwolone barwniki określone w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§ 15.
W celu sprzedaży konsumentom finalnym mogą być wprowadzane do obrotu barwniki określone w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem barwników: E 123, E 127, E 154, E 160b, E 161g, E 173 i E 180.

Rozdział 4

Substancje dodatkowe inne niż substancje słodzące i barwniki

§ 16.

1. Dozwolone substancje dodatkowe, inne niż substancje słodzące i barwniki oraz warunki ich stosowania w żywności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Substancje dodatkowe, inne niż substancje słodzące i barwniki, ogólnie dozwolone do stosowania w żywności zgodnie z zasadą quantum satis określa tabela 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 i § 25 ust. 1.

3. Substancji dodatkowych, o których mowa w ust. 2, z wyjątkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia, nie stosuje się do:

1) żywności nieprzetworzonej;

2) miodu pszczelego;

3) niezemulgowanych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego;

4) masła;

5) mleka pasteryzowanego i sterylizowanego, włączając sterylizację UHT, w tym mleka pełnego, półtłustego i odtłuszczonego; pasteryzowanej śmietanki;

6) fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii, niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych;

7) naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych, określonych w przepisach dotyczących naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych;

8) kawy, z wyjątkiem aromatyzowanej kawy instant, i ekstraktów kawy;

9) herbaty w liściach niearomatyzowanej;

10) cukru (cukru białego), cukru ekstra białego (cukru rafinowanego), cukru przemysłowego, płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego), syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy), bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy), określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego;

11) suchych makaronów, z wyjątkiem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, o których mowa w przepisach dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

12) maślanki naturalnej niearomatyzowanej lub bez dodatków smakowych, z wyjątkiem maślanki sterylizowanej.

§ 17.
Środki spożywcze, do których wolno stosować ograniczoną liczbę dozwolonych substancji dodatkowych wymienionych w tabeli 1, określa tabela 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
§ 18.
1. Sorbiniany, benzoesany i para-hydroksybenzoesany są dozwolone do stosowania w żywności na warunkach określonych w tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane sorbiniany, benzoesany i para-hydroksybenzoesany określone w tabeli 3, określa tabela 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

3. Dwutlenek siarki i siarczyny są dozwolone do stosowania w żywności na warunkach określonych w tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

4. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane dwutlenek siarki i siarczyny wymienione w tabeli 5, określa tabela 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

5. Inne konserwanty, dla których określa się maksymalny poziom w środku spożywczym, określa tabela 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

6. Inne konserwanty, dla których określa się ilości wprowadzone w trakcie produkcji oraz ich pozostałości w środku spożywczym, określa tabela 8 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

7. Inne przeciwutleniacze oraz ich zastosowanie w środkach spożywczych określa tabela 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

8. Inne dozwolone substancje dodatkowe i ich zastosowanie w środkach spożywczych określa tabela 10 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

9. Nośniki stosowane do dozwolonych substancji dodatkowych określa tabela 11 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Substancje dodatkowe stosowane w produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci

§ 19.

1. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, mogą zawierać substancje E 414 i E 551 w wyniku dodatku preparatów odżywczych zawierających substancję E 414 w ilości nie większej niż 150 g/kg i substancję E 551 w ilości nie większej niż 10 g/kg oraz substancję E 421, jeżeli jest on użyty jako nośnik witaminy B12 (nie mniej niż jedna część witaminy B12 na 1000 części substancji E 421).

2. Zawartość substancji E 414 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 10 mg/kg.

§ 20.
1. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, mogą zawierać substancję E 1450 w wyniku dodatku preparatów witaminowych lub preparatów zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

2. Ilość substancji E 1450 w produkcie gotowym do spożycia, wniesiona z preparatami witaminowymi, nie może przekraczać 100 mg/kg, a wniesiona z preparatami zawierającymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe – 1000 mg/kg.

§ 21.
1. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, mogą zawierać substancję E 301, stosowaną w dawce quantum satis, przy powlekaniu preparatów odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

2. Zawartość substancji E 301 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 75 mg/l.

§ 22.
Do produkcji przetworów mlecznych ukwa-szanych, przeznaczonych do początkowego i dalszego żywienia zdrowych niemowląt, mogą być używane niechorobotwórcze kultury bakterii kwasu mlekowego L(+).
§ 23.
Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473 jest dodana do środka spożywczego przeznaczonego do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, to maksymalny poziom zawartości każdej z tych substancji w produkcie zostaje pomniejszony o część równą zawartości wszystkich pozostałych substancji razem w tym produkcie.
§ 24.
Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 407, E 410 i E 412 jest dodana do środka spożywczego przeznaczonego do dalszego żywienia niemowląt, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w tym środku spożywczym obniża się odpowiednio o łączną zawartość pozostałych dwóch substancji.
§ 25.
1. Dozwolone substancje dodatkowe i warunki ich stosowania do żywności dla niemowląt i małych dzieci określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do początkowego żywienia zdrowych niemowląt określa tabela 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

3. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do dalszego żywienia zdrowych niemowląt określa tabela 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

4. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych, stosowanych w produkcji środków spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla zdrowych niemowląt i małych dzieci określa tabela 3 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 26.
W produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznaczonej do specjalnych celów medycznych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy, można stosować dozwolone substancje dodatkowe, o których mowa w § 19–25, z wyjątkiem warunków stosowania substancji E 333 i E 341, oraz substancje, o których mowa w § 27.
§ 27.
Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych do żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznaczonej do specjalnych celów medycznych oraz uwarunkowania szczegółowe określa tabela 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28.

1. Substancje dodatkowe E 231 ortofenylofenol i E 232 sól sodowa ortofenylofenolu stosuje się w żywności na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Środki spożywcze zawierające substancje dodatkowe, o których mowa w ust. 1, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 2011 r. mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia:

1) dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 288);

2) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie, rozdz. 13, t. 13, str. 298);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 50);

4) dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 48 z 19.02.1997, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 253);

5) dyrektywy 96/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 86 z 28.03.1997, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 280);

6) dyrektywy 98/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE dotyczącą dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 295 z 04.11.1998, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 126);

7) dyrektywy 2001/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 55 z 24.02.2001, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 195);

8) dyrektywy 2003/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w zakresie warunków stosowania dodatku do żywności E 425 konjac (Dz. Urz. UE L 178 z 17.07.2003, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 391);

9) dyrektywy 2003/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 708);

10) dyrektywy 2003/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 715);

11) dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 10);

12) dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (Dz. Urz. UE L 344 z 23.12.2009, str. 37).

3) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105).

Załącznik 1. [WYKAZ DOZWOLONYCH SUBSTANCJI DODATKOWYCH STOSOWANYCH W ŻYWNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2010 r. (poz. 1525)

Załącznik nr 1

WYKAZ DOZWOLONYCH SUBSTANCJI DODATKOWYCH STOSOWANYCH W ŻYWNOŚCI

Lp.

Numer
wg systemu
oznaczeń Unii
Europejskiej

Nazwa w języku polskim

Nazwa w języku angielskim

1)

E 100

Kurkumina

Curcumin

2)

E 101

(i) Ryboflawina

(i) Riboflavin

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

(ii) Riboflavin-5'-phosphate

3)

E 102

Tartrazyna

Tartrazine

4)

E 104

Żółcień chinolinowa

Quinoline Yellow

5)

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF
Żółcień pomarańczowa S

Sunset Yellow FCF
Orange Yellow S

6)

E 120

Koszenila,
kwas karminowy, karminy

Cochineal,
Carminic acid, Carmines

7)

E 122

Azorubina, karmoizyna

Azorubine, Carmoisine

8)

E 123

Amarant

Amaranth

9)

E 124

Czerwień koszenilowa A,
Pąs 4R

Ponceau 4R,
Cochineal Red A

10)

E 127

Erytrozyna

Erythrosine

11)

E 129

Czerwień Allura AC

Allura Red AC

12)

E 131

Błękit patentowy V

Patent Blue V

13)

E 132

Indygotyna, Indygokarmin

Indigotine,
Indigo carmine

14)

E 133

Błękit brylantowy FCF

Brilliant Blue FCF

15)

E 140

Chlorofile i chlorofiliny

Chlorophylls and chlorophyllins

(i) Chlorofile

(i) Chlorophylls

(ii) Chlorofiliny

(ii) Chlorophyllins

16)

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins

 

 

 

(i) Kompleksy miedziowe chlorofili

(i) Copper complexe of chlorophylls

(ii) Kompleksy miedziowe chlorofilin

(ii) Copper complexe of chlorophyllins

17)

E 142

Zieleń S

Green S

18)

E 150a

Karmel

Plain caramel

19)

E 150b

Karmel siarczynowy

Caustic sulphite caramel

20)

E 150c

Karmel amoniakalny

Ammonia caramel

21)

E 150d

Karmel amoniakalno-siarczynowy

Sulphite ammonia caramel

22)

E 151

Czerń brylantowa BN, czerń PN

Brilliant Black BN, Black PN

23)

E 153

Węgiel roślinny

Vegetable carbon

24)

E 154

Brąz FK

Brown FK

25)

E 155

Brąz HT

Brown HT

26)

E 160a

Karoteny

Carotenes

(i) Mieszanina karotenów

(i) Mixed carotenes

(ii) Beta-karoten

(ii) Beta-carotene

27)

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

Annato, bixin, norbixin

28)

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

Paprika extract, capsanthin, capsorubin

29)

E 160d

Likopen

Lycopene

30)

E 160e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

Beta-apo-8'-carotenal (C 30)

31)

E 160f

Ester etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)

Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (C 30)

32)

E 161b

Luteina

Lutein

33)

E 161g

Kantaksantyna

Canthaxanthin

34)

E 162

Czerwień buraczana, betanina

Beetroot Red, betanin

35)

E 163

Antocyjany

Anthocyanins

36)

E 170

Węglan wapnia

Calcium carbonate

37)

E 171

Dwutlenek tytanu

Titanum dioxide

38)

E 172

Tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza

Iron oxides and hydroxides

39)

E 173

Glin

Aluminium

40)

E 174

Srebro

Silver

 

41)

E 175

Złoto

Gold

42)

E 180

Czerwień litolowa BK

Litholrubine BK

43)

E 200

Kwas sorbowy

Sorbic acid

44)

E 202

Sorbinian potasu

Potassium sorbate

45)

E 203

Sorbinian wapnia

Calcium sorbate

46)

E 210

Kwas benzoesowy

Benzoic acid

47)

E 211

Benzoesan sodu

Sodium benzoate

48)

E 212

Benzoesan potasu

Potassium benzoate

49)

E 213

Benzoesan wapnia

Calcium benzoate

50)

E 214

p-Hydroksybenzoesan etylu

Ethyl p-hydroxybenzoate

51)

E 215

Sól sodowa
p-hydroksybenzoesanu etylu

Sodium ethyl
p-hydroxybenzoate

52)

E 218

p-Hydroksybenzoesan metylu

Methyl p-hydroxybenzoate

53)

E 219

Sól sodowa
p-hydroksybenzoesanu metylu

Sodium methyl
p-hydroxybenzoate

54)

E 220

Dwutlenek siarki
(bezwodnik kwasu siarkawego)

Sulphur dioxide

55)

E 221

Siarczyn sodu

Sodium sulphite

56)

E 222

Wodorosiarczyn sodu

Sodium hydrogen sulphite

57)

E 223

Pirosiarczyn sodu

Sodium metabisulphite

58)

E 224

Pirosiarczyn potasu

Potassium metabisulphite

59)

E 226

Siarczyn wapnia

Calcium sulphite

60)

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

Calcium hydrogen sulphite

61)

E 228

Wodorosiarczyn potasu

Potassium hydrogen sulphite

62)

E 231

Ortofenylofenol

Orthophenyl phenol

63)

E 232

Sól sodowa ortofenylofenolu

Sodium orthophenyl phenol

64)

E 234

Nizyna

Nisin

65)

E 235

Natamycyna

Natamycin, Pimaricin

66)

E 239

Heksametylenoczteroamina

Hexamethylene tetramine

67)

E 242

Dimetylodiwęglan

Dimethyl dicarbonate

68)

E 249

Azotyn potasu

Potassium nitrite

69)

E 250

Azotyn sodu

Sodium nitrite

70)

E 251

Azotan sodu

Sodium nitrate

 

71)

E 252

Azotan potasu

Potassium nitrate

72)

E 260

Kwas octowy

Acetic acid

73)

E 261

Octan potasu

Potassium acetate

74)

E 262

Octany sodu

Sodium acetates

 

 

(i) Octan sodu

(i) Sodium acetate

 

 

(ii) Dioctan sodu

(ii) Sodium hydrogen acetate
(Sodium diacetate)

75)

E 263

Octan wapnia

Calcium acetate

76)

E 270

Kwas mlekowy

Lactic acid

77)

E 280

Kwas propionowy

Propionic acid

78)

E 281

Propionian sodu

Sodium propionate

79)

E 282

Propionian wapnia

Calcium propionate

80)

E 283

Propionian potasu

Potassium propionate

81)

E 284

Kwas borowy

Boric acid

82)

E 285

Czteroboran sodu (boraks)

Sodium tetraborate (borax)

83)

E 290

Dwutlenek węgla

Carbon dioxide

84)

E 296

Kwas jabłkowy

Malic acid

85)

E 297

Kwas fumarowy

Fumaric acid

86)

E 300

Kwas askorbinowy

Ascorbic acid

87)

E 301

Askorbinian sodu

Sodium ascorbate

88)

E 302

Askorbinian wapnia

Calcium ascorbate

89)

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

Fatty acid esters of ascorbic acid

 

 

(i) Palmitynian askorbylu

(i) Ascorbyl palmitate

 

 

(ii) Stearynian askorbylu

(ii) Ascorbyl stearate

90)

E 306

Mieszanina tokoferoli

Tocopherol-rich extract

91)

E 307

Alfa-tokoferol

Alpha-tocopherol

92)

E 308

Gamma-tokoferol

Gamma-tocopherol

93)

E 309

Delta-tokoferol

Delta-tocopherol

94)

E 310

Galusan propylu

Propyl gallate

95)

E 311

Galusan oktylu

Octyl gallate

96)

E 312

Galusan dodecylu

Dodecyl gallate

 

97)

E 315

Kwas erytrobowy (Kwas izoaskorbinowy)

Erythorbic amid

98)

E 316

Izoaskorbinian sodu

Sodium erythorbate

99)

E 319

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)

Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ)

100)

E 320

Butylohydroksyanizol (BHA)

Butylated hydroxyanisole (BHA)

101)

E 321

Butylohydroksytoluen (BHT)

Butylated hydroxytoluene (BHT)

102)

E 322

Lecytyny

Lecithins

103)

E 325

Mleczan sodu

Sodium lactate

104)

E 326

Mleczan potasu

Potassium lactate

105)

E 327

Mleczan wapnia

Calcium lactate

106)

E 330

Kwas cytrynowy

Citric acid

107)

E 331

Cytryniany sodu

Sodium citrates

 

 

(i) Cytrynian monosodowy

(i) Monosodium citrate

 

 

(ii) Cytrynian disodowy

(ii) Disodium citrate

 

 

(iii) Cytrynian trisodowy

(iii) Trisodium citrate

108)

E 332

Cytryniany potasu

Potasium citrates

 

 

(i) Cytrynian monopotasowy

(i) Monopotasium citrate

 

 

(ii) Cytrynian tripotasowy

(ii) Tripotassium citrate

109)

E 333

Cytryniany wapnia

Calcium citrates

 

 

(i) Cytrynian monowapniowy

(i) Monocalcium citrate

 

 

(ii) Cytrynian diwapniowy

(ii) Dicalcium citrate

 

 

(iii) Cytrynian triwapniowy

(iii) Tricalcium citrate

110)

E 334

Kwas winowy L(+)

Tartaric acid L(+)

111)

E 335

Winiany sodu

Sodium tartrates

 

 

(i) Winian monosodowy

(i) Monosodium tartrate

 

 

(ii) Winian disodowy

(ii) Disodium tartrate

112)

E 336

Winiany potasu

Potassium tartrates

 

 

(i) Winian monopotasowy

(i) Monopotassium tartrate

 

 

(ii) Winian dipotasowy

(ii) Dipotassium tartrate

113)

E 337

Winian potasowo-sodowy

Sodium potassium tartrate

114)

E 338

Kwas fosforowy

Phosphoric acid

 

115)

E 339

Fosforany sodu

Sodium phosphates

 

 

(i) Fosforan monosodowy

(i) Monosodium phosphate

 

 

(ii) Fosforan disodowy

(ii) Disodium phosphate

 

 

(iii) Fosforan trisodowy

(iii) Trisodium phosphate

116)

E 340

Fosforany potasu

Potassium phosphates

 

 

(i) Fosforan monopotasowy

(i) Monopotassium phosphate

 

 

(ii) Fosforan dipotasowy

(ii) Dipotassium phosphate

 

 

(iii) Fosforan tripotasowy

(iii) Tripotassium phosphate

117)

E 341

Fosforany wapnia

Calcium phosphates

 

 

(i) Fosforan monowapniowy

(i) Monocalcium phosphate

 

 

(ii) Fosforan diwapniowy

(ii) Dicalcium phosphate

 

 

(iii) Fosforan triwapniowy

(iii) Tricalcium phosphate

118)

E 343

Fosforany magnezu

Magnesium phosphates

 

 

(i) Fosforan monomagnezowy

(i) Monomagnesium phosphate

 

 

(ii) Fosforan dimagnezowy

(ii) Dimagnesium phosphate

119)

E 350

Jabłczany sodu

Sodium malates

 

 

(i) Jabłczan sodu

(i) Sodium malate

 

 

(ii) Wodorojabłczan sodu

(ii) Sodium hydrogen malate

120)

E 351

Jabłczan potasu

Potassium malate

121)

E 352

Jabłczany wapnia

Calcium malates

 

 

(i) Jabłczan wapnia

(i) Calcium malate

 

 

(ii) Wodorojabłczan wapnia

(ii) Calcium hydrogen malate

122)

E 353

Kwas metawinowy

Metatartaric acid

123)

E 354

Winian wapnia

Calcium tartrate

124)

E 355

Kwas adypinowy

Adipic acid

125)

E 356

Adypinian sodu

Sodium adipate

126)

E 357

Adypinian potasu

Potassium adipate

127)

E 363

Kwas bursztynowy

Succinic acid

128)

E 380

Cytrynian triamonowy

Triammonium citrate

129)

E 385

Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
(Sól wapniowo-disodowa EDTA)

Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate
(Calcium disodium EDTA)

 

130)

E 400

Kwas alginowy

Alginic acid

131)

E 401

Alginian sodu

Sodium alginate

132)

E 402

Alginian potasu

Potassium alginate

133)

E 403

Alginian amonu

Ammonium alginate

134)

E 404

Alginian wapnia

Calcium alginate

135)

E 405

Alginian glikolu propylenowego

Propane-1, 2-diol alginate

136)

E 406

Agar

Agar

137)

E 407

Karagen

Carrageenan

138)

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie
z gatunku Eucheuma

Processed Eucheuma Seaweed (PES)

139)

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

Locust bean gum

140)

E 412

Guma guar

Guar gum

141)

E 413

Tragakanta

Tragacanth

142)

E 414

Guma arabska Guma akacjowa

Gum arabic
Acacia gum

143)

E 415

Guma ksantanowa

Xanthan gum

144)

E 416

Guma karaya

Karaya gum

145)

E 417

Guma tara

Tara gum

146)

E 418

Guma gellan

Gellan gum

147)

E 420

Sorbitol

Sorbitol

 

 

(i) Sorbitol

(i) Sorbitol

 

 

(ii) Syrop sorbitolowy

(ii) Sorbitol syrup

148)

E 421

Mannitol

Mannitol

149)

E 422

Glicerol (gliceryna)

Glycerol

150)

E 425

Konjac

Konjac

 

 

(i) Guma Konjac

(i) Konjac gum

 

 

(ii) Glukomannan Konjac

(ii) Konjac glucomannane

151)

E 426

Hemiceluloza sojowa

Soybean hemicellulose

152)

E 431

Stearynian polioksyetylenu (40)

Polyoxyethylene (40) stearate

153)

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 20)

Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
(polysorbate 20)

154)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 80)

Polyoxyethylene sorbitan monooleate
(polysorbate 80)

 

155)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 40)

Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40)

156)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 60)

Polyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60)

157)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 65)

Polyoxyethylene sorbitan tristearate
(polysorbate 65)

158)

E 440

Pektyny

Pectins

 

 

(i) pektyna

(i) pectin

 

 

(ii) pektyna amidowana

(ii) amidated pectin

159)

E 442

Fosfatydy amonu

Ammonium phosphatides

160)

E 444

Octan izomaślanu sacharozy

Sucrose acetate isobutyrate

161)

E 445

Estry glicerolu i żywicy roślinnej

Glycerol esters of wood rosin

162)

E 450

Difosforany

Diphosphates

 

 

(i) Difosforan disodowy

(i) Disodium diphosphate

 

 

(ii) Difosforan trisodowy

(ii) Trisodium diphosphate

 

 

(iii) Difosforan tetrasodowy

(iii) Tetrasodium diphosphate

 

 

 

 

 

 

(v) Difosforan tetrapotasowy

(v) Tetrapotassium diphosphate

 

 

(vi) Difosforan diwapniowy

(vi) Dicalcium diphosphate

 

 

(vii) Diwodoro-difosforan wapnia

(vii) Calcium dihydrogen diphosphate

163)

E 451

Trifosforany

Triphosphates

 

 

(i) Trifosforan pentasodowy

(i) Pentasodium triphosphate

 

 

(ii) Trifosforan pentapotasowy

(ii) Pentapotassium triphosphate

164)

E 452

Polifosforany

Polyphosphates

 

 

(i) Polifosforan sodu

(i) Sodium polyphosphate

 

 

(ii) Polifosforan potasu

(ii) Potassium polyphosphate

 

 

(iii) Polifosforan sodowo-wapniowy

(iii) Sodium calcium polyphosphate

 

 

(iv) Polifosforan wapnia

(iv) Calcium polyphosphate

165)

E 459

Beta-cyklodekstryna

Beta-Cyclodextrin

166)

E 460

Celuloza

Cellulose

 

 

(i) Celuloza mikrokrystaliczna

(i) Microcrystalline cellulose

 

 

 

(ii) Celuloza sproszkowana

(ii) Powdered cellulose

167)

E 461

Metyloceluloza

Methyl cellulose

168)

E 462

Etyloceluloza

Ethyl cellulose

169)

E 463

Hydroksypropyloceluloza

Hydroksypropyl cellulose

170)

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

Hydroxypropyl methyl cellulose

171)

E 465

Etylometyloceluloza

Ethyl methyl cellulose

172)

E 466

Sól sodowa karboksymetylocelulozy, Karboksymetyloceluloza, (CMC), Guma celulozowa

Sodium carboxy methyl cellulose, Carboxy methyl cellulose,
Cellulose gum

173)

E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
Guma celulozowa usieciowana

Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose
Cross-linked cellulose gum

174)

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose,
Enzymatically hydrolysed cellulose gum

175)

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids

176)

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezu

Magnesium salts of fatty acids (Magnesium stearate)

177)

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Mono- and diglycerides of fatty acids

178)

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

179)

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

180)

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

181)

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

182)

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

183)

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

 

184)

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

Sucrose esters of fatty acids

185)

E 474

Sacharoglicerydy

Sucroglycerides

186)

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

Polyglycerol esters of fatty acids

187)

E 476

Polirycynooleinian poliglicerolu

Polyglycerol polyricinoleate

188)

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

Propane-1, 2-diol esters of fatty acids

189)

E 479b

Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych

Thermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids

190)

E 481

Stearoilomleczan sodu

Sodium stearoyl-2-lactylate

191)

E 482

Stearoilomleczan wapnia

Calcium stearoyl-2-lactylate

192)

E 483

Winian stearylu

Stearyl tartrate

193)

E 491

Monostearynian sorbitolu

Sorbitan monostearate

194)

E 492

Tristearynian sorbitolu

Sorbitan tristearate

195)

E 493

Monolaurynian sorbitolu

Sorbitan monolaurate

196)

E 494

Monooleinian sorbitolu

Sorbitan monooleate

197)

E 495

Monopalmitynian sorbitolu

Sorbitan monopalmitate

198)

E 500

Węglany sodu

Sodium carbonates

 

 

(i) Węglan sodu

(i) Sodium carbonate

 

 

(ii) Wodorowęglan sodu

(ii) Sodium hydrogen carbonate

 

 

(iii) Półtorawęglan sodu

(iii) Sodium sesquicarbonate

199)

E 501

Węglany potasu

Potassium carbonates

 

 

(i) Węglan potasu

(i) Potassium carbonate

 

 

(ii) Wodorowęglan potasu

(ii) Potassium hydrogen carbonate

200)

E 503

Węglany amonu

Ammonium carbonates

 

 

(i) Węglan amonu

(i) Ammonium carbonate

 

 

(ii) Wodorowęglan amonu

(ii) Ammonium hydrogen carbonate

201)

E 504

Węglany magnezu

Magnesium carbonates

 

 

(i) Węglan magnezu

(i) Magnesium carbonate

 

 

(ii) Wodorowęglan magnezu

(ii) Magnesium hydrogen carbonate (syn.:Magnesium hydroxide carbonate)

 

202)

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

Hydrochloric acid

203)

E 508

Chlorek potasu

Potassium chloride

204)

E 509

Chlorek wapnia

Calcium chloride

205)

E 511

Chlorek magnezu

Magnesium chloride

206)

E 512

Chlorek cyny

Stannous acid

 

 

(Chlorek cynawy)

 

207)

E 513

Kwas siarkowy

Sulphuric acid

208)

E 514

Siarczany sodu

Sodium sulphates

 

 

(i) Siarczan sodu

(i) Sodium sulphate

 

 

(ii) Wodorosiarczan sodu

(ii) Sodium hydrogensulphate

209)

E 515

Siarczany potasu

Potassium sulphates

 

 

(i) Siarczan potasu

(i) Potassium sulphate

 

 

(ii) Wodorosiarczan potasu

(ii) Potassium hydrogensulphate

210)

E 516

Siarczan wapnia

Calcium sulphate

211)

E 517

Siarczan amonu

Ammonium sulphate

212)

E 520

Siarczan glinu

Aluminium sulphate

213)

E 521

Siarczan glinowo-sodowy

Aluminium sodium sulphate

214)

E 522

Siarczan glinowo-potasowy

Aluminium potassium sulphate

215)

E 523

Siarczan amonowo-glinowy

Aluminium ammonium sulphate

216)

E 524

Wodorotlenek sodu

Sodium hydroxide

217)

E 525

Wodorotlenek potasu

Potassium hydroxide

218)

E 526

Wodorotlenek wapnia

Calcium hydroxide

219)

E 527

Wodorotlenek amonu

Ammonium hydroxide

220)

E 528

Wodorotlenek magnezu

Magnesium hydroxide

221)

E 529

Tlenek wapnia

Calcium oxide

222)

E 530

Tlenek magnezu

Magnesium oxide

223)

E 535

Żelazocyjanek sodu

Sodium ferrocyanide

224)

E 536

Żelazocyjanek potasu

Potassium ferrocyanide

225)

E 538

Żelazocyjanek wapnia

Calcium ferrocyanide

226)

E 541

Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny

Sodium aluminium phosphate, acidic

227)

E 551

Dwutlenek krzemu

Silicon dioxide

 

228)

E 552

Krzemian wapnia

Calcium silicate

229)

E 553a

(i) Krzemian magnezu

(i) Magnesium silicate

 

 

(ii) Trikrzemian magnezu

(ii) Magnesium trisilicate

230)

E 553b

Talk

Talc

231)

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

Sodium aluminium silicate

232)

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

Potassium aluminium silicate

233)

E 556

Krzemian glinowo-wapniowy

Calcium aluminium silicate

234)

E 558

Bentonit

Bentonite

235)

E 559

Krzemian glinu (Kaolin)

Aluminium silicate (Kaolin)

236)

E 570

Kwasy tłuszczowe

Fatty acids

237)

E 574

Kwas glukonowy

Gluconic acid

238)

E 575

Lakton kwasu glukonowego

Glucono delta-lactone

239)

E 576

Glukonian sodu

Sodium gluconate

240)

E 577

Glukonian potasu

Potassium gluconate

241)

E 578

Glukonian wapnia

Calcium gluconate

242)

E 579

Glukonian żelazawy

Ferrous gluconate

243)

E 585

Mleczan żelazawy

Ferrous lactate

244)

E 586

4-Heksylorezorcynol

4-hexylresorcinol

245)

E 620

Kwas glutaminowy

Glutamic acid

246)

E 621

Glutaminian monosodowy

Monosodium glutamate

247)

E 622

Glutaminian monopotasowy

Monopotassium glutamate

248)

E 623

Diglutaminian wapnia

Calcium diglutamate

249)

E 624

Glutaminian monoamonowy

Monoammonium glutamate

250)

E 625

Diglutaminian magnezu

Magnesium diglutamate

251)

E 626

Kwas guanylowy

Guanylic acid

252)

E 627

Guanylan disodowy

Disodium guanylate

253)

E 628

Guanylan dipotasowy

Dipotassium guanylate

254)

E 629

Guanylan wapnia

Calcium guanylate

255)

E 630

Kwas inozynowy

Inosinic acid

256)

E 631

Inozynian disodowy

Disodium inosinate

257)

E 632

Inozynian dipotasowy

Dipotassium inosinate

 

258)

E 633

Inozynian wapnia

Calcium inosinate

259)

E 634

5'-Rybonukleotydy wapnia

Calcium 5'-ribonucleotides

260)

E 635

5'-Rybonukleotydy disodowe

Disodium 5'-ribonucleotides

261)

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

Glycine and its sodium salt

262)

E 650

Octan cynku

Zinc acetate

263)

E 900

Dimetylopolisiloksan

Dimethyl polysiloxane, Polydimethylsiloxane

264)

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

Beeswax, white and yellow

265)

E 902

Wosk candelilla

Candelilla wax

266)

E 903

Wosk carnauba

Carnauba wax

267)

E 904

Szelak

Shellac

268)

E 905

Wosk mikrokrystaliczny

Microcrystalline wax

269)

E 907

Uwodorniony poli-1-deken

Hydrogenated poly-1-decene

270)

E 912

Estry kwasu montanowego

Montanic acid esters

271)

E 914

Wosk polietylenowy utleniony

Oxidised polyethylene wax

272)

E 920

L-cysteina

L-Cysteine

273)

E 927b

Karbamid

Carbamide

274)

E 938

Argon

Argon

275)

E 939

Hel

Helium

276)

E 941

Azot

Nitrogen

277)

E 942

Podtlenek azotu

Nitrous oxide, Dinitrogen monooxide

278)

E 943a

Butan

Butane

279)

E 943b

Izobutan

lsobutane

280)

E 944

Propan

Propane

281)

E 948

Tlen

Oxygen

282)

E 949

Wodór

Hydrogen

283)

E 950

Acesulfam K

Acesulfame K

284)

E 951

Aspartam

Aspartame

285)

E 952

Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa

Cyclamic acid and its Na and Ca salts

286)

E 953

Izomalt

Isomalt

287)

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

Sacharin and its Na, K and Ca salts

 

288)

E 955

Sukraloza

Sucralose

289)

E 957

Taumatyna

Thaumatin

290)

E 959

Neohesperydyna DC

Neohesperidine DC

291)

E 961

Neotam

Neotame

292)

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

Salt of aspartame-acesulfame

293)

E 965

Maltitol

Maltitol

 

 

(i) Maltitol

(i) Maltitol

 

 

(ii) Syrop maltitolowy

(ii) Maltitol syrup

294)

E 966

Laktitol

Lactitol

295)

E 967

Ksylitol

Xylitol

296)

E 968

Erytrytol

Erythritol

297)

E 999

Ekstrakt Quillaia

Quillaia extract

298)

E 1103

Inwertaza

Invertase

299)

E 1105

Lizozym

Lysozyme

300)

E 1200

Polidekstroza

Polydextrose

301)

E 1201

Poliwinylopirolidon

Polyvinylpyrrolidone (PVP)

302)

E 1202

Poliwinylopolipirolidon

Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP)

303)

E 1204

Pullulan

Pullulan

304)

E 1404

Skrobia utleniona

Oxidized starch

305)

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

Monostarch phosphate

306)

E 1412

Fosforan diskrobiowy

Distarch phosphate

307)

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

Phosphated distarch phosphate

308)

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

Acetylated distarch phosphate

309)

E 1420

Skrobia acetylowana

Acetylated starch

310)

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

Acetylated distarch adipate

311)

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

Hydroxy propyl starch

312)

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

Hydroxy propyl distarch phosphate

313)

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

Starch sodium octenylsuccinate

314)

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

Acetylated oxidised starch

 

315)

E 1452

Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego

Starch aluminium octenyl succinate

316)

E 1505

Cytrynian trietylowy

Triethyl citrate

317)

E 1517

Dioctan glicerolu (diacetyna)

Glyceryl diacetate (diacetin)

318)

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

Glyceryl triacetate (triacetin)

319)

E 1519

Alkohol benzylowy

Benzyl alcohol

320)

E 1520

Propano-1,2-diol,

Propan-1,2-diol

 

 

Glikol 1,2-propylenowy,

(propylene glycol)

 

 

Glikol propylenowy

 

321)

-

Glikol polietylenowy 6000

Polyethyleneglycol 6000

 

Załącznik 2. [SUBSTANCJE SŁODZĄCE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM BEZPOŚREDNIO DLA KONSUMENTA FINALNEGO LUB DO ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO LUB STOSOWANE W PRODUKCJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH]

Załącznik nr 2

SUBSTANCJE SŁODZĄCE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM BEZPOŚREDNIO DLA KONSUMENTA FINALNEGO LUB DO ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO LUB STOSOWANE W PRODUKCJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Lp.

Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej

Nazwa

Środek spożywczy

Maksymalna dawka

1)

E 420

Sorbitol

Desery i produkty podobne

quantum satis

 

 

(i) Sorbitol

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

(ii) Syrop sorbitolowy

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

E 421

Mannitol

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

E 953

Izomalt

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

E 965

Maltitol

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

(i) Maltitol

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia lub

 

 

 

(ii) Syrop maltitolowy

produkty oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

E 966

Laktitol

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

E 967

Ksylitol

 

 

 

E 968

Erytrytol

 

 

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- dżemy, galaretki, marmolady i owoce kandyzowane, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- preparaty owocowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do produkcji napojów na bazie soków owocowych

 

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

 

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- produkty kakaowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

 

 

 

 

- sosy

 

 

 

 

- musztarda

 

 

 

 

- pieczywo cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, wyroby ciastkarskie o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia

 

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

 

2)

E 950

Acesulfam K

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/l

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie

350 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

500 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

500 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

2000 mg/kg

 

 

 

- cider i perry

350 mg/l

 

 

 

- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.

350 mg/l

 

 

 

- piwo „Bière de table/Tafelbier/ Table beer” (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”

350 mg/l

 

 

 

- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH

350 mg/l

 

 

 

- piwo brązowe typu „oud bruin”

350 mg/l

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

800 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej

1000 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej

350 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

200 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

200 mg/kg

 

 

 

-sosy

350 mg/kg

 

 

 

- musztardy

350 mg/kg

 

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

1000 mg/kg

 

 

 

- Feinkostsalat

350 mg/kg

 

 

 

- Essoblaten

2000 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

450 mg/kg

 

 

 

- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

450 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

350 mg/1

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

500 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

2000 mg/kg

 

 

 

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1200 mg/kg

 

 

 

- zupy o obniżonej wartości energetycznej

110 mg/l

 

 

 

- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

2500 mg/kg

 

 

 

- piwo o obniżonej wartości energetycznej

25 mg/l

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego

350 mg/l

 

 

 

- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.

350 mg/l

 

 

 

- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów

2000 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek

500 mg/kg

3)

E 951

Aspartam

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

600 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i

600 mg/l

 

 

 

 

pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie

500 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

2000 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

2000 mg/kg

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

5500 mg/kg

 

 

 

- cider i perry

600 mg/l

 

 

 

- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.

600 mg/l

 

 

 

- piwo „Bière de table/ Tafelbier/Table beer” (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”

600 mg/l

 

 

 

- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH

600 mg/l

 

 

 

 

- piwo brązowe typu „oud bruin”

600 mg/l

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

800 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej

1000 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej

1000 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

300 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

300 mg/kg

 

 

 

- sosy

350 mg/kg

 

 

 

- musztardy

350 mg/kg

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

1700 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

800 mg/kg

 

 

 

- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

1000 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

600 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

2000 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

5500 mg/kg

 

 

 

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- zupy o obniżonej wartości energetycznej

110 mg/l

 

 

 

- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

6000 mg/kg

 

 

 

- silnie aromatyzowane pastylki odświeżające

2000 mg/kg

 

 

 

 

gardło, bez dodatku cukru

 

 

 

 

- piwo o obniżonej wartości energetycznej

25 mg/l

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry,lub napoju spirytusowego

600 mg/l

 

 

 

- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.

600 mg/kg

 

 

 

- Feinkostsalat

350 mg/kg

 

 

 

- Essoblaten

1000 mg/kg

 

 

 

 

Maksymalne dawki w przeliczeniu na wolny kwas

4)

E 952

Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/l

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

250 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

500 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach

1000 mg/kg

 

 

 

 

szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej

1000 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej

250 mg/kg

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

1600 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

400 mg/kg

 

 

 

- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

400 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

400 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

500 mg/kg

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego

250 mg/l

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

1250 mg/kg

 

 

 

 

Maksymalne dawki w przeliczeniu na wolny imid

5)

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

80 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

80 mg/l

 

 

 

- „Gaseosa”: bezalkoholowy, oparty na wodzie napój z dodatkiem dwutlenku węgla, substancji słodzących i aromatów

100 mg/l

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie

100 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

500 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

500 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

300 mg/kg

 

 

 

- Essoblaten

800 mg/kg

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

200 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

1200 mg/kg

 

 

 

- cider i perry

80 mg/l

 

 

 

- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.

80 mg/l

 

 

 

- piwo „Bière de table/ Tafelbier/Table beer” (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”

80 mg/l

 

 

 

- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH

80 mg/l

 

 

 

- piwo brązowe typu „oud bruin”

80 mg/l

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

200 mg/kg

 

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej

200 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej

200 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

160 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

160 mg/kg

 

 

 

- sosy

160 mg/kg

 

 

 

- musztardy

320 mg/kg

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

170 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

240 mg/kg

 

 

 

- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

200 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

80 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

500 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

1200 mg/kg

 

 

 

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- zupy o obniżonej wartości energetycznej

110 mg/l

 

 

 

- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

3000 mg/kg

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego

80 mg/l

 

 

 

- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.

80 mg/kg

 

 

 

- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów

800 mg/kg

 

 

 

 

- Feinkostsalat

160 mg/kg

6)

E 957

Taumatyna

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

400 mg/kg

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

7)

E 959

Neohesperydyna DC

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

30 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

30 mg/l

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

100 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

150 mg/kg

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- cider i perry

20 mg/l

 

 

 

- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.

10 mg/l

 

 

 

- piwo „Bière de table/ Tafelbier/Table beer” (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”

10 mg/l

 

 

 

- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH

10 mg/l

 

 

 

- piwo brązowe typu „oud bruin”

10 mg/l

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej

50 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

100 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej

50 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

30 mg/kg

 

 

 

- sosy

50 mg/kg

 

 

 

- musztardy

50 mg/kg

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

150 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

100 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

50 mg/kg

 

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

100 mg/kg

 

 

 

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia, z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

50 mg/kg

 

 

 

- zupy o obniżonej wartości energetycznej

50 mg/l

 

 

 

- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

400 mg/kg

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego

30 mg/l

 

 

 

- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.

30 mg/kg

 

 

 

- wafle (formy różne) bez dodatku cukru, przeznaczone do lodów

50 mg/kg

 

 

 

- piwo o obniżonej wartości energetycznej

10 mg/kg

 

 

 

- Feinkostsalat

50 mg/kg

 

 

 

- produkty dietetyczne przeznaczone do użycia w celach medycznych, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

100 mg/kg

 

 

 

- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie

50 mg/kg

8)

E 955

Sukraloza

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

300 mg/l

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

300 mg/l

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub

400 mg/kg

 

 

 

 

bez dodatku cukru

 

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie

200 mg/kg

 

 

 

Wyroby cukiernicze

 

 

 

 

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

800 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów

800 mg/kg

 

 

 

- Essoblaten

800 mg/kg

 

 

 

- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

2400 mg/kg

 

 

 

- silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru

1000 mg/kg

 

 

 

- guma do żucia bez dodatku cukru

3000 mg/kg

 

 

 

- wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek

200 mg/kg

 

 

 

- cider i perry

50 mg/l

 

 

 

- napoje zawierające mieszaninę napoju

250 mg/l

 

 

 

 

bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego

 

 

 

 

- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.

250 mg/l

 

 

 

- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.

250 mg/l

 

 

 

- piwo „Bière de table/ Tafelbier/Table beer” (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”

250 mg/l

 

 

 

- piwo brązowe typu „oud bruin”

250 mg/l

 

 

 

- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH

250 mg/l

 

 

 

- piwo o obniżonej wartości energetycznej

10 mg/l

 

 

 

- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

320 mg/kg

 

 

 

- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/kg

 

 

 

- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej

400 mg/kg

 

 

 

- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej

400 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

180 mg/kg

 

 

 

- Feinkostsalat

140 mg/kg

 

 

 

- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

120 mg/kg

 

 

 

- zupy o obniżonej wartości energetycznej

45 mg/l

 

 

 

-sosy

450 mg/kg

 

 

 

- musztardy

140 mg/kg

 

 

 

- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia

700 mg/kg

 

 

 

- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

320 mg/kg

 

 

 

- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

400 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety

240 mg/l

 

 

 

 

- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety

800 mg/kg

 

 

 

- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia

2400 mg/kg

9)

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu1)

Napoje bezalkoholowe

 

 

 

 

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/I (a)

 

 

 

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/l (a)

 

 

 

Desery i produkty podobne

 

 

 

 

- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg (a)

 

 

 

- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg (a)

 

 

 

- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg (a)

 

 

 

- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

350 mg/kg (a)