| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787, z 2009 r. Nr 9, poz. 50 i Nr 118, poz. 993 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 209) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Upoważnia się Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, publikowania wyników tej oceny, prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny oraz prowadzenia laboratorium badającego mleko.”;

2) w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt, z wyłączeniem oceny zwierząt, o których mowa w § 1, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:”,

b) w pkt 9 uchyla się lit. g,

c) uchyla się pkt 17,

d) dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu:

„26) Tomasza Strzyża z Prochowic – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AS;

27) Wiesława Robaka z Lublina – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Ewelka.”;

3) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do prowadzenia oceny wartości hodowlanej, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »