| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, w tym zakres badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.
§ 2.
Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich obejmuje odpowiednie świadczenia zdrowotne w zakresie:

1) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

2) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych,

3) leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji

– realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 3.
1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej w sportach olimpijskich albo paraolimpijskich.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich albo paraolimpijskich lub programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanych przez właściwy polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski.

3. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy, jeżeli:

1) doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni lub

2) utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut.

§ 4.
1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu lub rodzaju niepełnosprawności, konsultacje i badania specjalistyczne.

2. Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;

3) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;

4) badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

5) badanie stężenia glukozy w surowicy krwi;

6) badanie elektrokardiograficzne;

7) konsultację internistyczną;

8) konsultację ortopedyczną;

9) konsultację stomatologiczną;

10) konsultację laryngologiczną;

11) konsultację okulistyczną;

12) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;

13) badanie elektroencefalograficzne;

14) konsultację neurologiczną;

15) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;

16) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

17) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

3. Lekarz badający zawodnika może zlecić wykonanie innych badań, wynikających z konieczności oceny jego stanu zdrowia.

§ 5.
1. Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–5, 7–9 i 12, przeprowadza się co 6 miesięcy.

2. Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, 10, 11, 14, 16 i 17, przeprowadza się co 12 miesięcy.

3. Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13 i 15, przeprowadza się co 24 miesiące.

§ 6.
Konsultację i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających taekwondo i boks.
§ 7.
Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 15 i 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających zapasy oraz judo.
§ 8.
Badanie specjalistyczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów.
§ 9.
Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowotnej obejmują:

1) identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w związku z uprawianiem określonego sportu;

2) okresową ocenę stanu zdrowia;

3) kwalifikację i wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz grypie.

§ 10.
Świadczenia zdrowotne lecznicze obejmują:

1) porady specjalistyczne w zakresie:

a) alergologia,

b) chirurgia ogólna,

c) chirurgia urazowo-ortopedyczna,

d) choroby metaboliczne,

e) choroby wewnętrzne,

f) kardiologia,

g) neurochirurgia,

h) neurologia,

i) okulistyka,

j) otolaryngologia,

k) ortopedia,

l) pulmonologia,

m) stomatologia,

n) inne, wynikające z oceny stanu zdrowia zawodnika;

2) badania diagnostyczne:

a) diagnostyki obrazowej,

b) laboratoryjne,

c) wydolnościowe;

3) procedury zabiegowe ambulatoryjne.

§ 11.
Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji obejmują:

1) lekarską ambulatoryjną poradę rehabilitacyjną;

2) fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez:

a) wizytę fizjoterapeutyczną,

b) zabieg fizjoterapeutyczny.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu (Dz. U. Nr 83, poz. 577) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 56), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »