| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania wodą.
§ 2.
 Dziennik gospodarowania wodą prowadzi się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w zakresie gospodarowania wodą, dokonując w nim wpisu:

1) za każdym razem po włączeniu, zamknięciu lub zmianie odpływu przez budowlę upustową;

2) w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska suszy w zbiorniku codziennie o godzinie 600 uniwersalnego czasu koordynowanego – Universal Time Co-ordinated (UTC);

3) w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny, począwszy od godziny 600 UTC.

§ 3.
 Wzór dziennika gospodarowania wodą jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.

Załącznik 1. [WZÓR - DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1546)

WZÓR – DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »