| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim.
§ 2.
 Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2012 r.
§ 3.
 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2011 r. (poz. 1551)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich

2

do 19 grudnia 2011 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 21 grudnia 2011 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do 22 grudnia 2011 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 11 stycznia 2012 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do 16 stycznia 2012 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

7

do 23 stycznia 2012 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisu wyborców

8

od 23 stycznia 2012 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 26 stycznia 2012 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do 31 stycznia 2012 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta

11

3 lutego 2012 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

12

4 lutego 2012 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

5 lutego 2012 r. godz. 800–2200

– przeprowadzenie głosowania

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »