REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 272 poz. 1608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanych dalej „szkoleniami”;

2) kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia.

§ 2.
 1. Zakres programowy szkoleń obejmuje:

1) wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;

2) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

3) regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) zadania i uprawnienia asystenta rodziny;

5) etykę pracy asystenta rodziny;

6) analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;

7) komunikację interpersonalną;

8) metodykę pracy asystenta;

9) definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;

10) charakterystykę problemów rodziny, w tym:

a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,

b) nieprawidłowych postaw rodzicielskich,

c) problemów wychowawczych,

d) problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej;

11) analizę potrzeb i problemów rodziny;

12) sporządzanie planu pracy z rodziną;

13) doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;

14) problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;

15) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;

16) problematykę mediacji w rodzinie;

17) elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;

18) zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

19) edukację zdrowotną;

20) problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie;

21) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;

22) pielęgnację niemowląt i dzieci;

23) pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

24) współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

25) zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

2. Szkolenia są prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.

§ 3.
 Liczba godzin szkoleń nie może być mniejsza niż 230 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz 30 godzin z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 25.
§ 4.
 1. Szkolenia mogą prowadzić osoby posiadające:

1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz

2) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia

– z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których będzie prowadzone szkolenie.

2. Szkolenia, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10–13, 17, 21 i 23, mogą prowadzić również osoby posiadające:

1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których będzie prowadzone szkolenie, oraz

2) co najmniej 5-letnią praktykę w pracy z dziećmi i rodziną.

§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-20
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA