REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 272 poz. 1610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) zakres programowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) liczbę godzin szkolenia;

3) kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenie.

§ 2.
 1. Zakres programowy szkolenia obejmuje:

1) elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia;

2) warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka;

3) zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;

4) problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

5) podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

6) metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;

7) podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

8) metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;

9) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;

10) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);

11) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

12) warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek;

13) problematykę roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka;

14) tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny;

15) problematykę jawności adopcji – prawdy o pochodzeniu dziecka;

16) formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

2. Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.

§ 3.
 Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 35 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin szkolenia z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2.
§ 4.
 1. Szkolenie jest prowadzone przez osoby posiadające:

1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone, lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia oraz

2) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

2. Szkolenie, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 11, może być prowadzone również przez osoby posiadające ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-20
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA