reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 12 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 sierpnia 2011 r., pod numerem 2011/0429/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 grudnia 2011 r. (poz. 1682)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)

Właściwość

Jednostki

Zakresy

minimum

maksimum

Motorowa liczba oktanowa, MON

 

89,0

Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)

% molowy

0,5

Siarkowodór

 

brak

Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)

mg/kg

50

Badanie działania korodującego na miedzi (1 h w temperaturze 40°C)

klasa korozji

klasa 1

Pozostałość po odparowaniu

mg/kg

60

Względna prężność par w temperaturze 40°C

kPa

1550

Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:

 

 

 

– dla okresu zimowego1)

°C

 

– 5

– dla okresu letniego2)

°C

 

+10

Zawartość wody

 

nie wykryto

Zapach

 

3)

1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.

2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama