REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 291 poz. 1706

USTAWA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst pierwotny
Art. 1.
[1] W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.”;

2) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;”.

Art. 2.
[2] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 902) ustawa jest zgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP.

[2] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 902) art. 2 jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-02-01
  • Data obowiązywania: 2012-02-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA