| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 1371 dodaje się lp. 1372 w brzmieniu:

„1372

2-aminofenol (o-Aminophenol; Cl 76520) i jego sole
Nr CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4
Nr WE 202-431-1 / 267-335-4 / –

2-Aminophenol (o-Aminophenol; Cl 76520) and its salts
CAS No 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4
EC No 202-431-1 / 267-335-4 / – ”

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się lp. 102 i 103,

b) lp. 104 otrzymuje brzmienie:

„104

I/215

4-amino-3-nitrophenol
(nr CAS 610-81-1, nr WE 210-236-8)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,0 %

 

b)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na

 

 

 

 

 

 

 

 

bazie czarnej henny.”

 

 

c) lp. 105 otrzymuje brzmienie:

„105

I/216

2,7-Naphthalenediol
(nr CAS 582-17-2, nr WE 209-478-7)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,0 %

 

 

 

 

d) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

„106

I/217

m-Aminophenol
(nr CAS 591-27-5, nr WE 209-711-2) i jego sole

m-Aminophenol HCl
(nr CAS 51-81-0, nr WE 200-125-2)

m-Aminophenol sulfate
(nr CAS 68239-81-6, nr WE 269-475-1)

sodium m-Aminophenol
(nr CAS 38171-54-9)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2 %

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na

 

 

 

 

 

 

 

 

bazie czarnej henny.”

 

 

e) lp. 107 otrzymuje brzmienie:

„107

I/218

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine|
(nr CAS 84540-47-6, nr WE 283-141-2)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

f) uchyla się lp.109,

g) lp. 111 otrzymuje brzmienie:

„111

II/10

Hydroksyetylo-2-nitro-p-toluidyna
(nr CAS 100418-33-5) i jej sole
Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine
(CAS No 100418-33-5) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

a)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

31.12.2011”

 

 

 

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

 

 

 

 

h) lp. 112 otrzymuje brzmienie:

„112

I/222

2-Hydroxyethyl picramic acid
(nr CAS 99610-72-7, nr WE 412-520-9)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,0 %

 

 

 

 

i) lp. 113 otrzymuje brzmienie:

„113

I/223

p-Methylaminophenol
(nr CAS 150-75-4, nr WE 205-768-2) i jego siarczan

p-Methylaminophenol sulfate
(nr CAS 55-55-0/1936-57-8, nr WE 200-237-1/217-706-1)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

– Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68 % (jako siarczanu)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

j) uchyla się lp.114 i 116,

k) lp. 117 otrzymuje brzmienie:

„117

I/225

2-[4-[etylo[(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo]amino]-etanol
(Nr CAS 104516-93-0) i jego chlorowodorek

HC Blue No 12
(nr CAS 132885-85-9, nr WE 407-020-2)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,75 % (jako chlorowodorku)

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,5 % (jako chlorowodorku)

 

 

 

l) lp. 119 otrzymuje brzmienie:

„119

I/227

3-Amino-2,4-dichlorophenol
(nr CAS 61693-42-3, nr WE 262-909-0) i jego chlorowodorek

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl
(nr CAS 61693-43-4)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (jako chlorowodorku)

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,5 %

 

 

 

 

m) lp. 120 otrzymuje brzmienie:

„120

I/230

Phenyl methyl pyrazolone
(nr CAS 89-25-8, nr WE 201-891-0)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

n) lp. 121 otrzymuje brzmienie:

„121

I/232

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol
(nr CAS 55302-96-0, nr WE 259-583-7)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

– Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

o) lp. 122 otrzymuje brzmienie:

„122

I/234

Hydroxybenzomorpholine
(nr CAS 26021-57-8)
(nr WE 247-415-5)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

– Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

p) lp. 124 otrzymuje brzmienie:

„124

I/238

2,6-Dimetoksy-3,5-pirydynodiamina
(nr CAS 56216-28-5)
(wolna zasada) i jej chlorowodorek

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl
(nr CAS 56216-28-5, nr WE 260-062-1)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 % (jako chlorowodorku)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

r) uchyla się lp. 125,

s) lp. 126 otrzymuje brzmienie:

„126

I/239

HC Violet No 1
(nr CAS 82576-75-8, nr WE 417-600-7)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy
nie może przekraczać

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

 

 

 

 

 

 

farbowania włosów

 

0,25 %

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,28 %

b)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

t) uchyla się lp.129,

u) lp. 130 otrzymuje brzmienie:

„130

I/237

2,2'-[(4-Amino-3-nitrofenylo)imino]bisetanol
(Nr CAS 29705-39-3) i chlorowodorek

HC Red No 13
(nr CAS 94158-13-1, nr WE 303-083-4)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,25 % (jako chlorowodorku)

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na

 

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,5 % (jako chlorowodorku)

 

bazie czarnej henny.”

 

 

w) lp. 131 otrzymuje brzmienie:

„131

I/241

1,5-Naphthalenediol
(nr CAS 83-56-7, nr WE 201-487-4)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)1,0 %

 

 

 

x) lp. 132 otrzymuje brzmienie:

„132

I/242

Hydroksypropylo bis (N-hydroksyetylo-p-fenylenodiamina)
(Nr CAS nr 128729-30-6) i jej tetrachlorowodorek

Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl
(nr CAS 128729-28-2, nr WE 416-320-2)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,4 % (jako tetrachlorowodorku)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

 

 

 

 

 

 

 

 

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

y) uchyla się lp.133,

z) lp. 134 otrzymuje brzmienie:

„134

I/243

4-Amino-2-hydroxytoluene
(nr CAS 2835-95-2, nr WE 220-618-6)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

za) lp. 135 otrzymuje brzmienie:

„135

I/244

2,4-Diaminofenoksyetanol
(nr CAS 70643-19-5) i jego chlorowodorek oraz siarczan

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl
(nr CAS 66422-95-5, nr WE 266-357-1)

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate
(nr CAS 70643-20-8, nr WE 274-713-2)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 % (jako chlorowodorku)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

zb) lp. 136 otrzymuje brzmienie:

„136

I/245

2-Methylresorcinol
(nr CAS 608-25-3, nr WE 210-155-8)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,8 %

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,8 %

 

 

 

zc) lp. 137 otrzymuje brzmienie:

„137

I/246

4-Amino-m-cresol
(nr CAS 2835-99-6, nr WE 220-621-2)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

zd) lp. 138 otrzymuje brzmienie:

„138

I/248

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole
(nr CAS 83763-47-7,

Substancja do farbowania włosów w

 

– Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

 

 

 

 

nr WE 280-733-2) i jego siarczan

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate
(nr CAS 83763-48-8, nr WE 280-734-8)

utleniających produktach do farbowania włosów

 

stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (jako siarczanu)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

ze) uchyla się lp.139 i 140,

zf) lp. 141 otrzymuje brzmienie:

„141

I/249

Hydroksyetylo-3,4-metylenodioksyanilina i jej chlorowodorek Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl
(nr CAS 94158-14-2, nr WE 303-085-5)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

– Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (jako siarczanu)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

zg) uchyla się lp.142 i 143,

zh) lp. 145 otrzymuje brzmienie:

„145

I/250

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol
(nr CAS 65235-31-6,

a) Substancja do farbowania włosów w

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

 

 

 

 

nr WE 265-648-0)

utleniających produktach do farbowania włosów

 

stosowane na włosy nie może przekraczać 3,0 %

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,85 %

 

b)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

zi) lp. 146 otrzymuje brzmienie:

„146

I/251

4-Nitrophenyl aminoethylurea
(nr CAS 27080-42-8, nr WE 410-700-1)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

 

 

 

 

 

 

 

nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,5 %

 

 

 

zj) lp. 147 otrzymuje brzmienie:

„147

II/50

HC Red nr 10 + HC Red nr 11
(nr CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) i ich sole

HC Red No 10 + HC Red No 11
(CAS No 95576-89-9 + 95576-92-4) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

a)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

31.12.2011”

 

 

 

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

 

 

 

 

zk) uchyla się lp. 148–152,

zl) lp. 152 a otrzymuje brzmienie:

„152a

I/201

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol
(nr CAS 131657-78-8, nr WE 411-440-1)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

 

 

 

 

 

 

produktach do farbowania włosów

 

może przekraczać 1,5 %

a) i b)

– Nie używać z systemami nitrozującymi

– Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg

– Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 3,0 %

 

 

 

zm) lp. 153 otrzymuje brzmienie:

„153

I/252

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
(nr CAS 6358-09-4, nr WE 228-762-1)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 %

a)

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

 

 

 

 

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,0 %

 

b)

infoRgrafika

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie farbować włosów, jeśli:

– na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

– kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

– w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

 

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2012 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża następującą dyrektywę WE: dyrektywę Komisji 2011/59/UE z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającą załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu ich dostosowania do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 125 z 14.05.2011, str. 17).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 112, poz. 654.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520, z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 536 i Nr 153, poz. 1030.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »