| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w lp. I w pkt 3 uchyla się lit. f,

b) w lp. II w pkt 1 uchyla się lit. d,

c) w lp. III:

– w pkt 1 uchyla się lit. b,

– w pkt 3 uchyla się lit. c,

d) w lp. V w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a

Oddział Celny w Chyżnem

352010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

e) w lp. X w pkt 2 uchyla się lit. c,

f) w lp. XIV:

– w pkt 3 dodaje się lit. e w brzmieniu:

e

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

– w pkt 5 uchyla się lit. b,

g) w lp. XV w pkt 4 uchyla się lit. b;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w lp. I w pkt 3 uchyla się lit. c,

b) w lp. II w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

d

Oddział Celny w Siemianówce

311050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

c) w lp. III w pkt 1 uchyla się lit. b,

d) w lp. V w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a

Oddział Celny w Chyżnem

352010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

 

e) w lp. XV w pkt 4 uchyla się lit. b;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. I w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

a

Oddział Celny w Siemianówce

311050

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej na trasach: Adamowo – Port Północny i Adamowo – Szwedt (Niemcy)

 

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. f, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2693, z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300, z 2006 r. Nr 89, poz. 618, z 2007 r. Nr 130, poz. 908 i Nr 150, poz. 1064, z 2008 r. Nr 169, poz. 1044, z 2009 r. Nr 180, poz. 1400 oraz z 2010 r. Nr 244, poz. 1628.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »