| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Granicę portu morskiego w Gdańsku od strony lądu, z wyłączeniem granic enklaw określonych w § 4–6, ustala się następująco:

Poczynając od punktu 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyjny 34) i jednocześnie na południowo-zachodniej granicy redy, granica portu biegnie na południe zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyjny 34) do punktu 1a położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki.

W punkcie 1a granica portu zmienia kierunek i biegnie na południowy zachód wzdłuż zachodnich i północnych granic działek ewidencyjnych nr 142/7 i 142/6 (obręb ewidencyjny 34) do punktu 2 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 142/6 (obręb ewidencyjny 34).

W punkcie 2 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 142/6 (obręb ewidencyjny 34) i 76/3 (obręb ewidencyjny 46) do punktu 2a położonego na styku działek ewidencyjnych nr 143/2 i 143/3 (obręb ewidencyjny 34) oraz 73/6 (obręb ewidencyjny 46).

W punkcie 2a granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 143/2 (obręb ewidencyjny 34) do punktu 2b położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 143/2 (obręb ewidencyjny 34).

W punkcie 2b granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 143/2 i 138/3 (obręb ewidencyjny 34) do punktu 2c położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 138/3 (obręb ewidencyjny 34).

W punkcie 2c granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 138/3 (obręb ewidencyjny 34) oraz działki ewidencyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 46) do punktu 2d położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 138/4 (obręb ewidencyjny 34).

W punkcie 2d granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 46) do punktu 2e położonego na styku działki ewidencyjnej nr 138/4 (obręb ewidencyjny 34) oraz działek ewidencyjnych nr 45 i 46 (obręb ewidencyjny 46).

W punkcie 2e granica portu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 46 (obręb ewidencyjny 46), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 140/2 (obręb ewidencyjny 34) oraz działkę ewidencyjną nr 246 (obręb ewidencyjny 45) i dochodzi do punktu 3 położonego na załamaniu granicy działek ewidencyjnych nr 246 i 247 (obręb ewidencyjny 45).

Od punktu 3 granica portu biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Krasickiego przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 246, 251, 255, 294 i 287 (obręb ewidencyjny 45), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 286 (obręb ewidencyjny 45) i dalej biegnie południową granicą działki ewidencyjnej nr 284 (obręb ewidencyjny 45), dochodząc do punktu 4 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 284, 279, 282 i 286 (obręb ewidencyjny 45).

Od punktu 4 granica portu biegnie na wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 279 i 280 (obręb ewidencyjny 45), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 70, 14 i 1 (obręb ewidencyjny 46) do punktu 5 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 1, 2 i 4/3 (obręb ewidencyjny 46).

Od punktu 5 granica portu biegnie na wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 2 (obręb ewidencyjny 46), następnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 1/3 (obręb ewidencyjny 60), do punktu 6 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 1/3, 2 i 3 (obręb ewidencyjny 60).

Od punktu 6 granica portu biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Oliwskiej, przebiegającej wzdłuż południowo-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 1/3 i 192 (obręb ewidencyjny 60), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 2 i 116 (obręb ewidencyjny 61) do punktu 7 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 116, 141 i 142 (obręb ewidencyjny 61).

W punkcie 7 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej linii regulacyjnej ulicy Władysława IV przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 142 (obręb ewidencyjny 61), przecina tę działkę na wysokości ulicy Na Zaspę, po czym ponownie przebiega wzdłuż zachodniej granicy tej działki, następnie przecina ulicę Wolności i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 214 (obręb ewidencyjny 61) do punktu 8 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 215/2, 214 i 240 (obręb ewidencyjny 61).

W punkcie 8 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 240 (obręb ewidencyjny 61) do punktu 9 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 239, 240 i 291 (obręb ewidencyjny 61).

W punkcie 9 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Wyzwolenia przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 291 (obręb ewidencyjny 61), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 306/6 (obręb ewidencyjny 60) i dochodzi do punktu 10 położonego na styku działki ewidencyjnej nr 306/6 oraz działek ewidencyjnych nr 312/1 i 312/2 (obręb ewidencyjny 61).

W punkcie 10 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Marynarki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 312/2 (obręb ewidencyjny 61), następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 379/1, 378/3 i 380/2 (obręb ewidencyjny 60), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 355/9 (obręb ewidencyjny 59) i dalej biegnie północno-zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 360/1 (obręb ewidencyjny 59) do punktu 11 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 261/3, 266/1 i 360/1 (obręb ewidencyjny 59).

Od punktu 11 granica portu biegnie na południowy zachód wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Marynarki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 266/1 (obręb ewidencyjny 59), następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 61/1 i 131/3 (obręb ewidencyjny 58) do punktu 12 położonego na przecięciu granic działek ewidencyjnych nr 131/3, 175/3, 176/1 i 131/4 (obręb ewidencyjny 58).

Od punktu 12 granica portu w dalszym ciągu biegnie na południowy zachód wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Marynarki Polskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 175/3 i 219 (obręb ewidencyjny 58), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 251/1 (obręb ewidencyjny 58) i dalej biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 246, 289/1 i 359/7 (obręb ewidencyjny 58) do punktu 13 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 291, 293 i 359/7 (obręb ewidencyjny 58).

W punkcie 13 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając działkę ewidencyjną nr 359/7 (obręb ewidencyjny 58), a następnie biegnie północno-wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Swojskiej przebiegającą wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 360/2 (obręb ewidencyjny 58) do punktu 14 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2 (obręb ewidencyjny 57), nr 360/2 (obręb ewidencyjny 58) i nr 1 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 14 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej linii regulacyjnej ulicy Twardej przebiegającej wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 360/2 i 411/1 (obręb ewidencyjny 58) do punktu 15 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 411/1 (obręb ewidencyjny 58) oraz nr 8 i 69 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 15 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, prostopadle do ulicy Twardej, i biegnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 8, 7 i 6 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 71, 6 i 112/45 (obręb ewidencyjny 68).

Od punktu 16 granica portu biegnie w kierunku wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/45 (obręb ewidencyjny 68), a następnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/43 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16a położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 6 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16a granica portu skręca i biegnie w kierunku północnym, wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 6 i 112/43 (obręb ewidencyjny 68), do punktu 16b położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/43, na styku granic działek ewidencyjnych nr 6, 112/43 i 10/5 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16b granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 112/43 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16c położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/43 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16c granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/43 oraz 10/5 (obręb ewidencyjny 68) i dalej granicą działek ewidencyjnych nr 112/43 i 85/3 (obręb ewidencyjny 68) oraz 85/3 i 112/42 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16d położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68), przy styku granic działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/41 i 112/42 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16d granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/41 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16e położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/41 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16e granica portu skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/41 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16f położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/37 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16f granica portu skręca i biegnie około 6 m w kierunku północno-wschodnim do punktu 16g położonego na działce ewidencyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16g granica portu skręca i biegnie około 26 m w kierunku południowo-wschodnim do punktu 16h położonego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 95 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16h granica portu skręca i biegnie przez około 52 m w kierunku południowym do przecięcia się z granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/37 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 16i położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/37 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 16i granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 17 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 85/3 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/37 i 112/35 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17 granica portu skręca i biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnim, wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/35 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17a położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/35 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17a granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/35 (obręb ewidencyjny 68), a następnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/34 (obręb ewidencyjny 68), do punktu 17b położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 85/3, na styku z granicą działki ewidencyjnej nr 112/34 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17b granica portu skręca i biegnie w kierunku północno-wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/34 i 85/3 (obręb ewidencyjny 68), wzdłuż północnej elewacji istniejących budynków, do punktu 17c położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/34 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17c granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/34 i 85/3 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17d położonego na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/34 i 112/33 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17d granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 85/3 i 112/33 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17e położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/33 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 85/3, 112/25 i 112/33 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17e granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/33 i 112/25 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17f położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/25 (obręb ewidencyjny 68), na styku działek ewidencyjnych nr 112/33, 112/25, 112/24 i 112/32 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17f granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/33 i 112/32 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17g położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/32 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17g granica portu skręca i biegnie w kierunku południowym wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/32 i 93/3 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/5 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/7 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/32 i 99/8 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17h położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 99/8 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17h granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 99/8 i 112/32 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 17i położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/32 na styku granic działek ewidencyjnych nr 99/8, 112/32 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 17i granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/32 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/26 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68), następnie 112/24 i 112/31 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/24, na styku działek ewidencyjnych nr 112/24, 112/31 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18a położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/47 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18a granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18b położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/24 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18b granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/24 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18c położonego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/47 na styku działek ewidencyjnych nr 112/24, 112/47 i 112/46 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18c granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/47 i 112/46 (obręb ewidencyjny 68), wzdłuż wschodniej elewacji istniejących budynków, do punktu 18d położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/46 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18d granica portu skręca i biegnie w kierunku wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/46 i 112/47 (obręb ewidencyjny 68) i dalej wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18e położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18e granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) na odcinku około 46 m do punktu 18f położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68).

Z punktu 18f granica portu biegnie w kierunku północnym wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) na odcinku około 136 m do punktu 18g położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/8 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18g granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18h położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/18 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18h granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie na odcinku około 189 m wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18i położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/18 (obręb ewidencyjny 68).

Z punktu 18i granica portu biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) w kierunku południowo-wschodnim na odcinku około 209 m do punktu 18j położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18j granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/19 i 112/18 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 18k położonego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 112/19 na styku granic działek ewidencyjnych nr 112/19, 112/18 i 112/49 (obręb ewidencyjny 68).

Od punktu 18k granica portu w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 12 m od nabrzeża do punktu 18l położonego w odległości około 12 m od nabrzeża, w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 112/49 (obręb ewidencyjny 68).

W punkcie 18l granica portu skręca i biegnie w kierunku wschodnim do punktu 19 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 112/48, 112/49 i 151/3 (obręb ewidencyjny 68), w odległości około 25 m od nabrzeża.

W punkcie 19 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 112/48 i 151/3 (obręb ewidencyjny 68) do punktu 20 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 151/4 (obręb ewidencyjny 68) na nabrzeżu przy moście pontonowym.

W punkcie 20 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż nabrzeża – po linii brzegowej morskich wód wewnętrznych przebiegającej wzdłuż południowych i południowo-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 156, 155 i 150 (obręb ewidencyjny 68) – następnie wzdłuż północno-zachodnich granic działki ewidencyjnej nr 1/2 (obręb ewidencyjny 91) i działki ewidencyjnej nr 215 (obręb ewidencyjny 81) do punktu 21 położonego w odległości około 2,2 m od brzegu rzeki Motławy, na styku działki ewidencyjnej nr 151/15 (obręb ewidencyjny 68) i działek ewidencyjnych nr 215 i 214/1 (obręb ewidencyjny 81).

Od punktu 21 granica portu biegnie poprzez punkty 21a, 21b, 21c, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 23c i 23d w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym, nabrzeżem zachodnim rzeki Motławy i rzeki Starej Motławy, w odległości od 2 m do 5 m od brzegu tej rzeki, do punktu 24 położonego na przyczółku mostu przy Zielonej Bramie.

Od punktu 24 granica portu biegnie północną stroną mostu do punktu 24a, na Wyspę Spichrzów, i dalej wzdłuż jej obrzeża na północ, wzdłuż brzegu rzeki Starej Motławy – po linii zabudowy, do punktu 25 położonego na północnym cyplu tej wyspy.

W punkcie 25 granica portu skręca na południowy wschód, a następnie na południe, i biegnie wzdłuż brzegu rzeki Nowej Motławy w odległości około 6 m od linii brzegu rzeki, przechodząc przez punkty 25a i 25b do punktu 26 położonego na przyczółku mostu Stągiewnego.

Od punktu 26 granica portu biegnie na wschodni brzeg rzeki Nowej Motławy, po północnej stronie mostu Stągiewnego, do punktu 26a i dalej na północ linią rozgraniczają pomiędzy tą rzeką a ulicą Szafarnia do punktu 27 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 14 i 15 (obręb ewidencyjny 99) oraz działki ewidencyjnej nr 21 (obręb ewidencyjny 100).

Od punktu 27 granica portu południowo-zachodnim skrajem mostu biegnie na wyspę Ołowiankę, okala tę wyspę wzdłuż brzegu rzeki Motławy po obrysie budynku Muzeum Morskiego oraz Filharmonii Bałtyckiej, dalej biegnie wzdłuż nabrzeża oraz wzdłuż ogrodzenia poprzez punkty 27a, 28, 29, 29a, 29b, 29c, 29d i 29e do punktu 29f, w którym granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż rurociągu sanitarnego do punktu 30 położonego na zachodniej linii regulacyjnej ulicy Na Stępce.

Od punktu 30 granica portu biegnie na północny zachód, po zachodniej linii regulacyjnej ulicy Na Stępce, do punktu 31 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 7/3, 18/8, 17 i 1/2 (obręb ewidencyjny 91).

Od punktu 31 granica portu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 7/3, 6/9, 14/10 i 14/4 (obręb ewidencyjny 91), przecina działkę ewidencyjną nr 11/4 (obręb ewidencyjny 91) i dochodzi do punktu 32 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 14/5 i 11/4 (obręb ewidencyjny 91).

Od punktu 32 granica portu skręca na południe i biegnie do punktu 33 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 24/8, 11/4 i 24/2 (obręb ewidencyjny 91).

Od punktu 33 granica portu biegnie przez około 340 m na południowy wschód, wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 11/4, 24/6, 25/2 i 25/1 (obręb ewidencyjny 91), ponownie 25/2, do punktu 34 położonego na zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Siennickiej w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 25/2 (obręb ewidencyjny 91).

W punkcie 34 granica portu skręca na północny wschód, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Siennickiej, i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 25/2, 26 i 11/4 (obręb ewidencyjny 91) do punktu 35 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 (obręb ewidencyjny 91).

W punkcie 35 granica portu skręca na południowy wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 (obręb ewidencyjny 91), następnie biegnie północno-wschodnią stroną torów kolejowych, wzdłuż północno-wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 37 (obręb ewidencyjny 91), a następnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10 (obręb ewidencyjny 101), przecina działkę ewidencyjną nr 12/2 (obręb ewidencyjny 101) – ulica Litewska – i dalej biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18 (obręb ewidencyjny 101) do punktu 35a, gdzie granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu 36 położonego po południowej stronie bocznicy kolejowej, na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 19 i 38 (obręb ewidencyjny 101).

Od punktu 36 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego brzegu rzeki Rozwójki, przebiegającego wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 38, 48/1 i 90/2 (obręb ewidencyjny 101), do punktu 37 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 18, 27/2 i 90/2 (obręb ewidencyjny 101).

Od punktu 37 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego brzegu rzeki Rozwójki przebiegającego wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 90/2, 94/3 i 157/2 (obręb ewidencyjny 101), do punktu 38 położonego przy wiadukcie na ulicy Elbląskiej na styku działek ewidencyjnych nr 36, 30/2, 161 i 157/2 (obręb ewidencyjny 101).

W punkcie 38 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 161 (obręb ewidencyjny 101) do punktu 39 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 161 i 162 (obręb ewidencyjny 101) oraz działki ewidencyjnej nr 24/5 (obręb ewidencyjny 102).

Od punktu 39 granica portu biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Elbląskiej i ulicy Sztutowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 24/5, 24/4, 24/3, 27/2, 78/2, 80/2, 80/1, 80/3, 79/2 i 88 (obręb ewidencyjny 102), następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 31/8 (obręb ewidencyjny 300) do punktu 40 położonego na styku działki ewidencyjnej nr 89 (obręb ewidencyjny 102) oraz działek ewidencyjnych nr 32 i 31/8 (obręb ewidencyjny 300).

Od punktu 40 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Sztutowskiej, przebiegającej wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 32, 33/1 i 33/5 (obręb ewidencyjny 300), do punktu 41 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 31/8 (obręb ewidencyjny 300).

Od punktu 41 granica portu biegnie około 696 m w kierunku wschodnim do punktu 42 położonego w osi drogi dojazdowej do nabrzeża.

W punkcie 42 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie około 67 m do punktu 43 położonego w osi drogi dojazdowej do nabrzeża.

W punkcie 43 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie około 229 m do punktu 43a położonego na styku działek ewidencyjnych nr 326, 167/5 i 75/51 (obręb ewidencyjny 300), a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie około 58 m do punktu 43b, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie pomiędzy linią brzegu rzeki Martwej Wisły a ulicą Sztutowską do punktu 44 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 264, 261/2 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300).

Od punktu 44 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną linią regulacyjną ulicy Płońskiej przebiegającą wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 261/2, 261/3, 262 i 266/4 (obręb ewidencyjny 300) do punktu 45 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 266/4, 263 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300).

Od punktu 45 granica portu biegnie w kierunku wschodnim północną linią regulacyjną ulicy Płońskiej przebiegającą wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 263, 266/3, 268, 269, 270, 274/15, 276, 277, 285, 291, 290, 302, 303, 304, 305, 306, 310/1, 312, 313, 314 i 315 (obręb ewidencyjny 300) do punktu 46 położonego na załamaniu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 315 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300).

W punkcie 46 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie około 700 m do punktu 47 położonego na północnym brzegu rzeki Czarnej Łachy.

W punkcie 47 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnim brzegiem rzeki Czarnej Łachy, wzdłuż południowo-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 252/4, 257/13, 258/14, 258/15, 258/16, 258/13 i 260/1 (obręb ewidencyjny 300), do punktu 48 położonego na zachodnim brzegu rzeki Martwej Wisły w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 265 (obręb ewidencyjny 300).

Od punktu 48 granica portu biegnie na północny wschód, przekraczając rzekę Martwą Wisłę zgodnie z przebiegiem granicy między morskimi wodami wewnętrznymi a wodami śródlądowymi, do punktu 49 położonego na Wyspie Sobieszewskiej na wschodnim brzegu rzeki Martwej Wisły na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 137 i 116/2 (obręb ewidencyjny 139).

W punkcie 49 granica portu skręca na północny zachód, biegnie przez punkty 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g i 49h do punktu 50 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 2 i 171/1 (obręb ewidencyjny 139).

Od punktu 50 granica portu biegnie na północny zachód po wschodniej stronie wału oddzielającego rzekę Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj do punktu 51 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 1 i 171/3 (obręb ewidencyjny 139).

W punkcie 51 granica portu skręca na północny wschód i biegnie do punktu 52 położonego na brzegu Zatoki Gdańskiej na styku działek ewidencyjnych nr 138/1 i 171/3 (obręb ewidencyjny 139) z wodami Zatoki Gdańskiej.

W punkcie 52 granica portu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt 53 wzdłuż falochronu wschodniego rzeki Wisły Śmiałej do punktu 54 położonego przy główce falochronu wschodniego stanowiącego granicę redy. Następnie biegnie zgodnie z tą granicą do punktu 1 położonego na południowo-zachodniej granicy tej redy, stanowiącego jednocześnie północno-zachodni narożnik działki ewidencyjnej nr 497 (obręb ewidencyjny 34).

§ 2.
Granica portu morskiego w Gdańsku od strony morza i redy biegnie wzdłuż linii prostych łączących punkty 1, A, B, C, D, E, F, G i 54.
§ 3.
Na terenie portu morskiego w Gdańsku znajdują się wyłączone z niego trzy enklawy:

1) tereny miejskie dzielnic Stogi i Krakowiec-Górki Zachodnie;

2) tereny miejskie dzielnicy Przeróbka;

3) tereny półwyspu Westerplatte.

§ 4.
Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 1, biegnie następująco:

Granica enklawy ma początek w punkcie 55 położonym na styku linii brzegowej z działkami ewidencyjnymi nr 1/39 i 1/32 (obręb ewidencyjny 273) stanowiącej przedłużenie w kierunku północy ulicy Stogi.

Od punktu 55 granica enklawy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż linii granicznej pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 1/39 i 1/32 (obręb ewidencyjny 273), do punktu 56 położonego na załamaniu ulicy Stogi na styku działek ewidencyjnych nr 1/39, 22/16 i 8/2 (obręb ewidencyjny 273).

Od punktu 56 granica enklawy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ulicy Stogi, zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 22/16, 21 i 20 (obręb ewidencyjny 273), przez punkt 56a do punktu 57 położonego na skrzyżowaniu południowej linii granicznej ulicy Łowickiej z linią wyznaczoną przez zachodnią granicę działki ewidencyjnej nr 68 (obręb ewidencyjny 270).

Od punktu 57 granica enklawy biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Łęczyckiej, przebiegającej wzdłuż wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 114/2 (obręb ewidencyjny 270), do punktu 58 położonego przy północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 113 (obręb ewidencyjny 270).

Od punktu 58 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działki ewidencyjnej nr 117 (obręb ewidencyjny 270) i działki ewidencyjnej nr 21 (obręb ewidencyjny 268), do punktu 59 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 16, 2/8 i 21 (obręb ewidencyjny 268).

Od punktu 59 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 21 (obręb ewidencyjny 268) i nr 13 (obręb ewidencyjny 267) do punktu 60 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 3, 2/6 i 13 (obręb ewidencyjny 267).

Od punktu 60 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Kutnowskiej, ulicy Mewy i ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 13 (obręb ewidencyjny 267), północnej granicy działki ewidencyjnej nr 30/3 (obręb ewidencyjny 264), następnie wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 24/2 i 1/2 (obręb ewidencyjny 763) do punktu 61 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 8/3 i 8/1 (obręb ewidencyjny 761) oraz nr 1/1 i 1/2 (obręb ewidencyjny 763).

Od punktu 61 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 8/1, 7/3 i 3/2 (obręb ewidencyjny 761) do punktu 62 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2/10, 3/1, 3/2 i 2/11 (obręb ewidencyjny 761).

Od punktu 62 granica enklawy biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 2/11 i 2/9 (obręb ewidencyjny 761), następnie wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 15/9 (obręb ewidencyjny 260), przecina działki ewidencyjne nr 16 i 13/9 (obręb ewidencyjny 260), po czym biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 13/9 do punktu 63 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 13/7 (obręb ewidencyjny 260).

W punkcie 63 granica enklawy skręca na północ i biegnie około 21 m na północ wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 13/7 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 63a, następnie skręca w kierunku zachodnim, równolegle do linii brzegowej rzeki Martwej Wisły, do punktu 64 położonego na granicy między działkami ewidencyjnymi nr 10 i 12/11 (obręb ewidencyjny 260).

W punkcie 64 granica enklawy skręca w kierunku północnym i biegnie około 90 m wzdłuż granic między działkami ewidencyjnymi nr 10 i 12/11 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 65 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 8, 12/11 i 10 (obręb ewidencyjny 260).

W punkcie 65 granica enklawy skręca w kierunku zachodnim i biegnie około 130 m na zachód, wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 10 (obręb ewidencyjny 260), do punktu 66 położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki ewidencyjnej.

W punkcie 66 granica enklawy skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10 (obręb ewidencyjny 260) do punktu 67 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 9, 10 i 19/1 (obręb ewidencyjny 260).

W punkcie 67 granica enklawy skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Nad Brzegiem, przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 19/1 (obręb ewidencyjny 260), następnie wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 41/5, 72/1 i 67 (obręb ewidencyjny 257), przecina działki ewidencyjne nr 67 (obręb ewidencyjny 257) i 8/6 (obręb ewidencyjny 278), dochodząc do punktu 67a położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 8/6 i 8/4 (obręb ewidencyjny 278), a następnie skręca w kierunku północnym do punktu 67b położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8/4 (obręb ewidencyjny 278), następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie na zachód wzdłuż południowych linii regulacyjnych ulic Tamka i Stryjewskiego, przebiegających wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 8/5 (obręb ewidencyjny 278), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 65/7, 65/9 i 65/8 (obręb ewidencyjny 257), ponownie działką ewidencyjną nr 65/7, następnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 57/1 (obręb ewidencyjny 256) do punktu 68 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 10/4 (obręb ewidencyjny 278) oraz nr 57/1 (obręb ewidencyjny 256).

W punkcie 68 granica enklawy skręca na północ, przecina działkę ewidencyjną nr 57/1 (obręb ewidencyjny 256) i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 47/15 i 47/14 (obręb ewidencyjny 256) do punktu 69 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 47/14 (obręb ewidencyjny 256).

W punkcie 69 granica enklawy skręca na zachód i biegnie południową granicą działek ewidencyjnych nr 47/9 (obręb ewidencyjny 256) i 7/6 (obręb ewidencyjny 254) do przecięcia ze wschodnią linią regulacyjną ulicy Kaczeńce w punkcie 70 położonym w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 7/6 (obręb ewidencyjny 254).

W punkcie 70 granica enklawy skręca na północ i biegnie wschodnią linią regulacyjną ulicy Kaczeńce, przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 9/1 i 17 (obręb ewidencyjny 254), do przecięcia z północną linią regulacyjną ulicy Wosia Budzysza w punkcie 71 położonym w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 755).

W punkcie 71 granica enklawy skręca na wschód i biegnie północną linią regulacyjną ulicy Wosia Budzysza wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 25 (obręb ewidencyjny 755) do punktu 72 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 755).

W punkcie 72 granica enklawy skręca na północ i północny-wschód i biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 26/41 (obręb ewidencyjny 755) do punktu 73 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 26/41, 26/14, 26/37, 26/52 i 26/8 (obręb ewidencyjny 755).

Od punktu 73 granica enklawy biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 26/52 (obręb ewidencyjny 755), następnie przecina działkę ewidencyjną nr 22/1 (obręb ewidencyjny 755) i dochodzi do punktu 74 położonego przy wschodniej linii regulacyjnej ulicy Wrzosy, wyznaczonej przez wschodnią granicę działki ewidencyjnej nr 22/1 (obręb ewidencyjny 755).

W punkcie 74 granica enklawy skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 22/1 (obręb ewidencyjny 755) do punktu 74a położonego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 83 (obręb ewidencyjny 86), następnie skręca na wschód wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 84, 86, 87 i 88 (obręb ewidencyjny 86) do punktu 74b położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 88, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 89 (obręb ewidencyjny 86) do punktu 75 położonego na jej przecięciu z północno-zachodnią linią regulacyjną ulicy Nowotnej.

W punkcie 75 granica enklawy skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Nowotnej, przebiegającej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 200 (obręb ewidencyjny 258) i nr 90/4 (obręb ewidencyjny 86) do punktu 76 położonego przy pętli autobusowej na styku działek ewidencyjnych nr 91, 93 i 90/4 (obręb ewidencyjny 86).

W punkcie 76 granica enklawy skręca na północny wschód i biegnie przez punkty 76a, 76b i 76c wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 91 i 75/2 (obręb ewidencyjny 86) do punktu 77 położonego na linii brzegowej między działkami ewidencyjnymi nr 75/2 (obręb ewidencyjny 86) i nr 1/39 (obręb ewidencyjny 273).

W punkcie 77 granica enklawy skręca w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, do punktu początkowego 55, zamykając obwód enklawy.

§ 5.
Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 2, biegnie następująco:

Granica enklawy ma początek w punkcie 78 położonym na przecięciu północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Siennej z południowo-zachodnią linią rozgraniczającą torowisko kolejowe, na styku działek ewidencyjnych nr 47 (obręb ewidencyjny 250) oraz nr 107 i 147 (obręb ewidencyjny 92).

Od punktu 78 granica enklawy biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgraniczającej torowisko kolejowe i biegnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 47 (obręb ewidencyjny 250), następnie wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 12 i 9/2 (obręb ewidencyjny 251) do punktu 79 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 9/2 (obręb ewidencyjny 251) oraz nr 84 i 45 (obręb ewidencyjny 92).

Od punktu 79 granica enklawy nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią rozgraniczającą torowisko kolejowe do jej przecięcia z zachodnią linią regulacyjną ulicy Siennickiej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 45 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 80 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 31/4, 45 i 46 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 80 granica enklawy skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 46, 36 i 35 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 81 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 31/29, 35, 21 i 23 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 81 granica enklawy skręca na północny zachód wzdłuż północno-wschodniej linii regulacyjnej ulicy Przetocznej i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 23 i 11 (obręb ewidencyjny 92) do punktu 82 położonego na granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 11 i 25/9 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 82 granica enklawy skręca na południe, a następnie na południowy zachód, przecinając działkę ewidencyjną nr 11 (obręb ewidencyjny 92), i dalej biegnie wzdłuż zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 19 i 21 (obręb ewidencyjny 92) do punktu 83 położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 18 i 21 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 83 granica enklawy skręca na południowy wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 21 (obręb ewidencyjny 92), i biegnie dalej wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 190/2 i 199/6 (obręb ewidencyjny 92) do punktu 83a, następnie skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 199/6 (obręb ewidencyjny 92) do punktu 84 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 199/6 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 84 granica enklawy skręca na wschód i biegnie w odległości od 30 m do 70 m od nabrzeża rzeki Martwej Wisły, wzdłuż północnych granic działek ewidencyjnych nr 201/2, 192, 203, 226/3 i 240/20 (obręb ewidencyjny 92), do punktu 85 położonego na zachodniej linii regulacyjnej ulicy Krynicznej na styku działek ewidencyjnych nr 240/17, 240/2, 289 i 240/20 (obręb ewidencyjny 92).

W punkcie 85 granica enklawy skręca na północny wschód wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 240/2 (obręb ewidencyjny 92) do punktu 85a położonego na północnej linii regulacyjnej ulicy Siennej, następnie skręca na wschód, przecinając ulicę Kryniczną, i dalej biegnie wzdłuż północnej i północno-zachodniej linii regulacyjnej ulicy Siennej, wzdłuż północnych i zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 289 i 287/1, ponownie wzdłuż północnych i zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 289 i 147 (obręb ewidencyjny 92) do punktu początkowego 78, zamykając obwód enklawy.

§ 6.
Granica enklawy, o której mowa w § 3 pkt 3, biegnie następująco:

Granica enklawy ma początek w punkcie 86 zlokalizowanym po wschodniej stronie głowicy falochronu wschodniego, w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 1/2 (obręb ewidencyjny 62).

Od punktu 86 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniego brzegu kanału portowego, przebiegającego wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 77 (obręb ewidencyjny 46), następnie wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 78/2 i 80/4 (obręb ewidencyjny 46) do punktu 87 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 2/2, 15 i 18 (obręb ewidencyjny 62).

Od punktu 87 granica enklawy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniego brzegu kanału portowego, w odległości około 20 m od brzegu, wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 18 i 19 (obręb ewidencyjny 62), do punktu 88 położonego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 15 (obręb ewidencyjny 62).

W punkcie 88 granica enklawy skręca w kierunku północnym i biegnie podnóżem skarpy, prostopadle do kanału portowego, około 81 m na północ wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 15 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 89 położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 19 (obręb ewidencyjny 62).

Od punktu 89 granica enklawy biegnie na wschód wzdłuż południowych granic działek ewidencyjnych nr 15, 12 i 25/2 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 90 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 25/2, 28 i 29/2 (obręb ewidencyjny 62).

Od punktu 90 granica enklawy biegnie na południowy wschód wzdłuż trwałego ogrodzenia portowego biegnącego wzdłuż południowych granic działki ewidencyjnej nr 28 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 91 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 30/1, 28 i 44/1 (obręb ewidencyjny 62).

Od punktu 91 granica enklawy biegnie na wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 28 (obręb ewidencyjny 62), i dalej wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 42, 31, 32 i 35 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 92 położonego na styku działek ewidencyjnych nr 20, 23, 36 i 35 (obręb ewidencyjny 62).

W punkcie 92 granica enklawy skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 23 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 93 położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki.

W punkcie 93 granica enklawy skręca na północny wschód, prostopadle do linii brzegu Zatoki Gdańskiej, i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek ewidencyjnych nr 23 i 22 (obręb ewidencyjny 62) do punktu 94 położonego w linii brzegu, na styku działek ewidencyjnych nr 21 i 22 (obręb ewidencyjny 62).

W punkcie 94 granica enklawy skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż linii brzegu Zatoki Gdańskiej do punktu początkowego 86, zamykając obwód enklawy.

§ 7.
Wykaz współrzędnych geograficznych punktów, o których mowa w § 1 i 2 oraz w § 4–6, dla portu morskiego w Gdańsku podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia – „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0):

Nr punktu

Współrzędne w układzie EUREF-89/WGS-84

Φ – szerokość geograficzna

Λ – długość geograficzna

1

2

3

1

54°24'39,30”

18°39'31,73”

 

1

2

3

1a

54°24'36,89”

18°39'31,92”

2

54°24'29,43”

18°39'04,22”

2a

54°24'27,35”

18°39'03,64”

2b

54°24'27,55”

18°39'02,17”

2c

54°24'24,99”

18°38'56,07”

2d

54°24'23,31”

18°38'56,21”

2e

54°24'20,88”

18°38'46,15”

3

54°24'19,80”

18°38'45,00”

4

54°24'13,19”

18°38'58,49”

5

54°24'16,71”

18°39'24,84”

6

54°24'14,01”

18°39'40,70”

7

54°24'03,61”

18°40'33,45”

8

54°23'48,27”

18°40'24,30”

9

54°23'45,69”

18°40'20,21”

10

54°23'54,08”

18°39'56,43”

11

54°23'24,44”

18°39'15,87”

12

54°23'00,69”

18°38'23,20”

13

54°22'45,95”

18°38'01,75”

14

54°22'40,40”

18°38'12,36”

15

54°22'32,80”

18°38'02,30”

16

54°22'28,33”

18°38'13,64”

16a

54°22'28,04”

18°38'15,70”

16b

54°22'28,84”

18°38'16,59”

16c

54°22'28,64”

18°38'17,14”

16d

54°22'20,71”

18°38'12,80”

16e

54°22'20,86”

18°38'13,44”

16f

54°22'16,40”

18°38'18,94”

16g

54°22'16,51”

18°38'19,21”

16h

54°22'15,81”

18°38'20,00”

16i

54°22'14,17”

18°38'20,82”

17

54°22'13,33”

18°38'21,78”

17a

54°22'12,88”

18°38'26,15”

17b

54°22'09,58”

18°38'29,04”

17c

54°22'09,85”

18°38'30,57”

17d

54°22'09,52”

18°38'30,76”

17e

54°22'09,85”

18°38'32,31”

17f

54°22'08,80”

18°38'31,85”

17g

54°22'08,63”

18°38'30,98”

 

1

2

3

17h

54°22'02,34”

18°38'28,20”

17i

54°22'01,78”

18°38'26,77”

18

54°21'53,36”

18°38'36,31”

18a

54°21'54,32”

18°38'39,30”

18b

54°21'53,72”

18°38'39,87”

18c

54°21'54,22”

18°38'44,62”

18d

54°21'52,36”

18°38'45,20”

18e

54°21'52,45”

18°38'47,88”

18f

54°21'53,88”

18°38'48,55”

18g

54°21'58,28”

18°38'48,08”

18h

54°21'58,51”

18°38'48,87”

18i

54°21'54,45”

18°38'56,71”

18j

54°21'48,79”

18°39'03,03”

18k

54°21'50,09”

18°39'06,59”

18l

54°21'51,11”

18°39'09,23”

19

54°21'50,96”

18°39'09,97”

20

54°21'51,65”

18°39'10,24”

21

54°21'36,80”

18°39'46,07”

21a

54°21'29,27”

18°39'54,73”

21b

54°21'22,80”

18°39'56,53”

21c

54°21'18,75”

18°39'53,76”

22

54°21'16,05”

18°39'45,70”

22a

54°21'16,45”

18°39'43,07”

22b

54°21'14,69”

18°39'38,73”

23

54°21'11,56”

18°39'29,72”

23a

54°21'07,98”

18°39'28,93”

23b

54°21'02,37”

18°39'27,35”

23c

54°20'59,17”

18°39'25,54”

23d

54°20'56,82”

18°39'23,96”

24

54°20'52,72”

18°39'21,48”

24a

54°20'52,08”

18°39'24,30”

25

54°20'59,72”

18°39'30,04”

25a

54°20'59,09”

18°39'32,49”

25b

54°20'56,60”

18°39'33,34”

26

54°20'50,95”

18°39'35,20”

26a

54°20'50,89”

18°39'37,70”

27

54°21'01,51”

18°39'35,16”

27a

54°21'02,53”

18°39'31,20”

 

1

2

3

28

54°21'09,78”

18°39'33,51”

29

54°21'13,08”

18°39'41,24”

29a

54°21'12,05”

18°39'43,28”

29b

54°21'12,49”

18°39'44,40”

29c

54°21'13,21”

18°39'43,54”

29d

54°21'13,93”

18°39'48,65”

29e

54°21'12,81”

18°39'49,32”

29f

54°21'12,13”

18°39'47,80”

30

54°21'11,10”

18°39'49,14”

31

54°21'22,48”

18°40'00,00”

32

54°21'22,36”

18°40'10,78”

33

54°21'20,51”

18°40'10,79”

34

54°21'13,31”

18°40'24,68”

35

54°21'16,05”

18°40'31,12”

35a

54°21'03,57”

18°40'42,68”

36

54°21'01,70”

18°40'42,54”

37

54°20'57,57”

18°41'06,51”

38

54°21'01,87”

18°41'46,27”

39

54°20'59,83”

18°41'48,15”

40

54°21'15,63”

18°43'06,76”

41

54°21'10,33”

18°43'39,59”

42

54°21'04,87”

18°44'17,00”

43

54°21'06,31”

18°44'19,80”

43a

54°21'05,88”

18°44'32,46”

43b

54°21'04,54”

18°44'34,74”

44

54°20'57,78”

18°45'24,87”

45

54°20'53,02”

18°45'41,13”

46

54°20'49,14”

18°46'58,93”

47

54°20'26,53”

18°46'54,96”

48

54°20'40,00”

18°47'28,16”

49

54°20'54,49”

18°47'38,76”

49a

54°20'56,22”

18°47'34,91”

49b

54°20'56,85”

18°47'35,80”

49c

54°20'58,31”

18°47'33,92”

49d

54°20'59,03”

18°47'30,67”

49e

54°20'59,76”

18°47'29,25”

49f

54°21'02,93”

18°47'26,47”

49g

54°21'03,89”

18°47'27,55”

 

1

2

3

49h

54°21'08,54”

18°47'28,26”

50

54°21'15,30”

18°47'19,46”

51

54°22'05,89”

18°46'59,31”

52

54°22'08,17”

18°47'03,52”

53

54°22'12,86”

18°46'55,97”

54

54°22'28,69”

18°46'45,81”

55

54°22'15,58”

18°46'11,10”

56

54°22'05,07”

18°46'13,90”

56a

54°21'23,37”

18°45'53,24”

57

54°21'20,80”

18°45'51,52”

58

54°21'07,57”

18°45'37,75”

59

54°21'03,81”

18°45'12,97”

60

54°21'13,98”

18°44'39,34”

61

54°21'22,96”

18°43'57,28”

62

54°21'20,26”

18°43'30,22”

63

54°21'24,22”

18°42'58,84”

63a

54°21'24,91”

18°42'58,93”

64

54°21'25,78”

18°42'53,31”

65

54°21'28,69”

18°42'53,55”

66

54°21'29,07”

18°42'46,34”

67

54°21'26,21”

18°42'45,28”

67a

54°21'27,22”

18°42'32,54”

67b

54°21'28,49”

18°42'32,15”

68

54°21'31,17”

18°42'13,02”

69

54°21'36,15”

18°42'13,86”

70

54°21'36,86”

18°41'56,22”

71

54°21'48,67”

18°42'00,34”

72

54°21'46,58”

18°42'17,68”

73

54°21'55,93”

18°42'24,94”

74

54°21'59,91”

18°42'33,72”

74a

54°21'59,29”

18°42'34,16”

74b

54°22'01,48”

18°42'55,87”

75

54°21'50,31”

18°42'59,51”

76

54°22'19,82”

18°43'41,34”

76a

54°22'21,65”

18°43'37,53”

76b

54°22'25,07”

18°43'39,88”

76c

54°22'27,35”

18°43'33,96”

77

54°22'33,87”

18°43'41,29”

 

1

2

3

78

54°21'26,80”

18°41'24,16”

79

54°21'31,32”

18°41'16,61”

80

54°21'33,88”

18°41'09,43”

81

54°21'24,20”

18°40'51,67”

82

54°21'26,35”

18°40'46,15”

83

54°21'21,65”

18°40'42,22”

83a

54°21'19,58”

18°40'48,80”

84

54°21'18,50”

18°40'47,89”

85

54°21'17,09”

18°40'59,56”

85a

54°21'17,92”

18°41'00,43”

86

54°24'46,41”

18°39'40,95”

87

54°24'29,83”

18°39'47,10”

88

54°24'20,12”

18°40'09,20”

89

54°24'22,64”

18°40'10,26”

90

54°24'18,62”

18°40'45,24”

91

54°24'13,14”

18°40'55,40”

92

54°24'14,13”

18°40'58,38”

93

54°24'17,28”

18°40'56,69”

94

54°24'17,73”

18°40'57,96”

A

54°24'47,00”

18°39'23,00”

B

54°24'58,98”

18°38'35,05”

C

54°27'58,98”

18°38'35,04”

D

54°27'59,00”

18°53'53,04”

E

54°23'59,00”

18°53'53,05”

F

54°23'58,99”

18°46'47,05”

G

54°22'34,99”

18°46'47,05”

 

§ 8.
1. Linia przebiegu granicy portu morskiego w Gdańsku od strony lądu, określonej w § 1, oraz granic enklaw, określonych w § 4–6, jest oznaczona na mapie topograficznej w skali 1:10 000.

2. Linia przebiegu granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza i redy, określonej w § 2, jest oznaczona na mapie topograficznej w skali 1:50 000.

3. Mapy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dostępne do wglądu w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni pod adresem www.umgdy.gov.pl.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960), które na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »