| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 62, poz. 389) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dysponentami środków finansowych, o których mowa w § 2, realizującymi wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie zabezpieczenia logistycznego i medycznego, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych – w zakresie obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych – w zakresie zabezpieczenia logistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, oraz obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1–4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

2. Wydatki na zabezpieczenie logistyczne i medyczne obejmują w szczególności:

1) przewóz osób wchodzących w skład jednostki i jej wyposażenia;

2) zakup w kraju środków materiałowych i wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;

3) ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w § 7;

4) transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej;

5) zakup w kraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

3. Wydatki na obsługę finansową obejmują w szczególności:

1) wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego i należności pieniężnych z tytułu podróży służbowej;

2) zakup w rejonie działania jednostki materiałów i drobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalności;

3) opłatę za nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, łączności i wydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby;

4) uregulowanie należności z tytułu szkód związanych z działaniem jednostki poza granicami państwa, w tym wypłatę odszkodowań;

5) koszty realizacji zadań w zakresie pomocy humanitarnej;

6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »