reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Skarbu Państwa oraz wojewodów w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§ 2.
1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 36 – Skarb Państwa w kwocie 1 353 000 zł do części:

1) 85/02 Województwo dolnośląskie w kwocie 108 240 zł;

2) 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie w kwocie 54 120 zł;

3) 85/06 Województwo lubelskie w kwocie 54 120 zł;

4) 85/08 Województwo lubuskie w kwocie 54 120 zł;

5) 85/10 Województwo łódzkie w kwocie 108 240 zł;

6) 85/12 Województwo małopolskie w kwocie 81 180 zł;

7) 85/14 Województwo mazowieckie w kwocie 216 480 zł;

8) 85/16 Województwo opolskie w kwocie 54 120 zł;

9) 85/18 Województwo podkarpackie w kwocie 54 120 zł;

10) 85/20 Województwo podlaskie w kwocie 54 120 zł;

11) 85/22 Województwo pomorskie w kwocie 108 240 zł;

12) 85/24 Województwo śląskie w kwocie 108 240 zł;

13) 85/26 Województwo świętokrzyskie w kwocie 54 120 zł;

14) 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w kwocie 54 120 zł;

15) 85/30 Województwo wielkopolskie w kwocie 108 240 zł;

16) 85/32 Województwo zachodniopomorskie w kwocie 81 180 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
W ramach kwoty wymienionej w § 2 przenosi się kwoty wynagrodzeń z części 36 – Skarb Państwa do części: 85/02 Województwo dolnośląskie, 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie, 85/06 Województwo lubelskie, 85/08 Województwo lubuskie, 85/10 Województwo łódzkie, 85/12 Województwo małopolskie, 85/14 Województwo mazowieckie, 85/16 Województwo opolskie, 85/18 Województwo podkarpackie, 85/20 Województwo podlaskie, 85/22 Województwo pomorskie, 85/24 Województwo śląskie, 85/26 Województwo świętokrzyskie, 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, 85/30 Województwo wielkopolskie, 85/32 Województwo zachodniopomorskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 kwietnia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 czerwca 2012 r. (poz. 718)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

36

 

 

 

Skarb Państwa

1 353 000

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

1 353 000

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

1 353 000

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

816 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

133 000

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 000

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

26 667

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 333

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 333

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200 000

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 667

 

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

20 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

50 000

 

 

85/02

 

 

 

Województwo dolnośląskie

 

108 240

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

108 240

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

108 240

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

10 640

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 600

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2 133

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 067

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

107

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

213

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 600

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

4 000

 

 

85/04

 

 

 

Województwo kujawsko-pomorskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/06

 

 

 

Województwo lubelskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/08

 

 

 

Województwo lubuskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/10

 

 

 

Województwo łódzkie

 

108 240

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

108 240

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

108 240

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

10 640

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 600

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2 133

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 067

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

107

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

213

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 600

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

4 000

 

85/12

 

 

 

Województwo małopolskie

 

81 180

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

81 180

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

81 180

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

48 960

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

7 980

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 200

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

600

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 600

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 600

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

800

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

80

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

12 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

160

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 200

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3 000

 

85/14

 

 

 

Województwo mazowieckie

 

216 480

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

216 480

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

216 480

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

130 560

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

21 280

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3 200

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 600

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

9 600

 

 

 

4260

Zakup energii

 

4 267

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2 133

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

213

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

32 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

427

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

3 200

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

8 000

 

85/16

 

 

 

Województwo opolskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/18

 

 

 

Województwo podkarpackie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/20

 

 

 

Województwo podlaskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/22

 

 

 

Województwo pomorskie

 

108 240

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

108 240

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

108 240

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

10 640

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 600

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2 133

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 067

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

107

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

213

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 600

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

4 000

 

 

85/24

 

 

 

Województwo śląskie

 

108 240

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

108 240

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

108 240

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

10 640

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 600

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2 133

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 067

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

107

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

213

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 600

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

4 000

 

85/26

 

 

 

Województwo świętokrzyskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/28

 

 

 

Województwo warmińsko-mazurskie

 

54 120

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

54 120

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

54 120

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5 320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 067

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

533

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

53

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

107

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

2 000

 

85/30

 

 

 

Województwo wielkopolskie

 

108 240

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

108 240

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

108 240

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

10 640

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 600

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2 133

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 067

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

107

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

213

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 600

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

4 000

 

85/32

 

 

 

Województwo zachodniopomorskie

 

81 180

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

81 180

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

81 180

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

48 960

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

7 980

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 200

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

600

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 600

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1 600

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

800

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

80

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

12 000

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

160

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1 200

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3 000

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

36

 

 

Skarb Państwa

816 000

 

 

750

 

Administracja publiczna

816 000

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – członkowie korpusu służby cywilnej

816 000

 

 

85/02

 

 

Województwo dolnośląskie

 

65 280

 

750

 

Administracja publiczna

 

65 280

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

85/04

 

 

Województwo kujawsko-pomorskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/06

 

 

Województwo lubelskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/08

 

 

Województwo lubuskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/10

 

 

Województwo łódzkie

 

65 280

 

750

 

Administracja publiczna

 

65 280

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

85/12

 

 

Województwo małopolskie

 

48 960

 

750

 

Administracja publiczna

 

48 960

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

48 960

 

85/14

 

 

Województwo mazowieckie

 

130 560

 

750

 

Administracja publiczna

 

130 560

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

130 560

 

85/16

 

 

Województwo opolskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/18

 

 

Województwo podkarpackie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

 

85/20

 

 

Województwo podlaskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/22

 

 

Województwo pomorskie

 

65 280

 

750

 

Administracja publiczna

 

65 280

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

85/24

 

 

Województwo śląskie

 

65 280

 

750

 

Administracja publiczna

 

65 280

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

85/26

 

 

Województwo świętokrzyskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/28

 

 

Województwo warmińsko-mazurskie

 

32 640

 

750

 

Administracja publiczna

 

32 640

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

32 640

 

85/30

 

 

Województwo wielkopolskie

 

65 280

 

750

 

Administracja publiczna

 

65 280

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

65 280

 

85/32

 

 

Województwo zachodniopomorskie

 

48 960

 

750

 

Administracja publiczna

 

48 960

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie – członkowie korpusu służby cywilnej

 

48 960

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama