reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta (Dz. U. Nr 207, poz. 1300) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1089)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Skład wolnocłowy jest usytuowany na parterze i na pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego. Z uwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku, ograniczenie składu stanowią trwałe elementy konstrukcyjne budynku z wyłączeniem przestrzeni wyznaczonej przez linię punktów kontroli bezpieczeństwa wewnątrz pomieszczenia ODL 0.05.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym, a jego kopie w izbie celnej, kierowanej przez właściwego miejscowo dyrektora izby celnej nadzorującego skład wolnocłowy, a także w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Granicę obszaru składu wolnocłowego na parterze Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 36,58 m, wzdłuż pomieszczeń: PLL 0.02, PLL 0.03, PLL 0.04, ODL 0.07-A i ODL 0.05, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wjazdem do sortowni bagażu;

2) przestrzeń o długości 13,56 m, wyznaczona przez linię punktów kontroli bezpieczeństwa wewnątrz pomieszczenia ODL 0.05;

3) ściana o długości 10 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

4) ściana o długości 1,4 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnocłowy od hallu głównego Terminalu Pasażerskiego;

5) dwa odcinki ściany o długości 1,13 m i 3,32 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

6) ściana o długości 1,6 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windy;

7) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 1,01 m, 4,13 m i 1,45 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

8) ściana o długości 1,36 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia SG 0.06;

9) ściana o długości 0,73 m, wzdłuż pomieszczenia SG 0.03;

10) ściana o długości 5,32 m, wzdłuż pomieszczeń SG 0.03 i SG 0.04;

11) ściana o długości 3,23 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

12) trzy odcinki ściany o długości: 5,22 m, 4,1 m i 0,79 m, wzdłuż pomieszczenia U 0.14;

13) ściana o długości 28,7 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: U 0.14, U 0.15 i U 0.16, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia SG 0.08;

14) ściana o długości 2 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.07-B, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia SG 0.09;

15) ściana o długości 4,55 m, wzdłuż pomieszczeń W 0.03D i W 0.03N;

16) ściana o długości 2,48 m, wzdłuż pomieszczenia W 0.02P;

17) ściana o długości 0,66 m, wzdłuż pomieszczenia W 0.02P;

18) ściana o długości 5,78 m, wzdłuż pomieszczeń W 0.02G i W 0.02D;

19) dwa odcinki ściany o długości 6,1 m i 6,08 m, wzdłuż pomieszczenia W 0.02D;

20) trzy odcinki ściany o długości: 6,21 m, 4,15 m i 6 m, wzdłuż pomieszczenia W 0.02M;

21) ściana o długości 4 m, wzdłuż pomieszczenia W 0.03M;

22) trzy odcinki ściany o długości: 6,35 m, 4,15 m i 1,8 m, wzdłuż pomieszczenia UC 0.04;

23) ściana o długości 1,6 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.07-B, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia TR 0.02;

24) ściana o długości 12,2 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.013, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia TR 0.02;

25) ściana o długości 0,41 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.13;

26) ściana o długości 2,99 m, wzdłuż pomieszczenia ROD 0.05;

27) ściana o długości 66,78 m, z czternastoma otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczeń: ROD 0.05, ODL 0.011, ODL 0.09, H 0.02, ROD 0.04, PLL 0.01 i PLL 0.02, oddzielająca skład wolnocłowy od płyty postojowej dla samolotów.

Granicę obszaru składu wolnocłowego na pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 35,19 m, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wjazdem do sortowni bagażu;

2) dwa odcinki ściany o długości 10,23 m i 1,11 m, wzdłuż pomieszczenia U 1.13;

3) ściana o długości 10,95 m, z dwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczenia P 1.08, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia U 1.09 oraz szybów windowych i wentylacyjnych;

4) ściana o długości 4,52 m, wzdłuż pomieszczenia P 1.08;

5) ściana o długości 1,4 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni U 1.08;

6) ściana o długości 4,42 m, wzdłuż pomieszczenia P 1.08;

7) ściana o długości 4,44 m, wzdłuż pomieszczenia U 1.12;

8) ściana o długości 29,23 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: U 1.12, P 1.09 i U 1.10, oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza na taras widokowy;

9) ściana o długości 32,15 m, wzdłuż pomieszczeń: U 1.10, U 1.10A i U 1.11.

Obszar składu wolnocłowego

Obszar składu wolnocłowego wynosi 2704,08 m2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama