REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1546

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768) w § 16 w ust. 6:

1) w pkt 2 średnik zastępuje się kropką;

2) uchyla się pkt 3.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-12-31
  • Data obowiązywania: 2012-12-31
  • Dokument traci ważność: 2014-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA