reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w IV tabeli w części H „w samorządowych jednostkach organizacyjnych” w II części „Urzędy pracy” grupa „Stanowiska urzędnicze” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XII

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

2

Pośrednik pracy

VIII

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy – stażysta

VII

wyższe

średnie

1

3

Specjalista do spraw programów

XI

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

4

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XII

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

5

Lider klubu pracy

X

średnie

rok w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

lider klubu pracy – stażysta

VIII

średnie

1

6

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XII

wyższe oraz spełnienie wymagań zawartych w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską6)

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

IX

wyższe

średnie

1

7

Specjalista ds. rejestracji

VII

wyższe

1

średnie

2

8

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

VII

wyższe

1

średnie

2

9

Specjalista ds. analiz rynku pracy

VII

wyższe

1

średnie

2

10

Specjalista ds. aktywizacji

VII

wyższe

1

średnie

2

11

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

 

2) w objaśnieniach odnośników pod IV tabelą dodaje się odnośnik 6 w brzmieniu:

6) Wymagania te są określone w Karcie EURES (Dz. Urz. UE C 311 z 16.11.2010, str. 6).”.

§ 2.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia doradca zawodowy II stopnia oraz doradca zawodowy I stopnia stają się doradcą zawodowym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pośrednik pracy II stopnia oraz pośrednik pracy I stopnia stają się pośrednikiem pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 4.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw programów staje się specjalistą do spraw programów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 5.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego oraz starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego stają się specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 6.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia starszy lider klubu pracy staje się liderem klubu pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 7.
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanych przez nich stanowisk, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Markiewicz

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama