| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 22, poz. 119), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1183).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1183), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej należnego od dnia 1 października 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 lutego 2013 r. (poz. 1305)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.2) 1. Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 14)

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowania

Mnożniki przeciętnego uposażenia

40

1,7954

39

1,6121

38

1,2498

37

1,1441

36

1,1014

35

1,0437

34

1,0385

33

0,9316

32

0,9230

31

0,9147

30

0,8667

29

0,8587

28

0,8198

27

0,8049

26

0,7646

25

0,7642

24

0,7240

23

0,7173

22

0,7111

21

0,6730

20

0,6668

19

0,6533

18

0,6473

17

0,6153

16

0,5860

15

0,5808

14

0,5782

13

0,5668

12

0,5451

11

0,5449

10

0,5204

9

0,5085

8

0,5039

7

0,4829

6

0,4678

5

0,4424

4

0,4264

3

0,3982

2

0,3873

1

0,2413

 

Załącznik nr 2

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

40

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

2

39

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3

38

dyrektor biura

4

38

główny księgowy Służby Więziennej

5

37

główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

6

37

naczelny lekarz więziennictwa

7

37

zastępca dyrektora biura

8

37

naczelnik wydziału

9

34

kierownik zespołu

10

34

doradca Dyrektora Generalnego

11

32

radca prawny

12

32

starszy specjalista

13

32

główny kontroler

14

29

specjalista

15

29

starszy kontroler

16

23

starszy inspektor

17

23

kontroler

18

18

inspektor

19

18

młodszy kontroler

20

11

młodszy inspektor

21

chorążego

11

starszy instruktor

22

8

instruktor

23

6

młodszy instruktor

24

podoficerski

7

starszy kierowca

25

6

kierowca

26

5

starszy referent

27

3

referent

28

1

młodszy referent

 

Tabela 2

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

38

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

2

34

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3

32

główny księgowy

4

25

naczelny lekarz

5

25

radca prawny

6

23

specjalista

7

20

starszy kontroler

8

18

kontroler

9

18

starszy inspektor

10

15

inspektor

11

15

młodszy kontroler

12

10

młodszy inspektor

13

chorążego

10

starszy instruktor

14

7

instruktor

15

5

młodszy instruktor

16

podoficerski

7

starszy kierowca

17

6

kierowca

18

4

starszy referent

19

3

referent

20

1

młodszy referent

 

Tabela 3

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia oraz ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

38

komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

2

36

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

3

36

komendant ośrodka szkolenia

4

31

zastępca komendanta ośrodka szkolenia

5

31

komendant ośrodka doskonalenia kadr

6

27

zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

7

27

główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia

8

22

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr

9

22

kierownik zakładu

10

22

kierownik oddziału zamiejscowego

11

21

kierownik ambulatorium

12

21

kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia

13

17

zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

14

17

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr

15

19

radca prawny

16

19

starszy wykładowca

17

17

wykładowca

18

12

młodszy wykładowca

19

17

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

20

14

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

21

12

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

22

14

dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia

23

13

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

24

10

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

25

15

specjalista

26

13

starszy inspektor

27

12

inspektor

 

1

2

3

4

28

 

10

młodszy inspektor

29

7

starsza pielęgniarka

30

6

pielęgniarka

31

5

młodsza pielęgniarka

32

chorążych

13

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

33

10

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

34

10

starszy instruktor

35

7

instruktor

36

5

młodszy instruktor

37

7

starszy oddziałowy

38

6

oddziałowy

39

7

starsza pielęgniarka

40

6

pielęgniarka

41

5

młodsza pielęgniarka

42

podoficerski

7

starszy oddziałowy

43

6

oddziałowy

44

7

technik

45

4

starszy referent

46

7

starszy kierowca

47

6

kierowca

48

7

starsza pielęgniarka

49

6

pielęgniarka

50

5

młodsza pielęgniarka

51

7

starszy magazynier

52

6

szef kuchni

53

6

konserwator

54

6

magazynier

55

4

starszy strażnik

56

3

referent

57

2

strażnik

58

1

młodszy referent

 

Tabela 4

Areszty śledcze, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

35

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

2

33

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

3

30

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

4

24

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

5

28

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

6

21

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

7

26

dyrektor szpitala

8

24

kierownik oddziału powyżej 200 miejsc

9

21

kierownik oddziału poniżej 200 miejsc

10

21

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

11

19

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

12

17

kierownik domu matki i dziecka aresztu śledczego lub zakładu karnego

13

17

kierownik poradni, pracowni aresztu śledczego lub zakładu karnego

14

17

kierownik ośrodka diagnostycznego aresztu śledczego lub zakładu karnego

15

21

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

16

19

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

17

21

ordynator

18

21

kierownik apteki zakładowej – okręgowej

19

17

kierownik apteki zakładowej

20

19

radca prawny

21

19

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

22

17

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

23

17

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

24

16

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

25

12

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

 

1

2

3

4

26

 

16

dowódca zmiany

27

12

zastępca dowódcy zmiany

28

16

dowódca grupy interwencyjnej

29

16

starszy wychowawca

30

13

wychowawca

31

12

młodszy wychowawca

32

16

starszy psycholog

33

13

psycholog

34

12

młodszy psycholog

35

16

specjalista

36

13

starszy inspektor

37

12

inspektor

38

10

przełożona pielęgniarek1)

39

9

pielęgniarka oddziałowa1)

40

7

starsza pielęgniarka

41

6

pielęgniarka

42

5

młodsza pielęgniarka

43

10

młodszy inspektor

44

chorążych

16

dowódca grupy interwencyjnej

45

16

dowódca zmiany

46

12

zastępca dowódcy zmiany

47

10

starszy instruktor

48

7

instruktor

49

5

młodszy instruktor

50

9

starszy oddziałowy

51

7

oddziałowy

52

9

pielęgniarka oddziałowa1)

53

7

starsza pielęgniarka

54

6

pielęgniarka

55

5

młodsza pielęgniarka

56

6

dowódca grupy konwojowej

57

podoficerski

9

starszy oddziałowy

58

7

oddziałowy

59

7

technik

60

4

starszy referent

61

7

technik medyczny

62

7

starszy kierowca

63

6

kierowca

 

1

2

3

4

64

 

9

pielęgniarka oddziałowa1)

65

7

starsza pielęgniarka

66

6

pielęgniarka

67

5

młodsza pielęgniarka

68

7

starszy magazynier

69

7

szef kuchni

70

6

magazynier

71

6

konserwator

72

6

dowódca grupy konwojowej

73

4

starszy strażnik

74

3

referent

75

2

strażnik

76

1

młodszy referent

1) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i 951 oraz z 2013 r. poz. 444, 628 i 675.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1183), które weszło w życie z dniem 30 października 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 57, poz. 474), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »