reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

3) terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia;

4) wzór informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

§ 2.
Wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 5. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

4. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzone i przekazane wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana przez marszałka województwa do właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w ust. 5.

7. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 listopada 2013 r. (poz. 1348)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [WZÓR – UMOWA O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY]

Załącznik nr 2

WZÓR – UMOWA O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA DLA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA DLA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – INFORMACJA DLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA DLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama