reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212), zwanej dalej „ustawą”, w następujących częściach budżetu państwa:

1) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 797 560 zł;

2) 30 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4 756 534 zł;

3) 46 – Zdrowie – o kwotę 1 800 000 zł.

2. Szczegółowy wykaz zwiększeń wielkości wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w ust. 1, oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o kwotę 2 800 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią pozostałe koszty funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o kwotę 1 297 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody zrealizowane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody zrealizowane w roku 2013 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawartym w ustawie.

§ 4.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o kwotę 44 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 5.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planu finansowego Polskiej Akademii Nauk o kwotę 649 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty zakupu towarów i usług finansowane z przychodów uzyskanych z tytułu realizacji projektów badawczych.

§ 6.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 18 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty wynagrodzeń osobowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 7.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planów finansowych państwowych instytucji kultury wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) Biblioteka Narodowa w Warszawie – o kwotę 500 000 zł;

2) Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – o kwotę 11 000 zł;

3) Muzeum Narodowe w Warszawie – o kwotę 524 791 zł;

4) Muzeum Narodowe w Krakowie – o kwotę 308 000 zł;

5) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – o kwotę 92 000 zł;

6) Muzeum Historii Polski w Warszawie – o kwotę 150 000 zł;

7) Muzeum Pałac w Wilanowie – o kwotę 158 100 zł;

8) Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej – o kwotę 759 660 zł;

9) Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – o kwotę 79 000 zł;

10) Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach – o kwotę 498 000 zł;

11) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie – o kwotę 363 508 zł;

12) Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – o kwotę 246 000 zł;

13) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – o kwotę 364 000 zł;

14) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – o kwotę 51 000 zł;

15) Filmoteka Narodowa w Warszawie – o kwotę 185 000 zł;

16) Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie – o kwotę 633 000 zł;

17) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – o kwotę 107 957 zł;

18) Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – o kwotę 444 200 zł;

19) Narodowe Centrum Kultury w Warszawie – o kwotę 2 650 000 zł;

20) Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie – 518 400 zł;

21) Filharmonia Narodowa w Warszawie – 587 186 zł;

22) Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie – 80 000 zł;

23) Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie – 211 000 zł;

24) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie – 50 000 zł;

25) Instytut Książki w Krakowie – 177 500 zł;

26) Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie – 220 000 zł.

2. Źródła finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią oszczędności powstałe w planowanych kosztach na realizację zadań z zakresu kultury oraz na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące lub z pozostałych przychodów.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [WYKAZ ZWIĘKSZEŃ WIELKOŚCI WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH W CZĘŚCIACH BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 listopada 2013 r. (poz. 1352)

WYKAZ ZWIĘKSZEŃ WIELKOŚCI WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH W CZĘŚCIACH BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

24

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

797 560

797 560

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

797 560

797 560

 

 

92114

 

Pozostałe instytucje kultury

 

797 560

 

 

 

2240

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

 

797 560

 

 

92117

 

Archiwa

797 560

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

797 560

 

30

 

 

 

Oświata i wychowanie

4 756 534

4 756 534

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 756 534

4 756 534

 

 

80145

 

Komisje egzaminacyjne

4 756 534

4 756 534

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 756 534

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4 756 534

46

 

 

 

Zdrowie

1 800 000

1 800 000

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 800 000

1 800 000

 

 

85137

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

100 000

100 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100 000

 

 

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

100 000

 

 

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

1 200 000

1 200 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 200 000

 

 

85195

 

Pozostała działalność

500 000

500 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama