| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

1) 275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 180 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 90 zł – za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1111 zł – za dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

7) 1534 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

8) 112 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

9) 195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka krwi pełnej konserwowanej – 450 ml (+/– 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych – odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

3) jednostka koncentratu krwinek płytkowych – krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej;

4) dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, uzyskana przez połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – koncentrat krwinek płytkowych zawierający nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych;

5) dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – krwinki płytkowe, uzyskane przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych);

6) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych);

7) jednostka koncentratu granulocytarnego – składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

8) jednostka osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (+/– 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

9) jednostka krioprecypitatu – frakcję krioglobulin w objętości 20–30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

10) dawka pediatryczna – część jednostki lub dawki terapeutycznej składnika krwi, przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi zgodnej z wymaganiami określonymi w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5).

§ 2.
W przypadku gdy składniki krwi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 8 i 9 poddano karencji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 25 zł.
§ 3.
W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, podwyższa się o 123 zł.
§ 4.
W przypadku gdy dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 506 zł.
§ 5.
W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3 oraz 7, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–6, poddano napromieniowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 26 zł.
§ 6.
W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 83 zł.
§ 7.
W przypadku gdy dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § l ust. 1 pkt 5, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 130 zł.
§ 8.
W przypadku gdy jednostkę składników krwi, o których mowa w § l ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, poddano przemywaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 96 zł.
§ 9.
W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–6 i 8, poddano podziałowi, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 45 zł.
§ 10.
W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–6, poddano rekonstytucji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 138 zł.
§ 11.
Opłaty, o których mowa w § 1–10, podlegają sumowaniu, jeżeli składnik krwi wymieniony w § 1 ust. 1 poddano czynnościom określonym w § 2–10.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. (Dz. U. poz. 958).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »