REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1730

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzane w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 189, poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, a także na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią służbę na stanowisku służbowym naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika wydziału i nie spełniają wymagań w zakresie wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku, spełniając jednocześnie pozostałe kryteria do jego zajmowania, mogą pełnić na nim służbę do czasu uzupełnienia tego wykształcenia, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.

Załącznik 1. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2013 r. (poz. 1730)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBY

Lp.

Stanowisko służbowe

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

1.

Dyrektor departamentu

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

2.

Dyrektor biura

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

3.

Dyrektor delegatury

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

4.

Zastępca dyrektora departamentu

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

5.

Naczelnik wydziału

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

6.

Zastępca naczelnika wydziału

Wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

7.

Kierownik sekcji

Wyższe, studia pierwszego stopnia

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

8.

Radca prawny

Określone odrębnymi przepisami

Szkolenie podstawowe

9.

Audytor

Określone odrębnymi przepisami

Szkolenie podstawowe

10.

Ekspert

Wyższe, studia pierwszego stopnia

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

11.

Agent specjalny

Wyższe, studia pierwszego stopnia

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

12.

Starszy agent

Wyższe, studia pierwszego stopnia

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

13.

Agent

Średnie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

14.

Młodszy agent

Średnie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

15.

Starszy inspektor

Średnie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

16.

Inspektor

Średnie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

17.

Młodszy inspektor

Średnie

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA