reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1549, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 413,3960 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec oraz gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubań, Lubawka, Mirsk, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

a) w Podstrefie Lubań dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

Kompleks 4

Obręby ewidencyjne: 4 Lubań, miasto Lubań; 13 Uniegoszcz, gmina Lubań

Granica biegnie od punktu nr 83, położonego u zbiegu granic działek nr: 366, 367 i 44/32, w kierunku wschodnim do punktu nr 84, znajdującego się na granicy działek nr: 366, 367 i 368/89. W punkcie nr 84 zmienia kierunek na południowy i biegnąc wzdłuż granic działek nr 368/89 i 367, dochodzi do punktu nr 85, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 368/89, 367 i 335 (droga). Z punktu nr 85 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 86, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 87, położonego u zbiegu granic działek nr: 335, 44/32 i 3 (ul. Boczna). W punkcie nr 87 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnąc północnym brzegiem działki nr 3, dochodzi do punktu nr 88, znajdującego się na styku granic działek nr: 44/44, 44/53 i 3, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 89, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/44, 44/46 i 44/47. Z punktu nr 89 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 90, znajdującego się na granicy działek nr: 44/46, 44/47 i 2, w którym przyjmuje kierunek północny, i biegnąc wschodnią granicą działki nr 2, dochodzi do punktu nr 91, położonego na styku granic działek nr: 2, 44/50 i 44/34. W punkcie nr 91 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 92, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 44/50, 44/34 i 44/51. W punkcie nr 92 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 93, położonego na styku granic działek nr: 44/51, 44/34 i 44/30, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 94. Z punktu nr 94 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 95, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 96, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 97, położonego na styku granic działek nr: 44/51, 44/40 i 40 (ul. Kolejowa). W punkcie nr 97 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż południowego brzegu drogi nr 40 przez punkt nr 98, dochodzi do punktu nr 99, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 40, 44/32, 366 i 365. Z punktu nr 99 granica biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Jawor:

– opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz mapy nr 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 71/6, 82/3 i 82/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 7, położonego na granicy działek nr 82/4 i 84. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 8, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 87. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 południową granicą działek nr: 87, 82/4 i 91 do punktu nr 13. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 14, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 71/6, 82/3 i 93. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 17, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 18, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 3 i 4 w brzmieniu:

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 1 Gospodarstwo, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 25, położonego u zbiegu granic działek nr: 5/15, 4/9 i 4/29, w kierunku północnym do punktu nr 26, znajdującego się na granicy działek nr: 4/9, 4/29 i 4/32. Z punktu nr 26 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 27 do punktu nr 28, położonego na styku granic działek nr: 4/31, 51 i 4/32. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 29, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 4/31, 62 i 10 (rów). W punkcie nr 29 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż granicy działki nr 10 (rów) dochodzi do punktu nr 30, położonego na styku granic działek nr: 10 (rów), 4/31 i 8/1. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 31 do punktu nr 32, położonego na styku granic działek nr 7 (droga) i 4/31. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 33, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 7 (droga), 4/29 i 6. Z punktu nr 33 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 34, położonego na granicy działek nr 5/15 i 4/29, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 1 Gospodarstwo, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 35, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/9, 4/32 i 4/36, w kierunku północnym do punktu nr 36, znajdującego się na styku granic działek nr: 4/9, 4/2 i 4/36, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 37, położonego na granicy działek nr 4/2 i 4/36. W punkcie nr 37 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 4/36 z działkami nr: 4/2, 4/8 i 4/12, dochodzi do punktu nr 38, znajdującego się na styku granic działek nr: 4/12, 4/36 i 4/8. Z punktu nr 38 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/36, 4/8 i 4/11, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 40, znajdującego się na styku granic działek nr 4/35 i 4/34. W punkcie nr 40 zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 41, położonego na styku granic działek nr: 4/35, 4/32 i 4/34, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 35, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Gryfów Śląski skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 1,

d) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Dobroszyce,

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Bolków i Mirsk w brzmieniu:

Podstrefa Bolków

Obręb ewidencyjny Wolbromek, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na styku granic działek nr: 592 (droga), 591 (droga) i 336, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 4 wzdłuż granicy działki nr 336 do punktu nr 5, położonego na styku granic działek nr: 336, 590 (rów) i 591 (droga). Z punktu nr 5 biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mirsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mirsk 2, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/21 (droga) i 485/20, w kierunku północnym do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 518 (droga), 485/20 i 484. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 3, znajdującego się na granicy działek nr: 484, 488/3 i 485/19. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 4, położonego na styku granic działek nr: 485/19, 488/3, 488/2 i 485/21 (droga). Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Mirsk 2, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/21 (droga) i 485/22, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 6 do punktu nr 7, usytuowanego na granicy działek nr: 486, 485/26 i 485/25. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 8, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/24 i 485/25. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż granic działek nr: 485/24, 485/23 i 485/22 dochodzi do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 113, poz. 937, z 2010 r. Nr 186, poz. 1244 oraz z 2013 r. poz. 968.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama