REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 673

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„§ 36. Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot krajowy, stanowiący załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 37. Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot zagraniczny, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia.”;

2) po § 37b dodaje się § 37c i 37d w brzmieniu:

„§ 37c. Określa się wzór wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia.

§ 37d. Określa się wzór wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 32–34 oraz 36 i 37 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załączniki nr 40 i 41 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 maja 2014 r. (poz. 673)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PG-K]

Załącznik nr 4

WZÓR – PG-K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – PG-Z]

Załącznik nr 5

WZÓR – PG-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O UZNANIE/ ZMIANĘ MIEJSCA, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O UZNANIE/ ZMIANĘ MIEJSCA, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – WNIOSEK O JEDNORAZOWE UZNANIE MIEJSCA, W KTÓRYM DOKONYWANE BĘDĄ CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O JEDNORAZOWE UZNANIE MIEJSCA, W KTÓRYM DOKONYWANE BĘDĄ CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-23
  • Data wejścia w życie: 2014-06-01
  • Data obowiązywania: 2014-06-01
  • Dokument traci ważność: 2016-08-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA