| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263 i 1267) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Początkiem albo końcem drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, jest:

1) punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo

2) punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową, albo

3) miejsce połączenia dróg o różnych numerach lub różnych klas.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do dnia 30 września 2014 r. opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest pobierana na odcinkach:

1) autostrady A1 węzeł Kowal – węzeł Łódź Północ;

2) autostrady A4 węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. e załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.

Prezes Rady MinistrówD. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659.

Załącznik 1. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 sierpnia 2014 r. (poz. 1112)

Załącznik nr 1

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Czerniewice – węzeł Włocławek Zachód,

b) węzeł Włocławek Zachód – węzeł Łódź Północ,

c) węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe,

d) węzeł Pyrzowice – Gorzyczki (granica państwowa);

2) autostrada A2 na odcinkach:

a) Modła (skrzyżowanie z drogą gminną nr 48203P) – węzeł Konotopa,

b) Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W) – węzeł Kałuszyn;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) – węzeł Bielany Wrocławskie,

b) węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów,

c) węzeł Kleszczów – węzeł Murckowska,

d) węzeł Balice I – węzeł Tarnów Północ,

e) węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Wschód,

f) węzeł Jarosław Zachód – węzeł Korczowa;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) – węzeł Szczecin Dąbie;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole;

6) autostrada A18 na odcinku węzeł Golnice – węzeł Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) węzeł Bielsko-Biała Komorowice – Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 1),

b) węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),

c) węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie;

8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska;

9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ – węzeł Szczecin Dąbie,

b) węzeł Klucz – węzeł Gorzów Wielkopolski Południe,

c) węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł Nowa Sól Zachód;

10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Bydgoszcz Południe – węzeł Bydgoszcz Błonie,

b) węzeł Gniezno Południe – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P;

11) droga ekspresowa S6 na odcinku Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) – połączenie z autostradą A1;

12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) węzeł Gdańsk Południe – węzeł Żuławy Zachód,

b) węzeł Elbląg Południe – węzeł Miłomłyn Południe,

c) węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Rączki,

d) obwodnicy Płońska: węzeł Ciechanów – węzeł Siedlin,

e) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) – Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

f) węzeł Głuchów – Kępiny (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1133W),

g) Skarżysko-Kamienna (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kielce Południe,

h) węzeł Jędrzejów Północ – Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

i) Kraków Rybitwy (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kraków Bieżanów,

j) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) – Lubień (połączenie z drogą krajową nr 7);

13) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) węzeł Wrocław Psie Pole – węzeł Wieluń,

b) węzeł Łask – węzeł Rzgów,

c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Radziejowice,

d) węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska,

e) węzeł Modlińska – węzeł Marki,

f) Radzymin (skrzyżowanie z drogą gminną nr 430731W) – węzeł Wyszków Północ,

g) obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej: węzeł Brok – Podborze (połączenie z drogą krajową nr 8),

h) obwodnic Zambrowa i Wiśniewa: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B;

14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) obwodnicy Stargardu Szczecińskiego: węzeł Stargard Szczeciński Zachód – węzeł Stargard Szczeciński Wschód,

b) węzeł Toruń Zachód – węzeł Czerniewice;

15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) węzeł Poznań Tarnowo Podgórne – węzeł Poznań Zachód,

b) węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe;

16) droga ekspresowa S12 na odcinkach:

a) węzeł Kurów Zachód – węzeł Jastków,

b) Kalinówka (skrzyżowanie z drogą gminną nr 112435L) – węzeł Piaski Wschód;

17) droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża;

18) droga ekspresowa S19 na odcinkach:

a) Stobierna (połączenie z drogą krajową nr 19) – węzeł Rzeszów Wschód,

b) węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza;

19) droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);

20) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska.

Załącznik 2. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 2

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) droga krajowa nr 4 na odcinku granica m. Rzeszów – węzeł Jarosław Zachód;

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino (skrzyżowanie z drogą gminną nr 129052G) – granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) Kazimierzowo (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N) – węzeł Elbląg Południe,

b) węzeł Siedlin – Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),

c) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) – granica m. Warszawa,

d) granica m. Warszawa – węzeł Głuchów,

e) węzeł Modlniczka – węzeł Balice I,

f) granica m. Kraków – Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);

4) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin – węzeł Stargard Szczeciński Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) – węzeł Golnice;

6) droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – granica m. Przemyśl;

7) droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno – węzeł Modlniczka;

8) droga krajowa nr 81 na odcinkach:

a) granica m. Katowice – granica m. Żory,

b) granica m. Żory – węzeł Skoczów;

9) droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);

10) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) – węzeł Nowe Marzy,

b) Świecie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S5) – Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552);

11) droga krajwa nr 92 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 – granica m. Poznań,

b) granica m. Poznań – Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),

c) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) – granica m. Konin,

d) granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14);

12) droga krajowa nr 94 na odcinkach:

a) granica m. Dąbrowa Górnicza – węzeł Modlniczka,

b) węzeł Jarosław Zachód – Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 11525R).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »