reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 173, poz. 1240 oraz z 2009 r. Nr 64, poz. 543) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numer świadczenia;”;

2) w § 35 uchyla się pkt 4;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Legitymacje emeryta-rencisty policyjnego wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu ich wymiany, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, wymienia się z urzędu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502 i 696.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2014 r. (poz. 1466)

WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO

Wzór graficzny

Strona 1

infoRgrafika

Strona 2

infoRgrafika

Opis:

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC, o krawędziach zaokrąglonych, w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm.

Strona 1 legitymacji:

1) tło w kolorze czerwonym cieniowane;

2) w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis „WBE”;

3) poniżej napisy wykonane różną czcionką:

a) centralnie w dwóch wierszach w kolorze żółtym „LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO”,

b) poniżej od lewej strony:

– w kolorze czarnym „Legitymacja wydana przez:”,

– w dwóch wierszach w kolorze czarnym „Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie”,

c) poniżej po prawej stronie w kolorze czarnym „seria:” i „nr legitymacji:” oraz miejsca na dokonanie wpisu serii i numeru legitymacji.

Strona 2 legitymacji:

1) tło w kolorze czerwonym cieniowane;

2) w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od lewej strony napisy wykonane różną czcionką:

a) w górnej części w kolorze żółtym „IMIĘ”, w miejsce którego będzie wpisane imię emeryta lub rencisty,

b) poniżej w kolorze żółtym „NAZWISKO”, w miejsce którego będzie wpisane nazwisko emeryta lub rencisty,

c) poniżej w trzech wierszach w kolorze czarnym: „Nr PESEL:”, „Nr świadczenia:”, „Legitymacja ważna:” oraz miejsca na dokonanie wpisów poszczególnych danych,

d) poniżej „z dokumentem tożsamości”,

e) poniżej „Dodatkowe informacje:” oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji i innych dodatkowych informacji,

f) poniżej „Warszawa, dnia:” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama