| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz urzędów i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy]

Wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Terytorialny zasięg działania izb celnych]

Właściwymi izbami celnymi, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego dokonuje się odpowiednio:

1) wpłat:

a) kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy,

c) należności za legalizacyjne znaki akcyzy,

2) wypłat z tytułu zwrotu:

a) kwot lub należności, o których mowa w pkt 1,

b) należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia

– są izby celne określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.3)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18 i 211.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 221), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211).

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH I IZB CELNYCH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO NACZELNICY I DYREKTORZY SĄ WŁAŚCIWI W ZAKRESIE SPRAW DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW AKCYZY, A TAKŻE TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 19 marca 2015 r. (poz. 423)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH I IZB CELNYCH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO NACZELNICY I DYREKTORZY SĄ WŁAŚCIWI W ZAKRESIE SPRAW DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW AKCYZY, A TAKŻE TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA

Lp.

Izba Celna

Terytorialny zasięg działania

Urząd Celny

1

2

3

1

Izba Celna w Białej Podlaskiej

województwo lubelskie

Urząd Celny w Lublinie

2

Izba Celna w Białymstoku

województwo podlaskie

Urząd Celny w Białymstoku

3

Izba Celna w Gdyni

województwo pomorskie

Urząd Celny w Gdańsku

4

Izba Celna w Katowicach

województwo śląskie

Urząd Celny w Katowicach

5

Izba Celna w Krakowie

województwa: małopolskie, świętokrzyskie

Urząd Celny w Krakowie

6

Izba Celna w Łodzi

województwo łódzkie

Urząd Celny II w Łodzi

7

Izba Celna w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

Urząd Celny w Olsztynie

8

Izba Celna w Poznaniu

województwa: lubuskie, wielkopolskie

Urząd Celny w Poznaniu

9

Izba Celna w Przemyślu

województwo podkarpackie

Urząd Celny w Rzeszowie

10

Izba Celna w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

Urząd Celny w Szczecinie

11

Izba Celna w Toruniu

województwo kujawsko-pomorskie

Urząd Celny w Bydgoszczy

12

Izba Celna w Warszawie

województwo mazowieckie

Urząd Celny II w Warszawie

13

Izba Celna we Wrocławiu

województwa: dolnośląskie, opolskie

Urząd Celny we Wrocławiu

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »