| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Spódnica dla policjanta-kobiety generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji jest w kolorze ciemnogranatowym. Spódnica ma przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim. Dolna krawędź spódnicy powinna sięgać między 5 cm powyżej kolan a 5 cm poniżej kolan.”;

2) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) w normie umundurowania nr 3 dotyczącej ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji w lp. 10 i 11 w kolumnie 6 „Uwagi” wyrazy „spódnica dla kobiet” zastępuje się wyrazami „spódnica z lampasami dla kobiet”,

b) pod normą umundurowania nr 3 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji uwaga nr 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oficer Policji kobieta mianowana na stopień nadinspektora Policji otrzymuje dodatkowo spódnicę z lampasami z tkaniny „Adria” oraz przedmioty wymienione w normie umundurowania nr 2 w lp. 37 i 38.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175, poz. 1047, z 2012 r. poz. 1483, z 2014 r. poz. 1285 oraz z 2015 r. poz. 946.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »