Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1398), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1684);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1596);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2097).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1684), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1596), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2097), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 lutego 2016 r. (poz. 350)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:

a) Sąd Rejonowy w Białymstoku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Sokółce – dla obszaru właściwości tego Sądu;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

a) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Cieszynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Żywcu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

3)2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Mogilnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Szubinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Świeciu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Tucholi – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Żninie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:

a) Sąd Rejonowy w Częstochowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lublińcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Myszkowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Zawierciu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

5)3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) Sąd Rejonowy w Braniewie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Działdowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Elblągu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Iławie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Ostródzie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

b) Sąd Rejonowy w Gdyni – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kartuzach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kościerzynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kwidzynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Malborku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Sopocie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Tczewie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Wejherowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) Sąd Rejonowy w Gliwicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Raciborzu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Rybniku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Zabrzu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Żorach – dla obszaru właściwości tego Sądu;

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Słubicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e)4) Sąd Rejonowy w Sulęcinie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Bolesławcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubaniu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Zgorzelcu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

10)5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) Sąd Rejonowy w Jarocinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kaliszu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kępnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Krotoszynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Pleszewie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Bytomiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Chorzowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Jaworznie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,

g) Sąd Rejonowy w Mikołowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Mysłowicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Pszczynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Sosnowcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy w Tychach – dla obszaru właściwości tego Sądu;

12)6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Staszowie z obszaru gmin Oleśnica i Szydłów,

b) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kielcach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Końskich – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Opatowie – dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gmin Ożarów i Tarłów,

f) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Pińczowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Sandomierzu – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Opatowie z obszaru gmin Ożarów i Tarłów,

i) Sąd Rejonowy w Staszowie – dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gmin Oleśnica i Szydłów,

j) Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Starachowicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy we Włoszczowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

a) Sąd Rejonowy w Kole – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Koninie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Słupcy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Turku – dla obszaru właściwości tego Sądu;

14)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) Sąd Rejonowy w Białogardzie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kołobrzegu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Koszalinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Sławnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Szczecinku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Wałczu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

15)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) Sąd Rejonowy w Chrzanowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki,

c) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

d) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – dla obszaru właściwości:

– tego Sądu,

– Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki,

– Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

– Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Skała i Sułoszowa,

e) Sąd Rejonowy w Miechowie – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z obszaru gmin Iwanowice i Michałowice,

f) Sąd Rejonowy w Myślenicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Olkuszu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Oświęcimiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Wadowicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Wieliczce – dla obszaru właściwości tego Sądu;

16)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) Sąd Rejonowy w Brzozowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jaśle – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Krośnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lesku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Sanoku – dla obszaru właściwości tego Sądu;

17)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

a) Sąd Rejonowy w Głogowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jaworze – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Legnicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Złotoryi – dla obszaru właściwości tego Sądu;

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chełmie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kraśniku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubartowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Łukowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Puławach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Rykach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

l)8) Sąd Rejonowy we Włodawie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Łomży – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Zambrowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sąd Rejonowy w Brzezinach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kutnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Łęczycy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

e) Sąd Rejonowy w Łowiczu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Pabianicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Skierniewicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Zgierzu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) Sąd Rejonowy w Gorlicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Limanowej – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Nowym Targu z obszaru gminy Rabka-Zdrój,

c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Nowym Targu – dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gminy Rabka-Zdrój,

e) Sąd Rejonowy w Zakopanem – dla obszaru właściwości tego Sądu;

22)9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sąd Rejonowy w Bartoszycach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Biskupcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Giżycku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kętrzynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Mrągowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Nidzicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Olsztynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Piszu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Szczytnie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

23)9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) Sąd Rejonowy w Brzegu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Głubczycach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kluczborku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Nysie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Oleśnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Opolu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Prudniku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich – dla obszaru właściwości tego Sądu;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) Sąd Rejonowy w Ostrołęce – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Przasnyszu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Pułtusku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Wyszkowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) Sąd Rejonowy w Bełchatowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Opocznie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Radomsku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim – dla obszaru właściwości tego Sądu;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:

a) Sąd Rejonowy w Ciechanowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Gostyninie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Mławie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Płocku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Płońsku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Sierpcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Sochaczewie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Żyrardowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) Sąd Rejonowy w Chodzieży – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Gnieźnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Gostyniu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kościanie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Lesznie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Obornikach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Pile – dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla obszaru właściwości:

– tego Sądu,

– Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

– Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

k) Sąd Rejonowy w Rawiczu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy w Szamotułach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

m) Sąd Rejonowy w Śremie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

n) Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

o) Sąd Rejonowy w Trzciance – dla obszaru właściwości tego Sądu,

p) Sąd Rejonowy w Wągrowcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

q) Sąd Rejonowy w Wolsztynie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

r) Sąd Rejonowy we Wrześni – dla obszaru właściwości tego Sądu,

s) Sąd Rejonowy w Złotowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

28)10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sąd Rejonowy w Jarosławiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lubaczowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Przemyślu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Przeworsku – dla obszaru właściwości tego Sądu;

29)10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) Sąd Rejonowy w Grójcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kozienicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Lipsku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Przysusze – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Radomiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Szydłowcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Zwoleniu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

30)10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) Sąd Rejonowy w Dębicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Leżajsku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Łańcucie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Ropczycach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Rzeszowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f)11) Sąd Rejonowy w Strzyżowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:

a) Sąd Rejonowy w Garwolinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Siedlcach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Węgrowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) Sąd Rejonowy w Łasku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Sieradzu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Wieluniu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli – dla obszaru właściwości tego Sądu;

33)12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) Sąd Rejonowy w Bytowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chojnicach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Człuchowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lęborku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Miastku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Słupsku – dla obszaru właściwości tego Sądu;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Ełku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Olecku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Suwałkach – dla obszaru właściwości tego Sądu;

35)13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) Sąd Rejonowy w Choszcznie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Goleniowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Gryficach – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Gryfinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Łobzie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Myśliborzu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h)14) Sąd Rejonowy w Stargardzie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,

j) Sąd Rejonowy w Świnoujściu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kłodzku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Świdnicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich – dla obszaru właściwości tego Sądu;

37)15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Mielcu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Nisku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:

a) Sąd Rejonowy w Bochni – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Brzesku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Tarnowie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

39)16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) Sąd Rejonowy w Brodnicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chełmnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Grudziądzu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Toruniu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Piasecznie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Pruszkowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla obszaru właściwości:

– tego Sądu,

– Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

– Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

– Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,

– Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

– Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,

– Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;

41) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Wołominie – dla obszaru właściwości tego Sądu;

42)17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lipnie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Radziejowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Rypinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy we Włocławku – dla obszaru właściwości tego Sądu;

43)17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) Sąd Rejonowy w Miliczu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Oleśnicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Oławie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Strzelinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Trzebnicy – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Wołowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu – dla obszaru właściwości:

– tego Sądu,

– Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

– Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;

44)17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Krasnymstawie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Zamościu – dla obszaru właściwości tego Sądu;

45)17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Nowej Soli – dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Świebodzinie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy we Wschowie – dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Żaganiu – dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Żarach – dla obszaru właściwości tego Sądu.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1394).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1684), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodana przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1596), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2097), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Dziennik Ustaw